Umoralsk EU I Indre Splid Over Lissabon Traktat, EU Præsidenter Og Civilsamfund.

Posted By Anders On August 5, 2009 @ 01:20 In Dansk, Euromed | No Comments

EU synes at være ved at splittes op i sine forskellige institutioner, der er i indbyrdes modstrid: Kommissionen - som indirekte gennem Blogactiv.eu udtrykker sin vrede mod EU Rådet, der ikke er villig til at lade alle kommissærer være ikke-politiske eurokratiske tjenestemænd og som kaldes "diktatorisk", [1] Parlamentet er rasende på Rådet  pga.[2] dets hurtige anerkendelse af Barroso, fordi det ikke kan lide ham eller hans Kommission - og Rådet bekymrer sig bare ikke om de gnomer eller deres civilsamfunds- demokrati", der  [3] malker masser af penge ud af EU-Kommisssionen. Rådet giver ikke en døjt for demokrati af nogen som helst afart!
Alt dette lover godt for en udsættelse af EU's udvidelse og [4] Middelhavsunionen.

[5] Nej-lissabon-traktat[6] Blogactiv.eu 19 June, 2009: Europas politikere mangler moralsk og politisk mod, er involveret i et udemokratisk rænkespil om at indsmugle den usammenhængende Konstitutionelle / Lissabon-traktat og har lagt sig fast på en skammelig stiDe har til hensigt at underminere Europas eneste vellykkede freds-system ved at angribe Kommissionens uafhængighed. Grundlæggerne gjorde det umuligt at have en national repræsentant hver i Kommissionen. De konstruerede Kommissionen til at UDELUKKE politiske repræsentanter fra staterne selv. De såkaldte demokratiske regieringers metoder kendes fra Nordkorea eller sovjetiske satellitstater, "folkedemokratierne". Det er illegalt. Derfor er ministrene  slået ind på skammens og skændselens vej.
Kommentar:
Dette er valget mellem pest og kolera. Hvem er de værste antidemokrater: “Vore” politikere eller eurokraterne? Der er kun en udvej:  Afvikle den [7] illuministiske/illuminate (explanatory statement) Nye Verdensordens-EU og start et samarbejde mellem suveræne, ligeværdige europæiske lande fra bunden af - og glem alt om de grundlæggende forrædere. [8]
[8]

Det er en [8] rystende kommentar  til de de 27 regeringers demokratiske etik  i EU, at de vælger præsidenten for Europa-Kommissionen i hemmelighed, uden at ty til den demokratiske proces.  Hvem er disse kandidater? Ingen andre end de politiske venner af regeringsledere. 

[9] Deutsche Welle 21 July 2009: Hvis man har en EU-præsident, det trykker Obama eller Medvedev i hånden, har det en stærk virkning på identiteten, "sagde Guérot fra [10] European Council on Foreign Relations." Han vil blive være Den Europæiske Unions ansigt, som vil bære en høj grad af symbolik. Sagt ligeud er det en repræsentativ stilling.
Tony-blair-konge"Forslaget om, at Tony Blair skal være EU's første præsident for Rådet er absurd og ville være et tilbageskridt for EU," sagde partiledere i Europa-Parlamentet i Strasbourg i sidste uge. "I betragtning af, at Irak-krigen har splittet EU dybt, kan Tony Blair næppe betragtes som en kompromiskandidat. Han har også vist liden reel entusiasme som særlig udsending til Mellemøsten. Hans Thatcher-arvede neoliberale politik såede kornene til den nuværende finansielle og økonomisk krise, føjede "De Grønne” til i deres erklæring.

[11] Euractiv 16 July. 2009:  "Hvis Tony Blair beslutter at opstille som præsident for Det Europæiske Råd, når dette job er blevet oprettet, så vil vi selvfølgelig støtte ham," sagde Gordon Brown's talsmand. Men [12] Blairs støtte er svindende i Paris og Berlin samt andetsteds  - så han kan miste sin belønning for at have forhindret en britisk folkeafstemning om Lissabon-traktaten.

