Opdateret oversigt over svineinfluenzavaccination her

Swineflu-protection

The Daily Mail 27 July, 2009: Den britiske regerings virus-rådgiver, Prof. Sir Roy Anderson, modtager 116.000 Pund Sterling fra influenzavirus-fremstiller ,GlaxoKSmithKline.

Flere og flere - især US amerikanere - er bange for svineinfluenza - ikke pga. sygdommen, som hidtil har været mild og kun kostet 700 liv på verdensplan - især patienter med kroniske sygdomme - men for den tilsyneladende kommende obligatoriske vaccination mod sygdommen. Jeg kan se dette på de hidtil omkring 55.000 besøgende til min artikel om svineinfluenzavaccination siden den 15. juni, 2009. Og de har god grund til at være bange. For USA tillader ingen undtagelser fra obligatoriske vaccinationer - som klart er på vej.
Den 11. juni 2009  erklærede  WHO svineinfluenza for en pandemi.
Her kan De underskrive en anmodning om at der ikke kommer tvungen massevaccination: "A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATIONS" petition!

Ifølge WHOs International Health Regulations kan WHO kun anbefale. Så det ser ud til, at faren for obligatoriske massevaccinationer snarere ligger hos de nationale stater - og deres engagment i den nye verdensorden. Jeg kan ikke finde noget om FN-repressalier i tilfælde af manglende overholdelse. 3 artikler skal især fremhæves:
Artikel 3. 1. Gennemførelsen af disse forordninger skal ske med fuld respekt for menneskets værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for personer.
Art. 23.3. Ingen lægeundersøgelse, vaccination, profylakse eller sundhedsforanstaltninger i henhold til disse vedtægter må foretages hos rejsende uden deres forudgående udtrykkelige informerede samtykke eller deres forældres.
Art.56. 5. I tilfælde af en tvist mellem WHO og en eller flere deltagende stater om fortolkningen eller anvendelsen af disse forordninger, skal spørgsmålet forelægges for Health Assembly
.

Så hvordan beskytte sig mod vaccination?
Hvis obligatorisk vaccination skal håndhæves over Dem, så anfør i følge Global Research 13 June1) Nürnberg Kodex, der fastslår: “Det frivillige samtykke fra den enkelte person er essentielt.” Ingen eksperimentel vaccination bør udføres, når der er en a priori grund til at tro, at dødsfald eller invaliderende skade vil ske, undtagen måske i de eksperimenter, hvor de eksperimenterende læger også lader sig vaccinere." Så er denne massevaccination eksperimenterende? Ja det er den2) Desuden kan De henvise til WHO's Internationale Sundhedsregulativ art. 3.1 og 23.3 (ovenfor).

USAs FEMA er ved at forberede en storstilet øvelse med udenlandske militære styrker d. 27-31 juli, 2009.
Infowars 23 July, 2009: FEMA-øvelsen vil omfatte udenlandske tropper fra Australien, Canada, Mexico og Det Forenede Kongerige. FEMAs faktablad forklarer ikke, hvorfor deltagelse af udenlandske tropper er nødvendig. FEMAs primære opgave er at opretholde militær undtagelsestilstand. 
13, febr. 2009, bragte "Infowars" oplysninger fra en embedsmand, der havde deltaget i et møde med Homeland Security og FEMA. Hans amt blev bedt om at udarbejde en plan til at vaccinere hele befolkningen inden for 48 timer og indøve planen flere gange. FEMA spurgte til, hvor massegrave ville kunne placeres i amtet, og om det ville acceptere at tage imod lig fra andre steder.
Her er meget mere om forberedelsen af massegrave til influenzabølgen - bekræftet af AFP.

