Noget afgørende er ved at ske i Mellemøsten: USA synes at have opgivet Israel som sin nærmeste allierede og satser i stedet på Ægypten og Saudi-Arabien - samt nærmer sig et nukleart Iran som allieret også. Siden Israel er medlem Middelhavsunionen og her er vi er dybt involveret i, hvad der kommer til at ske dernede. På samme tid er EU opsat på at komme videre med at udvide sit imperium langt ud over Europas grænser. Dette gør på landkortet  Israel til en lille plet, der skal fungere i en højere sags tjeneste, den Nye Verdensorden, som er skabt af andre jøder For denne onde bevægelse arbejder både Israels forrige og nuværende premierministre som noget så usædvanligt som medlemmer af US-Council on Foreign Relations.

Præs. Obama tale til den muslimske verden på Kairo Universitet
Obama + clinton-i- cairoThe Telegraph 4 June, 2009: "Den eneste løsning (af den israelsk-palæstinensiske konflikt) er, at forventningerne hos begge parter skal kunne opfyldes gennem to stater, hvor israelere og palæstinensere hver lever i fred og sikkerhed.
De forpligtelser, som parterne har aftalt ifølge “Køreplanen (for Fred)” er klare. USA kan ikke acceptere legitimiteten af  fortsatte israelske bosættelser. Det er på tide, at disse bosættelser må stoppe.

Vi har alle et ansvar for at arbejde for den dag, hvor det Hellige Land for de tre store trosretninger er det sted med fred, som Gud har bestemt, at det er, når Jerusalem er et sikkert og varigt hjem for jøder og kristne og muslimer og et sted for alle Abrahams børn, hvor de kan blande sig fredeligt sammen som i historien om ISRA, da Moses, Jesus og Mohammed — fred være med dem - samledes i bøn"!!!
Kommentar
Denne fortælling ses af islam som bekræftelse af, at: 1. Muhammad sagdes at lede bønnen i Al Aqsa-Moskeen - som den overlegne i forhold til Jesus, som blot er placeret i den 2. laveste af de 7 himle med Abraham helt oppe i øverste etage! 2. Islam har en guddommelig ret til Jerusalem og det Hellige Land i flg den prominente Al-Azhari lærde Dr. Ja`far Ahmad At-Tahlawi!! Historien bruges som argument for Jerusalems tilhørsforhold til muslimerne!! 3. Og den bekræfter den muslimske påstand, at der er kun 1 gud, Allah, som ikke har nogen søn!  Obama gengiver denne u-kristne snak og påstår alligevel i talen at være kristen!! Denne form for kristendom er antikristendom, den i dag gængse form. 

Obama_somaliPræs. Obamas sande natur: Han prøvede at vise en forfalsket dåbsattest på sin hjemmeside op til valget. Men han har kun en reel attest, der viser at han er muslim.

The Telegraph 7. juni 2009: Mr Obama's påtog sig skylden for oldtidens krige mellem islam og de kristne, den vestlige kolonialisme og USA's støtte til despotiske regimer under Den Kolde Krig. Så kom den smigrende fortælling om islams plads i historien: Han ignorerede den rolle, Grækenland, Kina, Indien og det før-islamiske Persien har spillet, han krediterede islam for at have opfundet den moderne lægevidenskab, bogstavregning, navigation og endog anvendelse af penne og trykning og gør derved islam til USA's største religion efter kristendommen. 

Præsidenten lovede at hjælpe med at ændre det amerikanske skattesystem til at tillade muslimer at betale zakat, sharia skatten, og truede med at retsforfølge dem, der ikke tillader muslimske kvinder til at dække deres hår, til trods for at denne "hijab" er et politisk forslag opfundet af radikale i 1970'erne. Som om han ikke har nok på sin tallerken, insisterede hr. Obama på, at at bekæmpe "negative stereotype opfattelser af islam" var "en af mine opgaver som præsident for De Forenede Stater". Der var dog ingen trussel om at retsforfølge dem, der tvinger hijab på muslimske kvinder gennem trusler, afpresning og fysisk vold, ej heller nogen omtale af den afskyelige behandling af muslimske kvinder, herunder sådanne rædsler som "æresdrab".
Begravet i teksten, eventuelt i håb om, at kun få ville lægge mærke dertil, var en effektiv accept af Irans nukleare ambitioner: "Ingen enkelt nation bør vælge og vrage, hvilke nationer, der bør være i besiddelse af atomvåben."  Obama har advaret om, at en iransk bombe kunne udløse et atomvåbenkapløb i regionen. Men Kairo-talen indeholdt ikke en trussel om indsats mod Den Islamiske Republik - heller ikke sanktioner. Budskabet var klart: USA tager afstand fra de beslutninger, der er vedtaget imod Iran af FN's Sikkerhedsråd.

Som om alt dette ikke var nok, droppede Obama ord som "terror" og "terrorisme" fra sit ordforråd. Morderne den 11. september var "voldelige ekstremister" og ikke "islamistiske terrorister". (Og tilsyneladende med fuld rette!!)
Bevægelserne for frihed og menneskerettigheder i islam kæmper mod despotiske, fanatiske og terroristiske grupper, der anvender islam som en fascistisk ideologi. Det var ikke overraskende, at Det Muslimske Broderskab roser ham for at "anerkende vor sags retfærdighed."

Efter Obama's Cairo-tale, hvor han lovede araberne en palæstinensisk 2 stats-løsning nu - synes en veritabel vrede at have grebet israelerne (video).
Mubarak-obamaDebkafile 4. juni 2009: Præsident Obama foreslår  gradvist at minimere Amerika's strategiske forbindelser med Israel. Det betyder, at den amerikanske præsident og hans rådgivere har til hensigt at begynde at skære ned på deres militære og efterretningsvæsensdialog med Israel. I stedet for at konferere med Israel om sine militære og hemmelige træk i Mellemøsten og den muslimske verden, vil Washington gøre Kairo og Riyadh til kernen i sit regionale teamwork og kun henvende sig til Jerusalem, når det er uundgåeligt.

Administrationens ledere forsøger at indlede forhandlinger med Iran uden at være hæmmet af Israel. Tætte amerikanske bånd til den jødiske stat ses også som en byrde i Obama's fremadrettede diplomatiske aftaler med de arabiske og muslimske regeringer, som Syrien.

Global Res. 6. juni 2009: (Hillary) Clinton har trukket de USA-israelske relationer ned til et nyt lavpunktWashington har lagt fløjlshandskerne på hylden. Hvis Netanyahu fastholder sin defensive, imødekommende indsstillinger i bosættelsesspørgsmål, og undlader at slå tilbage med krav til den anden side … vil han finde sig ubønhørligt tvunget tilbage skridt for skridt på andre vitale sikkerhedsinteresser, herunder Irans accelererende atomvåben-program.

English People 5. juni 2009: Javier Solana: "Det er på tide at gå i gang. Jeg tror, at vi sammen - EU, USA og landene i regionen - kan begynde at løse de mange problemer, vi står over for i Mellemøsten." "Nu, hvad vi ikke kan gøre, er at få fiasko. Nu er vi nødt til virkelig at tage fat sammen, og forsøge at gøre, hvad der skal gøres. Der er ingen tid at spilde." Det har været vores drøm i så mange år." Solana har erklæret, at året 2009 vil blive afgørende for Mellemøsten! EU har efter Gaza-krigen erklæret palæstinenserne og Hamas sin kærlighed imod Israel. 

Men alt hænger på oldtidens Jerusalem
Fra et interview i Middle east Progress 5. juni 2009: "Som resultat af en langsigtet undersøgelse af University of Windsor, hvor Princeton University deltog, har vi nået til den konklusion, at alle  spørgsmål i Jerusalem kan løses gennem bilaterale forhandlinger, med undtagelse af en endelig afgørelse om den gamle by. Så den idé, vi har fundet frem til, er reelt, at de to parter enes om ikke at blive enige, men at administrere byen gennem en særlig ordning.

Her er en tale, som Israels premierminister, Binyamin Netanyahu, holdt d. 14. juni om fredsprocessen – hvori han for første gang tøvende accepterer en deling af Palæstina i Israel og en afmilitariseret palæstinenserstat uden egentlig suverænitet.
Denne tale blødgør ikke EU til at opgradere sine forbindelser med Israel, mens. Obama synes mere fornøjet i øjeblikket – selv om han stadig forlanger stop for bosættelserne. Og Bill Clinton anser blot Netanjahus tale for en begyndelse.
 
GrædemurenPalæstinensisk-israelske reaktioner på fredsprocessen 
Debkafile 14. juni 2009: Netanyahu sagde, at det palæstinensiske folks realitet i dette land skal anerkendes men hævdede, at konflikten er rodfæstet i den arabiske verden's afvisning af at anerkende Israels ret til en stat inden for grænserne fra 1947 overhovedet.
Jerusalem vil forblive Israels Forenede hovedstad med religionsfrihed for alle trosretninger, sagde premierministeren.
The Times 14. juni 2009: Netanyahu afviste også et fuldstændigt stop for bosættelsesaktivitet og sagde, at palæstinensiske flygtninge, der stammer fra 1948–oprettelsen af Israel og deres efterkommere, ville ikke blive genbosat inden for Israels grænser.
Den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter fortalte den israelske daglige Haaretz i søndags, at Israel risikerede et frontalt sammenstød med Washington over bosættelserne
Saeb Erakat, en ledende palæstinensisk forhandler, sagde, at Netanyahu's bemærkninger var "vildledende" og ikke udgør accept af en to-stats-løsning. "Netanyahu skal vente 1000 år for at finde en enkelt palæstinenser, der ville acceptere de planer, han nævnte i sin tale, " sagde Erakat i Al-Jazeera tv.

Så er Israel nu isoleret fra USA? På ingen måde!
Global Research 13 June, 2009: (Den israelske) minister uden portefeuille, Yossi Peled, foreslog søndag israelske sanktioner mod USA i et brev til regeringens ministre.  
"I hans måske mest kontroversielle forslag, anbefaler Peled at gribe ind i det amerikanske Kongreskapløb, for at svække Obama. Han  beder amerikanske jødiske donorer om ikke at bidrage til Demokratiske kongreskandidater. Han forudså, at dette ville resultere i Demokratiske kandidaters pres Obama på for at gøre ham mere pro-israelsk."
Se på alle de pro-Israel penge, der er strømmet ind i  amerikanske kongreskandidaters kasser
.

"Det viser, at Yossi Peled er utrolig uvidende om amerikansk politik," sagde National Jewish Democratic Councils administrerende direktør, Ira Forman.
Kort sagt, Peled forstår ikke, at den amerikanske Kongres allerede er blevet købt og solgt for pro-Israel penge - og at flere kontanter ville være overflødige.

Anti-amerikanisme er i tiltagen i Israel.

Ehud Olmert (Haaretz 06/03/2009): "Der vil ikke blive fred, hvis en del af Jerusalem ikke bliver hovedstad i den palæstinensiske stat," sagde OlmertKravet er stærkt omstridt i Israel, idet mange højreorienterede politikere erklærer dere totale modstand mod enhver opdeling af byen.

The Washington Post 5 June, 2009: " Suspension af Begrænsninger i følge Jerusalem-ambassade loven." Denne bestemmelse er en juridisk forpligtet dispensation i henhold til nævnte lov om at fortsætte med at forsinke den 31. maj 1999 som frist for at flytte den amerikanske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. I Bush-årene indeholdt notatet sætningen: "Min Administration er fortsat forpligtet til at påbegynde processen med at flytte vores ambassade til Jerusalem." Obama holdet har redigeret denne passage ud.
Så nu følerer den jødiske organisation, Ét Jerusalem, truslen og er begyndt med  en underskriftindsamling for et udelt Jerusalem  som Israels hovedstad. Dette viser, at dramaet nærmer sig: Jøder, der ville hellere dø end opgive Jerusalem imod  en ukonverteret amerikansk muslimsk præsident for hvem venskab med islam betyder mere end Bibelske profetier. 

Kommentar
Præs. Obama og EU synes indstillet på at ville se betydelige fremskridt i den israelsk-arabiske konflikt i år. Israel kommer med betingelser, som araberne ikke vil acceptere. Faktisk vil palæstinenserne ikke acceptere  mindre end staten Israels udslettelse - eventuelt ved genbosættelse af 1948–flygtningene og deres efterkommere i Israel - hvilket ville drukne Israel demografisk og lade Israel synke ned i fattigdom som i den øvrige muslimske verden - på samme måde, som islam bliver inviteret til at drukne Europa med elitær jødisk velsignelse. Så vi nærmer os slutningen på staten Israel - et mål der sandsynligvis har været planlagt (Albert Pike), fra  Rothschilds grundlagde det: Israel som nationalstat grundlagt af en dynasti med ét mål: At afskaffe alle nationale stater og få en én-verdens–statsløsning - og her.
 
Spiegel Online 16 June 2009: “Flertallet i Netanjahus højre-regering og i hans eget parti forkaster, hvad Obama beder ham om at gøre.  Netanyahu vil dog næppe være i stand til at modstå at vise bare et minimum af eftergivenhed i det lange løb, hvilket inkluderer at anerkende den såkaldte Køreplan for Fred som rettesnor for mellemøstpolitikken.”
 
Det vil være umuligt for Israel, nogensinde opgive den nuværende status af Jerusalem. Dette kan føre til Israels undergang – gennem borgerkrig (Zach. 12:2) og/eller en atomkrig som beskrevet i bibelske profetier (Ezek. 38–39, Zach. 12:1–9, Habakkuk 3, Jeremias 25, Esajas 13, Matth 24, Luk. 21:20–26) om det genoprettede Israels skæbne i de sidste dage. Grunden til al denne ulykke? “….og de delte mit land” Joel 3:7.