Bæredygtig Udvikling – Bedrageri Mhp. FN-skat og Kommunistisk Diktatur

Posted By Anders On July 11, 2009 @ 00:53 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Gorb-Strong2Bæredygtighed er blevet en magisk formel for den Nye Verdensorden - især siden Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov, Maurice Strong's [1] Earth Charter, som har givet økologi en religiøs karakter - [2] tilbedelse  af en levende Moder Jord, Gaia.

[3] Miguel dÈscoto Brockman, katolsk præst og den nicaraguanske sandinist, Ortega's, tidligere udenrigsminister, har modtaget Lenin-prisen 1985 / 6. Nu er han præsident for den 63. Samling af FN's Generalforsamling. [4] Tale til FN- Forsamlingen d. 24. juni 2009: "Det er vigtigt at søge hvad Earth Charter kalder for" en bæredygtig livsstil ". Denne Moder Jord, udtrykket er godkendt af generalforsamlingen den seneste 22. april, er i live. Jorden har overskredet sin kapacitet med 40 pct. Dette perspektiv giver anledning til respekt, tilbedelse. Vi vil skinne vores lys (illuministisk) igen i en planetarisk civilisation, som er mere respektfuld for for Moder Jord, mere rummelig for alle mennesker."

[5] Ark of hope                  Gaja-kultens "Håbets Ark"

Nu den [6] 8 juli 2009 er G8 enige om, at målet er at holde verdens gennemsnitlige temperaturstigning under 2 grader C. De enedes også om at mindske udledningen af drivhusgasser med 80 procent inden 2050, idet de stræbte efter en global aftale i København i december. Tidligere i går har Kina og Indien sagt fra – Rusland også i flg DR. Gordon Brown pegede på en sætning i kommunikéet, som siger, at vækstdæmpende  strategier (penge til klima) kun bør sættes i kraft, når den økonomiske genopretning er sikret". Så [7] IPCC´s forløjede globale temperaturleverandør, James Hansen er straks [8] ude med en katastrofemelding og Den Nye Verdensordens ønske om skat på kulstof ved kilden – som [9] ønsket af bilderbergerne i 2005!! 

[10] Open Europe 7 July, 2009: Begrænsninger af drivhusgasemissioner indebærer enorme omkostninger for usikre gevinster og er lige, hvad økonomier i recession ikke har brug for. Jaroslaw Grzesik, souschef for energi i Polens Solidaritet (fagforening), sagde sidste måned, at Unionen skønned, at EU's klimapolitik ville koste 800.000 europæiske arbejdspladser. I Spanien gik 2,2 arbejdspladser  tabt for hver nyt "grønt job," der skabtes. Før decemberforhandlingerne anslog den  London-baserede tænketank, Open Europe, at EU klimapakken vil koste regeringer, virksomheder og husholdninger i EU-25 mere end € 73 mia ($ 102 milliarder euro) om året frem til 2020
Men pyt! Nu lad os nu redde planeten!

Den Nye Verdensordens Prins Charles opfordrer til "en ny tidsalder for bæredygtighed" - eller "vi står over for Helvede i levende live"! 
[11] Prince-charles+orderof-garter[12] The Telegraph 9 July, 2009: "Ligesom vores banksektor kæmper med sin gæld … således kan naturens livsopholdende systemer ikke klare den gæld, vi også har bygget op der," sagde han. "Hvis vi ikke lever op til dette, så kan naturen, den største bank af alle, gå fallit. Og intet støttebeløb vil genoplive den."
Prinsen opfordrede til nytænkning mht. samfundets opfattelse af verden. "Om ikke for andet, så fordi vi alle helt sikkert ønsker at testamentere til vores børn og vores børnebørn noget andet end de mareridt om et Helvede i levende live, som så mange af os nu ser true i horisonten," sagde han. Henvisende til et tidligere indlæg i marts, da han sagde, der var "mindre end 100 måneder til at handle" for at redde planeten fra uoprettelige skader som følge af klimaændringerne, sagde han, der er nu blot "96 måneder tilbage".

Prins Charles er ridder [13] Hosebåndsordenen, der udgør den inderste kerne i [14] Military Order of Malta  (Malteserridderordenen) - som angives at være bag den nye verdensordens verdensregeringsbevægelse i samarbejde med bl.a. Rockefeller Foundation og at være tæt sammenvævet med Rothschilds centralbanker og [15] BIS etc. Han skal ikke betale de enorme omkostninger for den humbug, han prædiker - han har netop modtaget en 
[16] 25% lønforhøjelse – og betaler 10% mindre i skat.

[17] BrundtlandI 1987 alarmerede [18] Brundtland Rapporten, også kendt som [19] Vor Fælles Fremtid, verden om, at det hastede med at gøre fremskridt i retning af økonomisk udvikling, der kunne opretholdes uden at udpine naturressourcer eller skade miljøet. (Dette blev kaldt en bæredygtig udvikling - et begreb, der er blevet et religiøst dogme). Rapporten fremhæver tre grundlæggende komponenter til bæredygtig udvikling: miljøbeskyttelse, økonomisk vækst og social lighed. 

Den tidligere norske statsminister, Gro Harlem Brundtland. 1998-2003 WHO direktør. Siden 2007 FN's særlige Klimaudsending. Hun [20] deltog i den 4. World Wilderness Conference i 1987 med Maurice Strong, [21] Maurice Strong, David Rockefeller. Edmund de Rothschild bl.a. – hvor CO2–humbugen blev indført af Edmund de Rothschild (se nedenfor).

[22] Bæredygtig udvikling: "Udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at det sker på bekostning af kommende generationers behov."
Bæredygtig udvikling handler ikke kun om miljøet, men om økonomi og vores samfund.
Holdningen hos enkeltpersoner såvel som regeringer med hensyn til vores nuværende livsstil og den indflydelse, den har på miljøet, skal laves om. 

[23] UN's AGENDA 21 mål for din borgmester af Tom DeWeese 8. juni 2005.  Tom DeWeese er udgiver / redaktør på DeWeese Report og formand for American Policy Center, en aktivistisk, [24] Sustainablegræsrodsorganisations tænketank.
Hvor slemt den bæredygtige udviklingsværktøj har fremmet den Nye Verdensordens ideologi og verdensdiktaturet samt opfyldt [25] Adam Weishaupts 6–punktsprogram, kan ses på  denne [26] video.

"Vi har alle set kofangermærkaterne, "Tænk globalt, handl lokalt." De er skabt af dem, der søger at indføre internationale retningslinjer, regler og bestemmelser om, hvordan vi alle skal leve.. Amerikanerne er ved at opdage, at det ikke bare er et tomt slogan.
Fra 1.– 5.  juni  2005 var San Francisco stedet for en international konference kaldet "Verdens Miljødag." Men dagsordenen for denne konference var langt større end blot endnu en hippiedans i parken. Dette møde i den globale elite havde som formål den fulde gennemførelse af FN's Agenda 21–politik kaldet bæredygtig udvikling, et herskende princip for kontrol oppefra nedefter med alle aspekter af vores liv fra mad, til sundhedspleje, til sanfundsudvikling  og endnu videre. Denne gang er målgruppen vores nations borgmestre. FN's nye taktik, i fuld offentlighed på denne konference, er at ignorere føderale og statslige regeringer og gå direkte til rødderne i det amerikanske samfund. Tænk globalt - handl lokalt.

Som en del af deres deltagelse i konferencen, blev borgmestrene  presset til at forpligte deres samfund til specifikke lovgivningsmæssige og politiske mål ved at underskrive to dokumenter.
Det første dokument kaldes "Grøn By”, en erklæring om principper, der satte dagsordenen for borgmestrenes tilmålte opgave . Det siger bl.a., "Vi som borgmestre rundt om på Jorden tror, at vi har en enestående mulighed for at føre an i udviklingen af ægte bæredygtige bycentre baseret på kulturelt og økonomisk relevante, lokale handlinger …" Erklæringen er utrolig fræk. Den sidste linie, “i Grøn By”-erklæringen var pointen i hele sagen: " Hvert år skal byerne  udvælge tre aktioner at vedtage som politikker eller love."

Sustainable2Dagsordenens rå kød er beskrevet i detaljer i det andet dokument, kaldet "Bymiljø-aftalerne." De aftaler indeholde nøjagtigt 21 specifikke aktioner
Ikke med i FN-dokumenterne er det faktum, at for at nå det mål ville et samfund være nødt til at reservere tusinder af hektar jord for at oprette dyre solpaneler eller endnu mere jord til vindmøller. Tag i betragtning, at det tager en nuværende 50 megawatt gasfyret energianlæg ca 2-5 acres jord at producere sin kraft. Men for at skabe den samme mængde strøm ved hjælp af solpaneler ville det kræve mindst 1.000 acres. Brug af vindmøller til at generere 50 MW vil kræve over 4.000 hektar jord, og ville sønderdele fugle og skabe et øredøvende brøl. Udgifterne til sådan "alternativ" energi til samfundet vil være meget uoverkommelige.

Punkt 2 og 3 omhandler reduktion af energiforbruget. Begge er bagdørssnigangreb fra FN for at håndhæve den miskrediterede Kyoto Global Warming Traktat, der ikke ville gøre noget for at hjælpe miljøet. Men borgmestrene er ved at blive presset til at hjælpe med at gennemføre denne destruktive traktat – i by efter by.

Måske omhandler den mest idiotiske aktion emnet vand. Aktion nr. tyve opfordrer til vedtagelse og gennemførelse af en politik til begrænsning af det individuelle vandforbrug med 10% inden 2020. Interessant nok begynder FN med at anføre: "Byer med drikkevandsforbrug på over 100 liter per hoved per dag vil vedtage og gennemføre politikker for at reducere forbruget med 10 % i 2015." Ifølge US Geological Survey har amerikanerne brug for omkring 400 liter per dag til at udføre disse grundlæggende funktioner. Overvej også, at der ikke er egentlig vandmangel i USA.

[27] GeoengineeringGeo-engineering ved hjælp af chemtrails

Måske er det mest åbenlyse løfte om handling er aktion nummer seksten: "Hvert år vælges 3 giftige kemiske forbindelser, der repræsenterer de største risici for menneskers sundhed,  og der vedtages en lov om at fjerne deres salg og brug i byen . "Hvad hvis der ikke er "kemiske forbindelser", som udgør en risiko? Man skal forbyde noget alligevel.
I 1990'erne havde Anchorage, Alaska, noget af det mest uberørte vand i nationalstaterne. Den havde ingen forurening. Men den føderale regering beordrede byen til at opfylde strenge føderale  standarder om rent vand, der krævede, at der fjernes en vis procentdel forurening. For at opfylde disse krav, blev Anchorage tvunget til at dumpe fiskeaffald i sit uberørte vand, så det derefter  kunne renses for den krævede kvote.

På San Francisco topmødet blev borgmestrene bejlet til af eliten, fra FN's generalsekretær, Kofi Annan, til Maurice Strong, til senator Diane Feinstein, til Hollywood aktivisterne [28] Robert Redford og Martin Sheen, til chimpanse-mesteren [29] Jane Goodall. Virksomheder som Mitsubishi, der håber at gøre store fortjenester på grøn industri ved hjælp af en sådan politik for at ødelægge konkurrencen, hjalp med at betale for begivenheden. Nyhedsmedierne var godt repræsenteret også. Alle forstod, at en ny styrende elite, ikke valgt af nogen, ansvarlig over for deres eget sæt af standarder, er ved at blive oprettet til pasning og fodring af os alle. Her er der rigdom og magt at skabe. Selv for din lokale borgmester.

Bæredygtig udvikling er virkelig fantastisk i sin store evne til at ændre verden til feudal-lignende regeringsførelse ved at gøre naturen den centrale organisationsprincip for vores økonomi og samfund. Der er ikke plads i en bæredygtig verden forselvstændig tænkning, privat ejendom eller det frie initiativ. Det er det stik modsatte af det frie samfund.

Geo-engineering
[30] The Guardian 5 July 2009 - her er blot 3: "Et forslag om at øge havets kulstofabsorberende evne ved at sætte kalk til det, en plan for at generere energi fra en "stor undervandsmave", der fordøje alger, og nye idéer til udnyttelse af tidevandsenergi.
Stephen Salter's ordning: Reflektere mere af solens energi ved at øge jordens skydække – ved at sprøjte en fin tåge af havvand op på himlen fra en flåde af fjernstyrede vind-drevne skibe!

CFRs [31] Geo-engineering1[32] Foreign Afairs April/May 2009 april / maj 2009 drømmer om at indsætte systemer over hele planeten, såsom opsendelse af reflekterende partikler i atmosfæren (sulfataerosoler, aluminiumoxid støv, vandpatikler eller selvsvævende og selvopsøgende partikler, der er manipuleret til at vandre til Polarområderne og forblive på plads der i lange perioder) eller at anbringe “parasolle” til afkøling af jorden .
Disse strategier kan køle planeten, men de ville ikke stoppe opbygningen af kuldioxid eller lempe alle dens skadelige virkninger. I de seks til 18 måneder efter vulkanen Mount Pinatubos udbrud aftog nedbør og flodstrømme, især i troperne. Det vil kunne øge risikoen for større tørke i nogle områder og har en stor indflydelse på landbrug og levering af frisk vand.
Den samlede udgift for de mest omkostningseffektive muligheder ville beløbe sig til måske så lidt som et par milliarder dollars, kun én procent (eller mindre) af udgifterne til drastisk at reducere emissionerne

Af denne grund, bør regeringerne straks begynde at foretage seriøs forskning på geoengineering og medvirke til at skabe internationale normer for dens anvendelse. Skal overvåges af FNs IPCC. Til sidst vil der være internationale love for at sikre, at globalt troværdige og legitime regler styrer indsættelsen af geo-engineering systemerne.  De skal omhyggeligt udvikles i informeret [33] konsensus med henblik på at undgå at fremme slynglers brug af geoengineering, således at nationerne i verden i fællesskab kan beslutte at rejse skjoldet, hvis de tror, at planeten har brug for det.

Men heldigvis er der medier mennesker, der kan se dette fup
[34] The Mail 8 July 2009: Milieufanatikere er ligesom middelalderlige prædikanter, som proklamerede til skarerne, at verdens ende er nær.
[35] Edmund_d_rothschildI løbet af de sidste 100 år er temperaturen steget med 0.7C - plus eller minus 1,3 grader! Den eneste betydning, seriøse videnskabsmænd kan knytte til et sådant tal er, at mindre alvorlige folk synes, det er meningsfyldt. Men, som man vil have bemærket, det virkede. Katastrofisterne strømmede til- nogle af dem havde tidligere glimret med advarsler om global afkøling. For nogle dur ethvert tal, især når det giver dem en medieprofil (og penge til forskning).
De, der bekymrer sig om kendsgerninger, bør se på NASAs resultater, hvis up-to-date og sofistikerede globale undersøgelser kaster sådan tvivl på varmisternes påstande.

[36] Wilderness Project[36]  blev "beriget" af [37] Edmond de Rothschild som foreslog CO2, der skal bruges som syndebuk i en klimaløgn for at skabe flere indtægter og [38] skatter til den Nye Verdensorden og dens håndlangere. Derfor er Rio, Johannesburg, Bali, Poznan - og dette års Københavnsdoktrin en meget rentabel - og klimatisk betydningsløs - fidus.

Kommentar
Sikke syg, disse kyniske Nye Verdensordensskiderikker kan gøre en fuldstændig sund klode!! Bæredygtighed synes rigtig - men udvikler sig som altid til et djævelsk bedrageri i hænderne på den nye verdensordens [39] illuminister. Lige som geo-engineering afhænger den klart af eksistensen af en [40] verdensregering - formålet med [41] klimabedrageriet. Faktisk [42] siger Al Gore her, at USAs nye klimalovforslag fører til verdensregering! Endvidere ønsker Obamas videnskabsboss, John Holdren, [43] tvungne aborter og sterilisationer, for at sikre bæredygtig redning af planeten!

