06.05.2008 - 09:40 CET | By Teresa Küchler EUOBSERVER / BRUSSELS –“ Bruxelles-funktionærer har vendt sig til religiøse ledere for at bede om hjælp med at udbrede evangeliet om et milieuvenligt samfund og øge opmærksomheden om klimaforandring i deres sogne. Derudover ønskes hjælp til at fremme tolerancen mellem forskellige religioner i Europa. 20 højtstående repræsentanter fra europæiske kristne, jødiske og muslimske menigheder mødtes i Bruxelles for at diskutere det følsomme emne om klimaforandring og forsoning mellem folkene. 

Mødets med-formænd var  Europakommissionens præsident Jose Manuel Barroso, den slovenske premiermminister og p.t. formand for det Europæiske Råd,  Janez Jansa, og præsidenten  for Europaparlamentet, Hans-Gert Poettering. Barroso fortalte en pressekonference, at kirker, moskeer og templer alle kunne spille en vigtig rolle med at identificere og finde løsninger på klimaforandringen. Jansa, henviste til både Bibel og Koran!

EUs pseudoreligiøse dimension; Tilbedelse af Moder Natur, hvis navn var Europa
Europa – religion
Europa ses af mange som en fønikisk, semitisk mellemøstlig mytologisk prinsesse, men hun blev dyrket som en guddom.  Sandsynligvis er hun modergudinden Astarte. Af Zeus blev hun bortført til Kreta og blev mor til kong Minos.European Union Tower of Babel

Europa,  Astarte, tårnbyggersken, den store moder, identificeres med Semiramis, dronning af Babel   af Athenagoras (Legatio, vol. ii. p. 179),og Lucian (De Dea Syria, vol iii. p. 382). Disse vidnesbyrd om, at  Astarte er Semiramis, er ganske afgørende. Navnet Astarte, der bruges om hende, hentyder til at hun er Rhea eller Cybele, den tårnbærende gudinde ( Ovid: Opera, vol. iii., Fasti, lib. iv. ll. 219, 220), den første, som "lavede tårne i byer"" [Dea Syria eller Astarte] blev fremstiller stående på en løve kronet med tårne."….Navnet "Asht-tart" betyder blot "kvinden, som byggede tårne". 
I Europa blev forbindelsen mellem Babelstårnets angivelige bygherre, Nimrod (1. Mos. 10:8-12, 11:1-9) og Semiramis gjort populær i vide kredse af  Alexander Hislop (1853). Semiramis, der skulle være både Nimrod's kone og mor, blev tilbedt som "gudsmoder" og frugtbarhedsgudinde… som…. Demeter og Ceres samt Gaja, der var søster til og gift med den græske hornede gud Krono
s.”

Forskellige bestræbelser er gjort for at identificere hende med virkelige personer. Hun er somme tider identificeret med ShammuramatShamshi-Adad Vs hustru (herskede 811 BC–808 f.Kr.).” 


T.v.: Europa´s bortførelse. Statue foran Louise Weiss´ EU Parlamentsbygning i Strassbourg, som i sig selv minder om Babelstårnet (t.h.).

I betragtning af Europas/Semiramis´/Astartes symbolværdi har hendes ankomst til Europa en kolossal virkning på EUs illuministiske sjæle (explanatory statement). Foreningen mellem den europæiske Zeus og den semitiske, mellemøstlige Europa er lige netop, hvad det Euromediterrane Projekt/ Union for Mediterranien drejer sig om.

EUs "nyttige idioter" er kirkerne,
som for mange århundreder
siden har opgivet Kristi lære og er blevet politisk korrekte værktøjer i vekslende jordiske i stedet for den himmelske magts tjeneste.

Den Katolske Kirke
blev politisk, da pave
Cornelius i 250 e.Kr. indgik et kompromis: Tilbed kejseren for at undgå forfølgelse og gør så rituel bod hver gang for at få syndsforladelse!!! Siden da har kirken været meget politisk og villig til at følge tidsånden, som det fremgår af art. 841 i den Nye Katolske Katekismus, og her, hvor frelsen anses for givet til muslimerne såvel som til kristne gennem Abrahams velsignelse, som muslimer gør krav på som deres guddommelige adkomst til verdensherredømmet. En velsignelse, som Gud faktisk udtrykkeligt nægtede  Abraham at give videre til muslimernes stamfar, den uægte søn, Ismael. Gud insisterede på at give den til Isak i stedet (1. Mos. 17: 18-21)!!!
Imidlertid vil kirkerne af
politiske grunde se muslimerne som medarvinger til frelsen,  skønt de derved ikke mere er kristne , idet de gør Kristus overflødig. For han fastslår, at ingen kommer til Gud undtagen gennem ham (Johs. 14:6) .

KEK og CCEE er enige om at samarbejde med muslimerne om det Europæiske projekt
Ligeledes gik man ind på afslutningen af dagsordenen for en CCEE-CEC Komité for Forbindelse med Muslimerne i Europa. Komitéen vil være vært for en konference i Belgien d. 20.-23. okt. med titlen: "At være borger i Europa og troende: Kristne og Muslimer som Aktive Partnere i Europæiske Samfund."
 
VATICAN CITY, FEB. 28, 2008 (Zenit.org) .- Afsluttende erklæring fra det årlige møde i den
"Fælles Komité for Dialog mellem Pavens Råd for Interreligiøs Dialog" og "Den Permanente Komité for al-Azhar for Dialog blandt de Monoteistiske Religioner" i Kairo.
”I sine udvekslinger understregede Komitéen fælles principper og betonede fælles åndelige og moralske værdier
. Disse hjælper  til med at danne samvittighed og oplyse (= illuminere) fornuften, sørger for vejledning for tanke og adfærd, særligt hvad angår forbindelserne med  brødre og søstre fra den anden religion. Ytringsfriheden  kan aldrig retfærdiggøre at krænke folks religiøse følelser og derved skabe anspændte forbindelser og ødelægge broderkærligheden. 

Komitéen fordømte stærkt genoptrykningen af krænkende (Muhammed)tegninger og det tiltagende antal angreb mod islam og dens profet….”

De lutherske kirker
begår samme fejl. Desuden har de forlængst kasseret Kristi krav om at holde hans befalinger (Matth. 5: 17-20, 25: 31-46, 28:20,  Johs. 14:15 og 21).
Faktisk har "min" biskop i Roskilde sat de 10 Bud ud af kraft!!

Følgende forbløffende nyhed er fra  Ecumenical News International, 17 Apr 2008 (har også været i Kr. Dagblad)
“En række danske kirker har prist et åbent brev fra 138 fremtrædende muslimske lærde og har lovet at mødes med ledere fra islam i Danmark for at fortsætte denne meningsudveksling: "Vore fælles grundlag er troen på den ene Gud som herre og skaber og  det fælles syn på livet og mennesket". 
Hvordan kan den sønneløse Allah, der vil dræbe enhver, der siger, han har en søn (f.eks. koransura 9:5) være identisk med Kristi Far?

84 danske præster og 4 biskopper har protesteret imod dette svar fra Danske Kirkers Råd.

Sådan en religion gør det muligt for dem at slutte sig sammen med muslimerne i et
Universal United Religions Initiative (URI), der er lanceret af det Rockefeller-støttede Aspen Institute. 
I 2000 stod URI som vært for World Millennium Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, der blev holdt i FN i New York.

Religioner, der var med ved topmødet omfattede hinduisme, buddhisme, zoroastrianisme, konfucianisme, Ba'hai, kristendom, indfødte, jødedom, shinto, jainisme, sikhisme, islam og taoisme, bl.a.

D. 14. Maj 1999 kyssede pave Johannes Paul II Koranen  i Vatikanet  - og afstedkom rædsel blandt katolikker. Som fastslået i hans nekrolog d.11. apr. 2005 i  Houston Chronicle: "At støtte (muslimske og jødiske) symboler  var en forpligtelse til et religiøst fællesskab og nødvendigheden af en global kirke i flg. eksperter".

URIs indledende afsnit erklærer: "Vi  forenes i ansvarlig samvirke for at bringe visdommen og værdierne i vore religioner, åndelige udtryk og indfødte traditioner i anvendelse på verdenssamfundets milieu-, politiske og sociale udfordringer.
Folk og de organisationer, de repræsenterer, er slående. Her er nogle få: World Economic Forum, Earth Charter movement (Gorbachev, Stephen Rockefeller) , Ted Turner, Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa Kortet, der nu drives af  af Rothschild),  Maurice Strong (kanadisk milliardær - medforfatter til Earth Charter), Bill Gates (Microsoft grundlægger), bl.a.

Naturligvis kan  de lutherske kirker også deltage i  Interfaith bønnemøderne,  som blev instituerede af pave  Johannes Paul II i Assissi i 1986, hvor repræsentanter fra URI mødes hvert år i  2 dage for hver især i samlet flok at bede til deres respektive og vidt forskellige guder - som de altså mener er den samme.

Dette er, hvad den Nye Verdensorden og dens europæiske arm, EU,ønsker: At smelte alle religioner  sammen til én altfavnende - for at overflødiggøre den udelukkende Jesus Kristus.

Den bedste måde at gøre det på, er troen på Modergudinden Europa, Semiramis, Astarte, Ishtar, Isis, Gaja. For disse beregnende manipulatører ved, at mennesket behøver tro på noget højere end mennesket – så  hvorfor ikke bruge troen som værktøj for det "store værk": Skabelsen af verdensstaten? 

EU har en illuministisk religionsdagsorden , som holdes skjult for os:  New Age

Lucifer-tegnet, den hornede guds tegn, er verdensfyrstens tegn, som ønskedrøm (Sarkozy - t.v.) eller reelt (Alexander den Store - mønt t.h.). Ja, Alexander er vel Sarkozys, Barrosos osv. forbillede.

Det er egentlig slet ikke en religion men en enorm sammenblanding af talrige religiøse og filosofiske ideer. Dette har stået på siden  Alexander den Store men blev slukket (bl.a. arianismen) under kristendommen omkr. 325 e.Kr. (Nikæa). Alexander's uhyre imperium åbnede døren, så Østens religioner og mysticisme kunne brede sig vestpå, mens græsk filosofi bredte sig mod øst. I dag fortsætter samme proces, men nu globalt - især med internettet.

Moderne milieu-ideologi kan klassificeres som New Age religion, fordi den som pseudo-religion guddommeliggør naturen.

 New Ages farlige og gale politiske hykleri
Den leninistiske Earth Charter bevares sammen med Europa/Gaja-masker og bønner i  denne "Håbets Ark".  Michael Gorbatjov: "Mit håb er, at dette charter vil blive en slags 10 Bud, en '"Bjergprædiken", som bliver vejledende for menneskelig adfærd over for milieuet i næste århundrede." The Los Angeles Times, 8. maj 8, 1997. Dette link giver en forestilling om, hvor dybt denne Europa/Gaja/Earth Charter Kult går i USA.
'Vor Jord taler til os, og vi må lytte, hvis vi vil overleve…lydighed mod Jordens stemme er nødvendig," sagde Vatikanets ambassadør ved FN d. 1.maj, 2008.

Kommentar
EU viger ikke tilbage for at bruge "nyttige religionsidioter" for at fremme sin egen luciferiske  (dvs. mennesket som Guds ligemand) dagsorden: at give Middelhavsunionen og verdensstaten et minimum af sammenhængskraft samt  at få accepteret Club of Romes og Gorbatjovs (æresmedlem af Club of Rome leninistiske Earth Charter Project,  også kaldet Europa/Gaja Kulten eller klimakulten, til trods for de åbenlyse løgne, det bygger på.
For denne Gajakult er den hidtil bedste måde at
skræmme verdens folk ind under den verdens/FN regering, som den Nye Verdensorden vil - foruden, at det er den mest profitable måde.

Glædelig pinse. Hvis Ånd fejrer De?