Joschka Fischer, tidl. tysk udenrigsminister, The Daily Star, 30. maj 2008: "Det ser ud til, at Israel snart kan angribe Iran. Præs. Bushs sidste besøg i Israel syntes at vise, at hans hensigt var en anden (end Israels 60 årsdag): Han syntes sammen med Israel at lægge planer om at gøre en ende på det iranske atomprogram - og at gøre det med militære langt snarere end diplomatiske midler."

Den israelske de facto statsminister, udenrigsministeren Zipi Liwni, sagde i flg. Tagesspiegel Online d. 3. Juni 2008, efter israelske medierapporter over for Parlamentskomitéen for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Jerusalem, at en hurtig afgørelse om den videre fremgangsmåde var ubetinget nødvendig i betragtning af mulige fremskridt i det iranske atomprogram. I den mellemøstlige region kan man "enten banke den tølperagtige nabo sønder og sammen - eller slå sig sammen med ham".

NEW YORKAsia Times 28. Mai  2008:  George W Bush administrationen planlægger at starte et luftangreb mod Iran i løbet af de næste 2 måneder, oplyste en informeret kilde til Asia Times Online, hvorved han bekræftede andre meldinger, som på det sidste er dukket op i USAs medier. Kilden er en tidligere US karrierediplomat og tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, hvor han stadig er aktiv, hvorfor han vil forblive anonym.

Det ser ud, som om modstanden  mod, at USA laver det beskidte arbejde er for stor i USA. Og at Israel ser nuværende tidspunkt inden Præs. Bush´s afgang som politisk gunstigt for et angreb på Iran. Desuden beretter European Council on Foreign Relations at Saudierne sandsynligvis vil acceptere et israelsk angreb på Irans atomanlæg.

Kommentar
Dette er meget dramatiske nyheder. Men kilderne er meget seriøse. Joschka Fischer var  i  2007 "distinguished diplomat" hos  US Council on Foreign Relations i  Washington - de illuministiske herskere i USA. Efter sin hjemkomst var han medstifter af European Council on Foreign Relations. Så Fischer skulle være velinformeret om verdens skæbne på første hånd.

Dette er en meget farlig udvikling, idet Putin kraftigt har advaret USA imod at angribe Iran  – nogle angiver endog, at han vil se dette som et angreb på Rusland.
Det mindst dramatiske resultat af en sådan tildragelse vil være, at Iran blokerer Hormuz-strædet, hvorved oliepriserne når astronomiske højder - og alle EUs stadigt dyrere CO2-CCS programmer lige som dens drømme om verdensregering ville forsvinde op i den blå luft - medmindre man da besætter Iran!
 
Global Research skriver 14. maj, 2008:"Vi er ved korsvejen for den alvorligste krise i moderne historie. Disse krigsplaner falder sammen med en parallel proces med økonomisk omstrukturering og verdensomspændende dybtgående økonomisk depression. Krig og globalisering er intimt forbundne processer. Militariseringen af af Mellemøsten og Centralasien støtter udvidelsen af det globale "frie markedssystem" ind i nye grænselande." 

Vrede franske fiskere -CNN

EU står over for en situation, hvor dens autoritet kommer på en svær prøve - over dens kerneideologier: Klimabekæmpelse og indvandring.
EU´s erklærede ønske om at være verdensregering går via dens ambitiøse klimaprogram, idet EU har fastsat en  20% reduktion  af sin CO2 udledning sammenholdt med 1990-niveauet - inden år 2020. I tilfælde af, at verden i.ø. accepterer samme mål, vil EU sågar nedskære med 30%!!

Udledningslicenser sælges og handles på ECX markedet i Emission Trading System. Dette fører til betydelige forbrugerprisstigninger  - ganske unødvendigt, idet CO2 er harmløs for vores klima  og her.
EU-milieu kommissær Stavros Dimas erkender, at efter indførelsen af ETS pr. 1. jan 2005 er CO2-udledningen i EU steget - i 2007 lå det 0.7% højere end i 2006: Systemet duer ikke - men fordyrer alting.

Til denne galskab kommer nu fly-CO2 og bil-CO2 udledningsbeskatning - skønt fly-selskaber som Al Italia allerede nu slås for overlevelse pga. brændstofpriser.
Denne "anti-drivhus" bevægelse er nu ved at antage en missionerende religiøs karakter.

Når nu indtil 10% biobrændsel skal fyldes i tankene bliver det endnu dyrere - også fødemidlerne - og så mangen må købe sig en ny bil, fordi den gamle ikke kan køre med 10% biobrændstof!!

Nu rejser der sig protester fra de europæiske befolkninger. Regeringerne og EU er i klemme - og vil mærke tangen bide mere og mere - idet de bliver klemt imellem befolkningernes krav ud af nød om billigere energi på  den ene side og EUs selvskabte , unødvendige CO2-ambition, der bliver dyrere og dyrere, på den anden side. 

CO2-bekæmpelse

Storbritannien
28. maj, 2008: Gordon Brown bliver nødet til at stå fast mod krav om at afskaffe grønne skatteforhøjelser på brændstof, idet milieufolk advarede om, at dropning af lovforslagene ville underminere Storbritanniens kampagne for en fremtid med lav CO2….bekymringerne vokser for, at ministrene overvejer at aflyse den 2 pence stigning i brændstofskatten, som er planlagt til oktober.
I går antydede højtstående regeringsmedlemmer, at regeringen kunne give efter mht. planer om sætte bilskatten i vejret på ældre, forurenende biler under indtryk af oprør fra 42 parlamentsmedlemmer - herunder 35 fra det regernede Labour parti. Der er mistanke om, at mileu-politikken også er ved at skride blandt de konservative.

