EUs politistatsplanlægning

Posted By Anders On May 30, 2008 @ 00:04 In Dansk, Euromed | 9 Comments


The [1] Daily Express[1]   May 25, 2008, Jason Groves:
1. "
Hemmelige planer om at oprette et fælleseuropæisk politikorps bliver udkastet i Bruxelles.
Dette træk – som kunne føre til fremmede politibetjente på vore gader - udløste i aftes rasende reaktion i Storbritannien. 
Detaljer om  planen ligger begravet i dokumenter, der indgår i EU Kommissionens budgetforslag. De viser, at Kommissionen skal financiere en undersøgelse om mulighed og hindringer for oprettelsen af et forbundspoliti for EU".

Europols hovedkvarter i Bruxelles

 

EU har oprettet Europol for at opmuntre større samarbejde mellem politistyrkerne , men den  seneste plan ville erstatte Storbritanniens lokale politi med et, der bliver kontrolleret fra centralt hold, formentlig fra Bruxelles.

Planerne om dette studium vil give næring til frygt for, at EU vil tiltage sig mere magt, når EU Forfatningen (Lissabon traktaten) er ratificeret ved årets udgang.

Den britiske skygge-indenrigsminister, David Davis: Dette er dybt alarmerende. Ansvaret for politimyndighed skal forblive i hænderne på de nationale regeringer, ikke hos en europæisk styrke, der ikke skal stå til regnskab over for den britiske offentlighed." 

Denne foruroligende plan skal ses i sammenhæng med andre EU-initiativer.

2. [2] Politisamordningscentret i Haag (Europol) skal tilsluttes familien af EU agenturer
For Vice-President Jacques Barrot, "er dette en veritabel omdannelse, ikke blot kosmetik.    Europol vil blive et fuldt EU agentur med værktøjer til at støtte lovudøvende agenturer i medlemstaterne mere effektivt.  Følgeligt skal de europæiske politistyrker samarbejde mere nært."
Den sande mening med Schengen samarbejdet kan meget vel være et EU-forbundspoliti.

Jacques Barrot er nu Kommissær for EUs Retsvæsen. Han har fået en [3] betinget fængselsdom på 8 mdr. for underslæb!!! 

Efter ca. 15 måneders intens diskussion i Rådet er medlemstaterne nu (april 2008) enige om en tekst til beslutning, som giver Europol status af som Den Europæiske Politimyndighed fra 1. jan. 2010.

Beslutningen har 2 formål:

 

[4] Max-Peter Ratzel  er Europols chef
[4]
Europol's primære opgave
(2005) er at samle og anlysere efterretningsdata fra EUs  medlemstater  og så at kanalisere informationer til igangværende undersøgelser. Fokus p.t. er på organiseret forbrydelse, narkotika, menneskesmugling og terrorisme.

Europol må gøre overgangen fra sit tidligere fokus på strategisk analyse til operationel  analyse ," sagde han. "Denne operationelle analyse bør tjene til at assistere lokale  politimyndigheder i udførelsen af deres efterforskninger, samt at lede myndighederne i deres efteforskninger."

                                                                                     
For det andet erstattes enkeltstaters financiering med EU aflønning.
Europol bliver et [5] EU agentur[5] i 2010, underkastet finansregulationer og stabsregulationer som embedsmænd i EU.

Forbedringen, der følger af Europols nye lovramme i form af fleksibilitet og effektivitet? vil gå hånd i hånd med tættere med tættere inddragelse af Europaparlamentet, især i dets egenskab af bevilgende myndighed.

Kommentar
Et ubehageligt perspektiv: Den der modtager (Europol) er tjener, og den der giver (EU Parlamentet) er herren. Og tjeneren gør som herren siger! Derudover siges det, at det hemmelige politi gøres til en nøglefaktor, en ligeværdig institution, i det Europæiske Projekt. Dette betyder jo Politistat, hvis fundament EU selv har lagt gennem kriminel masseindvandring!!

Kommende [6] ændringer i Europols manda[6] t og funktioner  vil ikke kræve langvarige ratifikationsprocedurer i nationale hovedstæder, fordi Europol er med i kampen mod terror!
[7]
3. [8] EUs  militære udrykningsstyrke
Som tidligere omtalt på denne blog (9. maj 2008) planlægger EU en NATO-uafhængig militær udrykningsstyrke på 60.000 soldater. Denne styrke kan bruges mod ydre fjender af den Nye Verdensorden - og naturligvis mod oprørske befolkninger - f.eks. i forbindelse med frigørelsesopstande mod EU-regimet, f.eks. når [9] euroen engang bryder sammen, og hvis Europol og nationale politikorps ikke længere kan kontrollere masserne - i fravær nationale styrker, der med flid sendes ud over hele verden for at forsvare muslimer mod muslimer. Eller i tilfælde af tvivl om hjemlige soldaters loyalitet.
Sådan et scenario kendes fra USSR. [10]
[11] Dødsstraf for opstand er mulig med Lissabon Traktaten -
som tidligere påpeget på denne blog
[12]
Video overvågning
: Flere og flere videokameraer installeres for at overvåge offentlige pladser - skønt erfaringer fra Norge, Sverige og Storbritannien viser minimal virkning på hyppigheden af forbrydelser ved overvågning. Men politiet kan bedre overvåge os alle på den måde. Systematisk overvågning i større omfang er netop sket i Tyskland - gennemført af firmaerne  [13] Deutsche Telekom og Liedl.

4. [14] EUs Fundamentale Rettigheds-Agentur (FRA) - tidligere EUMC (Beate Winkler)
Opgaver
[14]

  • Indsamling af data og information;
  • Forbedre sammenlignelighed og pålidelighed af data
  • Foretage forskning og analyse
  • Formulere konklusioner og meninger for EU institutioner og medlemstater
  • Samarbejde med [15] civilsamfund og hæve bevidstheden om fundamentale rettigheder.

Human Rights Group (Menneskerettighedsgruppen) fra Council of European Churches (Europæiske Kirkers Råd - KEK) på besøg hos FRA og - så vidt jeg kan se - dets overgangsdirektør, Beate Winkler (i midten).

Kommentar
I meget nær fremtid skal den nidkære dansker Morten Kjærum være FRA-direktør.
Med kendskab til hans meriter i Danmark tvivler jeg på, at han er mere objektiv end Beate Winkler, der af de Europæiske Jøders Konference (EJC), Cohn-Bendit og andre rasende MEPere blev beskyldt for censur, efter at hun upubliceret arkiverede en [16] EUMC-bestilt  rapport fra et agtet  forskningsinstitut i Berlin for et par år siden. Grund: Rapporten viste, at den tiltagende antisemitisme i Tyskland  skyldtes muslimer!!!

"For at sige det ligeud: EU er ikke parat til at tage sig af det følsomme emne, der hedder antisemitisme blandt muslimer," sagde EJCs vicepræsident, Elan Steinberg, til Reuters.

Man har diskrimineret dig - kan FRA hjælpe dig?
Chikane,  diskrimination og offerstatus må ikke ignoreres. Dette kræver, at folk kender deres rettigheder. FRA vil gøre folk mere bevidste om deres fundamentale rettigheder.

FRA er ikke beføjet til selv at tage sig af enkeltklager. Men det kan henvise folk til organisationer i hvert medlemsland, hvor den enkelte kan få hjælp, råd og støtte i retsanliggender, så som:

"[17] Nationale Lighedsgrupper" til fremme af lige behandling, udpeget i alle EU-medlemslande i henhold til EUs Raceligestillingsdirektiv for at sikre uafhængig hjælp til ofrene for diskrimination, udføre oversigter og studier og offentliggøre uafhængige rapporter og anbefalinger.

[18] Nationale Menneskerettighedsinstitutioner, som er tilgængelige i mange europæiske lande for mere bredt at tage sig af menneskerettighedsspørgsmål og ofte også enkeltsager. 

Endvidere skabte EU Kommissionen en "[19] Vejledning for diskriminationsofre", som sammenfatter den nye Europa-omfattende lovgivning, som bandlyser diskrimination. Denne vejledning giver også praktiske råd om, hvad borgere kan gøre, hvis man mener at have været udsat for diskrimination, chikane eller at være gjort til offer.

Hvem samarbejder FRA med?
EU institutioner, regeringer, civilsamfund, nationale menneskerettighedsinstitutioner, Europarådet, OSCE og FN [[20] læs mere]

Hvem arbejder FRA for?
EU, dens borgere og dem, der dækkes af dens fundamentale rettigheder.

Kommentar
Her indrømmer altså et EU Agentur, at  EUs fundamentale rettigheder ikke omfatter alle: de gælder ikke for dig og mig. Vi er pr. definition aggressorer.  Rettighederne gælder kun for muslimer  - ikke for indfødte europæere!!!

5. [21] McCreevy, EU Kommissær for det Indre Marked og Tjenesteydelser
"Ingen ved sine fulde fem ville læse Lissabon Traktaten. Og jeg er ved mine fulde fem"!! 
Ved en tale i Dublin sagde  McCreevy "Jeg forventer ikke, at almindelige irere eller nogen på kloden vil sætte sig hen og bruge timer på at læse afsnit om underafsnit, der henviser til artikler om underartikler. Men der er analyseret nok!"

Den tidligere irske finansminister indrømmede, at han ikke havde læst hele tektaten selv!!!

6. Kommentar
Dette er dog for stærkt!! EU Kommissæren indrømmer  ikke at have førstehåndskendskab til denne infame Lissabon Traktat og kalder dem, der i demokratiets navn prøver på at forstå det, som McCreevy selv beskriver som helt uoverskueligt, for idioter!!! Han ønsker blot, at vi skal følge parolen: "Führer befiehl, wir folgen" (Fører befal, vi følger) - og at man ved den irske folkeafstemning giver ham og EU sit ja - og sin sjæl!!!

EU er blevet en politistat! Dette kan udvikle sig til et FBI, CIA eller Gestapo/KGB efter EU Kommissionens behag.
I betragtning af  EUs kriminalisering af kritik af islam og [22] EU-undertrykkelse af ytringsfriheden som beskrevet på denne blog giver dette mig myrekryb.

Til danskerne: Husk dette, når der skal stemmes om de danske retsforbehold. Hvis I stemmer for afskaffelse, udleverer I os alle til en politistat med dødsstraf!

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=985

URLs in this post:
[1] Daily Express: http://www.express.co.uk/posts/view/45581/Brussels-plan-for-Euro-police
[2] Politisamordningscentret i Haag (Europol) skal tilsluttes familien af EU agenturer: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/610
[3] betinget fængselsdom på 8 mdr. for underslæb!!! : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4032113.stm
[4] Image: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1594985,00.html
[5] EU agentur: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/610&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[6] ændringer i Europols manda: http://www.europeanvoice.com/article/2008/04/1420april/europol-to-become-eu-agency/60434.aspx
[7]
: http://euro-med.dk/?p=875
[8] EUs  militære udrykningsstyrke: http://euro-med.dk/?p=883
[9] euroen : http://euro-med.dk/?p=935
[10]
: http://euro-med.dk/?p=948
[11] Dødsstraf for opstand : http://euro-med.dk/?p=949
[12]
Video overvågning: http://www.berlingske.dk/article/20080108/danmark/701080053/
[13] Deutsche Telekom og Liedl: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,555379,00.html
[14] EUs Fundamentale Rettigheds-Agentur (FRA) - tidligere EUMC (Beate Winkler) : http://fra.europa.eu/fra/index.php
[15] civilsamfund: http://euro-med.dk/?p=846
[16] EUMC-bestilt  rapport: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-45/i.html
[17] Nationale Lighedsgrupper: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/rights/neb_en.htm#nat
[18] Nationale Menneskerettighedsinstitutioner,: http://www.nhri.net/NationalDataList.asp?MODE=1&ID=1
[19] Vejledning for diskriminationsofre: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/public/factsheet2_en.pdf
[20] læs mere: http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3e4a683015f93
[21] McCreevy: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3357496,00.html
[22] EU-undertrykkelse af ytringsfriheden : http://euro-med.dk/?p=957