EU: Liberal Indvandringspolitik I Vanskeligheder Pga. Økonomi Og Kriminalitet

Posted By Anders On June 8, 2008 @ 10:42 In Dansk, Euromed | 7 Comments

[1] FN advarer EU om, at indvandringen til EU vil komme helt ud af kontrol inden 2025 pga. en eksplosiv vækst af EUs euromediterrane "partnerlandes" befolkninger: "I de sidste 30 år er disse befolkninger steget til det dobbelte - nu 234 millioner. Dette tal vil stige med yderligere 96 millioner inden 2025. Ægypten vil da have 95 millioner - Tyrkiet 87 millioner indbyggere.
Hvis den sociale fred i denne [2] Middelhavsunion skal holdes, må der skabes 34 millioner nye jobs i de næste 20 år".

EU står over for en situation, hvor dens autoritet kommer på en svær prøve - over dens uansvarlige indvandringspolitik,
som kvæler vore velfærdsstater, idet den i Danmark beslaglægger
[3] 30% af statsbudgettet årligt (se nedenstående kommentar) - i [4] Sverige ligeledes omkring 30%. Og det er indvandrerne os alt andet end taknemmelige for.
Nu rejser der sig protester fra europæiske politikere. Regeringerne og EU er i klemme - og vil være det mere og mere -  mellem deres ideologiske ønske om en multikulturel verdensstat og de barske financielle omkostninger dertil.

Lige som CO2 bekæmpelsen vil indvandringen fra [2] Middelhavsunionen udvikle sig til en bitter eksistenskamp om knappere og knappere ressourcer. I denne kamp vil europæerne blive stærkt forarmede - medmindre de stopper galskaben ved at afsætte det eurokratiske regime i Bruxelles.

Indvandring                                                                                                                                                         
29. maj 2008:  [5] Frankrig, der overtager det roterende EU-præsidentskab pr. 1. juli, 2008, vil slå hårdt ned på illegal indvandring
Franskmændene har fået nok af fredens religion. Her et foto fra en forstad i Paris.

I flg. en rapport i  Financial Times 29. maj foreslår Paris en "indvandringspagt", hvorunder anstrengelserne for at slå ned på illegale indvandrere skal koordineres.  ….Det franske forslag indholder nye  forholdsregler, der skal tilbagesende de illegale, der bor i EU til deres hjemlande og forlanger skrappere "genindvandringsregler" til at regulere deres tilbagekomst….For at integrere nyankomne opmuntres EU-staterne til at oprette tvungne "integrationskontrakter," som gør det tvungent for indvandrere at tilegne sig "nationale og europæiske værdier." 

Dokumentet forlanger også gennemførelsen af  biometriske visa og siger, at indvandring kan begrænses til dem, hvis faglige kunnen behøves i værtslandet. Her hentydes til de såkaldte "[6] blue cards", der over de næste 20 år skal lokke 20 millioner "kvalificerede" arbejdere og deres familier til EU. Man håber især på  folk fra fra Kina og Indien.
"Europa har ikke midler til med værdighed at tage imod alle dem, som ser et El Dorado i det," siges det.

Illegale flygninge må kun være [7] 6 mdr. i et land, før de udvises - under særlige omstændigheder dog 1 1/2 år. De må efter hjemsendelse ikke vise sig i landet i op til 5 år derefter.

[8] Alle EU lande er bekymrede over indvandringen
Direktiv-udkastet for tilbagesendelse af immigranter anses for at være rygraden i pagten. Den har gode chancer for at blive vedtaget, efter at det i går (4. juni)  blev klart, at hovedparten af MEPerne var for kompromiset. Aftalen er, at Rådet vil acceptere direktivet, hvis Parlamentet ikke vedtager ændringer.

Men så kommer den bratte opvågning til EUs realiteter
Mhp. bekymringer om den europæiske indvandringspagt, sagde Kommissionens  Vice-President, Jacques Barrot, at han vil fremsætte et forslag, der fastlægger basale fælles principper, som vil "garantere at handlinger vil blive baseret på fuld respekt for de rettigheder, friheder og principper, der er nedfældet i EUs Charter for Fundamentale Rettigheder." 