27. maj 2008: Lastbilchauffører i Storbritannien sluttede sig til de utilfredse
over de stigende brændstofpriser
. Ca. 300 tudede i hornene og parkerede på en motorvej  i udkanten af London, hvorved de spærrede en af de store indfaldsveje til hovedstaden. Hollandske og franske truckere har lovet at skabe kaos på vejene d. 29. maj, mens fiskere i Italien, Spanien, Portugal, Belgien og Grækenland planlægger at blokere havne og regeringsbygninger d. 30. maj… Konkrete planer om, hvordan man skal reagere på problemet har skabt splittelse i EUs rækker. EU landene er meget uenige om, hvordan man skal håndtere denne krise.

Frankrig
I mere end 2 uger har vrede fiskere blokeret havnene over hele Frankrig.
27. 2008: Den franske præsident, Nicolas Sarkozy foreslog at nedskære brændstofafgifterne over hele Europa som svar på    den økonomiske utilfredshed, som har drevet franske fiskere til at iværksætte protester, som nu spreder sig til andre europæiske kyster og brancher.
Sarkozy opfordrede indtrængende EU til at opgive en del af momsen for at imødegå de stigende oliepriser, som igen og igen er steget til nye højder i de seneste uger. Han insisterede på, at enhver momssænkning skulle være europæisk.


Sådan et træk ville sinke den hurtige stigning i brændstofprisen ved pumpen, sagde han. Tanken blev skudt ned af EU Kommissionen, der sagde, at det ville tilskynde de olieproducerende lande fra at sænke olieprisen!!  
                                                                                              
Tyskland              

            T.h: Kurve fra Financial Times Online 29. maj 2008                                                                  

"Den store koalitions klimapakke , der skulle begrænse CO2 udledningen, skulle egentlig være vedtaget i regeringen  d. 27. maj, 2008. Men koalitionspartnerne fra CDU/CSU og Socialdemokraterne kunne ikke enes om, hvor mange flere omkostninger der kunne pålægges deres valgkredse i en situation, hvor man står over for stigende energiomkostninger. Atter en gang blev forhandlingerne udsat.

Bruxelles, 4. Juni  2008
Mens EU-finansministrene samledes i Luxembourg og kæmpede for at udvikle en sund reaktion på stigende råolie og brændstofpriser, kommer vrede fiskere fra hele Europa til Bruxelles med deres bønner. De fik støtte af den italienske finansminister, Giulio Tremonti, idet han foreslog en spekulationsgevinstskat til olieselskaberne og argumenterede: "Vi lever i usædvanlige tider, som kræver usædvanlige forholdsregler. Oven på hver benzintank står en flaske Champagne, og den hedder spekulation."  (Hvad han fortier er imidlertid, at staten er så langt den største spekulationsvinder).  EUs hænder er imidlertid bundne, fordi varepriserne i det store hele hovedsageligt drives op af større efterspørgsel og spekulation uden for EUs grænser. Overordnede økonomiske muligheder er begrænsede, fordi den rekordhøje igangværende inflation på 3.6 % begrænser Den Europæiske Centralbanks spillerum mht. enhver rentenedsættelse.

Landbruget
EurActiv 2. juni, 2008: I Frankrig demonstrerede tusinder af landmænd og blokerede oliedepoter over hele landet. På samme tid gik tyske mælkebønder i strejke, fordi stigende oliepriser fordyrer deres omkostninger - samtidig med, at mælkepriserne falder, fordi EU har øget kvoten med 2% (EurActiv 07/02/08). De fik tilslutning af landmænd i Danmark, Holland, Belgien og Østrig.

I flg. ekspertudsagn rummer fremtiden flere prisstigninger – og ændringen vil blive specielt drastisk for chauffører. Der er ingen ende i sigte! Experter forudsiger, at inden udgangen af 2009 kan oliepriserne nå op på $200 (€129) pr tønde.  Goldmann-Sachs har lige sagt, at dette kan ske allerede i 2008!  Airbus direktør Thomas Enders har netop advaret om, at skulle det ske, ville Tysklands fly-industri bryde sammen. Siden årtusindskiftet er gasregningen for en 3-personers tysk husholdning øget med adskillige hundrede euro hvert år…Vedvarende energikilder så som vand, vind og solenergi vil næppe kunne udfylde disse truende huller i enrgiforsyningen i forudseelig fremtid. "

Kommentar
EUs enerådige, ubegrundede og unødvendige CO2-bekæmpelse kan næppe holde ret længe.
Faktisk planlægger industrilandene i og uden for EU nu kul-fyrede kraftanlæg i stor stil, hvilket nødvendiggør den meget dyre "CO2-indfangnings-og-lagrings teknik, som endnu ikke er færdigudviklet, for at leve op til CO2-reduktionsmålene. Dette vil yderligere øge priserne på alle områder - og føre til mere oprør i EU - og forhåbentlig til opløsning af det eurokratiske regime i Bruxelles??