Kristne I Muslimske Lande. Vågn Op, Vesterlændinge! Dette Er Jeres Arv Til Jeres Børn

Resumé: “Vore” politikere har siden 1973 arbejdet på at få islamiseret Europa gennem 1. masseindvandring for- som socialdemokrater selv har erklæret – at omstyrte  det gamle samfund radikalt gennem demografisk betinget muslimsk flertal i f.eks. Danmark 2035-47, formentlig før. 2. Euromediterranien Processen, der har skabt en uniom mellem EU og alle Middelhavslande undtagen Libyen – med udsigt til fri bevægelighed for alle i denne Euromediterrane zone 3. gennem import af 56 mio afrikanske Muslimer + familier inden 2050 til EU. 4 gennem modtagelse af stort set alle illegale muslimske flygtninge i “menneskerettighedernes” navn. Disse muslimer lader sig ikke integrere – men erklærer at ville etablere shariaen i Europa. Artiklen her befatter sig med de forhold, hvorunder kristne i dag lever i de muslimske lande: Overalt forfølgelser, undertrykkelse, diskriminering, drab. Og det tager til i disse år. Dette er hvad vi har i vente i Europa. Fordi vi uden at mukke tillader shariaen iblandt os, er vi medskyldige i, at denne arv går videre til vore børn og børnebørn. Allerede i 2002 gjorde det danske Integrationsministerium opmærksom på, at muslimske indvandrere og deres efterkommere arbejder langt mindre end danskere – og derfor bidrager til forsørgerbyrden for den aldrende danske befolkning på bekostning af velfærden- skønt Anders Fogh Rasmussen gang på gang sagde, at muslimerne kom, fordi vore arbejdsgivere skreg efter arbejdskraft – fordi de socialistiske og liberale politikere hvert år tillader 15.000 danske fostre at blive slået ihjel i den frie aborts hellige navn. 

I mit sidste indlæg viste jeg meget farligt dhimmi-væsen i “vores” offentlige sfære. EUs Euromediterrane Proces kræver massiv, socialistisk planlagt tilstrømning af muslimer til at overtage et Europa, som disse Nye Verdensordens-politikere (se højre margen på denne blog) har gjort deres yderste for at affolke for indfødte europæere gennem fri abort. Derpå hævdede politikere og medier, at vi havde brug for muslimske indvandrere som arbejdskraft i stedet. Hvilke kvalifikationer har de bragt? Den muslimske tradition er bare ikke til at arbejde (video)!
Deres globale landsby skal være befolket med muslimer. Politikernes Middelhavsunionen kan ligge i dvale på grund af den aktuelle økonomiske krise. Men den er meget levende under overfladen. Når man har læst dette, kan man tænke: Nå, skidt; jeg er alligevel ateist. Stakkels dig: Du er stadig kufar – en vantro, og som sådan fredløs, værre stillet end “bogens folk”, jøder og kristne. For det følgende er vokser sig allerede stærkere dag for dag iblandt os!

Spiegel 26 febr. 2010: “I Tyrkiethar Recep Tayyip Erdogan en tidligere???! islamist og nu landets premierminister lovet Tyrkiets få tilbageværende kristne flere rettigheder. Han peger på det Osmanniske Riges historie, hvor kristne og jøder længe måttet betale en særlig skat, men til gengæld fik religionsfrihed og levede som respekterede medborgere. Kommentar: Dette er definitionen på dhimmivæsen. Dhimmierne er altid blevet diskrimineret ifølge Bat Ye’or – Eurabia 2005. Selv om dette er at leve på en vulkan, er det det bedste kristne og jøder, dvs “bogens folk” kan opnå i islam. Her er 2 citater, der varsler ilde for nogen, der er så naiv at tro på “moderat islam“: Den 21 august 2007, sagde Mr. Erdogan om det ofte benyttede udtryk “moderat islam“: “Denne beskrivelse er krænkende og i strid med vores religion. Der er ingen moderat eller umådeholden islam. Islam er islam. Og det er det! ” Denne tyrkiske leders motto er: “Vore  minareter er vore spydspidser, vore moskeer vore kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater.”

Den tiltagende islamiske ekstremisme lægger i muslimske lande øget pres på de kristne, der er ofre for mord, vold og diskrimination – selvom Islam benægter dette, naturligvis (Taqija, den “lovlige” løgn).
Kevin Ang (Kuala Lumpur) er forsigtig for tiden. Metro Tabernacle Kirken var den første kirke, der blev sat ild til af vrede nuslimer — alt pg.a. ordet “Allah” som muslimerne ikke ville give kristne lov til at bruge, skønt de på malajisk ikke har noget andet ord for Gud. Efter at 11 kirker foruden skoler var brændt af, fik kristne lov til at bruge ordet “Allah” af Højesteret

Denne konflikt har at gøre med spørgsmålet om, hvilke rettigheder det kristne mindretal i Malaysia er berettiget til. Ikke kun i Malaysia, men i mange lande gennem den muslimske verden, har religion fået indflydelse på statslig politik i de sidste to årtier. Den militante islamiske gruppe, Hamas, kontrollerer Gaza-striben, mens islamistiske militser bekæmper regeringerne i Nigeria og FilippinerneSomalia, Afghanistan, Pakistan og Yemen er i vid udstrækning faldet i hænderne på islamisterne. Og hvor islamisterne endnu ikke er ved magten, forsøger sekulære regeringspartier  at overgå de religiøse grupper i et kapløb til højre.
Dette kan ses i Egypten, Algeriet, Sudan, Indonesien, til en vis grad, og også Malaysia. Selv om denne islamisering ofte har mere med politik at gøre end med religion, kan det stadig siges, at hvor islam vinder frem, skrumper  friheden for medlemmer af andre trosretninger.

Der er 2,2 milliarder kristne i verden. Den kristne ikke-statslige organisation, Open Doors, beregner, at 100 millioner kristne bliver truet eller forfulgt. De har ikke lov til at bygge kirker, købe bibler eller skaffe sig arbejdspladser. Den mere brutale udgave ser dem udsat for afpresning, røveri, udvisning, bortførelse eller mord.

Libanon og Syrien diskrimineres kristne ikke???, Og spiller i virkeligheden en vigtig rolle i politik og samfund. Og forfølgelse af kristne er på ingen måde fanatiske muslimers monopol – kristne biver også fængslet, mishandlet og myrdet i lande som Laos, Vietnam, Kina og Eritrea ( (45% Muslimer).
Open Doors udarbejder et globalt kristent “forfølgelsesindex .” Nordkorea, hvor titusinder af kristne sidder inde i arbejdslejre, har toppet listen i mange år. Nordkorea følges dog af Iran, Saudi-Arabien, Somalia, Maldiverne og AfghanistanAf de første 10 lande på listen, er 8 islamiske, og næsten alle har islam som deres statsreligion.

Folk er skræmt fra vid og sans
Irak,f.eks. udplyndrer sunni-terrorist-grupper målrettet folk med andre religioner. Den sidste irakiske folketælling i 1987 viste 1.4 millioner kristne i landet.og i øjeblikket er det lige under 400.000. Eksperter taler om et “snigende folkemord“.

Situationen i området omkring byen Mosul i det nordlige Irak er særligt dramatisk. Bassam Bashirs far blev gennemhullet med kugler og hans bror fil halsen skåret over – fordi de var kristne.  Sammen med sin kone, Nafa, og deres to døtre flygtede han til Alqosh samme dag. Byen er omgivet af vinmarker og en væbnet kristen milits holder vagt ved indgangen.

Seksten kristne blev dræbt i den næste uge, og bomber eksploderede foran kirker. Mænd i forbikørende biler råbte til kristne, at de havde et valg – at forlade Mosul eller konvertere til islam. Ud af over 1.500 kristne familier i byen, blev kun 50. Andre, der opgav håbet helt, flygtede til de omkringliggende lande som Jordan og endnu mere til Syrien.

I mange tilfælde har forfølgelserne stiltiende godkendelse fra regeringen, i  Algeriet, for eksempel. Kristne beskrives som satanisterder omvender muslimer ved hjælp af narkotika- Usbekistan, der rangerer som nr. 10 på Open Doors ‘ “forfølgelsesindeks.”

Blasfemi og at fornærme de grundlæggende værdier i islam er en strafbar forbrydelse i mange muslimske lande. Sidste år  blev 125 kristne anklaget for blasfemi i Pakistan. Snesevis af dem er allerede dømt og sidder nu på dødsgangen.

Regerings-tolereret forfølgelse forekommer endog i Tyrkiet (kristenhedens vugge), det mest sekulære og moderne land i den muslimske verden, hvor omkring 110.000 kristne udgør mindre end en fjerdedel af 1 procent af befolkningen – men diskrimineres alligevel. Kristne i Tyrkiet, som talte over 2 millioner mennesker i det 19. århundrede, kæmper for deres fortsatte eksistens.
Det sker i den sydøstlige del af landet, for eksempel i Tur Abdin. Det er hjemsted for de syrisk-ortodokse assyrere, eller Aramæerne som de kalder sig selv, medlemmer af en af de ældste kristne grupper i verden. Indbyggerne i Tur Abdin taler stadig aramæisk, det sprog, der anvendtes af Jesus af Nazareth.
Verden er langt mere fortrolig med det folkemord, der blev begået  mod armenierne af de osmanniske tropper i 1915 og 1916, men titusinder af assyrerne blev også myrdet under 1. verdenskrig. Enhalv million assyrere siges at have levet i Tur Abdin i begyndelsen af det 20. århundrede. I dag er der knap 3.000.
2006, for eksempel blev en katolsk præst skudt. I 2007 blev tre kristne missionærer myrdet.

Konvertiter i alvorlig fare
I endnu alvorligere fare end traditionelle kristne er muslimer, der har konverteret til kristendommen. Frafald fra islam kan straffes med døden ifølge islamisk lov – og dødsstraf gælder stadig i Iran, Yemen, Afghanistan, Somalia, Mauretanien, Pakistan, Qatar og Saudi-Arabien.

