EU For Ytringsfrihed - Blot Ikke I EU

Posted By Anders On May 23, 2008 @ 15:48 In Dansk, Euromed | No Comments

EU Kommissionen d. 16. maj, 2008: "EU opfordrer journalister fra hele verden til at deltage i dens Lorenzo-Natali-Konkurrence  for retten til ytringsfrihed. Kommissær for Humanitær Hjælp, [1] Louis Michel, forklarede meningen med prisen: "Uden information, uden medierne mister verden sin hukommelse om fortiden, sin bevidsthed om nutiden og dens evne til at diskutere fremtiden."
I en video fremhæves en kvindelig journalist, der har skrevet om landsbybeboeres kamp mod myndighederne i Sydøstasien!!!

Men hvad med journalistisk frihed i EU?
[2] Deutsche Welle 10.Mai, 2008, Martina Zimmermann: " "Farvel til mediefrihed?" siges det i en rapport fra maj 2008 fra Foreningen af Europæiske Journalister. I et år forskede organisationsmedlemmer i 15 europæiske lande om, hvordan det stod til med ytringsfriheden.
Resultat: Politik og økonomi blander sig i redaktionsopgaver, journalister skræmmes og trues med fængselsstraf.
Det offentlige radio/fjernsynssystem er i krise over hele Europa.

Mediernes uafhængighed lider under udviklingen af mediekoncentrationer og reklame-tryk. Anti-terrorlovgivningen bidrager også til, at mediefriheden trues
, forklarer Fabrice Pozzoli-Montenay, generalsekretær for Foreningen af Europæiske Journalister. "Lovene bliver brugt til at kontrollere information på områder som tit intet har at gøre med bekæmpelse af terrorisme." Regeringer  kan blande sig i journalisters arbejde, aflytte telefoner, læse deres e-mails eller undersøge deres internetbrug. "Og regeringer kan finde informanter pga. disse anti-terrorlove," siger Pozzoli-Montenay.

Frankrig anses for et særtilfælde. Her hersker en "hemmelighedens kultur " , siger Helen Darbishire, en aktivist fra "Access Info". Ligeledes beklages den alt for store intimitet mellem journalister og politikere, idet de ofte går i de samme eliteskoler og bor i de samme kvarterer i Paris. 
"Frankrig er det eneste land i verden, hvor industrikoncerner ejer de vigtigste medier og således kan udøve direkte indflydelse på information. Dette er ikke særligt godt for mediefriheden," kritiserer  Fabrice Pozzoli-Montenay.
 
Falskmeldinger sørger for skandaler

Den SMS, som Nicolas Sarkozy angaves at have sendt til sin eks-kone, Cecilia, før han giftede sig påny: "Hvis du kommer tilbage, vil jeg aflyse brylluppet", var frit opfundet.

Kritiske medier som "Der Spiegel" er under voksende pres i Tyskland
"I europæisk sammenligning klarer Tyskland sig temmelig godt. Men der er også problemer for mediefriheden", forklarer Helen Darbishire: "I Tyskland truer retssager og måske fængsel journalister, der offentliggjorde oplysninger om CIAs hemmelige flyvninger."

I den østlige del af EU  har [3] Politikerne åbenbart kontrol over medierne
 – og journalister bliver let straffet for at "fornærme" nogen."

Eksempel på politisk korrekt medietavshedspolitik
"23.10.2007 - 17:32 CET | af Thomas Rupp EUOBSERVER / COMMENT - Sidste uge under EU topmødet, organiserede den portugisiske fagforening, CGTP -Intersindical, den største demonstration i Lissabon i 20 år. Under sloganet "For et socialt Europa - ansættelse med rettigheder, samledes op til [4] 200,000 mennesker for at protestere mod det, som de tror er en "neo-liberal" EU Reform Traktat, som er mere eller mindre lig den forkastede EU-forfatning. Det morsomme - eller foruroligende  - er, at det lykkedes disse 200.000 mennesker at demonstrere næsten ubemærket uden at få medieomtale. 
  En stikordssøgning på Google nyheder med "demonstration" og "Lisbon" gav kun 3 resultater på engelsk. På fransk var der 2.

Der var samtidig hundredvis af journalister til stede i EU topmøde-pressecenteret.

Så øjensynligt kan man ikke stole på, at  massemedierne vil gøre noget
i den anledning."
Kommentar:
Hvem har nogen sinde set eller hørt i massemedierne udtryk som: " Barcelona Erklæringen", "Det Euromediterrane Projekt" eller "Unionen for the Middelhavet" omtalt? Hvorfor forbliver volds- og voldtægtsmændenes herkomst næsten uomtalt - og når de bliver omtalt, er det næsten altid europæiske navne!

Det er meget forståeligt, at journalister fordrejer og fortier sandheden om det onde i og bag det multikulturelle samfund, når de har været gennem denne i det følgende beskrevne  vridemaskine og hjernevask.

1. Det begyndte med [5] UNESCOs "Deklaration om Race and Racfordom" i 1978

"Massemedierne og de, som kontrollerer dem, lige som alle organiserede grupper i de nationale samfund, opfordres indtrængende med skyldig respekt for de principper, der kommer  til udtryk i FNs Universelle Erklæring om Menneskerettigheder, især princippet om ytingsfrihed - til at fremme forståelse, tolerance og venskab blandt individer og grupper og at bidrage til udryddelse af racisme , racefordomme og racediskrimination , især ved afholdelse fra at fremstille et stereotypiseret, ufuldstændigt eller tendentiøst billede af individer og forskellige grupper af mennesker."
Føj hertil  [6] UNESCO´s Kulturkonvention fra 2005.
Og nu synes FNs Menneskerettighedsråd (UNHRC) at være blevet [7] islam´s Gestapo.

2. Så fulgte omkr. 1996  " [8] Det Europæiske Råds Rammebeslutning om Racisme of Fremmedfrygt"
- bekræftet 19. apr., 2007. Teksten fastslår, at flg. forsætlige adfærd skal være strafbar i alle EU-lande: Offentlig anstiftelse af vold og had, endog ved udbredning af pjecer, billeder eller andet materiale, som er rettet mod en persongruppe eller et medlem af en sådan gruppe, som defineres ved hentydning til race, farve, religion, afstamning eller national eller etnisk herkomst. Medlemstater vil sikre, at disse adfærdsformer er strafbare efter kriminalstraffeloven med fængsel fra 1-3 år.

Det flg. er en anskueliggørelse af de djævelske og forløjede manipulationer, der påtvinges os af Europarådet og EU gennem medierne - eller ved fortielse. De gør det ved hjælp af et lille ord: racisme, således at enhver kritik af islams ideologi betragtes som racisme. Joseph Goebbels fremtræder som en amatør ved siden af! [9]

[9] 3. ECRI (Den Europæiske Konference mod Racisme og Intolerance) , erklæret  16. okt. 2000 vedr. anti-diskrimination : "Den Europæiske Konference hilser etnisk, religiøs, kulturel og sproglig forskellighed i Europa velkommen som en kilde til social  vitalitet, der bør omfavnes, værdsættes og nydes af alle Europæere, fordi den beriger og løfter vort liv, vore ideer, vor kreativitet og vor politik. Den er også væsentlig for Europas økonomiske velstand og sociale succes ved at trække på alle tilgængelige talenter."
Kommentar: Allerede denne svada viser projektets forløjethed.

For at opnå dette ved mediernes hjælp blev flg. forordnet.
[10]
T.h.: Dette er ikke racisme eller intolerance. For racisme begås kun af europæere mod muslimer - ikke omvendt.

50. Den Europæiske Konference erkender, at medierne bør repræsentere det multikulturelle samfunds forskellighed. Den anser, at  medieforetagender og journalistorganisationer skal betænke:
· vigtigheden af at rekruttere og tilstedeværelsen af journalister fra målgrupper i massemedierne, især TV.
· en inklusiv dækning af samfundet
· rapportere faktuelt og præcist om racistiske og intolerante handlinger
· behandle individuel adfærd uden at linke til en persons oprindelse. 
· afbilde samfundet i dets kulturelle, etniske og religiøse forskellighed på en balanceret og objektiv måde.
· præsentere et syn på kulturel forskellighed og indvandring som et strukturelt og positivt element i de europæiske samfund.
 · slå alarm i den offentlige mening om farerne ved intolerance og uddybe den offentlige forståelse og værdsættelse af alle former for forskellighed.
· udvikle en multikulturel tilgang til produktion, der især er tilpasset børn og unge, så de bliver i  stand til at vokse op med forståelsen af, at samfundet beriges af forskelle.
. udfordre racistiske holdninger i medierne

51… Den Europæiske Konference opmuntrer mediefolk til at overveje at udvikle selv-censur regler mhp. at bekæmpe racisme i medierne.

52…. Deltagende stater bør opmuntre journalistskoler og medieuddannelsesinstitutter til at sætte kraftigt lys på dette i deres læseplaner.

[11] 4. Benita Ferrero Waldner i Wien d. 22. maj, 2006
rådede medierne til selvcensur, hvis de ville undgå lovgivning imod ytringsfriheden.
[12] EU definerer: "Islamofobi er en irrationel frygt eller fordom  mod islam eller muslimer. Islamofobi er tiltaget betydeligt siden terroristangrebet i New York d. 11.09.2001.
Kommentar: " Ikke desto mindre og trods bomberne i Madrid og London ser EU frygt for islam som irrationel og strafbar!!! - 

[13] 5. The European Adiovisual Observatory 
holdt et symposium i Moscow i 2005 for at lære selvcensur af de erfarne russere mht. ikke-diskrimination .

6. Tidligere præsidentkandidat, [14] Barry Goldwater, har pointeret at David Rockefeller fra den Nye Verdenorden sidder tungt på USAs førende medier. Mediemogulen [15] Rupert Murdoch er sammenspist med David Rockefeller og Henry Kissinger ([16] Asia Society, [17] Council on Foreign Relations, [18] Bilderberg (1982 og 1988). Murdoch er [19] aktionær i Reuters, hvis formand var/er [20] Pehr Gyllenhammmar, tidligere rådgiver for Rockefellers Chase Manhattan Bank og grundlægger af [21] European Round Table of Industrialists. Så truslen om, at udtørring af kilderne kan ramme ulydige medier er iøjnefaldende.

7. Baron Bodisseys (Gates of Vienna) [22] oversigt over europæere, som forfølges pga. islamkritik og påstået racisme.
(bl.a bloggerne [23] Tomashot, [24] Lionheart) – og nu [25] Gregorius Neckschot og [26] her [25]

8. ECRI om Internet d.16.10. 2000 (link længere oppe)
55. …Den Europæiske Konference opfordrer indstændigt staterne til at anvende deres eksisterende lovgivning til at retsforfølge dem, der er ansvarlige for racehad på internettet og deres medskyldige. Den anbefaler endv. oplæring af lovgennemtvingende myndigheder til at tage sig af problemet med spredning af racistisk materiale på internettet
Der er behov for at udvikle adfærdsregelsæt og selvcensur-forholdsregler blandt kunder og udbydere.

[27] [27] Sarkozy: Vi er nødt til at kontrollere internettet!  [28] Det siger ligeledes Bernard Benhamou, lederen af Conférences pour la Société de l’Information à Sciences Po Paris og forfatter på bloggen NetGouvernance.

Han er udnævnt som interministeriel udsending mht. internetbrug og er knyttet til Forskningsministeriet samt   l’Enseignement Supérieur (Oberster Unterricht - vel undervisningsministeriet).

I Sverige er der ikke ytringsfrihed for alle-kun hvis man har fået  [29] licens fra den Sveriges statsradio, hvilket naturligvis også betyder, at man er under permanent kontrol - og kan miste licensen.

9. EU meddelelse d. 21. maj, 2008:  D. 27. februar 2008, foreslog Kommissionen et nyt Sikrere Internet Program: 1) Forsyne offentligheden med nationale kontaktpunkter, hvor man kan anmelde illegalt og skadeligt online indhold - især  mht. børnemisbrugsmateriale og kobleri.  2) Fremme selv-censur på dette område…

Konklusion: Igen og igen påstås det af EU: " vi har ytringsfrihed." Men så kommer det:  under skyldig hensyntagen til muslimernes sarte følelser." For at vi mindre sarte, ubehøvlede voldsofre ikke skal glemme det, har Europarådet, EU, deres herrer i FN og deres følgesvende gjort al kritik af islam strafbar!!!  Og det er umuligt ikke at bruge ordet sammensværgelse i den Nye Verdensordens navn  her  ([30] Præs Bush Sen. 5 gange i 1990-91): Dette  er omhyggeligt planlagt ødelæggelse af vor kultur og religion til gavn for islam , som endog tilstås et særafsnit i slutningen af ECRIs diktatoriske dekret (link længere oppe) som værende særligt sårbar!!!

Så også af denne grund er det vigtigt at bevare de danske retsforbehold, som bilderbergeren Anders Fogh Rasmussen vil have os til at skrotte, og dermed uafhængigheden af EUs retvæsen!!!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=957

URLs in this post:
[1] Louis Michel: http://ec.europa.eu/news/external_relations/080516_1_de.htm
[2] Deutsche Welle: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3326590,00.html
[3] Politikerne åbenbart kontrol over medierne: http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=11090504&fsrc=RSS
[4] 200,000 mennesker: http://euobserver.com/9/25019
[5] UNESCOs : http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/107-116.HTM
[6] UNESCO´s Kulturkonvention: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
[7] islam´s Gestapo: http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=F00A83C1-8D4A-4A7B-9545-9A63091D8294
[8] Det Europæiske Råds Rammebeslutning om Racisme of Fremmedfrygt: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[9]
: http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/2-european_conference/1-documents_adopted/02-general_conclu
sions.asp

[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/londonprotest.jpg
[11] 4. Benita Ferrero Waldner i Wien d. 22. maj, 2006: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/321&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[12] EU definerer: http://www.brusselsjournal.com/node/3269
[13] 5. The European Adiovisual Observatory: http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/moscow_workshop.pdf.en
[14] Barry Goldwater,: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[15] Rupert Murdoch: http://issuesoncall.blogspot.com/2007/12/rupert-murdoch-bilderbergs-council-on.html
[16] Asia Society: http://www.japonica.com/2004_Photos_ChinaConnection.html
[17] Council on Foreign Relations: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1426885/posts
[18] Bilderberg : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_attendees#Media
[19] aktionær i Reuters: http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
[20] Pehr Gyllenhammmar: http://en.wikipedia.org/wiki/Pehr_G._Gyllenhammar
[21] European Round Table of Industrialists.: http://euro-med.dk/?p=712
[22] oversigt over europæere: http://missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/civil-liberties-and-oppression-in-europe/
[23] Tomashot: http://euro-med.dk/?p=328
[24] Lionheart: http://euro-med.dk/?p=263
[25] Gregorius Neckschot: http://blog.balder.org/?p=415
[26] her: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/solidarity-with-gregorius-nekschot.html#readfurther
[27] Image: http://www.journaldunet.com/diaporama/070420-net-nicolas-sarkozy-france-ere-numerique/
[28] Det siger ligeledes: http://groupedesbellesfeuilles.blogactiv.eu/2008/05/18/la-gouvernance-europeenne-de-l%e2%80%99intern
et/

[29] licens: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1263491.svd
[30] Præs Bush Sen.: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm