Euroens Fremtid Er I Bedste Fald Usikker

Posted By Anders On May 17, 2008 @ 00:06 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] EUOBSERVER / BRUSSELS 15.05.2008 - af Lucia Kubosova: Den hollandske finansminister Wouter Bos talte til Det Økonomiske Forum i Bruxelles d. 15. Mai og advarede om, at med større gældsbyrde på de offentlige budgetter pga. stigende pensionsudbetalinger og sundhedsudgifter, parret med en aftagende befolkning i den arbejdsdygtige alder, er 3% underskud på det årlige statsbudget ikke mere tilladeligt.

Offentligt underskud og gæld er de 2 nøgleindikatorer, som styres gennem basale mekanismer i  den Europæiske Møntunion, nemlig  en budgettærskel på 3% af Bruttonationalproduktet (BNP) samt en øvre grænse for statsgældsætningen på 60% af BNP.                                                                                                            
Medens de fleste EU-lande (med undtagelse af Frankrig) har forbedret sig mht. at styre de offentlige udgifter, havde  7/15 af eurozonelandene sidste år en større statsgæld end tilladt, deriblandt de 3 sværvægtere Tyskland (65%), Frankrig (64.2%), og Italien (104%).
Kurven t.v. er fra  [2] National Treasury Management Agency (Irland).

Disse stater "bliver gennem politisk pres tvunget til at låne stadig mere og øge deres statsgæld med følger for renten og inflationen", antydede han og tilføjede:" "Den virkelige test for euroen kommer ikke nu men om 10  år".

"Derfor må man efter min mening stille spørgsmålstegn ved euroens overlevelseschancer på længere sigt", har den tidligere EU Kommissær, Fritz Bolkenstein sagt  i 2006.

Men forretningsverdenen er vel lykkelig med euroen? Nej, det er den overraskende nok ikke! 

[3] ICM interviewede 1,000 chef-direktører i Storbritannien -mellem 11. og 29. september for "Open Europe"
ICM valgte et meningsfuldt udvalg af forretninger i alle størrelser. Man spurgte også, hvor megen handel, de drev med de øvrige EU lande.
P.t. mener forretningsverdenen, at "EU svigter"
52% var einige i, at "EU svigter". Storbritannien forbliver mere velstående og sikrere, hvis man beholder pundet og tager magten tilbage fra EU."  36% mener, at EU er en succes.

USA kritiseres ofte for at omgås skødesløst med sine budgetunderskud. Men i sammenligning med ovenstående graf viser  [4] kurven til højre, at mht. statsgæld som procentsats af bruttonationalproduktet klarer USA sig lige så godt/skidt som f.eks Tyskland! 

Flere og flere regulativer har i flg. direktørerne overskygget fordelene ved det fælles marked.
Trods Kommissionens løfter om at reducere regululativernes mængde, giver rundspørgen en meget stærk fornemmelse af, at byrden med de EU-pålagte regulativer stadig tiltager.  Interessant nok er dette ikke kun en opfattelse hos de små selvstændige firmaer - den er tydeligst hos de største.
I alt 59% mener, at EU-Regulativbelastningen tiltager, 35% mener, den er uændret og kun 4%, at den tager af. Men blandt de største firmaer (250 + ansatte) mener forbløffende  70%, at regulativerne tager til, 27% at de forbliver uændrede og kun 2 % mener, de tager af.

Hvem stoler forretningsverdenen på?
Stoler         Stoler ikke         Netto
Den EuropäisKe Domstol: 66  29 + 37
MPere i Westminster: 42 55 -13
Britiske Regeringsministre: 42 55 -13
Ministerrådet: 30 54 -24
Europaparlamentet 34 61 -27
EU-Kommissionen 31 65 -34

Forretningsverdenen mener, at Europa mht. betydning for verdensøkonomien vil gå tilbage og nå samme stade som Afrika!!!

Kommentar: EU er en kunstig Konstruktion uden støtte fra de umyndiggjorte europæere - hvilket også klart fremgår af de meget lave deltagelser i EU valgene.

I flg en [5] Rundspørge d. 1. maj, 2008, ved BdB (Bund deutscher Banken) og offentliggjort i Berliner Zeitung, mener mere end  halvdelen af de adspurgte, at Euroen er ansvarlig for de sidste års prisstigninger. I Tyskland har euroen øgenavnet  "teuro", dva. den dyre euro.
Ca. 34% af tyskerne vil begrave euroen og have D-marken tilbage.

Vedr. euroens soliditet: Jeg kan som lægmand ikke se, at euroen er bedre funderet end US-dollaren, Som indrømmet af [6] EU Kommisær Almunia har US-dollarzonen fordel af højere produktivitet end euro-zonen - lige som den har en [7] yngre befolkning (gennemsnitsalder 35 år) end eurozonen (38 år) - og denne forskel vil tiltage fremover.
.
[8] Fertilitetsraten i EU var 1.48 i 2003. [9] Denne graf viser, at raten er højere i USA end i Europa.

Så den nuværende dollarsvaghed må have andre grunde end strengt økonomiske. Jeg vil gætte på, at visse superrige bankejere står bag. Disse [10] spekulanter har så [11] utroligt mange penge, at de fra den ene dag til den anden kan få euroen til at styrtdykke og score deres fede gevinster, som det skete lige efter euroens indførelse, da dennes Kursværdi styrtede ned fra 1.18 til 0.62 dollar. Som de gjorde i 1929 (Wall Street Krakket), som [12] George Soros gjorde i 1992 med  det britiske pund, som de lige har gjort det med den amerikanske boligkrise samt med [13] Northern Rock and Bear Stearns Bank-Krisen.

Mod Spekulation er EU ingen sikker havn. Jo større møntfoden, desto større luns til dem!! I euroområdet er  Nationalstaterne afskåret fra rentereguleringer. F.eks. vil Tyskland gerne sætte renten op for at beskytte mod den høje inflation - mens de sydeuropæiske lande vil sænke renten. Derfor er euroen indtil videre stabil - og alle er utilfredse

Euro Projektet kunne have været godt og sundt, hvis det ikke havde været for ideologien.  I dag er euroen en kolos på lerfødder pga. umådelig statsgæld  - og pga. tiltagende forbitrelse over det dermed forbundne bureaukrati. I morgen vil den  være i kaos pga. tilgang af udisciplinerede økonomier fra den 3. verden (gennem Unionen for Mediterranien). Den dermed forbundne indvandring vil naturligvis sænke "europæernes" gennemsnitsalder.

Men produktion er ikke et spørgsmål om kvantitet - men om kvalitet. Ulykkeligvis har importen af folk fra den muslimske 3. verden ikke været løsningen på arbejdsmarkedsproblemerne - men en kæmpemæssig [14] belastning for velfærdsstaten samt [15] her. Pga. muslimsk uvilje til at opgive egen arbejdsuvillige kultur vil det også fortsat blive sådan - og jo mere, desto større den kommende [16] muslimiske indvandring bliver.

Så mit råd til danskerne før afstemning om tilslutning til euroen skal være: Behold kronen og undgå det fremtidige fallitbo, som euroen bliver til, når "partnerlandene" fra Mellemøstens krudttønde  og Nordafrika i  [17] Unionen for Mediterranien med deres sharia banking bliver tilsluttet euroen. Betænk, hvad den hollandske finansminister, Bos, sagde:"Den virkelige prøve for euroen kommer først om 10 år." 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=935

URLs in this post:
[1] EUOBSERVER : http://euobserver.com/9/26146
[2] National Treasury: http://www.business2000.ie/cases/cases_7th/case21.htm
[3] ICM interviewede 1,000 chef-direktører i Storbritannien: http://www.openeurope.org.uk/businesspres.pdf
[4] kurven til højre,: http://zfacts.com/p/318.html
[5] Rundspørge: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/05/03/cnger103.xml
[6] EU Kommisær Almunia: http://euro-med.dk/?p=923
[7] yngre befolkning: http://www.globalbritain.org/BNN/BN26.pdf
[8] Fertilitetsraten i EU: http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/demog_gp_en.html
[9] Denne graf viser, at raten er højere i USA end i Europa.: http://bp0.blogger.com/_ngczZkrw340/R2PFfWlCyhI/AAAAAAAACrs/fhRh1_bO6Eg/s1600-h/comparative+fertilit
y.jpg

[10] spekulanter: http://euro-med.dk/?p=511
[11] utroligt mange penge,: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild03.htm
[12] George Soros: http://euro-med.dk/?p=123
[13] Northern Rock and Bear Stearns Bank-Krisen.: http://euro-med.dk/?p=772
[14] belastning for velfærdsstaten: http://borsen.dk/nyhed/81323/
[15] her: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[16] muslimiske indvandring bliver: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[17] Unionen for Mediterranien: http://euro-med.dk/?p=574