Hele den Nye Verdensordenssystem står bag klima/bæredygtighedsideologien, de har [44] købt medierne - og folk kun tror det, der er annonceret i TV-nyhederne. Så disse svindlere kan roligt fortsætte deres dobbelte formål: 1. Verdensregering til at løse deres løgnagtige globale problemer. Og de fleste af os tror, de er dermed "redder planeten" - en trylleformel. Det samme argument bliver brugt til deres supplerende forløjede, hjemmelavede globale problemer A. "[45] krig mod terror" B. [15] Finansiel krise C. [46] Truet Biodiversitet D. [47] Indvandring for at korrigere for vores skæv demografi på grund af deres [48] mentalhygiejniske frie abort E. [49] pandemier. 2.Global skatteplyndring.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9541

URLs in this post:
[1] Earth Charter: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
[2] tilbedelse  af en levende Moder Jord, Gaia: http://windfarms.wordpress.com/2007/12/30/the-earth-charter-and-the-ark-of-the-gaia-covenant/
[3] Miguel dÈscoto Brockman: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_d'Escoto_Brockmann
[4] Tale til FN- Forsamlingen d. 24. juni 2009: http://www.un.org/ga/president/63/statements/econferenceopen240609.shtml
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederark-20of-20hope2.jpg
[6] 8 juli 2009 er G8 : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6670327.ece
[7] IPCC´s forløjede globale temperaturleverandør, James Hansen: http://euro-med.dk/?p=4825
[8] ude med en katastrofemelding : http://www.huffingtonpost.com/dr-james-hansen/g-8-failure-reflects-us-f_b_228597.html
[9] ønsket af bilderbergerne i 2005: http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[10] Open Europe 7 July, 2009:: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2520
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederprince-2dcharles-2borderof-2dgarter1.jpg
[12] The Telegraph 9 July, 2009: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/5781888/Prince-Charles-next-generation-faces-living-hell-
unless-climate-change-tackled.html

[13] Hosebåndsordenen: http://www.heraldicsculptor.com/Garters.html
[14] Military Order of Malta : http://wikicompany.org/wiki/911:Vatican_%26_Jesuits
[15] BIS: http://euro-med.dk/?p=8191
[16] 25% lønforhøjelse – og betaler 10% mindre i skat: http://uk.news.yahoo.com/4/20090624/tuk-prince-charles-gets-hefty-pay-rise-f-dba1618_1.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbrundtland1.jpg
[18] Brundtland Rapporten: http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/Sustainability/Older/Brundtland_Report.html
[19] Vor Fælles Fremtid: http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
[20] deltog i den 4. World Wilderness Conference: http://www.wild.org/main/world-wilderness-congress/accomplishments-of-the-4th-world-wilderness-congr
ess/

[21] Maurice Strong, David Rockefeller. Edmund de Rothschild : http://www.isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[22] Bæredygtig udvikling: http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/Sustainability/Older/Sustainable_Development.html
[23] UN's AGENDA 21 mål for din borgmester : http://www.newswithviews.com/DeWeese/tom32.htm
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersustainable1.jpg
[25] Adam Weishaupts 6–punktsprogram: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[26] video: http://www.dailymotion.com/video/x5udza_agenda-21_news
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeoengineering4.jpg
[28] Robert Redford : http://euro-med.dk/?p=4584
[29] Jane Goodall: http://globalspirit.org/pages/wc_councils.php
[30] The Guardian 5 July 2009: http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2009/jul/05/scienceofclimatechange-carbon-emissions
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeo-2dengineering1.jpg
[32] Foreign Afairs April/May 2009: http://iis-db.stanford.edu/pubs/22456/the_geoengineering_option.pdf
[33] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[34] The Mail 8 July 2009: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1198188/Hysteria-real-threat-global-warming.html
[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederedmund-d-rothschild6.jpg
[36] Wilderness Project: http://euro-med.dk/?p=7685
[37] Edmond de Rothschild som foreslog CO2: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808
[38] skatter til den Nye Verdensorden og dens håndlangere: http://euro-med.dk/?p=62
[39] illuminister: http://euro-med.dk/?p=511
[40] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[41] klimabedrageriet: http://euro-med.dk/?p=5286
[42] siger Al Gore her,: http://www.prisonplanet.com/gore-u-s-climate-bill-will-help-bring-about-global-governance.html
[43] tvungne aborter og sterilisationer: http://zombietime.com/john_holdren/
[44] købt medierne : http://www.youtube.com/watch?v=NxMayaeHd6I
[45] krig mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[46] Truet Biodiversitet : http://euro-med.dk/?p=8329
[47] Indvandring: http://euro-med.dk/?p=8949
[48] mentalhygiejniske : http://euro-med.dk/?p=143
[49] pandemier: http://euro-med.dk/?p=8357