Den Rothschild-skabte Finanskrise: EU Kommissionen ├śnsker Atter Finansderegulering/Plyndring Ved Rothschild

Posted By Anders On June 22, 2009 @ 00:07 In Dansk, Euromed | 3 Comments

Nedenstående Kommissionsforslag til finansregulering blev vedtaget på EUs topmøde d. 18/19 juni, 2009 i flg [1] Wall Street Journal 19 juni: Dog vil lederen af Det Systemiske risikoråd ikke blive præsidenten for den Europæiske Centralbank - men valgt  af medlemmerne af ECB's Almindelige Råd, en gruppe, der omfatter ECB's præsident og vicepræsident samt lederne af alle  27 EU-landes centralbanker (dvs. [2] lutter Rothschildfolk!). De nye organer kan ikke diktere, hvordan nationale regeringer skal bruge deres penge.Tyskland og Frankrig ville have haft mere centraliserede og stærkere kræfter. (Naturligvis kan Rothschilds banker suverænt fastlægge, under hvilke betingelser, de vil låne staterne penge!!)

De, der [3] skabte bankkrisen og [4] her er også de mest magtfulde lobbyister i den amerikanske regering. US-senator Dick Turbin om det amerikanske Senat: “
[5] Bankfolkene ejer stedet!” Mere om det [6] her

[7] The New York Times 31 May. 2009: Repræsentant Collin C. Peterson er formand for Repræsentanternes Hus´Landbrugsudvalg: "Bankerne styrer stedet (Repræsentanternes Hus). Jeg vil fortælle dig, hvad problemet er - de giver tre gange flere penge end den næststørste gruppe. Det er stort, det beløb de sætter ind i politik.
"Hvad der gør denne kamp anderledes, siger Wall Street kritikere og lovgivningsmæssige ledere," er, at finansfolk aggressivt forsøger at afværge regulering af selve de produkter og den praksis, der direkte har bidraget til den værste økonomiske krise siden den store Depression. Særinteresser i den finansielle sektor er begyndt at slå til lyd for en tilbagevenden til business as usual, og at argumentere imod ethvert behov for alvorlige reformer."
Gennem politiske handlingsudvalg og deres egne ansatte, gav værdipapir- og investeringsselskaber $ 152 millioner i politisk bidrag fra 2007 til 2008 ifølge de seneste Federal Valgkommissionsdata. De fem største selskaber - Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America og Credit Suisse ([8] alle Rothschild-firmaer) - gav $ 22,7 millioner og brugte mere end $ 25 millioner tilsammen på lobbyvirksomhed i denne periode, i henhold til valgdata, som indsamles af Center for Responsive Politics.

Hvad får egentlig “vore” politiker-håndlangere for deres arbejde?

[9] Larosiere+barrosoJeg har [10] tidligere beskrevet, hvordan præsidenten for EU-Kommissionen, [11] bilderberger (2003, 2005, 2007) José Barroso bad sin gode ven, den Trilaterale Kommissionist og bilderberger, tidligere IMF-chef , Jacques de Larosière om at opfinde en "ny" finansiel regulering til EU.
Jeg gengav bl.a.: "Her er en grundig [12] analyse af de Larosière's "Gruppe på Højt Niveau". Det er svært at forestille sig et tydeligere eksempel på privilegeret adgang til beslutningstagerne for særinteresser. Ottmar Issing kaldes Wall Streets kraftværk - rådgiver Angela Merkel - og nu EU!

Fire medlemmer er tæt knyttet til gigantiske finansielle selskaber, såsom Goldman Sachs (
[8] Rothschild Partner ), BNP, Lehman Brothers (Rothschild) og Citigroup ([8] Rothschild Partner i [13] Royal Dutch Shell). Et femte var leder af den britiske [14] Financial Services Authority, der overhovedet ikke [15] var sin opgave voksen i sin overvågning af Northern Rock. Med de Larosière Gruppen har Kommissionen gentaget fortidens fejl. Den har oprettet en højtstående gruppe domineret af samme slags mennesker, som skabte krisen i første omgang. Kommissionen er igen gået efter en proces "bag lukkede døre" … med stærke forbindelser til finansindustrien." 

Præsidenten for EU-Kommissionen roser sin gode ven, Jacques, tidligere IMF's direktør, for at tage den opgave at foreslå, at institutterne i Huset Rothschild fortsat skal overvåge og regulere de internationale finanser, selv om det var de selvsamme Rothschild-institutter, der stod for det internationale finansielle tilsyn før krisen - og ignorerede den grundlæggende finansielle sindssyge, som i mange år været var tydelig endog for almindelige mennesker. Deres forsømmelse er så gigantisk og himmelråbende, at man ikke kan lade være med at konkludere, at det var bevidst og planlagt. Hvordan i alverden kan vi forvente disse svindlere vil gøre det bedre nu end før krisen, som de tillod? 

Hvem fik til opgave at rådgive Northern Rock, efter den britiske regering reddede den?  N.M. [16] Rothschild and Sons - huset bag den krise, der gjorde det af med Northern Rock. Så det er sådan en klike Barrosos kære ven, Jacques, peger på. Dette kan kaldes at lade ræven vogte gæs. EU opfordrer til mere regulering og overlader det til mænd i finansindudustrien og uforbederlige tilhængere af mindre regulering at styre deres egne finansinstitutter! Man kan også kalde det en gentleman-aftale mellem Nye Verdensordenskolleger på vegne af deres mestre, Rockefeller og Rothschild. [17] David_rockefeller

Stormester i Bilderbergtemplet, David Rockefeller, Rothschilds højre hånd.

Her er nu en  [18] EU Pressemeddelelse 27 maj 2009 - hvor 3 EU kommissærer appellerer til Det Europæiske Råd om at vedtage dette forslag fra Barrosos kære ven, M. de Larosière, på juni-mødet.
José Manuel Barroso: "Som De ved, har Kommissionen i februar signaleret vores brede accept af de Larosière-gruppens rapport, og denne blev godkendt af Det Europæiske Råds forårsmøde. Jeg vil endnu en gang takke Larosière-gruppen for denne udmærkede betænkning. I dag beder vi Det Europæiske Råd om i juni at godkende en mere detaljeret tilgang, så vi kan forelægge den nødvendige lovgivning i efteråret.
Lad mig være meget klar på dette punkt. Grunden til, at jeg oprettede de Larosière-gruppen i november sidste år var meget enkel. Vi havde behov for at foretage et brud med fortiden! Nu er det tid til handling. Det vil være nu eller aldrig. Hvis vi ikke kan reformere den finansielle sektor, det finansielle tilsyn, når vi har en reel krise, hvornår kan vi så? Jeg er fast besluttet på at reformere det finansielle tilsyn i Europa. Jeg kan kun håbe, at medlemsstaterne vil følge os. 

Dette er ikke, og det insisterer jeg på, en centralisering af magten. Vi tager ikke nationale tilsynførendes daglige rolle væk. Det er et partnerskab mellem nationale tilsynsmyndigheder og nye europæiske tilsynsmyndigheder. Det er at give dette en europæisk tilgang. De er eksisterende tilsynsmyndigheder. Kommissionen ønsker, at Europa skal være den første til at gennemføre sit [19] G-20 tilsagn om grænseoverskridende tilsyn. Så jeg vil bede Det Europæiske Råd om at tilslutte sig det nye system og til at forpligte sig til at sætte det op i 2010

Kommissær McCreevy (bilderberger 2008):  Krisen har styrket tendensen til, at tilsynsmyndighederne tænker nationalt.
Det nye system skal bestå af 3 nye europæiske tilsynsmyndigheder: Den Europæiske Bankudvalgsmyndighed(EBA), Den Europæiske Forsikrings-og Arbejdsmarkeds-pensionsudvalgsmyndighed (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirudvalgsmyndighed (ESA).

Disse skal erstatte de nuværende EU-udvalg (CEBS, CEIOPS og CESR). De nye myndigheder ville arbejde i et netværk med de nationale tilsynsmyndigheder. Dette netværk vil udvikle fælles tilsynstilgange til at føre tilsyn med alle finansielle virksomheder. 

Idet vi går ud over, hvad M de Larosière havde planlagt, foreslår vi nu i denne meddelelse oprettelse af en koordinerende eller styringsgruppe over de tre myndigheder.

[20] Joaquin-almunia-håndtegn 2EU-kommissær Joaqin Almunia (Bilderberger 2008): De reformer, der foreslås i dag vil for første gang udstyre EU med et paneuropæisk makro- tilsynssystem

Konkret, mht. makro-tilsyn, foreslår Kommissionen oprettelsen af et nyt organ, Det Europæiske Systemiske Risikoråd, der vil blive overdraget rollen, som skal sikre makro-finansiel stabilitet i EU. Baseret på fyldestgørende analyse, vil Rådet være i stand til at opdage mulige trusler mod stabiliteten i hele det finansielle system, og hvis det er nødvendigt, at udstede tidlige advarsler om disse trusler og fremsætte henstillinger for at undgå, at de slår igennem. Dermed vil vi være i stand til at undgå den boom-sammenbrudsdynamik, der er oprindelsen til de systemiske fejl, der har kendetegnet driften af vores finansielle systemer for nylig. Vi foreslår, at dette Systemiske Risiko-Råd ledes af formanden for [21] Den Europæiske Centralbank (Jean-Claude Trichet, [11] bilderberger 2000–2005, 2007, 2008, deltager i [22] Trilateral Kommissions møde) og at ECB spiller en central rolle i dens funktion. Dens medlemmer ville omfatte alle centralbankcheferne ([2] Rothschilds folk) fra de 27 medlemsstater, næstformanden for ECB ([22] Trilateral Kommissionist Papademos, tidl. chef for [23] the Fed, Boston), formændene for de tre nye europæiske tilsynsmyndigheder og et medlem af Europa-Kommissionen.

Jeg vil slutte med at sige, at dette nye organ naturligvis vil være i tæt kontakt med [24] IMF (det[25] sandsynlige kommende FNs verdensfinansministerium), for [10] Finansiel Stabilitets Bestyrelsen og andre internationale systemiske modstykker.” [26] Geithner1

I USA er der en parallel tendens

[27] Global Res. 26. maj: Bilderbergerne (Paul Volcker, US-finansminister Timothy Geithner, Lawrence Summers) vil give the Federal Reserve mere myndighed til at føre tilsyn med finansielle virksomheder, der anses for at være for store til at måtte gå fallit. Ejerskab over den finansielle regulator er bogstaveligt overdraget  til de banker, der skal reguleres.

[28] Bilderberg-dagsordenen om at skabe et globalt finansministerium begyndte allerede forud for Bilderbergmødet med beslutninger, der blev truffet på [19] G20s økonomiske topmøde i april. Selvom G20 syntes at gå ind for en global centralbank, er det sandsynligt, at IMF kunne udfylde begge roller.
Dermed vil Rothschild have overtaget verdensøkonomi-kontrollen – og dermed reelt verdensherredømmet.  

Efter G20-mødet i begyndelsen af april, 2009, blev det rapporteret, at "Verden er et skridt tættere på en global valuta, som bakkes op af en global centralbanksom kører den monetære politik for hele menneskeheden." Som kommunikéet, udsendt af G20s ledere, erklærede:"Vi er blevet enige om at støtte en generel SDR tildeling, som vil indskyde $ 250bn i verdensøkonomien og øge den globale likviditet," og at "SDR Særlige trækningsrettigheder er den  Den Internationale Valutafonds  syntetiske papirvaluta, der har ligget i dvale i et halvt århundrede. "I det væsentlige" sætter de en de facto verdensvaluta i spil. Den er uden for ethvert suverænt organs kontrol."

Bilderbergerne diskuterede destruktion af dollaren. Den eneste måde at skabe en væsentlig reduktion i dens rolle som reservevaluta er ved international aftale. "Dette er, hvor SDR kommer i spil. En måde at gøre SDR til den store reservevaluta forholdsvis hurtigt ville være at oprette og tildele en massiv mængde nye SDR til IMF's medlemmer. "Det er interessant nok præcis hvad der sker med Afrika og Den Internationale Valutafond nu."

[29] Bloomberg 6 June, 2009IMF's såkaldte særlige trækningsrettigheder kunne anvendes som grundlag for en ny valuta, fortalte First Deputy Managing Director John Lipsky, IMF. "Men dette er ikke en hurtig, kort eller let beslutning," siger han og tilføjer, at det ville være "ganske revolutionerende." Så meget som 70 procent af verdens valutareserver holdes i dollar, ifølge Den Internationale Valutafond, hvilket medfører opfordring til nationer om at sprede deres investeringer for at undgå overdreven udsættelse for den amerikanske økonomi, som firedobler sit budgetunderskud i et forsøg på at imødegå den værste recession siden Store Depression.

Tidligere IMF Administrerende direktør Jacques de Larosière erklærede for nylig, at den nuværende finansielle krise, "i betragtning af dens omfang, er en enestående åbning for at forbedre institutioner, og der er allerede en fare for, at den chance kan være forpasset, hvis de forskellige aktører ikke kan blive enige om ændringer inden den økonomiske vækst kommer igen.”

Obama administrationen var stærkt repræsenteret på dette års Bilderberg møde.

[30]
Kommentar
[31] David RothschildDette sidste er enten profetisk – eller det kommer fra de kræfter, der styrer G-20. Nøjagtig denne ide blev genfremsat af [32] seminaret, der blev afholdt af Chatham House og Brookings d. 10. marts 2009 – og vedtaget på G-20 mødet i London d. 2. april, 2009.

Stormesteren for Mammontemplet, David Rothschild. Han står lige foran at overtage verdensherredømmet helt gennem en Verdenscentralbank, der samtidig er øverste finansopsyn og FN-verdensregeringens finansministerium. Det tog dynastiet 233 år og megen bestikkelse at nå så langt!
 
[4] Rothschild's agenter udtænkte den nuværende økonomiske krise - har endda [33] fejret den på det seneste Bilderberg-møde i Grækenland. Rothschild's finansielle tilsynsmyndigheder, som vestlige regeringer stolede på, dumpede ynkeligt- fik uden tvivl besked på at gøre det. Nu vil Rothschild's venner gerne lade de samme overvågningsinstitutioner, som altid var imod regulering, regulere de de finansielle markeder - i obligatorisk EU iscenesættelse, som anført af Barroso ovenfor! Kommissærerne taler om tidlig varsling v.hj.a. Rothschils's mænd, næste gang Rothschild's agenter starter en krise! Hvis Det Europæiske Råd vedtager dette - og det vil det - vil sammensværgelsen mod vores penge til Rothschild's berigelse være komplet.
[34] IMF og Rothschild's Bank for International Settlements (BIS) er [4] nære partnere. Også FSF (siden april 2009 FSB) er tæt knyttet dertil: BIS-præsidenten er formand for FSB, [35] BIS er medlem af FSB, og alle sammen har til huse hos BIS i Basel.

Barrosos forslag kunne være forbundet med noget meget større, som skal komme: IMF som verdens centralbank og overordnede finansregulator på vegne af den Nye Verdensordens [36] FN´s verdensregering og [37] her – og FNs verdensfinansministerium på samme tid. I så fald skal dollar og euro destrueres– hvilket forudsætter en meget dyb depression – som [28] ønsket af bilderbergerne. Dette er sandsynligvis, hvad Gordon Brown mente, da han på G-20 topmødet så en opdukkende Ny Verdensorden – [38] video.

[39] Imidlertid  har Storbritannien, Slovenien, Slovakiet, Rumænien og  Finland kritiseret Kommissionsforslaget - og kan ikke acceptere det, som det er. Der skal nok lidt mere smørelse til!!

Rothschild opsyn for at skabe endnu en finanskrise?[40] Michael Gorbachev 10. juni 2009: "(US) Modellen brister nu og vil før eller siden blive erstattet (med perestrojka). Det vil for alle blive en kompliceret og smertefuld proces." Dette her er netop [41] målet for den Nye Verdensorden.
[29]
 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9078

URLs in this post:
[1] Wall Street Journal 19 juni: http://online.wsj.com/article/SB124541961471231443.html
[2] lutter Rothschildfolk: http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/The.History.of.the.Money.Changers.htm
[3] skabte: http://euro-med.dk/?p=3973
[4] her: http://euro-med.dk/?p=8191
[5] Bankfolkene ejer stedet: http://www.huffingtonpost.com/2009/04/29/dick-durbin-banks-frankly_n_193010.html
[6] her: http://www.salon.com/opinion/greenwald/2009/04/30/ownership/
[7] The New York Times 31 May. 2009:: http://www.nytimes.com/2009/06/01/business/01lobby.html?pagewanted=1&_r=1&partner=rss&em
c=rss

[8] alle Rothschild-firmaer: http://www.rothschild.de/investmentbanking/ibcred.asp?id=de-ib-manda
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlarosiere-2bbarroso4.jpg
[10] tidligere: http://euro-med.dk/?p=6956
[11] bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[12] analyse: http://www.corporateeurope.org/docs/would-you-bank-on-them.pdf
[13] Royal Dutch Shell: http://www.secinfo.com/d139r2.117f.htm
[14] Financial Services Authority: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fsap_guide.pdf
[15] var sin opgave voksen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7313896.stm
[16] Rothschild: http://uk.reuters.com/article/businessnews/idukl2035421220080220
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-rockefeller.jpg
[18] EU Pressemeddelelse 27 maj 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/273&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[19] G-20 tilsagn: http://euro-med.dk/?p=7794
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjoaquin-2dalmunia-2dh-e5ndtegn-2023.jpg
[21] Den Europæiske Centralbank : http://euro-med.dk/?p=3470
[22] Trilateral Kommissions: http://euro-med.dk/?p=547
[23] the Fed: http://euro-med.dk/?p=3029
[24] IMF: http://euro-med.dk/?p=7795
[25] sandsynlige kommende FNs verdensfinansministerium: http://www.infowars.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury/
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeithner1.jpg
[27] Global Res. 26. maj: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13738
[28] Bilderberg-dagsordenen: http://euro-med.dk/?p=8614
[29] Bloomberg 6 June, 2009: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aUYeJEwZaQrw&refer=worldwide
[30] Kommentar
: http://www.nytimes.com/1998/09/23/opinion/needed-a-fed-for-the-world.html
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-20rothschild.jpg
[32] seminaret, der blev afholdt af Chatham House og Brookings: http://euro-med.dk/?p=7289
[33] fejret: http://www.youtube.com/watch?v=DCa4idzZY7E&feature=player_embedded
[34] IMF: http://euro-med.dk/?p=7627
[35] BIS er medlem af FSB: http://www.financialstabilityboard.org/members/links.htm
[36] FN´s verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[37] her: http://euro-med.dk/?p=5733
[38] video: http://www.youtube.com/watch?v=U23CwDvJeZQ
[39] Imidlertid : http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2480
[40] Michael Gorbachev 10. juni 2009: http://www.smh.com.au/opinion/its-time-for-a-second-american-revolution-in-the-spirit-of-perestroika
-20090609-c25z.html?page=-1

[41] målet for den Nye Verdensorden: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm