UK's Prins Philip, trykt i The American Almanac 25 Aug, 1997: "I tilfælde af, at jeg bliver reinkarneret, vil jeg gerne vende tilbage som en dødelig virus, for at bidrage med noget til at løse overbefolkningen" ! En sådan kynisk holdning hos eliten skal ses som en meget alvorlig advarsel mod os.
I lang tid er jeg under mine internetodysseer løbet ind i begrebet den Nye Verdensordens affolkningsprogram. Igen og igen fandt jeg det så bizart, at jeg straks gik videre til et andet emne. Men på det sidste - især i forbindelse med "svineinfluenzpandemien", der blev erklæret af WHO,mødte jeg så bemærkelsesværdige vidnesbyrd, at jeg ikke kan ignorere denne trussel længere.
Ezekiel-emmanuel
Center for American Progress er sponsoreret af
The Rockefeller Brothers´Fund, af George Soros m.fl., dvs. ærkeglobalisterne. De arbejder tæt sammen med den EU-infiltrerende kommunistiske Common Purpose.

For nylig så jeg denne video, hvor historikeren Anton Chaitkin fortæller et panel, herunder Ezekiel Emmanuel (til højre), bror til stabschefen i Det Hvide Hus, Rahm Emmanuel, at præs. Obama har indført en genoplivelse af Hitlers eutanasiprogram. Chaitkin siger, at programmet vil berøve de gamle, kronisk syge og folk med uværdige liv medicinsk behandling – med Emmanuel som ansvarlig. Formål: at spare 2-3 milliarder dollars. Dr. Emmanuel fortælles at være medlem af kollegiet i Hastings Center for dødshjælppropaganda mhp. at forme den offentlige og lægers mening i retning af en dødskultur, skriver, at Hippokrates' ed for læger skal “smides på lossepladsen”. Dr. Chaitkin påpeger, at Hitler sagde nøjagtig de samme ting - og det var starten på hans dødshjælpsprogram. I okt 2008 skrev Dr. Emmauel , at en større krise, krig osv. ville skræmme offentligheden til at acceptere Obamas sundhedsprogram. "Du tror, at du bliver beskyttet af magtfulde finansfolk. Men fokus er nu på dig". Nu kunne man forvente en kraftig afvisning fra Dr. Ezekiel Emmanuel. Men i stedet siger han blot kort, at han altid har skrevet imod dødshjælp. Han rejser sig og går ud - for ikke at skulle besvare ubehagelige spørgsmål. Hvilket for mig virker som en bekræftelse af Anton Chaitkin's forfærdelige beskyldninger.

I flg. den meget velinformerede LaRouche Committee betalte "Rockefeller, Ford og Nye Verdensordensstiftelser Hastings Center for omhyggeligt at genoplive og popularisere dødshjælp, som den nazistiske tyske" Aktion T4 "aflivningscenter havde udført mod "nytteløse spisere" tre årtier tidligere, og som USA havde straffet de nazistiske voldsmænd i Nürnbergprocessen for, kun 23 år før Hastings blev oprettet. " 

OverbefolkningThe Times 24 may 2009  har en bemærkelsesværdig historie: "Bill Gates samler sine milliardærvenner i "Godeklubben" bl.a. David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros,  Michael Bloomberg, borgmester i New York, og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey. Disse medlemmer har givet mere end £ 45 milliarder ud siden 1996 til formål, der spænder fra sundhedsprogrammer i udviklingslandene til ghettoskoler tættere på hjemmet.
Der var enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. "Dette er noget så mareridtagtig."

Her er en Alex Jones  videorapport  om de vanvittige forestillinger hos de lige nævnte mennesker - hvordan de donerer milliarder og atter milliarder i forbindelse med befolkningsreduktion.