Civilsamfundet
Den EU-Kommissions-sponsorerede blog, Blogactiv.eu, har for nylig udsendt en række råd til EU i [13] civilsamfundets navn  og [14] her - de kalder det "Udfordring for Europa". Civilsamfundet er grundlaget for EU- Kommisssionens "demokrati" [3] i tæt samarbejde med CFR Geoge Soros: EU-Kommisssionen sponsorerer/køber græsrodsbevægelser, der deler dens meninger, der stilles spørgsmål under navn af høringer af folket - Kommissionen får sit ønskede svar og kan hævde at at være demokratisk, fordi den "lytter til folkets stemme"!

Nu kræver en tidligere taleskriver fra tænketanken Timbro for den svenske udenrigsminister, Carl Bildt, at Sverige skal bruge sit roterende EU-formandskab at klippe 213 mio euro bort, som anvendes til EU-propaganda - og hun skriver: [15] EUObserver 29 July, 2009: "EU bidrager også med midler til en række pro-europæiske NGO'er med henblik på at dokumentere påstande om, at der er civilsamfundsstøtte til dybere integration."

Dette får en skarp replik med på vejen af EU's afgående øverste ansvarlige for kommunucation, Margot Wallström: [16] Dagens Nyheter 28 July 2009: “I et demokrati, skal kommunikation være synonym med dialog. Og dialogen skal involvere civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter, politiske partier og ikke mindst de nationale parlamenter. Vi har flyttet fokus fra Bruxelles til den enkelte borger i medlemslandene. Borgerne er i centrum, og vi bruger nu også de medier, som foretrækkes: tv, radio, internet, blogs, Facebook og lokale aviser.
Vi har skabt en to-vejs kommunikation. Det handler om at lytte, til ikke at udbrede. Vort årlige meddelelsesbudget, herunder personaleudgifter og kontorer i alle 27 lande, beløber sig til cirka SEK 2,1 mia.”
[17] Tænketanken Open Europe fortæller,at EU giver 2.4 mia. euro ud på at oplyse om sin egen fortræffelighed - men bliver mere og mere upopulær.
Kommentar: Timbro ønsker, at meddelelser til EU-borgerne skal skæres bort. Det er en krigserklæring mod Kommissionen. EUs kommissær for kommunikation, Margot Wallström, ønsker at kommunikere om EU-forhold med sine loyale tilhængere i "civilsamfundet” – og det koster mange penge! Man hører græsrøddernes bestilte svar – men ikke de 99% af befolkningen. Man svarer ikke, når jeg beder Margot Wallström om oplysninger omkring Euromediterranien mm. [18] ansigt til ansigt eller skriftligt. Man giver os ikke mulighed for at vælge kommission, dens præsident eller EUs Rådets kommende præsident.  

[19] Banner_blog [20] Civile Vagthunde Hver dag laves der politik i overensstemmelse med vigtige tekniske beslutninger. Disse beslutninger skal træffes, efter at råd fra industrilobbyerne er taget i betragtning. Der mangler noget i debatten: civilsamfundet. Vores forslag har til formål at fremme udviklingen af oplysninger fra civile vagthunde, der stammer fra civilsamfundet. Disse civile vagthunde vil give politikerne mulighed for at blive informeret om konsekvenserne af deres beslutninger forud for afgørende teknisk-videnskabelige afgørelser. De er lige så nyttige, når der er truffet beslutninger -med henblik på at følge deres konsekvenser i real-tid, og at omorientere den pågældende politik i retning af de aktuelle behov. Den Europæiske Union kan og bør støtte og anerkende disse civile vagthunde. 

[21] Hvad er en civil vagthund?  Det er en struktur, der består af uafhængige videnskabelige fagfolk og / eller borgere med en kritisk holdning. Det endelige mål er at hjælpe offentligheden med at reagere i overensstemmelse med almenhedens interesse (og derfor, på forhånd i planetens interesse) med forslag om teknologi.
Disse oplysningsvagthunde befinder sig opstrøms i beslutningsprocessen: i realiteten er deres rolle at oplyse borgerne om konsekvenserne af en given teknisk afgørelse.
Kommentar: [22] IPCC, Al Gore´s partner, er et afskrækkende eksempel på en sådan civil vagthund. Hvad den har præsteret af forvrængning og løgn omkring klimaet i ideologiens tjeneste bør straks gøre det af med alle fremtidige civile vagthunde!

[23] Stenkastende-muslimer-i-london-east-endEU er ikke et demokrati
For nylig fastslog den [24] Tyske Forfatningsdomstol, at [25] EU ikke er et demokrati –  og ikke en rigtig lovgivende forsamling. "Det tyske parlament må derfor [26] beholde for sig selv magten til at skabe “borgernes livsforhold” –  så som straffelov, beskatning, uddannelse og religion," bestemte Domstolen. Faktisk tilsidesætter Lissabon traktaten de nationale forfatninger – og indfører uden folkeafstemninger en europæisk forfatning – en overtrædelse af samtlige gældende nationale demokratiske bestemmelser. Ikke desto mindre, selv om dommen er kommenteret positivt af tyske politikere betyder den et "sammenstød", som påvirker den igangværende europæiske integrationsproces og den fremtidige udvikling af et politisk Europa. Vi skal naturligvis ikke have indflydelse på det. Men Tjekkiets præs. Klaus vil forsinke proceduren ved at høre den tjekkiske forfatningsdomstol. Desværre vil irerne næppe redde os fra diktaturet ved deres anden folkeafstemning d. 2. okt. om Lissabon-traktaten. Irerne er tidligere blevet mobbet og kyst til at acceptere den nye verdensorden (Nice-traktaten).

[24] Zeit-Fragen 2. July 2009EU er med Lissabon-traktaten også beføjet til  at tage affære uden deltagelse af de nationale parlamenter.
Den er endog beføjet til EU-skatter, der skal udskrives efter eget forgodtbefindende. Den er endvidere også "i den forenklede revisionsprocedure" gennem en afgørelse fra Det Europæiske Råd bemægtiget til at ændre traktaten i sin helhed eller delvist (undtagen i udenrigs-og sikkerhedspolitik). Lissabon-traktaten bliver til bemyndigelseslov. Desuden forpligter Lissabon EUs medlemsstater til ikke blot at opruste, men tilskriver sig i artikel 43, stk 1 TEU ret til at erklære krig, navnlig til bekæmpelse af terrorisme i verden og landet selv. Derved fortrænges  den tyske grundlovs i artikel 26, stk 1, hvor det forbydes at føre angrebskrig.

Korrupt EU-Parlament
[27] Marta Andreasen, EUs dårlige samvittighed, blev valgt som UKIP MEP.
"De ved, at jeg ved alt for meget." Derfor [28] blev hun fyret i 2004 efter at hun offentligt hævdede, der var en uoverensstemmelse på £ 172 mio mellem to udgaver af Bruxelles´ regnskab. Nu eraf frygt for yderligere skandaleafsløringer blevet nægtet en høj stilling i EU Parlamentet.
Kommentar: Ærlighed bliver svært straffet i EU. Her kan man se mere om “[29] vilddyrets ædegilde” på vor bekostning – hvorfor EU budgettet ikke er blevet underskrevet af revisorerne i 14 år i træk.  Her er mere om [30] Parlamentets uærlighed – magtmisbrug til egen fordel, bestikkelse og sløseri.

Kommentar
 
Med demokrati i sædvanlig forstand har EU intet at gøre, den er gruppedisciplinens diktatoriske [31] konsensus.  Den giver os ingen mulighed for at vælge Kommissionens præsident eller  EUs næste præsident. Nu synes der at være strid om EUs fremtidige struktur. Og sådant går dybt hos burokrater.

1. Det EU-købte loyale civilsamfund  ønsker at konkurrere med lobbyister og kalder sig vagthunde, som vil fortælle EU alt om, hvad De og jeg vil! Og tro mig, EU vil tro dem - når EU ser en interesse i det.
2
. Men det mest bemærkelsesværdige er, at den EU-Kommissionssponsorerede Blogactiv.eu tager side for Kommissionen mod Det Europæiske Råd og Parlamentet. Det er første gang, jeg læser om en magtkamp i EU. Jeg synes, at et godt tegn - fordi det svækker EU.
3. udsigten til at Tony Blair bliver permanent EU-formand er afskyelig. Måske den [32] kommende høring om begyndelsen af Irak-krigen - hvor Blair vil blive forhørt - vil kompromittere ham for meget. Denne [33] New Age og antikristne [34] Interfaith-demagog, der er lejet af [35] Rothschild agenten JP Morgan, denne mand, som har  [36] erklæret 5 krige og endog af Pres. Clinton blev dadlet for krigsmageri, giver mig myrekryb. Men så igen, er han mere uærlig end nogen af de andre EU-marionetter for den nye verdensorden?
4. Men godt skjult bag scenen er Det Europæiske Råd. Det er kongemageren. Kan det med sine 27 statschefer enes om til at dele sin magt med nogen?
EU synes indtil videre at sprælle i sit eget hængedynd. EU er en kolos på lerfødder. Men bagved står [37] mørke kræfter.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9853

URLs in this post:
[1] Parlamentet er rasende på Rådet: http://euobserver.com/?aid=28340
[2] dets hurtige anerkendelse af Barroso: http://euobserver.com/?aid=28336
[3] malker masser af penge ud af EU-Kommisssionen. : http://euro-med.dk/?p=846
[4] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernej-2dlissabon-2dtraktat1.jpg
[6] Blogactiv.eu 19 June, 2009:: http://democracy.blogactiv.eu/2009/06/19/commission-debate-10-proof-that-the-founding-fathers-exclud
ed-national-political-representatives-from-being-commissioners/

[7] illuministiske: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[8]
: http://democracy.blogactiv.eu/2009/07/20/commission-debate-12-europes-disreputable-system-for-fixing
-its-president/

[9] Deutsche Welle 21 July 2009: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4501619,00.html
[10] European Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=123
[11] Euractiv 16 July. 2009:  : http://www.euractiv.com/en/future-eu/britain-puts-forward-blair-eu-president-job/article-184153
[12] Blairs støtte er svindende i Paris og Berlin samt andetsteds: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,638515,00.html
[13] civilsamfundets: http://euro-med.dk/?p=6031
[14] her: http://euro-med.dk/?p=11
[15] EUObserver 29 July, 2009: http://euobserver.com/9/28505
[16] Dagens Nyheter 28 July 2009: http://www.dn.se/opinion/debatt/malet-ar-inte-att-fa-folk-att-alska-eu-1.919248
[17] Tænketanken Open Europe: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2555
[18] ansigt til ansigt : http://balder.org/avisartikler/eu-og-medierne-tavshed-om-euromediterranien-eurabien.php
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbanner-blog1.jpg
[20] Civile Vagthunde: http://challengeforeurope.blogactiv.eu/2009/06/15/civic-information-watchdogs-help-make-better-techn
ical-decisions/

[21] Hvad er en civil vagthund?: http://challengeforeurope.blogactiv.eu/2009/06/15/civic-information-watchdogs-help-make-better-techn
ical-decisions/2/

[22] IPCC, Al Gore´s partner: http://euro-med.dk/?p=4825
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstenkastende-2dmuslimer-2di-2dlondon-2deast-2dend9.jpg
[24] Tyske Forfatningsdomstol: http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2009/nr30-vom-2772009/der-lissabon-vertrag-ein-trojanisches-pferd
/

[25] EU ikke er et demokrati –  og ikke en rigtig lovgivende forsamling: http://www.feps-europe.eu/index.php?id=297
[26] beholde for sig selv magten til at skabe “borgernes livsforhold” : http://bnp.org.uk/2009/07/now-czechs-take-lisbon-treaty-to-court/
[27] Marta Andreasen: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5872742/EU-whistle-blower-MEP-blocked-from-new-p
ost.html

[28] blev hun fyret i 2004 : http://euro-med.dk/?p=54
[29] vilddyrets ædegilde: http://euro-med.dk/?p=2353
[30] Parlamentets uærlighed: http://euro-med.dk/?p=502
[31] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[32] kommende høring: http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/07/30/britain.iraq.war.inquiry/index.html
[33] New Age : http://euro-med.dk/?p=8672
[34] Interfaith: http://euro-med.dk/?p=1009
[35] Rothschild agenten JP Morgan: http://www.jpmorgan.com/cm/Satellite?c=JPM_Content_C&cid=1159330045118&pagename=JPM_redesign
%2FJPM_Content_C%2FGeneric_Detail_Page_Template

[36] erklæret 5 krige: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1551087/Defiant-warmonger-to-the-last.html
[37] mørke kræfter.
: http://euro-med.dk/?p=9774