Euroens 10-Års Jubilæum: 10 År Nærmere Verdensregering

Posted By Anders On May 15, 2008 @ 00:27 In Dansk, Euromed | 2 Comments

[1] EU, Bruxelles, 8. maj 2008: “Mens vi markerer 10-årsjubilæet for euroen, som EU-borgerne ser som et af de mægtigste symboler på europæisk forsoning og integration, vedtog Kommissionen i dag en meddelelse – EMU@10: Successer og Forandringer efter 10 års Økonomisk og Monetær Union – der ser på fordelene men også på de forbedringer, der behøves for at sikre, at EMU fungerer endnu bedre”, sagde Joaquín Almunia, Europakommissær for Økonomske og Monetære Anliggender.

“Euroen er en drønende succes”
Den beskyttelse, som en international møntfod giver med et marked på næsten 320 millioner mennesker, støttet af sunde offentlige finanser og stabil nationaløkonomisk politik , er især velkommen i disse tider med usikkerhed og bekymrende stigninger i energi- og fødevarepriser. Men erfaringen fra dens første tiår viser, at økonomiske politiske beslutninger i et land kan få vigtige virkninger i andre. Derfor behøver vi fortsat at forbedre den økonomiske styring af euro-området gennem stærke og bindende politiske forpligtelser. Vi må nu styrke vor koordination af den økonomiske og budgetære politik.Vi må også øge vor internationale økonomiske strategi. Det skylder vi borgerne i Europa for at sikre, at euro-området  bliver et vibrerende eksempel på vækst og dynamik.”

Euroens velsignelser
Euroen har bevirket vedvarende 1. prisstabilitet i et omfang som mange, hvis ikke alle, dens medlemmer aldrig tidligere havde nydt, uanset den nylige 2. galopperende  inflation, som skyldes global stigning i fødevare- og energipriser!  3. Rentesatserne  er kommet ned på gennemsnitligt  5% fra ca.  9% i  1990erne og 4. afskaffelsen af vekselkursomkostninger og risici har ansporet den internationale handel, som nu står for 1/3 af euroområdets 5. BNP,  hvilket er en stigning fra 1/4  for 10 siden. Samtidig står nu  6. områdets udenlandske direkte investering ved 1/3 af BNP sammenlignet 1/5 tidligere, hvilket viser, at området er blevet betydeligt mere tiltrækkende. Lavere kapitalomkostninger har også 7. sat skub i private og offentlige investeringer til  22% of BNP i 2007 – et niveau, der var uset siden begyndelsen af 1990erne. 8. Offentlige underskud er faldet til rekordlavt niveau på  0.6% af BNP i 2007, sammenlignet med et gennemsnit på 4% i 1980erne og 1990erne. Sammen med  Lissabon Strategien for Vækst og Jobs har nationaløkonomisk stabilitet og sund budgetpolitik istandsat euroområdet til at 9. skabe næsten 16 millioner  arbejdspladser siden 1999, så at arbejdsløsheden er bragt ned på ca. 7%.

Men det er ikke godt nok, der er brug for bedre regeringsstyrelse, skønt euroområdet ikke behøver flere politiske institutioner.  Bedre koordination og overvågning af nationaløkonomierne og budgetpolitikken er nødvendig.

Ikke desto mindre kan og må vi forbedre EMU
1. Væksten har været mindre end imponerende i nogle lande og produktiviteten har haltet efter USAs. Trods euroens voksende betydning som international møntfod 2. kan euro ikke få sin røst hørt  i internationale fora. 3. Offentlighedens opfattelse af euroen er heller ikke retfærdig over for dens fordele mht. økonomisk stabilitet, mere gennemskuelige priser, billigere kredit og lettere rejsefaciliteter. 4. Endelig er der udfordringerne fra vore aldrende befolkninger og globaliseringen, der bliver mere påtrængende og forstørres af den igangværende uro på finansmarkederne, stigende fødevare- og energipriser. Det gør det ikke blot til et mål, men noget bydende nødvendigt at forbedre EMUs ydeevne.

Uddybning and udvidelse  af økonomisk overvågning
Dybere overvågning betyder at vejlede skattepolitikken og tage de omkostninger i betragtning, som en skrumpende og aldrende befolkning vil lægge på fremtidige generationer. Vi må se nærmere på Kvaliteten af de offentlige finanser for at sikre, at skatteydernes penge bruges godt !!! Vi må også udvide kontrollen ud over skattepolitikken, for at tackle økonomiske skævheder og afvigelser blandt euroområdets medlemmer rettidigt.

Ovenstående er interessant, idet EU fyrede en af sine få ærlige personer, Chefrevisoren for EU Kommissionen, [2] Marta Andreasen, fordi hun ikke ville medvirke til bedrageri !!! EU Revisionen har afslået at godkende EUs budget i de sidste 13 år pga. beløb, som der ikke er redgjort for!!

Euroområdet må definere en strategi, der tager hensyn til euroens internationale rolle og gør sin stemme hørt i globale spørgsmål.
Som regel må det være enigt og holde sig til fælles holdninger for at tale med en stemme. I sidste instans må det konsolidere sin eksterne repræsentation og sigte efter at få et enkelt sæde i internationale financielle institutioner  og fora.

Til medlemstaterne: Hvis I troede, at [3] ETS (Emission Trading Scheme) var en ekstra skat for jer, så tager I fejl.”
EU vil have intægterne derfra til sin globaliseringsmotor: Klimakulten.
8. maj 2008, [4] The Independent: David Nussbaum, UK chefen for Verdensnaturfonden sagde: “Auktionsindkomster byder på en glimrende mulighed for regeringen at give de industrier  et forspring , som vil hjælpe os til at bygge en fremtid med “Én Planet.”
Men den engelske regering vil ikke aflevere de svimlende summer, som man helt omsonst vil afkræve os, til EU!!

EU tager æren og giver andre skylden for inflation
[5] New Europe , 5. maj 2008: “En masse ønsketænkning og håb virker ikke, så EU embedsmænd sagde, at de ser i øjnene, at inflationen ikke kan stoppes lige nu, hvilket medfører forudsigelser om langsommere vækst: 2% vækstrate i EU aftagende til 1.8% næste år, skønner embedsmænd. De sagde, at dette skyldtes voldsomt stigende varepriser, den globale financielle uro og risikoen for US recession….

Almunia havde stærke ord til overs for Frankrig
der iflg. Kommissionens skøn risikerer at bryde den øvre 3% grænse i 2009. “Enhver afvigelse fra den planlagte udgift… ville føre til et hårdt slag mod landet, netop som det forbereder sig på at overtage det 6-mdrs roterende præsidentskab til 1. juli.
Eurozonen omfatter i dag 15 lande. Slovakiet kommer med pr. 1. jan. 2009.

[1] Og [6] Unionen for Mediterranien ikke at forglemme
[7] EU Tunis/Luxembourg 5. maj 2008 :Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) og Sanabel, netværket for privatøkonomi-institutioner i de arabiske lande, holdt i dag en konference i Tunis om emnet “Privatøkonomi i Middelhavsområdet, hvilken virkning?” med  næsten 400 deltagere, der skulle diskutere med ca 30 repræsentanter for banksektoren, finansinstitutioner, akademier og civilsamfund.
FEMIP’s opgave er at fremme udviklingen af 9 middelhavslande (Algeriet, Ægypten, Gaza/Vestbredden, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien ogTunesien) ved hjælp af lån og pantebrevsudstedelse. Dets 2 prioriteter er at støtte den private sektor som maskinen, der skal bringe bæredygtig vækst og at fremme et investeringsvenligt milieu gennem skabelsen af effektiv infrastruktur og egnet  banksystem. FEMIP er nu Nr. 1 udviklingspartner i middelhavslandene, hvor den har investeret mere end EUR 7.4 milliarder siden 2002, incl. EUR 1.4 milliarder i 2007.

T.h.: Den virkelige hensigt med euroen: Møntfoden i det puslespil, som hedder den udvidede Union for Mediterranien

Kommentarer: Der er en skjult side af  euroen, som med vilje ikke omtales.
19. Sept. 2000, offentliggjorde The Daily Telegraph en artikel af Ambrose  Evans Pritchard [8] her og [9] her (desværre er det direkte link, som jeg så ofte har brugt, pludselig forsvundet fra Google!!!), hvorefter deklassificerede US regeringspapirer viser, at Donovan, lederen af CIAs forløber, the Office for Strategic Services, havde skabt Den Amerikanske Komite for et forenet Europe (ACUE) før  1948, idet han financierede og ledede Europabevægelsen  fra starten ved hjælp af Rockefeller og Ford Foundations, begge uløseligt knyttet sammen med Rockefellers Council on Foreign Relations – verdens næstmest indflydelsesrige forsamling - samt CIA. Et memorandum fra den Europæiske  afdeling af ACUE fra 11. juni 1965 rådede EFs vice-præsident, Robert Marjolie, til  i al hemmelighed  at tilstræbe en fælles europæisk møntfod. Det blev også tilrådet at at  hindre en debat derom, indtil vedtagelsen af sådanne forslag ville være uundgåelig.

[10] William Jasper skrev i 2004:”The Journal priste [11] Mundell som “hjernen bag euroen” og den lærde, der var hovedansvarlig for at vinde  accept af en fælleseuropæisk møntfod. …. Dette burde have givet ledetråden for enhver opmærksom læser til at forstå det globalistiske spils plan. Mundell og the Journal indrømmede, at deres vision, den Europæiske Centralbank (ECB), blot var et springbrædt til en verdenscentralbank. ECB bruger sin formidable magt til at ødelægge den resterende nationale suverænitet i EU-landene og til at bringe dem under kontrol af enverdens-eurokraterne  i Bruxelles. En verdenscentralbank ville gøre det samme - blot globalt. Husk, at the Journal siger, at  Mundell’s ord er evangelium . Slutresultatet af Mundell-Journal visionen ville være, at et verdensøkonomisk kartel leder til politisk verdenskontrol under FN.

[12] [11]

[12] Dr. Dennis Cuddy: ” En enkelt global møntfod er en vigtig del af denne bestræbelse på at nå en verdensregering. I denne forbindelse citeres  Sarah Perry (direktør for VISA’s Strategiske Investeringsprogram) i THE SINGLE GLOBAL CURRENCY (2006) for i 2001 at have sagt: “Da VISA blev til for 25 år siden, mente grundlæggerne, at verden behøvede en enkelt global møntfod i stedet for omveksling. Alt, hvad vi har gjort i globalt perspektiv har drejet sig om lægge stykke efter stykke på plads for at opfylde den globale vision.” (I dag [13] styres VISA af Rothschild).

Nobel pristager   Robert Mundell - t.v. -(kendt som “euroens fader”) sagde i en tale med titlen: “A Decade Later: Asia New Responsibilities in the International Monetary System” i Seoul, Sydkorea d. 2.-3. maj  2007: “International monetær reform bliver sædvanligvis kun mulig som svar på et følt behov og truslen om en global krise. Denne globale krise skal inddrage dollaren ,” og en enkelt global møntfod ville være en mulighed for denne globale dollarkrise.
Som vi ved, styrtdykker dollaren i værdi nu.”

Her er en meget vidende  [14] video - desværre  meget lang, som i 1996 forudsagde, at når bankejerne bag Den Nye Verdensorden begynder at trække kapital ud af markedet, vil der komme en hidtil uset finanskrise. Det er de netop i gang med nu, idet bankkrisen allerede har tilintetgjort ca. [15] 1000 milliarder  dollars, olie- og madpriserne er skyhøje.

Kommentar: Jeg boede i Tyskland, da euroen blev indført. Det betød en enorm inflation: priserne fordobledes i løbet af meget kort tid - og folk følte sig meget fattigere. Danskere og svenskere stemte nej til euroen. Men den mulige kommende EU-præsident, Anders Fogh Rasmussen, vil sende euroforbeholdet til afstemning jo før jo hellere, idet han forventer, at den utrolige internationale højkonjunktur, der bygger på gældsstiftelse, vil blive tilskrevet euroen. Og de uinformerede danskere  vil sandsynligvis stemme ja denne gang, fordi de er uvidende om euroens sande betydning.
For resten - en parallel plan til euroen er at smelte den kanadiske og mexikanske møntfod sammen med US-dollaren til en fælles “[16] amero”.

[17] Robert A. Mundell: “Hvis - som det synes sandsynligt - enkelte lande i Nordafrika og Mellemøsten også vil fiksere deres valutaer til euroen, kan euroområdet let komme til at omfatte så mange som 50 lande med mere end 500 millioner mennesker.”
Som lægmand kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvordan det er muligt at holde euroens realværdi, når de mange muslimske lande i Nordafrika, Mellemøsten, Tyrkiet og på Balkan gennem Unionen for Mediterranien skal med i euroen. Jeg forestiller mig, at det uvægerligt vil føre til et gigantisk sammenbrud, hvor det er meget bedre at være uden for et sådant historiens største fallitbo.

Euro og amero er blot mellemstadier på vejen til “globalero”.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=923

URLs in this post:
[1] EU, Bruxelles, 8. maj 2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/716&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[2] Marta Andreasen,: http://euro-med.dk/?p=54
[3] ETS (Emission Trading Scheme): http://euro-med.dk/?p=62
[4] The Independent: http://www.independent.co.uk/news/business/news/government-clashes-with-europe-over-carbon-permit-re
venue-822911.html

[5] New Europe: http://www.neurope.eu/articles/86284.php
[6] Unionen for Mediterranien : http://euro-med.dk/?p=574
[7] EU Tunis/Luxembourg 5. maj 2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/08/29&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[8] her: http://en.wikipedia.org/wiki/American_Committee_for_a_United_Europe
[9] her: http://www.policestateplanning.com/euro_federalists_financed_by_us_spy_chiefs.htm
[10] William Jasper skrev i 2004: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JZS/is_4_20/ai_n25084237/pg_4
[11] Mundell: http://www.robertmundell.net/Menu/Main.asp?Type=5&Cat=09&ThemeName=World%20Currency
[12] Image: http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis121.htm
[13] styres VISA af Rothschild: http://www.rothschild.gg/clientservices/articles/R5001%20VC%20Banking%20Broc273F9.pdf
[14] video: http://video.google.de/videoplay?docid=-515319560256183936&q=The+money+masters&total=1068&am
p;start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

[15] 1000 milliarder  dollars: http://euro-med.dk/?p=772
[16] amero”: http://euro-med.dk/?p=458
[17] Robert A. Mundell: http://www.robertmundell.net/Menu/Main.asp?Type=5&Cat=08&ThemeName=Euro