Selv i Ægypten, et sekulært land, pådrager konvertiter sig regeringens vrede. Religionsministeren forsvarede lovligheden af dødsstraf mod konvertitter – selvom Egypten ikke selv har sådan en lov – med det argument, at det at opgive islam udgør højforræderi.  8 millioner ægyptere tilhører den koptiske kirke. De er afskåret fra høje offentlige stillinger, diplomatisk tjeneste og militæret, såvel som fra mange offentlige ydelser. Universiteterne har betydeligt lavere kvoter for koptiske studerende end deres reelle procentandel af befolkningen.

At bygge nye kirker er ikke tilladt, og de gamle forforfalder på grund af mangel både på penge og tilladelse til at renovere. Når piger bliver kidnappet og tvunget til konvertering, griber politiet ikke ind.

Det kristne Virus
Seks koptere blev massakreret d. 6. januar – hvor kopterne fejrer juleaften – i Nag Hammadi, en lille by 80 km nord for Kongernes Dal. Forudsigeligt nok kaldte formanden for forfolkeforsamlingens underhus i det egyptiske parlament det en “individuel kriminel handling.” Da han tilføjede, at gerningsmændene ønskede at hævne voldtægt af en muslimsk pige begået af en kopter, lød det nærmest som en undskyldning. Når sammenstød mellem religiøse grupper forekommer, finder regeringen meget verdslige årsager bag dem, som stridigheder om jord, hævn for forbrydelser eller personlige uoverensstemmelser.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at disse mord fandt sted i Nag Hammadi, eller at de blev fulgt af landets værste religiøse optøjer i årevis. Kristne butikker og muslimske huse blev sat i brand, og 28 kristne og 14 muslimer blev anholdt. Nag Hammadi er nu lukket af. Tre formodede gerningsmænd er siden blevet anholdt. Alle er tidligere straffet. En tilstod forbrydelsen, men tilbagekaldte så og sagde, at han var blevet tvunget af efterretningstjenesten. Regeringen synes at ville have sagen til at gå i glemmebogen så hurtigt som muligt.

Kommentar
Vi  lever endnu i forholdsvis sikkerhed – mens kristne under islam aldrig ved, om de stadig vil være i live i morgen. Ikke desto mindre holder de sig til Kristus og løber ikke sammen med det store flertal ind i et levende helvede. Hvor stærke disse mennesker er – og hvor svage vi er! De trodser døden og foretrækker fattigdom for karriere – fordi de har deres rigdom i deres tro på Kristus. Men vi giver vores tro, sjæl og identitet væk af hensyn til vores fred og midlertidige fysiske velvære. Men, godt. Alle skal beslutte for sig selv, hvad der er meningen med hans liv. Men dermed beslutter enhver fremtiden ikke kun for sine egne børn – men i dette tilfælde for andres børn med. Så dette er altså et spørgsmål om ansvarsbevidsthed.  Vestlige kirker har i vid udstrækning desværre længe sluttet sig til den gængse ideologi – ikke at glemme Hitlerismen og stalinismen. EU? Den ønsker at se os som dhimmier og her og her og her og her og her ogher og her og her ogher og her og her og her etc!
Endog ind i vore retssale banes nu vejen for shariaen.

Jeg formoder, at vi i virkeligheden kun elsker vore børn – og gennem vores politiske korrekthed/fejhed giver vi dem nu sådanne vilkår, som beskrevet ovenfor, hvilket ethvert logisk tænkende menneske normalt ville undgå. Mellem 2035–2047 vil der være muslimsk flertal i Danmark – formentlig før med den voldsomme EU-indpumpning af 56 mio afrikanske muslimer + familier inden 2050. Dette er ikke bare uansvarligt – det er djævelsk! Og det undrer mig, at danskerne finder sig i, at indvandringen nu æder deres elskede “velfærd” bort. Forklaringen er givet i Integrationsministeriets 2002-skøn over konsekvens af indvandringen:  “Konklusionen på fremskrivningen er, at det er nødvendigt at sænke det kollektive offentlige forbrug med 1,1 procent af BNP med virkning fra 2005. Det svarer i 2005 til en besparelse på 14,3 mia. kr. i 1999-priser ved samme integrationsgrad som i 2002Indvandrere og efterkommere har en lavere gennemsnitlig arbejdsmarkedstilknytning end den resterende befolkning. Det og den demografiske udvikling betyder, at den korrigerede forsørgerbrøk (som viser antallet af personer uden for arbejdsstyrken delt med antal personer i arbejdsstyrken) stiger med 33 procent frem til omkring 2040. Mere her. Dette er for dumt!!! – – fordi politikerne fortalte os igen og igen, at grunden til masse-indvandringen var, at vi behøvede ung arbejdskraft til at erstatte vor aldrende befolkning, hvis foryngelse politikerne har forhindret gennem den frie abort!!

Scroll to Top