Deres værktøj i den globale styring, FAO, er ved at indføre Codex Alimentarius, der dikterer os at spise fødevarer, som er blevet bestrålet, forgiftet med antibiotika og tidligere forbudte kemikalier (chemtrails) og sandsynligvis også Rockefeller's genmodificerede, giftige mad og her. Se denne video med Rima Laibow, der hævder at have dokumentation for dette vanvid. Dette skal gennemføres den 31. december 2009 og forventes at få has på 3 mia. mennesker (hvad jeg stærkt betvivler!). Denne Codex Alimentarius er en fortsættelse af Rockefellerkonceptet bag "Bill" Rockefeller's (far til John D. Rockefeller I) salg af råolie som "Nujol" mod kræft og forstoppelse for 2 dollars pr glas med 30 g Standard Oil råolie i! Det førte til alvorlige vitaminmangelsygdomme - hvorefter Rockefellers tilføjede vitamin A. Dette var starten på den farmaceutiske industri! I 1939 købte John D. Rockefeller  15% af IG Farbens aktier, blev senere dens største aktionær (producent af Zyklon B gas til Auschwitz). Wall Street finansierede IG Farbens samvittighedsløse slavearbejde i Auschwitz under 2. Verdenskrig. Rockefellers Standard Oil tjente derved styrtende på licens til fremstilling af syntetisk gummi til krigsfly og og benzin af kul. Men her begyndte også Rockefellers hensynsløse greb om farmaindustrien. Rockefellerne finansierede topkrigsforbryderen, racehygiejnikeren, Josef Mengele.
Russo_rfeller_sm
Aaron Russo og Nicholas (“Nick”) Rockefeller

Her er en anden 
video,  hvor Alex Jones interviewer den nu afdøde filmmand, Aaron Russo, som var en personlig ven af Nicholas Rockefeller. Russo fortæller, at pga. hans kritik af Council on Foreign Relations og den Nye Verdensorden, forsøgte Nick Rockefeller at hverve ham til at tiltræde Council on Foreign Relations. Russo afslog. Rockefeller fortalte også Russo 11mdr. før 11. sept. 2001, at han ville komme til at se soldater søge i huler i Afghanistan og Pakistan efter Osama bin Laden, og at der ville komme en "endeløs krig mod terror, hvor der ingen reel fjende er - og det hele er et kæmpebedrag," således at "regeringen kunne overtage det amerikanske folk," ifølge Russo, der sagde, at Rockefeller lo kynisk og spøgende, mens han kom med den forbløffende forudsigelse. Nick Rockefeller sagde,  at “det bedste samfund er et, hvor vi køber folk til at kontrollere alting.”

Rockefeller fortalte Russo om to primære grunde til, at eliten betalte til kvindefrigørelsen: 1. at bankfolkene  ikke kunne nøjes med at beskatte halvdelen af befolkningen og 2. fordi det var muligt for dem at få børn i skole i en tidligere alder, således at de kan indoktrineres til at acceptere staten som den primære familie, hvorved den traditionelle familiemodel opløses. Rockefeller var ofte ivrig efter at understrege sin idé, at "folk skal styres" af en elite, og at et af værktøjerne med en sådan effekt, var befolkningsreduktion, at der var "for mange mennesker i verden", og verdens befolkningstal bør reduceres med mindst halvdelen.

Rockefeller sagde, athensigten var at udstyre alle med en (hjerne) "chip,"  så bankejerne kan lede dem. Han tænker vel på denne video om "Overgangstiden, Transhumanisme og Posthumanisme," hvoraf  racehygiejne er en integral del. Eliten vil omdanne mennesket til et helt nyt væsen uden fri vilje med hjernechips.

David-rockefeller-jr.På dette stadium bliver Rockefeller´s Population Council interessant: Alt meget idealistisk, naturligvis. Hovedformålet  er angiveligt at sikre verdensomspændende "reproduktiv sundhed" i en alt for overbefolket werden.
                                                                                                 
David Rockefeller, Jr

                                                                                                            
I 1974 krævede Rockefellers trofaste makker og Nye Verdensordensypperstepræst, med-bilderberger, trilateral kommissionist og CFR, Henry Kissinger, at fødevareforsyninger skulle reduceres med sultedøden til følge til lande, der ikke overholder den fødselstalsreduktionen, der krævedes af USAs illuministiske regering (for at få færre potentielt oprørske unge mod USAs politikker)! Det blev amerikansk politik under præs. Gerald Ford. Rockefeller's Club of Rome  og  her  har også foreslået drastiske nedskæringer i USAs befolkning.

Rockefeller var involveret i WHO vaccinationsskandalen i 1990erne i Mexico, Nicaragua og Mexico, da en stivkrampevaccine, der skulle gives udelukkende til kvinder mellem 15 og 45 år, viste sig at indeholde menneskeligt choriogonadotropin, som forårsager aborter, dvs regulær prævention .
WHO-vaccinationsforsøg i Nigeria 2004 blev imidlertid afvist af frygt for et US-affolkningsforsøg. I Kina håndhæves 1-barns politikken, og den synes ideel for illuministerne.
  
For blot få måneder siden fortalte vor illuministiske statsminister, Fogh Rasmussen, os, at industrien skreg efter arbejdskraft – hvorfor indvandring var så vigtig! Takket være Rockefellers mentalhygiejne bliver ca. 15.000 danske fostre fordrevet hvert år – ca. det antal, der mangler på arbejdsmarkedet! 
CNN grundlægger Ted Turner mener 1. vi har global opvarmning 2, og det er på grund af, at vi er alt for mange, så vi kun skal have 1-2 børn (han har 5 selv!).

Nu er fødselskontrol én ting. En helt anden ting er at dræbe fødte mennesker
. I denne forbindelse har Rockefellers været meget aktive gennem mentalhygiejnen. De stod bag den racehygiejniske bevægelse længe før Hitler - hjalp endog Hitler med at udforme hans rachygiejnevrangforestillinger- og tjente store penge på Hitlers Holocaust:
1925. Rockefeller Foundation finansierede Kaiser Wilhelm Institut for Psykiatri i München, ledet af Dr. Ernst Rüdin. Yderligere finansiering blev leveret af  Harrimans, Warburg og den britiske krone. Rockefeller Foundation fortsatte med at sponsorere instituttet og dets  nazistiske leder under hele den ødelæggende holocaust i 2. Verdenskrig.
1934 (februar). En Rockefeller-"situationsrapport" spørger, "Kan vi udvikle så sund og omfattende en genetik, at vi kan håbe på at avle  overmennesker i fremtiden?
1930/33. Hitler kom til magten og udnævnte Rüdin til at lede Det Racehygiejniske Selskab, som opfordrede til sterilisering af eller død over mennesker, der betragtes som "racemæssigt urene." Rockefeller Foundation finansierede en antropologisk undersøgelse af racehygiejnisk korrekt befolkning sammen med den nazistiske racehygiejniker, Rudin og andre. 
1940'erne. "I begyndelsen af 1940'erne blev en stor fabrik bygget" i Auschwitz … for at udnytte Standard Oils  IG Farben patenter til at fremstille benzin af kul. Standard Oil og den tyske præsident Emil Heilfeck vidnede efter krigen i Nürnberg Processen om, at Standard Oil midler hjalp med betale for SS vagter i Auschwitz.”

I 2005 skrev Dennis Cuddy
: For eliten er menneskeliv ikke noget værdifuldt, der bør bevares. Mennesker skal opdrættes og håndteres ligesom andre nyttige dyr (efter Darwins fætter, Francis Galton). Derfor kunne en førende fabiansocialist som Harold Laski skrive et brev d. 7. maj 1927 til USA-Højesteretsdommer, Oliver Wendell Holmes:"steriliser alle uegnede, blandt hvem jeg medtager alle fundamentalister. "I “De Sidste Dage” af Bob Woodward og Carl Bernstein, skrev de, at "under (General Alexander) Haig's tilstedeværelse, henviste (Henry) Kissinger tydeligt til militærfolk som “dumme, stupide dyr, der skal bruges som skakbønder” i udenrigspolitikken." For de elitære mentalhygiejnikere er fri abort central” – jvf. Eggert Petersens ”Hvordan skabe trivsel i det moderne samfund” til socialdemokratiets trivsel 1969.

Her er en FN demographisk rapport fra 2005: Befolkningen i de mest udviklede lande vil forblive stort set uændret på 1,2 mia indtil 2050. 51 lande - herunder Tyskland, Italien, Japan og Rusland - vil have mindre befolkninger om 45 år.
Verdens befolkning vil stige fra 6,5 milliarder til 9,1 milliarder i 2050.

Ny Verdensordens elitister for “die Endlösung” på  “befolkningsproblemet” (2005) :
Påståede grunde til en "løsnings" nødvendighed
• Planetens bæredygtighed: Forureningsproblemer i forbindelse med befolkningstilvæksten og nedbrydning af ozonlaget
• Planetens  ressourcer bruges op
• Trossystemer og ideologi
• Global opvarmning
• Reduceret verdensbefolkning betaler mere for koncernernes varer og tjenesteydelser

Illuminat-bunkersEn begrænset atomkrig kan betragtes som gennemførlig af den Nye Verdensorden som en anden mulighed for reduktion af befolkningniveauer og til at begrænse den fremtidige befolkningstilvækst på lang sigt. Dette kan forklare de betydelige seneste udvidelser af underjordiske basekonstruktioner og nye anlæg med det formål at beskytte illuminaterne med udelukkelse af alle andre. Idet illuminaterne erklærer truslen om atomkrig for at være trussel nr. 1, kan deres seneste arbejde på underjordiske anlæg og baser i USA og andre steder føre til en generel konklusion om, at illuminaterne forbereder sig på at slå til med atomvåben.

Vi ved, at USAs militære establihment har udviklet - og fortsætter med at udvikle - biologiske og kemiske kampstoffer. Ligeledes er der ingen tvivl om, at et fremtidigt "kontrolleret" udbrud af en dødelig virus kan være en sandsynlig begivenhed på linje med Illuminaternes  planer for reduktion af den globale befolkning. Det kan delvist forklare de underjordiske baser og anlæg beregnet til at filtrere på Microbe-plan, og beskytte illuminaterne i deres bunkers mod udefra kommende smitte.”

Kommentar
Der kan være meget sandt i denne bemærkning. The Independent 30 June, 2009 : “Shanta Zimmer og Donald Burke fra University of Pittsburgh sagde: "Vi kan ikke med sikkerhed udpege hvilket laboratorium, der havde den eller ved et uheld slap den løs, H1N1s genopdukken i 1977 gjorde det til en mulig menneskeskabt pandemi. Det samme virus i den aktuelle pandemi ville ellers ikke være forekommet, fordi en komponent deraf kommer fra H1N1-stammen fra 1977.” Dette får en til at tænke på Baxters forsætlige kontamination af sæsonal influenzavaccine med dødeligt fugleinfluenzavirus i 2009 - samt på den forsætlige smitte af tusindvis af bløderbørn af Bayer, en IG Farben datter.
Og man tænker på WHOs iver efter ikke at isolere svineinfluenzaen, da den optrådte lokalt i Mexiko “Endelig ikke karantæne, grænseluknin eller rejseindskrænkninger”, sagde WHOs Chan. Hun ville have den pandemi!!

Jeg vil også henvise til "Albert Pikes brev til Giuseppe Mazzini”, mafiabossen, om den 3. Verdenskrigs inferno.
Osiris - Horus  Eye Pyramid
Dette er de sidste dages scenario – planlagt af de mest dødbringende fjender af menneskeheden, denne verden nogensinde har set - de kriminelle fra den Nye Verdensorden, som finansierede og anstiftede den Franske og den Russiske Revolution samt Hitler De er Rothschilderne, og mest synligt deres højre arm  Rockefellerne. De føler sig berettiget til at overtage Guds rolle mht. at  beslutte over vores liv og død. Det ser ud, som om de gennemfører de bibelske apokalyptiske scenarier. Dette er formentlig ikke tilfældigt, Rothschilds er farisæere, Talmudjøder, fjender af Kristus, de fleste jøder (Auschwitz) og hele menneskeheden, undtagen deres egen elitære, sataniske slags.

Novus Ordo Seclorum betyder: Den Nye Verdensorden

De gør ikke dette for at tjene Gud - men Lucifer, da de er luciferiske, og her, som det endog fremgår sf deres illuministsymbol leveret af Mayer Amschel Rothschild til den Nye Verdens orden, frimurerilluminaterne lige havde oprettet med USA. Jeg tænker på bagsiden af USAs Great Seal - der vises på hver 1-dollarseddel som en påmindelse om at færdiggøre bygningen af deres verdensstat. I den afløftede pyramidespids ses Lucifers altseende øje. Denne kriminelle Rothschildindflydelse har siden hjemsøgt USA helt utroligt: video.

Det lover os alle onde begivenheder i den nærmeste fremtid, at de nu er så uforskammede og visse på succes for deres verdensregeringsplaner, at de ikke engang prøver at skjule dem eller dens / Rockefeller 's iboende dramatiske befolkningsreduktion.
“Vore” politikere og medier skal vide, at ved at hemmeligholde disse kriminelle tiltag for os - og endda fremmer dem, købt af Rockefeller - som Nick Rockefeller sagde til Aaron Russo – er de medskyldige i den største forbrydelse, verden nogensinde har set. Og denne forbrydelse vil blive forstærket, når affolkningen fremmes gennem krig a la Albert Pike.

Og de selv? Disse djævledyrkere synes at tro på genfødsel - og tror, de kan begrænse en atomkrig. De samvittighedsløse afskum!