Klimasvindelen bliver brugt som påskud for global styring / regering - sammen med elite-skabte ulykker: A. "Krig mod terror" B. Finansiel krise C. Truet Biodiversitet D. Indvandring for at korrigere for Simon-linnettvores skæve demografi på grund af Rockefellers mentalhygiejniske frie abort E. pandemier. Så naturligvis står de luciferiske overglobalister, Rothschild-dynastiet og dets håndlangere, bag det - faktisk blev hele CO2-bedrageriet indført af Edmund de Rothschild4. Wilderness Conference

The Telegraph 31. jan 2008 Simon Linnett, administrerende næstformand hos Rothschild, har opfordret til et nyt internationalt organ, Verdens-Miljøagenturet, for at regulere kulstofhandelen. I et nyligt offentliggjort papir, Handel med Emissioner for the Social Market Foundation, hævder Linnett, at det internationale problem med klimaændringer kræver en international løsning. Medmindre regeringer afgiver noget af deres suverænitet til et nyt verdensorgan, siger han, kan et globalt kulstofmarkeds-emissionshandelsordning ikke håndhæves og reguleres.

“Som bankmand, bifalder jeg også, at "dæk-og-omsæt"-systemet er ved at blive den dominerende metode til CO2-kontrol….og til at garantere ændringer i adfærd, og vi vil gøre det helt klart for verdens befolkning.
Hvis ordningen skulle udvide sig geografisk til at omfatte Indien, Kina og i sidste ende, USA, så kunne også  udsigten blive realiseret til, at sådanne kvoter bliver reservevaluta i verden.  Så emissionshandel vil kunne etablere en ny verdensorden for en bæredygtig planet."
Kommentar: Lynnetts klimastrissere vil om kort tid blive aggressivt indsat i Storbritannien - i flg.  The Times 4 Juli, 2009!!!

Hvor vidt dette fupnummer er drevet, dokumenteres klart af topvidenskabsmænd på denne video (første 36 minutter). De kan også se det her.
Men det er også indlysende ved at se på termometeret i USA: Denne juni er den 8. koldeste, der er registreret i USA i USA. Sommerkulden har brudt 1897 temperaturrekorden i Al Gore's hjemstat. Nashville faldt til 59 grader (Fahrenheit) tidligt mandag og Knoxville til 60 grader - begge de laveste, der til dato er noteret. Nashvilles højeste temperatur søndag var 77 grader, rekordlav for højeste temperatur d.19 juli. Den tidligere rekord var 79 grader i 1897.

Daniel Taylor July 13, 2009Climate_crime2: "Hvad nu, hvis en lille gruppe af verdens ledere skulle konkludere, at den væsentligste risiko for Jorden [miljøet] kommer fra tiltag i de rige lande? … Så for at redde planeten,  beslutter gruppen: Er det ikke det eneste håb for planeten, at de industrialiserede civilisationer bryder sammen? Er det ikke vores ansvar at sørge for det? Denne gruppe af verdens ledere danner et hemmeligt samfund mhp. at skabe en økonomisk kollaps." - Maurice Strong (Earth Charter).

Disse ærlige kommentarer fra Maurice Strong, den første direktør for FN's miljøprogram, indebærer en særligt uhyggelig tone i forbindelse med de seneste begivenheder. Ud af de økonomiske og [formodede] miljømæssige katastrofer, vi (antages at) stå over for, er verdensregeringen ved at blive præsenteret som en løsning. Det er, hvad Al Gore siger.

I 2006 erklærede Richard Haass, den nuværende formand for Council on Foreign Relations, i sin artikel "Statslig Suverænitet Skal Ændres i Globaliseret Tidsalder," at "et system med verdensregering skal skabes og suverænitet fjernes for at bekæmpe den globale opvarmning. Dette skal ikke argumentere for, at Microsoft, Amnesty International, eller Goldman Sachs gives pladser i FN's Generalforsamling, men det betyder at medtage repræsentanter for sådanne organisationer i regionale og globale forhandlinger. Desuden vil det sige, at stater skal være parate til at afgive nogen suverænitet til internationale organer, hvis det internationale system skal fungere. Dette sker allerede på handelsområdet. Regeringerne er enige om at acceptere  WTOs kendelser. Nogle regeringer er villige til at opgive dele af suveræniteten for at løse de truende globale klimaændringer. Stater ville gøre klogt i at svække suveræniteten for at beskytte sig selv, fordi de ikke kan isolere sig fra, hvad der foregår andre steder. Suverænitet er ikke længere et fristed.
Forestil Dem, hvordan verden ville reagere, hvis en eller anden regering var kendt for at have planer om at anvende eller overføre en atombombe
eller allerede havde gjort det. Mange vil hævde - korrekt - at
suverænitet ingen beskyttelse giver for den pågældende stat.” 