Kommentar
Efter [9] det Charter vil det være næsten umuligt at udvise nogen som helst muslim  (Artiklerne 18, 19, 53)

[10] [10] I[11] talien og [11] Spanien har skændtes om Roms planer om at stramme sin indvandringspolitik - evt melde sig ud af Schengen-samarbejdet - i et forsøg på klare stigende spændinger mellem italienerne og indvandrede zigeunere fra Rumæsmien. 
[12] The Independent: May 16, 2008: "I grusom og usædvanlig fællesoptræden har  Italiens nye regering, dens politi og paramilitære carabinieri og sågar gangsterne vendt deres samlede styrker mod nationens fjende nr. 1, zigeunerne… Beboerne i den tidligere kommunistiske højborg i Napoli har sluppet Helvede løs i lejren efter, at en kvinde påstod, at en zigeunerpige var kommet ind i hendes lejlighed og havde forsøgt at stjæle hendes baby.

Lokale beboere [13] brændte simpelthen zigeunerlejren af!"

[14] Kommentar fra den illuministiske [15] European Council on Foreign Relations
"Europa over de forkullede rester af zigeunerlejrene i Napolis udkant, er et hæsligt Europa,  i skændig modsætning til de principper og værdier, som antages at forene os, og som har taget form i Lissabon Traktaten…
.
er den fælles, fremtidige indvandringspolitik, hvormed Europa endelig syntes at ville berige sig, også stort set gået op i røg.
Zigeunerne af rumænsk oprindelse er sågar EU-borgere.
Det er også rimeligt at påpege, at fremmedfrygt og racisme er latente eller viser sig åbent i alle medlemstater."

Kommentar
Denne forundring og forargelse er vel symptomatisk for den betydning, som den [16] illuministiske  (explanatory statement) Nye Verdensorden /globalisterne tilskriver indvandringen og det multikulturelle samfund på de indfødte europæeres bekostning  - samt for den dumhed, hvormed  illuministerne i og uden for EU har handlet hen over hovedet på de europæiske folk.
Globalisterne driver nu europæerne til desperate handlinger!

Napolis fattige gør oprør! Hvordan kan man opretholde freden i et samfund, hvor de indfødte lider nød og ser, hvordan indvandrerne breder sig mere og mere på deres bekostning?
Jeg så i Tyskland den bitterhed, fattige tyskere oplevede: "Vi var gode nok til at udkæmpe Tysklands krige og lide bitter nød. Nu er vi gamle, syge og fattige. Nu lader man os i stikken med en lille pension på 500 euro om måneden - mens indvandrerne med mange børn lever meget bedre end vi gør!" Og med  345 Euro på Hartz IV + udgifter til en beskeden lejlighed dækket kunne de arbejdsløse heller ikke leve særligt godt.I dag er der [17] i Tyskland 13% fattige i den betydning, at de har under 781 euro om måneden at leve for.
Fattigdomsfrygten er stor i Tyskland.
Endvidere føler folk sig tiltagende usikre på gaderne af frygt for indvandrerkriminalitet. Og med rette, for ikke-vestlige indvandrere [18] belastes svært af kriminalstatistikken - og [19] her.

Og det bliver værre endnu:  Den begyndende krise kan lade bitterheden vokse som ringe i vandet til en eksistenskrise for EU:

Kapital trækkes  samtidig ud af markedet i Storbritannien og USA, dvs.  kreditrationering
28. maj, 2008: [20] godtagne huskreditter39% under niveauet for et år siden, meddelte de Britiske Bankers Forening. Hovedparametrene for økonomiens sundhed og ejendomsmarkedet lå alle lavere.
 
USA – Independent 28. maj, 2008 
[20] Ejendomspriserne i USA faldt mere stejlt mellem januar og marts i år end på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig.  (
I Danmark faldt parcelhuspriserne dramatisk i maj). 

Lige nu holdes banker og kreditmarkeder i live af kunstig åndedræt af centralbankerne, som forsøger at stabilisere markederne og genoprette tilliden til banksystemet ved at udskifte pantebreve med regeringsobligationer (skatteyderkreditter).  Kapitalindsprøjtningen til nogle store bankgrupper har også underbygget tilliden, men de fleste rundspørger viser, at det stadig ligger tungt med kreditter.

