Gordon Brown: “Stabilitet i Vor Tid!” FBI: “Toppolitikere Og Psykopatiske Mordere Har Samme Karaktertr√¶k”

Posted By Anders On July 20, 2009 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Efter udbruddet af den finansielle / økonomiske krise er det stadig mere klart, at den ikke blot er opstået ud af den blå luft - den  er ikke kommet som en reel overraskelse for dem, der havde været vidne til symptomerne på en vanvittig opbygning af rigdom uden grundlag – med investering i f.eks huse til priser, der er  helt ude af proportioner med reelle ejendomsværdier. [1] Bear Stearns  manipulerede konkurs (profitjæger JP Morgan, Rothschildagent) såvel som Northern Rocks (der nu [2] forvaltes af Rothschild efter, at den britiske regering betalte enorme redningsudgifter) gjorde det helt klart, at rige bankfolk profiterede på "bekostning" af Federal Reserve i USA og Bank of England, dvs. på skatteyderne og sparerne. Nu har EU [3] vedtaget et finanstilsyn, der omfatter de samme [4] Rothschild kontrollanter som før krisen – skønt de totalt svigtede mht. at advare os mod den krise, som Rothschild-bankørerne skabte!

[5] Gordon-brown-charmørPremierminister Gordon Brown griber gladeligt efter borgernes penge. Som det kan ses på denne [6] video og i højre margen på denne blog, vil den britiske premierminister gerne missionere for den Nye verdensorden.

 Under overskriften: "Gordon Brown Hjalp Med at Skabe Krisen," skrev Keith Marsden, en tidligere rådgiver i Verdensbanken og ledende økonom i Den Internationale Arbejdsorganisation, en vigtig analyse af en af den Nye verdensordens initiativer til at knuse verdensøkonomien.

[7] The Wall Street Journal 15 June 2009: Chokeret over underhusmedlemmers udgiftsskandaler og lidende under recessionen har britiske vælgere vist deres utilfredshed med Gordon Brown's regering. Labour blev gennembanket i lokale og europæiske valg tidligere på måneden.
Trods disse valgtærsk udtrykte Labours lovgivere  deres tillid til premierministeren d. 8. juni. 
Idet han tilsyneladende vellykket styrede økonomien, mens han var finansminister, følte de fleste, at han var bedst kvalificeret til at føre Storbritannien ud af den recession, som de hævder, var forårsaget af eksterne kræfter, ikke af Mr. Brown's politikker.
Kendsgerningerne viser noget andet. Storbritanniens økonomiske nedtur begyndte, da dets huspriser og husholdningernes gældsbobler uundgåeligt eksploderede, begyndende med stormen på Northern Rock i september 2007. Disse bobler var svulmet op til højere niveauer, i forhold til det gennemsnitlige pris-og indkomstniveau, end i USA og andre store økonomier.

Britiske huspriser steg med 88,5% mellem 1997 og 2007, ifølge OECD. I USA var stigningen på 64,5%. Storbritanniens husholdningers gæld steg til 176,9% af den disponible indkomst i 2007 fra 104,8% i 1997. I samme periode steg US-husholdningernes gæld  kun til 105,8% af den disponible indkomst fra 64,3% i 1997. Stigningerne i Tyskland og Frankrig var betydeligt lavere.
Gordon Brown tolererede og endda tilskyndede til dannelsen af disse bobler af flere grunde. De traditionelle kilder til Storbritanniens økonomiske styrke, minedrift og fremstillingsindustrien, skrumpede under hans periode som finansminister. Den samlede minesektors produktion, herunder olie og naturgas, faldt med 31% mellem 2000 og 2007. Totalproduktionen var stagnerende i denne periode.
[8] Bubble_deesBruttoværdien i inflationskorrigerede priser af den samlede produktion  fra alle industrier tilsammen faldt med 3% mellem 2000 og 2007. Beskæftigelsen faldt med næsten 1,1 millioner i samme periode. Disse tendenser var ikke en uundgåelig følge af forskydninger i sammenlignelige fordele, der siges at forekomme i avancerede økonomier. Realproduktionen steg på en gennemsnitlig årsbasis med 2,2% i USA, 1,2% i Tyskland og 1,1% i Frankrig mellem 2000 og 2006, ifølge Verdensbanken.

Ivrige efter at opnå illusionen om stabile fremskridt i den samlede økonomi, havde Brown brug for en hurtig udvidelse af finansielle tjenesteydelser og fast ejendoms- og forretningsserviceindustrier. Deres produktion steg med 48% og 33% fra 2000 til 2007, sammenlignet med 19% for den samlede økonomi. Deres samlede beskæftigelsesniveau nåede næsten 6,7 millioner i 2007, en stigning på mere end en mio.
Hurtig udvidelse af forbrugerkreditten øgede til gengæld efterspørgslen. Den konjunkturstærke finans-og ejendomsmæglersektor, der med deres oppustede lønninger, bonusser, og fortjenester på uholdbart hurtig vækst i kreditgivningen, fyldte også Mr. Brown's skatte-kasse.

Således, på trods af faldet i virksomhedernes og den personlige indkomst og nationale forsikringsskatteindtægter fra produktionsindustrierne var han i stand til at opfylde Labours valgløfte fra 1997 om at udvide offentlige ydelser. Produktionen af sundhedsydelser og sociale ydelser steg med 26,3% fra 2000 til 2007. Beskæftigelsen i kategorien "andre aktiviteter", som omfatter den offentlige forvaltning og de offentlige serviceydelser, voksede med 1,3 millioner mellem 2000 og 2007 og nåede op på næsten 10 millioner - næsten en tredjedel af alle britiske arbejdspladser.

[9] Eye2_deesSå boomet i finans-og ejendomsmæglersektoren tjente Mr. Brown's politiske interesser godt. Og han var på ingen måde en passiv tilskuer til deres vækst. Han pressede på for dem i en række politiske taler. Den 1. april 2005 indførte han et politisk dokument med titlen "Huskøb: Udvidelse af muligheder for at eje," og han insisterede på, at "dette Storbritannien med ambitionser og fremadstræben er et Storbritannien, hvor flere og flere mennesker skal og vil få en chance for at eje deres egne hjem."

Han så bort fra manglende evne hos mange boligkøbere til at betale deres realkreditlån og udråbte denne besked til Citys bankfolk i årlige indlæg i Mansion House i London, idet han lovede dem "ringe regulering." Allerede i 1997 havde han overdraget ansvaret for bankregulering fra Bank of England til den uerfarne [10] Financial Services Authority. Han bremsede også centralbankens evne til aktivt at at holde inflationen i ave ved at fjerne boligudgifter fra prisindekset.

Brown roste også gentagne gange City's "innovative evner," pralede i 2006 af, at den var ansvarlig for 40% af verdens kontante derivatoperationshandel - som omfatter de nu berygtede ompakkede subprime (fallit-) realkreditlån. Han gav finansielle institutioner en falsk følelse af sikkerhed ved at fortælle dem den 16. juni 2004, at "Jeg er fast besluttet på at sikre, at vi kan fastlåse os i større stabilitet, ikke kun for et år eller for en økonomisk cyklus, men i denne generation."

Med denne garanti fra finansministeren – hvordan skal man da forvente, at bankfolk vil give afkald på saftige overskud og bonusser ved at undgå innovativ men uretmæssigt risikabel praksis? På grund af den store størrelse og globale rækkevidde af Storbritanniens finansielle sektor, og de mange nye finansielle instrumenter, den skabte og markedsførte, kan Brown ikke ærligt fralægge sig ethvert ansvar for Storbritanniens recession.

[11] House_deesDenne korthusfidus, som bygger på luftkasteller, er Ny Verdensordensfinansiering.

Nu har den amerikanske præs. Obama iværksat en plan, som tilsyneladende skal styrke  Den Nye Verdensordens Federal Reserve. Men hvem skal styre et nye tilsynsorgan? 
[12] The Telegraph 17 June, 2009Den amerikanske præsident sagde, at han ønskede at udrydde "en uansvarlighedens kultur", der havde slået "rod fra Wall Street til Washington til Main Street."
De vigtigste ændringer, der skitseres omfatter:En styrket Federal Reserve til at tage ansvaret for store banker, som vil blive underkastet en strammere regulering; Han talte efter et møde med mange af USA's førende tilsynsmyndigheder, herunder Fed formand Ben Bernanke, og præsident Obama understregede, at han ikke ønsker at få gentaget en situation, hvor USA står over for "en af de største finansielle kriser i historien - og de ansvarlige for tilsyn blev mestendels taget på sengen og uden den nødvendige bemyndigelse til at løse problemet."
Han brugte den skelsættende tale til at kritisere finansindustrien for at skabe komplekse finansielle instrumenter, der "bygger på en bunke sand" og for at tillade "overdreven lederkompensation - [der] belønner uforsvarlighed snarere end ansvar."

Kongresmedlem Barney Frank, der leder det indflydelsesrige Repræsentanternes Hus´ Financial Ser John Berlau, fra the Competitive Enterprise Institute, sagde, at forslagene "efterlader status quo blandt reguleringsorganer, der stort set er på plads, og kun tilføjer ekstra lag af "systemisk "regulering fra "super"agenturer såsom Federal Reserve." 

[13] The Washington Times 16 June 2009: Den amerikanske centralbank, der allerede er velsagtens det mest magtfulde organ i den amerikanske regering (Finansminister Geithner fra New York Fed), vil få gennemgribende ny myndighed til at regulere ethvert selskab, hvis svigt kan indebære en fare for den amerikanske økonomi og markeder under Obama administrationens reguleringsmæssige hovedgenopretningssplan. Finansminister Geithner sagde, at administrationen …. er besluttet på at arbejde inden for det kludetæppe af flere organer, der er oprettet i løbet af det sidste århundrede eller deromkring som reaktion på forskellige finansielle kriser. 

[14] Bernanke-financial-reform[15] The financial Times 17 June, 2009:  Administrationen ser de nye regler som en afvisning af den “forsigtige" tilgang, der herskede under Alan Greenspan, den tidligere Fed-formand (hvis uansvarlige lavrentepolitik bidrog til finanskrisen). 
Svaret fra en ledende bankmand opsummerede Wall Streets reaktion på Obamaforvaltningens forslag: Lettelse blandes med ængstelse ang., at de planlagte nye beføjelser bliver overtaget af centralbanken. "Hvis finansindustrien måtte vælge en overordnet myndighed, ville den have valgt Fed," sagde en anden Wall Street leder.

Her er et MSNBC[16] video-interview  med kongresmedlem Ron Paul: “Nu er Fed mægtigere end Kongressen mht. USAs økonomi. Vi har haft regulering fra Feds side i mere end 20 år – og det førte til finanskrisen pga. for lette kreditter, kunstigt lave renter og uigennemsigtige forøgelser af pengemængden til Feds venner. Det, der skulle reguleres er Fed!”

[17] CNBC 17 June, 2009: I betragtning af de massive sammenbrud, der er sket på de finansielle markeder, er lysten der til at skabe en helt ny struktur i stedet for at fastholde / reformere det, der allerede er på plads. Regulering betyder mindre udbud. Mindre leverance betyder højere priser. Højere priser betyder, at vinderne vil tjene flere penge. Dette er præcis, hvad New Deal gjorde, da regeringen forsøgte at fastsætte industripriserne og forsøgte at ordne den amerikanske økonomi (i 1930erne).  [18] Bloomberg 17 June. 2009: Obama's plan vil give Fed ansvar for regulering af selskaber, hvis sammenbrud ville skade det finansielle system. Obama administrationen vil skabe et Consumer Financial Protection Agencyog tager derved visse beføjelser fra Federal Reserve. American Bankers Association er "stærkt imod" et sådant agentur, sagde præsident Edward Yingling  i en erklæring. [19] Huffington Post angiver utilfredshed hos finansindustrien, der vil søge at få kongressen til at forhindre CFPA – og tilfredshed hos forbrugerne.

Her er den altid velinformerede [20] Paul Watson fra Prison Planet: Federal Reserve er en privat virksomhed, som ifølge tidligere Fed formand, Alan Greenspan, ikke er ansvarlig over for nogen, ud over de bank-familier, der ejer den! [21] De er: 1) Rothschild Banks of London and Berlin; 2) Lazard Brothers Banks of Paris; 3) Israel Moses Seif Banks of Italy; 4) Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam; 5) Lehman Brothers of New York; 6) Kuhn, Loeb Bank of New York (Nu Shearson American Express); 7) Goldman, Sachs of New York.

Professor for offentlige anliggender på University of Texas i Austin, Robert Auerbach skriver: "De embedsmænd, der leder Fed i dag, leder en organisation, der styres i det væsentlige af de bankfolk, de regulerer … Som økonomisk forfatter Prins påpeger, betyder Obama's plan intet overhovedet mht. at ordne de finansielle institutioners udskejelser, der bærer skylden for det finansielle sammenbrud. Den sikrer kun deres fortsatte virke og en forøgelse af den praksis, der har bidraget til den økonomiske krise i første omgang.
Beviset for, at dagsordenen om gennemførelse af  åbenlyst økonomisk diktatur bliver nøje koordineret, kan ses i det faktum, at en næsten identisk ordning ogsåkræves oprettet i Det Forenede Kongerige, hvor "Direktøren for Bank of England har opfordret til større beføjelser for at tillade den at opfylde sin nye rolle til fremme af den finansielle stabilitet, "i henhold til en [22] BBC report.

Men da præs.Obama er den Nye Verdensordenslederes[23] [23] marionet , er det svært at forestille sig, at de ikke skulle profitere af CFPA!

Alfred Charles de Rothschild i London var hjernen bag dannelsen af US Federal Reserve System i 1913

Federal Reserve System er en privat bank grundlagt af David Rockefeller's morfar, Nelson Aldrich, Rothschild agenterne JP Morgan og Rothschilds "fætter" og agent, [21] Paul Warburg – sendt af [24] Alfred Rothschild i London. I dag [21] ejer Rothschilds 57% af Fed-aktierne. Fed har ulovligt tiltaget sig beføjelse til at trykke amerikanske dollarse og at udlåne dem til Centralregeringen mod renter til Fed – det største og mest vellykkedee røveri af penge og national suverænitet i historien! (Se [25] dette, og [26] dette og [27] dette). Faktisk har Feds chef,  [28] Ben Bernanke, indrømmet, at Fed iscenesatte Wall Street krakket i 1929.  Fed og dets Wall Street ejere er [29] anstiftere og [30] begunstigede af den aktuelle økonomiske krise. Hver cent US-amerikanerne betaler i indkomstskat til Centralregeringen, går forfatningsstridigt i lommerne på ejerne af the Fed – og endda mere til: [31] video.

Men denne penge-griske politik kan have en naturlig forklaring: Toppolitikere og psykopatiske mordere har den samme psykologiske profil! Det gælder uden tvivl også for Rothschild bankfolk!
[32] The Los Angeles Times: "Under anvendelse af sine ordensmagterfaringer og data fra FBI's adfærdsdata-analyseenhed, har Jim Kouri indsamlet en række personlighedstræk, der er fælles for et par erhverv. Kouri, som er vicepræsident for den Nationale Sammenslutning af Politichefer, har samlet træk såsom overfladisk charme, en overdrevet følelse af selvværd, glathed, løgnagtighed, manglende anger og manipulation af andre. Disse træk, påpeger Kouri i sin analyse, er fælles for psykopatiske seriemordere.

Men disse træk er også fælles for de amerikanske politikere!"

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9219

URLs in this post:
[1] Bear Stearns : http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article3678336.e
ce

[2] forvaltes af Rothschild : http://uk.reuters.com/article/businessNews/idUKL2035421220080220
[3] vedtaget et finanstilsyn: http://euro-med.dk/?p=9078
[4] Rothschild kontrollanter: http://euro-med.dk/?p=3470
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergordon-2dbrown-2dcharm-f8r1.jpg
[6] video: http://www.youtube.com/watch?v=U23CwDvJeZQ
[7] The Wall Street Journal 15 June 2009: http://online.wsj.com/article/SB124500992205413331.html
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbubble-dees1.jpg
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereye2-dees1.jpg
[10] Financial Services Authority: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fsap_guide.pdf
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhouse-dees1.jpg
[12] The Telegraph 17 June, 2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/5562241/Strengthened-Federal-Reserv
e-is-key-to-Obama-overhaul-of-US-financial-regulation.html

[13] The Washington Times 16 June 2009: http://www.washingtontimes.com/news/2009/jun/16/plan-gives-fed-sweeping-power-over-companies/?feat=h
ome_headlines

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbernanke-2dfinancial-2dreform1.jpg
[15] The financial Times 17 June, 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/6bcf0554-5b5d-11de-be3f-00144feabdc0.html
[16] video-interview: http://www.youtube.com/watch?v=dZSZwKrI4Ss&feature=player_embedded
[17] CNBC 17 June, 2009: http://www.cnbc.com/id/31408114
[18] Bloomberg 17 June. 2009: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aS1biPOP1uks
[19] Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/2009/06/17/battle-brewing-on-capitol_n_217088.html
[20] Paul Watson : http://www.infowars.com/obama-regulatory-reform-plan-officially-establishes-banking-dictatorship/
[21] De er: http://boards.history.com/thread.jspa?threadID=700027911&tstart=0&mod=1205108635526
[22] BBC report: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8106209.stm
[23] : http://euro-med.dk/?p=8020
[24] Alfred Rothschild i London: http://thepeerage.com/p19553.htm#i195527
[25] dette: http://euro-med.dk/?p=3029
[26] dette: http://euro-med.dk/?p=3167
[27] dette: http://euro-med.dk/?p=3240
[28] Ben Bernanke, indrømmet: http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2002/20021108/default.htm
[29] anstiftere: http://euro-med.dk/?p=8191
[30] begunstigede: http://euro-med.dk/?p=3973
[31] video: http://www.metacafe.com/watch/1009924/federal_income_tax_fraud_an_american_government_rip_off/
[32] The Los Angeles Times: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2009/06/politicians-and-serial-killers.html