“Horehusene: Regeringer Er Bestukne Og I Seng Med Koncernerne”

Posted By Anders On July 5, 2009 @ 00:01 In Dansk, Euromed | 1 Comment

 • [1] Obama-fingers_thumb[2]Vi kan godt lide at tro, vi lever i demokratiske samfund, at vores stemmer afgør, hvem vi skal regeres af  - og at vi bare kan vælge en anden politiker, hvis vores valgte mand ikke huer os! Men kan det tænkes, at uanset hvem vi vælger, vil politikken uundgåeligt i det store og hele forblive den samme, fordi vi bliver manipuleret ind i visse behov og kun vælger "politikere", der lover at give os disse ting? Velfærd, forandring, f.eks! Men hvis "politikerne" følger stort set identiske programmer - hvem vælger så vore kandidater? Partierne og vores repræsentanter i dem? Næppe. Penge til propaganda er afgørende for valgets udfald. Kandidaterne, der vælges af partierne er konformister, som er i stand til at lade sig forme af deres partiledere til at acceptere den overordnede konsensus for partiet, nemlig det politiske systems i landet - dvs. den nye verdensorden. På alle niveauer bliver loyale tilhængere af pengemagerne, koncernerne, præsenteret for os, og gjort til netop vores kandidater!

  [2]
  [2] Global Research 4 July, 2009, Prof. John Kozy: "Et politisk-økonomisk oligarki har overtaget nationen (USA). Dette oligarki har institutionaliseret et lovkompleks, der beskytter virksomheder på bekostning af ikke kun almindelige mennesker, men nationen selv. Forretningsmænd har ingen loyalitet. [3] Bank for International Settlements garanterer det, da den ikke er ansvarlig over for nogen national regering. Men på en eller anden måde synes folk i vores regering, herunder justitsministeriet, ikke at vide det, og de har tilladt, og støtter endog virksomheder, der ikke har noget tilhørsforhold til et land, at underminere forfatningen. Desværre definerer forfatningen ikke en sådan handling som forræderi. Vores land er blevet stjålet for længe siden. Mennesker med absolut ingen loyalitet over for dette land ejer det nu. Det skal tages - ikke  købes - tilbage! Men der vil ikke komme en regering for folket, medmindre amerikanerne kommer til at indse, hvor umoralsk og ond vores økonomiske system er."

  Faktisk erklærer Nicholas Rockefeller i flg. denne [4] video, at "det bedste samfund er et, hvor vi (bankfolkene) køber folk til at kontrollere alting." Her er en [5] video, hvor Dr. John Rengen Virapen, tidligere Eli Lilly agent for Sverige, bekender sine synder fra fortiden og siger: "Medicinalindustrien er den mest magtfulde industri i verden. Den udsletter verdens befolkning for penge. Jeg bestak den svenske regering til at købe Prozac med velkendte bivirkninger, som dræber mennesker. Den farmaceutiske industri er i seng med regeringer"! Og hvem ellers går disse ludere i seng med? Oliesheiker? Rothschildagenter?

  [6] Wikipedia:  David J. Rothkopf (født den 24 december 1955) er gæsteforsker ved Carnegie Endowment for International Peace, som har specialiseret sig i USA's udenrigspolitik og økonomiske strategi, samt  international forretningskonsulent og professor. Han tjente som stedfortrædende viceminister for den internationale handel under Bill Clinton-administrationen. Efter udtræden af handelsministeriet blev Rothkopf administrerende direktør i Henry Kissinger and Associates i januar 1996. Så denne mand kender virkelig verdens ledere nøje og på nært hold.

  "Superklassen" af David Rothkopf, [7] WOZ 25 juni 2009: En bog om de 5000 til 7000 med magten over verden, sådan mener forfatteren. De har en masse penge, masser af magt og eksklusive kontakter. Disse tre ting skaber et medlem af superklassen, og ikke en af tingene  må mangle.
  David Rothkopf skriver om en verden, hvor han levede i det mindste midlertidigt. Han har besøgt mange af dem, der er ved magten, eller han kendte allerede dem og deres historier: Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, spekulanter, milliardærer og tænketanke - og indpasser beskrivelse af disse møder i en anatomi af den globale magtelite. Rothkopf siger, hans bekymring er den "himmelråbende ulige fordeling af magt og besiddelse i verden." Det er bare en kendsgerning, at omkring tusind milliardærer her i verden ejer "næsten dobbelt så meget som de fattigste 2,5 milliarder mennesker." I det væsentlige er dog hans bekymring "den ulige fordeling af magt."

  Rothkopf forsøger at besvare spørgsmålet om, hvem verden tilhører. Denne klasse med sine få tusinde medlemmer, men fordelt over hele kloden, er sammenkoblet "af mange tråde: erhvervssammenslutninger, investeringer, bestyrelsesmedlemmer, gamle skolevenner, eksklusive [8] David-rothkopfboligområder." De mødes ofte, flyver i deres private jetfly til World Economic Forum i Davos, til sikkerhedskonference i München, til Bilderberg-møderne eller den Trilaterale Kommissions. Alle kender hinanden. Klassen lever i sit eget "imaginære land". Fælles interesser holder denne klasse sammen, det er deres sociale lim. Og den tyske sociolog Hans-Peter Müller tilføjer, at disse fælles interesser sørger "for en tavs [9] konsensus i den herskende klasse og en bemærkelsesværdig organisaions- og konfliktevne". Rothkopf: "Resultatet er en utrolig koncentration af magt i en lille kreds af beslutningstagere, blandt dem med de bedste netværk."

                                                                                            David Rothkopf

  Denne bog gendriver tanken om, at modernisering af samfund og deres (formelle) demokratisering har begrænset magteliten. Rothkopf gør den angiveligt usynlige hånd, der styrer markedet for selskaber, institutioner og markeds-venlige regeringer, synlig. Rothkopfs bog beskriver ikke kun de stærke, men beskriver tillige demokratiets tilbagegang.

  [10] Mere Om Rothkopf's "Superklasse": På en stadigt voksende emneliste bliver de store beslutninger, der træffes, dybt påvirket af et lidet forstået internationalt netværk af virksomheder, finansielle, offentlige, kulturelle og militære ledere, som er uden for de amerikanske vælgeres rækkevidde.
  Ud over topembedsmænd omfatter disse mennesker koncerndirektører, ledende investorer, top bankfolk, mediemoguler, statsoverhoveder, generaler, religiøse ledere, ledere af terroristiske og kriminelle organisationer samt en håndfuld vigtige kulturelle og videnskabelige figurer. Hver af disse cirka 6.000 personer skiller sig ud ved deres magt og evne til regelmæssigt at påvirke millioner af liv på tværs af internationale grænser. Den gruppe er ikke en blok, men ingen er mere globaliseret eller har mere indflydelse på, i hvilken retning den globale æra går.

  Bare se på den aktuelle finanskrise. Som regeringernes reguleringsmyndigheder har forsøgt at afværge yderligere markedstab, har de konstateret, at måske det mest effektive redskab til deres rådighed er, hvad formanden for New York Federal Reserve Bank har beskrevet for mig som deres "indkaldelsesmagt" - deres evne til at få de store drenge i Wall Street og verdens finansielle hovedstæder ind  i et rum eller i en telefonkonference for at samarbejde om at løse et problem. Dette er i virkeligheden blevet en central del af krisestyring, både fordi de nationale regeringer har begrænset regulerende myndighed over de globale markeder, og fordi de finansielle strømme er blevet så store, at den reelle magt ligger hos de største aktører - såsom de Top 50 finansielle institutioner, der kontrollerer næsten $ 50 billioner i aktiver, næsten en tredjedel af alle aktiver i hele verden.

  De fleste store virksomheder er både større og mere globale i dag, hvilket reelt gør dem i stand til at [11] Evelyn-rothschildvælge og vrage mellem de forskellige regeringers forskriftsordninger eller investeringsincitamentprogrammer. De spiller embedsmænd i land X ud mod land Ys og får indflydelse, der gør, at de gamle regler for handel er forældet. Verdens største selskaber, såsom Exxon eller Wal-Mart, har et årligt salg (og dermed finansielle ressourcer), som tåler sammenligning med bruttonationalproduktet i alle lande, undtagen de ca. 20 rigeste nationer. Top 250 virksomhedener i verden har salg svarende til omkring en tredjedel af det globale BNP!

  Evelyn Rothschild

  De mennesker, der kører disse store internationale organisationer, kan sandsynligvis have meget mere magt over vigtige aspekter af dit daglige liv og over globale tendenser end de fleste embedsmænd i Washington har, undtagen under de mest ekstreme omstændigheder. De kan påvirke investeringer og jobskabelse, forme kultur og påvirke lovgiverne. Federal Reserve Bank har spillet en afgørende rolle i den finansielle krise, men det kunne ikke have grebet ind med succes uden en finansiel leder som [12] Jamie Dimon, administrerende direktør for JP Morgan Chase, der styrkedes ved at købe den (teknisk - på grund af Fed 's mark-to-market regel) fallerede investeringsbank, [13] Bear Stearns - (og hentede sig derved en fed godbid).
  Kommentar: Naturligvis hjælper en Rothschild / JP Morgan agent, [14] Federal Reserve, en anden Rothschild agent, [12] JP. Morgan!

  I årevis har finansielle eliter har gjort gældende, at markederne bør regulere sig selv, medens  instrumenterne blev mere komplekse og risici mere uigennemsigtige. Og da en krise kom, brugte de deres indflydelse til at få topregeringsembedsmænd til at komme ind og hjælpe med at udbrænde deres selvpåførte sår-  med en advarsel mod et "systemisk sammenbrud." Men kritikere har allerede ret i  at påpeget, at [15] nye reguleringer for at holde igen på de globale markeder  i høj grad skal  beskytte de rigestes interesser.

  [16] Global research 25 June 2009; Consumer Price Index kørte en computeranalyse af hvert højtforrentet lån, der indberettedes af bankindustrien til den amerikanske regering fra 2005 til og med 2007, en periode, der markerer top og sammenbrud i subprime-markedet. Fra denne pulje på 7,2 mio dollar lån identificerede CPI undersøgelsesmedarbejderne topsubprime-långiverne. De stemplede dem som "Subprime 25", der var ansvarlige for næsten en trillion dollars i subprime udlån, eller 72 procent af alle indberettede højrentelån. De "Subprime 25l", der hovedsageligt ikke længere er i erhvervslivet, var stort set ikke kreditgivende banker- men behøvede lån udefra for at kunne give deres subprime-lån. Centerets undersøgelse konstaterer, at mindst 21 af disse "Subprime 25" långivere enten var ejet direkte af de største banker eller tidligere investeringshuse, eller fik deres subprime udlån enormt finansieret af de banker, enten direkte eller gennem kreditlinjer. Med andre ord, de største amerikanske og europæiske banker gjorde boblen i subprime udlån mulig ved at finansiere det foran, så de kunne høste store gevinster ved at sælge pante-baserede værdipapirer i den sidste ende.  

  Ifølge CPI undersøgelsen investerede mega-banker ikke kun i subprime låneinstitutter, men de var initiativtagerne, betalerne og anstifterne til de højtforrentede udlån, og de gjorde det, fordi det var så indbringende og ureguleret. Hvad værre er, i mange tilfælde er disse de samme finansielle institutioner som regeringen nu kautionerer for med skatteindtægter. Rapporten vil også give læserne et indblik i køb af en præsident og en anelse om, hvorfor Bush Jr. og Obama havde travlt med at redde de økonomiske giganter.

  Det næste logiske spørgsmål vil være: Er der en sammenhæng mellem størrelsen af bidrag fra bankfolk og valget af en præsident? Jeg vil helt klart sige, ja. Investeringsbankfolk forsøger på at finansiere begge de eksisterende partier, men hvis man ser på de anført tal, vil man være tvunget til at udlede, at den kandidat, der modtager flest penge fra dem, vil blive den kommende vinder. Som et resultat vil den vare, vi tror, at vi valgte, faktisk være et produkt, som allerede på forhånd var købt og besluttet for os. Ironisk nok erklærede mesterpropagandisten Edward Bernays i sin berømte bog, Propaganda, følgende: "En præsidentkandidat kan være "udarbejdet" som svar på" overvældende efterspørgsel, "men det er velkendt, at hans navn kan blive besluttet af et halvt dusin mænd, der sidder rundt om bordet i et hotelværelse."

  Herunder blev størrelsen af de penge angivet, der 2007-2008 blev ydet til modtagere af de 25 Top subprime långivere fra Securities and Investment Company: På den givne liste fik Obama langt de fleste penge.

  Det må være meget frustrerende, skuffende, og fortvivlende, når en normalperson endelig kommer til den erkendelse, at det system, han troede, han var en del af, afhænger primært af penge. Det forklarer den generelle apati og kynisme, som offentligheden har haft mod politik og politikere. Men apati fører til passivitet, hvilket gør eliten mere kraftfuld. En frustreret og forvirret befolkning er en fremragende strategi til at skabe mere apati i deres hjerter og at holde dem fremmedgjorte og på afstand fra de daglige politiske beslutninger.

  I mellemtiden går folk tilbage til deres travle liv, udtrykt i de mange job, tung gæld og skatter, indholdsløs underholdning og overvældende misinformation og propaganda. Endnu en gang står de alene tilbage i kulden og undrer sig over, hvad der blev af de mistede løfter om forandring, som deres nye Czar engang havde lovet at gennemføre. Er Obamas "nye ansigt for forandring" kun tænkt som en fysisk manifestation snarere end en politisk? Er køb af en præsident den vigtigste faktor for at opretholde status quo mht. magten, mens middelklassen fortsat bliver langsomt myrdet?

  Kommentar
  Her er pointen: Vi er købt og solgt af hensynsløse Nye Verdensordensforbrydere - "vores" folkevalgte politikere er i seng med deres overvældende rige og indflydelsesrige koncerner. Dette er prostitution -jvf. Johs. Åb. kap. 17.

  [17] Paul Craig Roberts Infowars 4 juli, 2009, skriver under overskriften:"Horehuset ved Potomac-floden":  "Den tidligere britiske kolonimagt har udviklet sig til sin endelige manifestation - et komplet horehus. I Washington er alt til salg, herunder journalistisk integritet. The Washington Post's Forretningsafdeling har udsendt en brochure, der tilbyder lobbyister adgang i Posts administrende direktørs elskværdige hjem til "de magtfulde få" i Obamas administration, Kongressen, og blandt "Posts" redaktører og journalister, der beslutter nationens politikker såsom sundhedsvæsenet.
  Washington Post's brochure tilbød en Wal-Mart lavpris på $ 25.000 for en "salon" til at øve indflydelse på beslutningstagerne og $ 250.000 for elleve sammenkomster. USA har ingen medier."  

  Som en tidligere dansk udenrigsminister sagde i en anden sammenhæng - men ikke desto mindre: "Hvis du ikke kan slå dem, så slut dig til dem!" Hvilket han gjorde med både [18] bilderbergere og [19] Trilaterale kommissionister!
  [20] Ny-verdensordens-præsidenterTeksten i  Åbenbaringsbogen bliver endnu interessantere: "3 … og hele Jorderig fulgte undrende efter dyret . 4 Og de tilbad dragen, som havde givet dyret magten. De tilbad også dyret og sagde: Hvem er dyrets ligemand? og hvem formår at kæmpe mod det?   Og alle de, der bor på jorden, skal tilbede det, alle, hvis navne ikke er skrevet i livets bog. 16 Og det  får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd, eller på deres pande, 17, for at ingen kan købe eller sælge, uden den, som har dyrets mærke."

                                              Mere om [21] amero her

  I et[22] tidligere indlæg, nævnte jeg Nicholas Rockefellers ønske om at implantere [23] nanochips i alles hjerner - og transhumanistiske, posthumanistiske bestræbelser på at gøre dette muligt - dyrets mærke og nulighed for information om vores bankkonti, der skal anvendes i stedet for penge i en pengeløs verden - administreret gennem [24] verdensregeringens nye [25] Centralbank, dvs. [26] IMF. I dag anvendes [27] chips under huden til identifikation af senile. Fagre Nye Verdensorden med hilsener fra [28] Aldous Huxley fra hans forhåbentlig rødglødende Helvede.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9429

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dfingers-thumb217.jpg
[2]
: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14226
[3] Bank for International Settlements: http://euro-med.dk/?p=8191
[4] video: http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/290107rockefellergoal.htm
[5] video: http://www.youtube.com/watch?v=
[6] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rothkopf
[7] WOZ 25 juni 2009: http://www.woz.ch/artikel/2009/nr26/sachbuch/18053.html
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-2drothkopf.jpg
[9] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[10] Mere Om Rothkopf's "Superklasse": http://www.nowpublic.com/tech-biz/david-rothkopf
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederevelyn-2drothschild7.jpg
[12] Jamie Dimon: http://euro-med.dk/?p=3973
[13] Bear Stearns: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article3678336.e
ce

[14] Federal Reserve: http://euro-med.dk/?p=3029
[15] nye reguleringer: http://euro-med.dk/?p=9078
[16] Global research 25 June 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14103
[17] Paul Craig Roberts Infowars 4 juli, 2009: http://www.infowars.com/the-big-whorehouse-on-the-potomac/
[18] bilderbergere: http://euro-med.dk/?p=1278
[19] Trilaterale kommissionister: http://euro-med.dk/?p=547
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederny-2dverdensordens-2dpr-e6sidenter.jpg
[21] amero: http://euro-med.dk/?p=463
[22] tidligere indlæg: http://euro-med.dk/?p=9404
[23] nanochips i alles hjerner: http://video.google.com/videoplay?docid=2615496775977574586
[24] verdensregeringens: http://euro-med.dk/?p=5141
[25] Centralbank: http://www.infowars.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury/
[26] IMF: http://euro-med.dk/?p=7627
[27] chips under huden: http://singularityhub.com/2009/07/02/will-your-id-soon-be-a-microchip-under-your-skin/
[28] Aldous Huxley: http://euro-med.dk/?p=6018