Klimapoliti25 June 2009, the Scotsman: En vifte af nye beføjelser til at slå ned på ødsle husejere og firmaer blev vedtaget i går og giver den skotske regering de skrappe værktøjer, der er nødvendige for at opfylde, hvad der er blevet udråbt som verdens mest ambitiøse udledningsmål. I foranstaltningerne, der er vedtaget af Parlamentet, indgår beføjelse til at give husejere og virksomheder bøder, hvis de ikke tager skridt til at forbedre energieffektiviteten i deres huse og bygninger. 

Det menes, Skotlands 42 pct mål for 2020 (CO2–reduktion) er den strengeste i verden, selv om nogle lande har mere ambitiøse mål for 2050.  Men den globale opvarmninskeptiker Dr. James Buckee, fra University of Oxford protesterer: " Dette er klart uopnåeligt."
I aftes, kom der endog ros til regeringen fra Arnold Schwarzenegger, guvernør i Californien, som har været mester for aggressiv klimalovgivning. Han sagde: "Klimaændringer er et globalt problem, der kræver en global løsning." Skotland's ambitioner … sender et budskab til verden om, at vi skal handle nu, og vi skal handle hurtigt."
Climate_crime3
Naturlige variationer sætter alarmklokkerne i gang, når videnskaben er usund Dr. James Buckee, Global Research den 25. juni 2009: Generelt har verden blomstret i varme perioder og ikke i kolde perioder. Nedskæring af energiforbrug nedskærer den økonomiske aktivitet. Tonen hos alarmisterne er blevet mere skinger, mens de erkender, at bevismaterialet er på vej væk fra dem.

Steve Watson 28 July 2008: Et førende britisk energiselskab overvældede aviserne med helsides farvereklamer i denne weekend, hvori børnene tilskyndes til at melde sig som "klimastrissere" og føre "klimakriminalitetspapirerom deres familier, venner og naboer. 

Annoncerne, der køres af Npower, løber parallelt med en hjemmeside, hvorpå "praktikanterne" skal bestå tre missioner, før de kan deltage blandt "elitekadetter" og "uddannelse til klimastrisser". Disse opgaver består hovedsagelig af en spærreild af øko-propaganda som barnet skal gå ind i for at blive accepteret som særlig repræsentant for den Grønne Brigade. Webstedet tilbyder et udvalg af downloads, herunder en pakke med "klimakriminalitetskort", som instruerer rekrutter i at udspionere familier og venner samt tilskyndelse til hver af dem om at opbygge et skriftligt "klimakriminalitetsdokument".

"Tilbagemeld til din familie for at sikre, at de ikke begår disse forbrydelser igen (ellers….)!" hedder det, før hjemmesiden minder rekrutter om at holde et vågent øje med forældre og endda udvide deres net yderligere. "Hvad med onklers og tanters private hjem eller venner fra skolen? "antydes det.
Dette koncept  viser, hvordan det er blevet normen at brændmærke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved klimaændrings-"konsensus", og at man stadig forsøger at stemple den frie tankes debat som en plage for samfundet, som en "kriminel" , en "gerningsmand" eller endog en "fornægter "med alle de bibetydninger, det ord har.
Kommentar: Grønne irske parlamentarikere kalder sågar præs. Vaclav Klaus´s klimaskepticisme for  synspunkter fra før Syndfloden. Og den norske avis, Dagbladet, kalder klimaskeptikere for klimabøller! Hvor er den saglige, demokratiske debat? Dette er psykisk klimapolitivirksomhed!

Climate_crime.1Regering og selskaber satte alarmen om global opvarmning i gang - en opvarmning, der er ikke sket i de sidste 10 år, og som heller ikke vil ske i de næste 10 år - for at fremskynde etableringen af nye former for malthusiansk kontrol over vores liv. Dem, der ikke underkaster sig klimakultens luner gøres til grin som andenklasses borgere.
Der er en dyb sygdom at pålægge børn tanken om, at de ændrer verden, når de i virkeligheden går virksomhedseliternes og storhedsvanvittiges ærinde (se denne video med et hjernevasket barn), personer, der offentligt har annonceret deres planer om at bruge den globale opvarmningsforskrækkelse som et middel til at stramme skruerne om vores frihedsrettigheder og i sidste ende fjerne os helt.

Måske Obama's civile ungdomspoliti vil påtage sig linende opgaver – video.

The Telegraph July 21, 2009: Britiske kommunale tjenestemænd tog tilfældige stikprøver af affald fra husholdninger og gennemgik det, som  man smed ud - uden at fortælle husejerne det. Dette er det seneste eksempel på "skraldespandspolitiet." Ministrene har også foreslået at indføre "betal som du smider ud" affaldsskatter, hvor beboerne  anklages for at smide ikke-genbrugeligt affald ud. Som del heraf spionerer mange kommuner nu v.hj.a. indbyggede mikrochips i beboernes affaldsspande for at måle, hvor meget affald de smider ud. "Denne regering er besat af at udspionere folk og sætte dem i sociale kasser."

The Guardian 7. juli, 2009: Nobelpristageren Paul Krugman er som økonom så klog, at han ser amerikanske kongresmedlemmer, der kalder klimasvindelen en skrøne, som forrædere. The Guardian giver ham ret: Det er utilgiveligtHvis det ikke er forræderi, jeg ved ikke, hvad der er."

Kommentar
Som De ser, er klimapolitiet meget nidkært på vegne af deres Nye Verdensordensideologi. Dette minder uhyggeligt om forholdene i Nazi-Tyskland og Sovjetunionen: Hjernevask og brug af børn som spioner mod deres egne forældre! Dette er det vigtigste element i det nedrigste diktatur. Sådanne hjem vil blive splittet fuldstændig i mistillid.
Men dette har været formålet med Rockefellers mentalhygiejne i nu et århundrede - med henblik på at dele og herske - og på at bryde båndene til fortiden: nationalstaten og kristendommen. Som medstifter af World Federation for Mental Hygiejne, og første WHO-direktør, erklærede Brock Chisholm: "Den eneste psykologiske kraft, der er i stand til at producere disse perversioner (krige), er moral, begrebet om rigtigt og forkert. Vi har været meget langsomme til at genopdage denne sandhed og til at genkende de unødvendige og kunstigt indført mindreværd, skyldfølelser og angst, almindeligvis kendt som synd, hvorunder vi næsten alle har lidt, og som giver så mange sociale tilpasningsproblemer og ulykker i verden. I mange generationer har vi bøjet vor nakke for syndsbevidsthedens åg. Vi har slugt alle mulige giftige visheder, som vores forældre, vores søndagsskolelærere og almindelige skolelærere og vores præster har  fodret os med …. Kan sådan et program for omskoling eller en ny form for undervisning opstilles? Hvis det ikke kan gøres med mildhed, må det evt. gøres med det grove eller endog voldeligt – det er sket før.”

Eller som Bertrand Russell sagde 1953 i “Videnskabens Indvirkning på Samfundet”: "… det emne, som vil være af størst betydning politisk er massepsykologi…. befolkningen vil ikke have mulighed for at vide, hvordan dens meninger blev til. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil enhver regering, der er ansvarlig for opdragelsen af en generation, være i stand til at kontrollere sine undersåtter sikkert uden brug af hære eller politifolk. Hidtil er der kun ét land, som har haft held til at skabe dette politikerens paradis."

Green_brigadeMen også den nye verdensreservevaluta skal bygges på Rothschilds klimaløgn – til hans berigelse og magthungrige ophøjelse til gud. Og hele verden spiller med!
Er De en af de hjernevaskede personer, der er døde mursten til det nye Rothschild-Rockefeller-Lucifers Verdensordens hus- som en af de få %, de vil lade leve som deres slaver i deres verdensdiktatur? Eller vil De advare Deres omgivelser, så de protesterer på en eller anden måde? Ser De klimapolitiet som en Gestapoforløber? Så protester nu. For De er da med anstændigheden i behold oppe mod "Verdensfyrstens"/Moder Gajas fanatiske tilbedere.