Swineflu-løb-for-livetAssociated Press 16 June  2009: Skoler har fået besked om, at de måske bliver omdannet til vaccinationsklinikker i dette efterår, sagde sundhedsminister Kathleen Sebelius. 
The Time Magazine on Apr. 27, 2009 begyndte at forberede US-amerikanerne på obligatoriske vaccinationer: "På trods af moderne fremskridt inden for mikrobiologien, træffer dagens sundheds-embedsmænd stadig beslutninger i en "sky af usikkerhed”. I 1976 døde mere end 30 personer af post-vaccinations Guillan-Barré syndromet (ud af i alt 400 post-vaccinations GBS tilfælde – video 1 og video 2 - inden for 2 måneder i USA efter vaccination af 40 mio personer). Det aktuelle udbrud er en situation i bevægelse. Den amerikanske offentlighed skal være fejltolerant og patienterne også gøre [deres] del."

Norge er der tætte forbindelser til Den Nye Verdensorden mellem  bilderbergeren (2002), statsminister Jens Stoltenberg, vaccineindustrien og Club of Rome medlem, Bill Gates, der også går ind for vaccinationer og befolkningreduktion. Mere om Club of Rome. Norge vil sandsynligvis få obligatoriske svineinfluenzavaccinationer. 
Bloomberg 22 July 2009: CSL Ltd begyndte med injektioner på 240 raske voksne frivillige i Australien i dag med sin eksperimentelle vaccine mod H1N1.
Global Research 21 July 2009: H1N1-vaccine vil blive afprøvet i begyndelsen af august i Rochester, New York, på specielt ældre, sorte eller børn. Til gengæld for at deltage, vil folk få $ 50 - $ 100, eller børnene får et stykke legetøj. 
The Financial Times 20 July 2009: Regeringerne har bestilt næsten 600mio doser pandemivaccine og adjuvans - et kemikalie, som øger vaccinens effektivitet. 
Værdi $4.3mia. (€3mia) med potentiale for 342mia flere doser med værdi på $2.6mia.
Swineflu-tamifluThe Times 23 July 2009: En ny national svineinfluenzabekæmpelseshotline og online "symptom-tjekker", som vil gøre det muligt for folk at få antivirale lægemidler uden at se en læge, vil blive annonceret i dag.  Medicinske ledere og velgørende institutioner advarede om, at diagnosticering af alle tilfælde som influenza kan føre til, at andre alvorlige infektioner eller tilstande overses. Tamiflu var forbundet med bivirkninger, herunder diarré, opkastning og hallucinationer.
CNN 22 July 2009: Salg af influenzamidlet Relenza skød 1.900 procent i vejret i løbet af et år, idet regeringer verden over har oplagret det som forberedelse til en svineinfluenzaepidemi, sagde farmafremstilleren, GlaxoSmithKline onsdag.
I Danmark har medierne indledt en hidtil uset skrækkampagne pga. svineinfluenzaen.

det “internationale samfunds” elite er ved at geare op til at tage endnu en stor del af dine (skatte-) penge på bekostning af dit helbred, idet svineinfluenzavaccine indeholder meget giftige materialer:  Infowars 10 July, 2009: "Hvis regeringen beordrer en række influenzaindsprøjtninger i dette efterår - indtil videre “anbefaler den kun" injektionerne - kan man forvente at få en dosis thimerosal (kviksølv– se kommentar), formaldehyd, rengøringsmiddel, MF-59 (en olie - baseret adjuvans), og andre toksiner.

Swine_flu_1976_0427The Times 22 July 2009  “At vaccinere en stor del af den britiske befolkning med en "eksperimenterende" svineinfluenzavaccine vil være en enorm satsning. At vaccinere hele befolkningen ville være et enormt og dumdristigt eksperiment, for hvilke der på nuværende tidspunkt intet videnskabeligt grundlag er."

Den østrigske journalist, Jane Bürgermeister, har indgivet kriminalanklage hos FBI 
mod bl.a. WHO, FN, præs. Obama, Janet Napolitano, USAs Minister for Homeland Security, de store farmakoncerner, David Rockefeller, David de Rothschild for bioterrorisme og hensigt om at begå massemord.
De gjorde dette ved bioengineering og ved derefter at slippe dødelige biologiske agenser, specifikt
Obama-fingers_thumb[2]"fugleinfluenza- virus" og "svineinfluenzavirus" ud for at have et påskud til at gennemføre et tvungent massevaccinationsprogram, der ville være muligheden for at tilføre et giftigt biologisk agens, der forårsager død og skade. Denne handling er i direkte strid med Anti-Terrorismeloven mod Biologiske-Våben.
Hendes 69 siders dokument indeholder dokumentation for alle hendes klager.

Bürgermeisters anklager omfatter dokumentation for, at Baxter AG, østrigsk filial af Baxter International, bevidst udsendte 72 kilo levende fugleinfluenza-virus, som leveredes af WHO, til 16 laboratorier i sæsonbestemt influenzavaccine i løbet af vinteren 2009. De blev stoppet i øvrigt efter, at tjekkiske forskere prøvede dem på fritter - som alle døde!
Og dette fra verdens sikreste laboratorium!   Denne hændelse blev ikke fulgt op af en undersøgelse fra WHO, EU eller østrigske sundhedsmyndigheder. Denne "svineinfluenza" er en hybrid af dels svineinfluenza, dels human influenza og dels fugleinfluenza, noget der kun kan komme fra laboratorier ifølge mange eksperter. (Se Wayne Madsen her. Mere her).

Bioterrorisme 1Bürgermeister's dossier viser, at frigivelse af virus var et vigtigt skridt for at udløse en pandemi, som gør det muligt for WHO til at erklære en niveau-6 pandemi (hvilket ved anklage-indsendelsen endnu ikke var sket). Bürgermeister indgav en anklage d. 1 Mai, 2009 mod WHO og Baxter samt Das Nationale Zentrum für Influenza, Geneve, for et tilsigtet bioterroristisk attentat mod flere passagerer i Schweiz på ICE 730 toget nær Bern kl. 18:39 den 27. april 2009 ved hjælp af en rygsækbombe i den hensigt at udløse en dødbringende pandemi. Bomben bestod af en glasflaske med svineinfluenzavirus fra Mexico (ikke i metalcontainer som sædvanligt), pakket ind i 3 lag med tøris imellem. Da tørisen forudsigeligt smeltede til gas øgedes dens tryk, og dette knuste flasken - der eksploderede, og virus blev sat fri og sprøjtet ud på potentielt 61 passagerer.

Der er intet pandemisk potentiale, medmindre massevaccinationer gennemføres for at gøre influenza til et våben under dække af at beskytte befolkningen. Der er rimelig grund til at antage, at de obligatoriske vacciner (igen) vil være besmittet med vilje med sygdomme, som er specielt designet til at forårsage død. Der henvises til en licenseret Novartis fugleinfluenzavaccine der dræbte 21 hjemløse i Polen i sommeren 2008.
Swineflu-feverBürgermeisters anklager går på, at de, der er nævnt i hendes påstande, siden 2008 har gennemført nye og / eller fremskyndet gennemførelsen af love og regler, der har til formål at fratage borgerne i USA deres forfatningsmæssige ret til at nægte at lade sig vaccinere. Med brug af "svineinfluenza" som påskud, har de tiltalte forud planlagt massemord på den amerikanske befolkning i bl.a. FEMA camps og her og ved hjælp af tvungen vaccination. 

Global Research 21 July 2009: Jane Bürgermeister: WHO har nægtet at frigive protokollen fra et centralt møde i en rådgivende vaccinegruppe - pakket med ledere fra Baxter, Novartis og Sanofi -som anbefalede obligatoriske vaccinationer i USA, Europa og andre lande mod kunstige H1N1 "svineinfluenza" virus dette efterår.
I følge det Internationale Sundhedsregulativ, WHO's retningslinjer, har WHO-retningslinier en bindende karakter for alle i WHO's 194 underskrivende lande i tilfælde af en pandemi-nødsituation(??) af den art, der forventes til efteråret, når den anden, mere dødbringende bølge af H1N1-virus - som er bioengineereret til at ligne den spanske influenzavirus - kommer.
Der er kontrollerbart, klart og utvetydigt bevis for, at WHO har leveret det levende fugleinfluenza-virus til Baxters datterselskab i Østrig i februar.

Swineflu-masksI tilfælde af en pandemi, anbefaler WHO obligatoriske vaccinationer for alle de 194 lande, efter "anbefalinger" af en rådgivende vaccinegruppe, som ledere af Baxter også sidder i. Så indrømmer WHO Baxter, Novartis, Sanofi og andre selskaber lukrative kontrakter om levering af disse vacciner. Desuden får WHO ny global myndighed i uset omfang i tilfælde af en pandemi. Under særlige pandemiplaner vedtaget verden over, herunder USA, i 2005, skal nationale regeringer opløses i tilfælde af en pandemi-nødsituation og erstattes af særlige kriseudvalg, som er ansvarlige over for WHO og EU i Europa og for WHO og FN i Nordamerika. Gennem deres kontrol af disse særlige pandemiske kriseudvalg med beføjelse til at vedtage lovgivning, der skal etableres i de fleste lande, bliver WHO, FN og EU de facto-regering i en stor del af verden. Hvis Model Emergency Health Powers Loven gennemføres efter instruks fra WHO, vil det være en strafbar handling for amerikanerne at nægte at tage vaccinen. Politiet har tilladelse til at anvende dødelig magt mod "kriminelle" mistænkte.

For at opsummere: WHO bidrager til at skabe, distribuere og derefter slippe den dødelige pandemivirus løs, og dette pandemiske virus giver WHO anledning til at tage kontrol med regeringerne i Nordamerika og Europa – og også til tvungen vaccination på befolkninger pga. de samme virksomheder, som har distribueret og udgivet det dødelige virus i første omgang, og alle under under påskud af at beskytte befolkningerne mod en pandemi, de har skabt. Medieselskaberne ejes af den samme "elite-"gruppe
som financierer WHO, og de skjuler systematisk arten af den reelle fare ved disse H1N1 injektioner for offentligheden.  De to-dosis-H1N1 vaccinationer er designet til at deaktivere immunsystemet og derefter fylde dette system med levende virus i en proces, der afspejler det, der er beskrevet i to af af WHO's 1972–memoranda, hvor de tekniske metoder til at gøre vacciner til dræbere er skitseret. 

Global Research 20 July, 2009: Den amerikanske sundhedsminister, Kathleen Sebelius, har netop underskrevet en bestemmelse om at garantere vaccinefremstillerne total juridisk immunitet mod enhver retssag som følge af enhver ny "svineinfluenza-"vaccine.
FDA i USA og UK sundhedsmyndigheder har besluttet at lade de store farmakoncerner lægge deres vaccineprodukter på markedet,  før nogen tests af de mulige skadelige bivirkninger af vaccinerne endnu er kendt.

Underligt nok, et helt år, før der blev rapporteret tilfælde af den nuværende påståede H1N1, indgav det store medicinalfirma, Baxter, et patent for H1N1-vaccine. Ansøgningen fastslår, "egnede adjuvanser kan vælges fra mineralske geler, aluminiumhydroxid, overfladeaktive stoffer, lysolecithin, pluronpolyoler, polyanioner eller olieemulsioner såsom vand i olie eller olie i vand (squalen), eller en kombination heraf. F.eks kan toksicitet afhænge af det bestemte individs organisme og kan variere fra ingen toksicitet til høj toksicitet."

Margaret-chan-420x0Generaldirektøren for WHO, Margaret Chan, har stoppet tælling nye influenzatilfælde! WHO: "Vi kan antage, at næsten alle tilfælde er H1N1-smitsom influenza.” Dette er det videnskabelige grundlag, hvorpå vi får besked på at lade vores unge vaccinere! 

Kommentar
For sin modige indsats er Jane Bürgermeister nu fyret fra sit job som Europa-korrespondent for The Renewable Energy World website. Desværre har jeg ikke været i stand til at finde et billede af hende - hvilket er noget besynderligt. I det mindste er, hvad der er blevet skrevet i hendes navn, hvad jeg har har skrevet på denne blog. Kan nogen af jer sende mig hendes foto? I 2004 skrev hun i The Guardian.

Nu vil US Center for Disease Control lade alle børn i alderen 6 Måneder-18 år vaccinere hvert år med (farlig) saisonal influenzavirusvaccine! 

Den kyniske sammensværgelse mellem  de store farmakoncerner, der ved, at de sælger dødbringende adjuvanser i deres vacciner og den amerikanske regering blev afsløret af ingen ringere end Robert F. Kennedy Jr, der var involveret som advokat i thimerosal / autisme-skandalen. Og svineinfluenzavaccinen indeholder i flg den svenske sundhedsstyrelse thimerosal !!! Som angivet på Cryptogon: På Biopharma Products Record Display forekommer "EU666 Bioforsvarslager" og "US666 Bioforsvarslager" (fjernet fra nettet lige før min deadline!!!): Det er fugleinfluenza vaccine– men registreres ikke på Regulatory/Status index. Tallet 666 bringer dårlige associationer (Johs. Åb.13: 18). Har de en Baxter's fugleinfluenza pandemi på lager til os også?

Ja! Illuministerne skræmmer med katastrofale pandemier (BSE, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza etc. - samt "Krig mod terror,"  Finanskrise, Truet BiodiversitetIndvandring for at korrigere for vores skæve demografi på grund af Rockefellers livsfjendske mentalhygiejniske fri abort (= “reproduktiv sundhed”)  - for at få deres illuministiske Nye Verdensordens verdensregering - som så ofte understreget på denne blog. Selvfølgelig har EU for næsten 2 år siden erklæret sig for at være illuministisk (explanatory statement). 

Senator Jay Rockefeller havde for nylig kun havde et smil til overs, da han blev spurgt om sin families nazistiske eutanasi-program og dens rolle mht. at betale SS-vagter i Auschwitz, hvor hans familie via deres IG-Farben og Standard Oil tjente store penge ved hjælp af slavearbejdere -  producerede endog Zyklon B gassen til afrakkede slavearbejdere!! illuministerne ønskede for nylig i The Times  stadig at få løst verdens overbefolkningsproblem!

"Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Hans harme er stor, fordi han ved, hans tid er kort.”  (Johs. Åb 12:12).

Utroligt Addendum 
CONFIDENTIAL COBDEN CLUBS  sekretariatet for Verdensorden 814-631-9959, September 20, 1991, INITIATIV FOR ECO-92 EARTH CHARTER - hvor det blev rundsendt. Udtog:
Umiddelbar reduktion af verdens befolkning, i henhold til henstilling fra Draper Fonden (sluttede sig i 1970erne til Rockefeller og Du Pont Familierne for at fremme racehygiejne som middel til befolkningskontrol) skal umiddelbart påvirkes.
Den nuværende store overbefolkning, nu langt ud over verdens bæreevne, kan ikke klares ved fremtidige reduktioner i fødselstallet ved prævention, sterilisering og abort, men skal i nutiden imødegås ved reduktion af antallet af eksisterende mennesker. Dette skal ske uanset hvordan det er nødvendigt. FNs Sikkerhedsråd – ledet af de større angelsaksiske stormagter, vil dekretere, at  fremover vil Sikkerhedsrådet informere alle nationer om, at dets tolerance mht. befolkning(tilvæksten) er ophørt, at alle nationer får kvoter for befolkningsreduktion på årsbasis, hvilket vil blive håndhævet af Sikkerhedsrådet ved selektiv eller total lukning for kredit, elementer af handelen, herunder fødevarer og medicin (Henry Kissinger 1974), eller ved militær magt, når det kræves.

FNs Sikkerhedsråd  vil informere alle nationer om, at forældede begreber om den nationale suverænitet bliver fjernet, og at Sikkerhedsrådet har fuldstændig retlig, militær og økonomisk retssprog i enhver region i verden, og at dette vil blive håndhævet af de store nationer i Sikkerhedsrådet.

Ovenstående dokument blev sendt rundt på ECO mødet, og vi fik til sidst en kopi næsten to år efter, det var kommet frem. Vi mener, at ovennævnte dokument indeholder tilstrækkelige oplysninger med hensyn til udformningen af Den Nye Verdensorden i forhold til verdens befolkning. Telefonnummeret blev forsøgt og fundet at være forbundet med senator Gephardt.”