Zeitfragen d. 25.03.2008: I et udenomretsligt forlig mellem Percy Schmeiser og Monsanto har Monsanto i dag indrømmet deres ansvar for den genmanipulerede besmittelse af  Schmeisers Rapsmarker. Forgæves forsøgte Monsanto at kommandere  Schmeiser og hans kone til at tie med sagen. Schmeiser er ikke den eneste. Et "Gestapo"-korps af  Monsanto agenter forsøger at true amerikanske farmere til at give efter over for  Monsanto.

Hvorfor er Percy Schmeiser bekymret?
F. William Engdahl,  
Global Research,  27. August  2006
”I oktober 1999 efter en verdensomspændende proteststorm mod Terminator frø, som truede Rockefeller Foundations Genetiske Revolutions" fremtid, mødtes Dr. Gordon Conway, præsident for Rockefeller Foundations ‘Gen-Revolution’, privat med Monsantos bestyrelse. Conway overbeviste Monsanto om, at man af hensyn til  GMOs (genmodificeret organisme) fremtid måtte henvende sig til offentligheden og antyde over for for en bekymret verden, at  Monsanto ikke ville forhandle Terminator" (dvs. frø, som frembringer en høst, der ikke i det flg. år kan bruges som såkorn).
Udvikling af den genetiske revolution og den genetiske styring som  forskningsobjekt har i årtier været et Rockefeller Foundations Projekt med forskere ved  Rockefeller-Familiens Universitet
(Chicago). Verden fik fejlagtigt det indtryk,at Terminator var død. I virkeligheden var den alt andet end død. 7 år efter det offentlige ramaskrig mod Terminator-teknologien var taget af, købte Monsanto Delta & Pine Land (der arbejdede sammen med US Landbrugsministeriet siden 1983) med samt dens patenter.

Det vigtigste medlem af Delta & Pine Land bestyrelsen har siden 1993 været Dr. Nam-Hai Chua. Chua, 62 år, er også  chef for Rockefeller University Laboratorium for Plantemolekylær Biologi  i New York og har i mere end 25 år været centrum i den årtier-lange Rockefeller Foundation udvikling.  Mere end  $100 millioner af fondens forskningsbevillinger er spenderet på at udvikle egen genrevolution. Indtil 1995 var Chua også videnskabelig rådgiver for Monsanto Corporation, og for  DuPont’s (lige som Rockefeller en af de 13 illuminati-slægter(Fritz Springmeyer) Pioneer Hi-Bred International. Chua er i centrum af Rockefellers Gen-Revolution. Og det er klart, at Delta & Pine Land samt dens forskning er centrum i arbejdet.

Hvorfor gør de det?                                                                                                           
Lyder det usandsynligt? Lad os engang gå tilbage til den uadskillelige David Rockefeller-ven, den tidligere USA-udenrigsminister
Henry Kissinger. I lande som Allende’s Chile holdt USAID og private fødemidler til  Chile tilbage, for at få et skifte til Pinochets USA-venlige diktatur. Kissinger kaldte det "Mad som våben". Terminator er blot det logiske næste trin i mad-våben teknologien.

Som Kissinger sagde i 1970 erne: "Kontroller Olien, og man kontrollerer kontinenter. Kontroller mad , og man kontrolerer hele folkeslag."
Medlemmer af det fine firma , “Delta & Pine Land”, reddede præsident Bush jr. fra fallit og forsynede Bill og Hillary Clinton med penge .  The Guardian bekræftede, at  Bill Clinton modtog penge fra dette firma. Så stor er Monsantos indflydelse i Washington, at i The Guardians artikel  Betty Martini,fra forbrugergruppen Mission Possible, der iagttager Montesantos aktiviteter i USA , sagde:" The Food and Drug Administration, som regulerer USAs næringsmiddelindustri , er så meget flettet sammen med bioteknologien, at man nu kan betegne den som Monsantos Washingtonafdeling.Derudover berettes, at de ansatte i regeringen får stillinger hos Monsanto og omvendt!!

Hvorfor er EU så opsat på Monsanto/Rockefellers GMO produkter?
"Da man stod over for den næsten sikre kendsgerning, at EU ville forbyde indførelsen af Monsantos GMO majs i 1998, gik selskabet i gang med en hidtil aldrig set Lobby-indsats: Man fløj en gruppe kritikere til USA, hvor de besøgte det multinatinale selskabs hovedkvarter. Derpå blev de transporteret til Washington og man gav dem en en rundvisning i det Hvide Hus , incl. et af de sjældne besøg i det Ovale Værelse. Handelsrepræsentant Charlene Barshevsky, udenrigsminister Madeleine Albright, landbrugsminister Dan Glickman og handelsminister William Daley- gjorde også lobby for Monsanto hos deres europæiske kolleger. Sågar Bill Clinton og Al Gore deltog. Det mere end antydes, at kritikerne blev bestukket!!!

Altsammen påhit ? Næppe
EU's EFSA (European Food Safety  Authority) har opnået, at Monsantos genmodificerede majs er blevet godkendt af Det Europæiske Råd som foder og menneskeføde. EFSA har intet imod, at denne  GMO majs udvikler resistens over for vigtige antibiotika!!  Produktmærkning vedr. GMO blev erklæret unødvendig!  Desuden har Monsantos partner, Bayer (aflægger af de tidligere Rockefeller A/S,  I.G. Farben (Cyklon B til Auschwitz!), fået accepteret sin genmodificerede soyabønne af EU til salg som foder og næringsmiddel. En anden I.G. Farben datter, BASF søger nu om tilladelse til at markedsføre en genmodificeret kartoffel! EU Kommissionen anbefaler dens markedsføring - skønt European Medicines Agency og Pasteur Instituttet stærkt fraråder pga. risiko for resistensudvikling mod antibiotika. Mange EU-regeringer er også imod.

Monsantos GMO majs er tilladt af EU , skønt fransk laboratorium hos rotter har fundet Lever-, nyre,- hjerte- og hjerneskade ved fodring dermed. Protester blev afvist

Nej tak! Filippiniske bønder har klippet dette (gamle) Monsanto Logo på en majsmark

D.24. Apr. 2008, har Grækenland påny forbudt MON810 - trods pres fra EU. "Vi er absolut imod GMO,"  sagde den græske landbrugsminister. Genetisk modificerede afgrøder er et følsomt emne i EU. EFSA afgjorde i 2004, at GMO produkterer er uden betydning for menneskers sundhed. Men nogle regeringer , bl.a. i Østrig, Frankrig, Grækenland Luxembourg og Tyskland er forsigtige med bioteknologi og stritter imod. De vil holde disse afgrøder borte fra deres marker og supermarkeder.

"Internationalt findes der ingen studier, som viser, at biotek-produkter ikke er skadelige for milieu og mennesker," siger den græske landbrugsminister Kondos.

Til GMO majs hörer visse svampe- og ukrudtsbekæmpelsesmidler - naturligvis produceret af Bayer og  Monsanto for at øge indtægten!

Hvordan fungerer denne indbringende intrige?
I et interview i 1998, definerede USDA (USAs landbrugsministerium), Willard Phelps,  US regeringens politik vedr. Terminator frø.

Han forklarede, at USA ønskede, at bioteknologien blver tilladt i hele verden og bliver gjort tilgængelig for kornfirmaerne. Han mente landbrugs-forretnings-giganter som Monsanto, DuPont eller Dow. USDA var åben om sine motiver: Man ville have Terminator såkorn ind i U-landene,  hvilket har været Rockefeller Foundations ønskedrøm fra begyndelsen (1984) af deres ris-genom GMO-strategi: den endelige udbredning af genetisk programmerede afgrøder.  

USDA’s Phelps erklærede, at US- regeringens mål med den størst mulige udbredning af Terminatorteknologien er at, "øge værdien af det sædekorn, som US frøfirmaerne har og at åbne nye markeder i den 3. verden".  

I flg. WTO regler for den frie landbrugshandel er det forbudt landene at pålægge importen af GMO deres egne nationale helbredshensyn, hvis det skønnes at være en "urimelig handelsbarriere".  Det bliver langsomt klart, hvorfor det lige netop var USA og dets landbrugsministerium, som i slutningen af 1980erne ved GATT Runden i Uruguay pressede på for skabelsen af en verdenshandelsorganisation med overnational mæglingsmagt over handelen med landbrugsprodukter. Det passer alt sammen ind i det smukke billede af det patenterede såkorn , som påtvinges uvillige lande  - sågar under trussel om straffeforanstaltninger - og nu oven i købet Teminator-såkornet.

Har dette praktiske følger?
Ja, bestemt! I Kanada kan man ikke mere dyrke den traditionelle raps! Man kan kun dyrke Monsanto/Rockefellers Terminator Raps!! Hvilket betyder, at man ikke mere kan lægge frøkorn til side til såning i det følgende år!! Man må hvert år købe hos Rockefeller! Desuden kan Rockefeller/Monsanto afgøre, om de vil sælge til Dem eller ej!
 
"Dette er virkelig mad som våben"

Våben til at styre folk!!
I Indien har 4000 farmere angiveligt begået selvmord, fordi de var ude af stand til at købe mere Terminatorsåkorn af Rockefeller/Monsanto. Dette betyder, at man derude dør af sult! Se denne forfærdelige videofilm (på tysk). En indisk kvinde kalder Monsanto og deres korn “den/det Ondes sæd”!
Denne rapport fra “Deutsche Tagesschau/ARD bekræfter dette.

Percy Schmeiser var med rette bekymret: Med vilje eller overført fra nabomark med vinden var hans traditionelle rapsmark- måske den sidste i Canada - blevet inficeret med Terminator raps.

Hvor vidt er det kommet med vor eftergiven  for Den Nye Verdensordens manipulation og udnyttelse? 
 WDR  (Westdeutscher Rundfunk) d. 12. maj2008: På FN-mødet (12. til 16.05.08 i Bonn) drejer det sig om GMO-sikkerhed. En international kontrakt ( Cartagena-Protokollen) regulerer den grænseoverskridende  handel med GMO. Hvem skal i hvilket omfang oplyses? Hvordan skal GMO-deklarationerne se ud? Svar på disse spørgsmål er fastlagt der. P.t er der 147 traktatstater, deriblandt alle EU-lande. USA, Australien og Argentina har ikke underskrevet protokollen. Men de hører til verdens største fødevareeksportører.

Kommentar
Dette synes mig ikke konspirationsteori. Det er journalistisk dokumenteret konspirationspraksis!
Et greb efter de store penge -
og nogle ganske få fabelagtigt rige bankejeres gennemførelse gennem Hungersnød af regering af verdensstaten, hvilket er den Nye Verdensordens mål: De vil som Herrefolket regere os undermennesker gennem pengenes magt (de kan jo købe næsten alle!) - på vor bekostning og gennem vores blod, sved og tårer.
Desuden vil de gennemføre  Club of Romes befolkningsreduktion: politikken fra den Franske Revolution, væk med de unyttige spisere, som illuministen Lord Bertrand Russell kaldte os.
Den spekulationsbetingede stigning i oliepriserne er blot endnu en måde at nå målet: hungersdød gennem den skyhøje stigning i fødevareprisernes transportomkostninger, hvortil kommer spekulation i korn. Denne spekulation bestyrkes af,at det selvforsynende Japan som følge af US-tvang ved Uruguay-GATT-runden har i flg. Times Online måttet købe og ophobe enorme lagre US ris, som USA forbyder Japan at sælge på det sultende verdensmarked!!!
I retning af fødevarefordyrelse virker også mangel på penge til mad, pga. den igangværende bankkrises pengedestruktion.


Den Nye Verdensorden vil styre Verdensstaten, på samme måde som den gør gennem Monsanto!