Bank efter bank kommer i vanskeligheder - og tilfalder Rothschild partnere for en slik - som ejendom ([21] Bear Stearns) eller kommer under deres forvaltning ([22] Northern Rock). Det seneste eksempel er Bradford & Bingley (B&B), Storbritanniens største pantebrevsudlåner på udlejningsejendomsmarkedet ([23] Times Online, 2. juni 2008).

Oliepriserne vil angiveligt på kort eller langt sigt stige til  200 dollars pr.barrel, og har nu nået rekordhøjder bl.a. pga. krigsfrygt i den Persiske Golf ([24] CNN 6.6.2008)  - samtidig med, at levnedsmiddelpriserne stiger kraftigt og CO2-skatter kommer til.

Kommentar
Således synes en stor krise at være på vej. Den kan pga. uro i befolkningerne få stor betydning for EUs indvandringspolitik og EU som sådan. Napoli kan blot være begyndelsen.
EU kan vedtage  al det ideologiske nonsens de vil for at fremme deres Nye Verdensordensdagsorden. Hvis den løber fra befolkningerne, vil EU lide svære tilbageslag, som truer selve dens overlevelse. Og jeg tror, at det sker, når middelklassen må gå fra hus og hjem og nedskære levestandarden væsentligt, for at EU kan financiere sin [25] CO2-bekæmpelsesgalskab og den helt uansvarlige indvandring fra EUs muslimske "partnerlande", der har fået lovet EUs 4 fundamentale friheder, herunder [26] fri indvandring til EU!!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=996

URLs in this post:
[1] FN advarer EU: http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html
[2] Middelhavsunion: http://euro-med.dk/?p=574
[3] 30% af statsbudgettet årligt: http://borsen.dk/nyhed/81323/
[4] Sverige ligeledes omkring 30%: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[5] Frankrig,: http://www.ft.com/cms/s/0/06ee56b6-2ced-11dd-88c6-000077b07658.html?nclick_check=1
[6] blue cards: http://www.workpermit.com/news/2007-10-23/europe/european-union-blue-card-scheme-unveiled-in-strasbo
urg-franco-frattini.htm

[7] 6 mdr.: http://euobserver.com/9/26279
[8] Alle EU lande er bekymrede over indvandringen: http://www.euractiv.com/en/opinion/sarkozy-eu-immigration-agenda-plain-sailing/article-173057
[9] det Charter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:EN:PDF
[10] Image: http://euobserver.com/9/26176
[11] talien og : http://www.ansamed.info/en/news/ME01.@AM19425.html
[12] The Independent: http://www.independent.co.uk/news/europe/italian-tolerance-goes-up-in-smoke-as-gypsy-camp-is-burnt-t
o-ground-829318.html

[13] brændte simpelthen zigeunerlejren af: http://blog.balder.org/?p=414
[14] Kommentar: http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_ji_torreblanca_the_ugliest_europe_la_europa_mas_fea/
[15] European Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=123
[16] illuministiske: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[17] i Tyskland 13% fattige: http://www.upi.com/NewsTrack/Top_News/2008/05/20/report_poverty_more_common_in_germany/4392/
[18] belastes : http://ajnorge.0catch.com/English/NewsArchive/Crimetop.htm
[19] her: http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/
[20] godtagne huskreditter: http://www.independent.co.uk/news/business/news/fears-for-house-sales-are-fuelled-by-39-fall-in-mort
gage-lending-835311.html

[21] Bear Stearns): http://euro-med.dk/?p=772
[22] Northern Rock: http://uk.reuters.com/article/businessNews/idUKL2035421220080220
[23] Times Online, 2. juni 2008): http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4047716.e
ce

[24] CNN 6.6.2008: http://money.cnn.com/2008/06/06/news/economy/gas_prices/index.htm?cnn=yes
[25] CO2-bekæmpelsesgalskab: http://euro-med.dk/?p=34
[26] fri indvandring til EU: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm