Benita-Ferrero-Waldner-Jack-Straw-Abdullah-Gul

Her op til valget til Europa-Parlamentet, fortæller globalisterne  os, at Tyrkiet er ude i kulden. Men er det virkelig det - også efter valget? Næppe, da Tyrkiet er et led i EU's Nye verdensordensekspansion. Her er, hvad de drivende kræfter bag den nye verdensorden virkelig tror i Bilderberg-gruppen, den Trilaterale Kommission og US Council on Foreign Relations - klubberne, der styrer globaliseringen og bevægelsen hen mod verdensregeringen og her.

EurActiv 20 May , 2009: Sveriges udenrigsminister, Carl Bildt, advarer mod at undlade at integrere Tyrkiet i EU. "Jeg kan ikke se nogen gyldige argumenter for ikke at opfylde EU's forpligtelser over for Tyrkiet, når reformen er afsluttet," skriver han. "Tyrkiet er i dag allerede den næstvigtigste strategiske partner for Den Europæiske Union efter USA," tilføjer han." Det nye moderne Tyrkiet, der vil være egnet til EU-medlemskab, vil få store muligheder for at bygge et velstående og frit samfund," skriver  Bildt. Han advarer om, at EU's evne som  stormagt i verden i længden vil blive vanskelig ved at lukke døren for Tyrkiet. "

Norbert Walter, cheføkonom i Deutsche Bank, hævder, at Europa ikke kan gøre sig selv til et museum. "Hvis den politiske situation i Tyrkiet forbliver stabil, åbner Tyrkiets økonomiske potentiale  vejen for en fortsat stærk vækst," siger han. "Det bedste for Europa og Tyrkiet at gøre, er at samarbejde, lære af hinanden, og gå frem sammen."

"Omkostningerne ved at Tyrkiet ikke kommer i EU: 4 synspunkter" blev udgivet af "Det Åbne Samfund."
Soros-davos-20080123_jpg_ss_20080123150130Allerede dette navn giver mig myrekryb - men da jeg blev klar over, at dette samfund er top-Illuminaten George Soros´værk, US-CFR medlemmet og grundlæggeren af Den Europæiske Council on Foreign Relations  – Rothschilds agent  - der lavede våbenhandler med bin Ladens, fik håret til at sig på mit hovede. 
“Vi i “Det Åbne samfund” er meget interesserede i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, fordi vi er overbeviste om, at Tyrkiet bliver et mere åbent samfund, idet det kommer tættere på EU. Vi mener også, at Åbent Samfunds værdier i EU vokser sig stærkere, når EU bliver klar til at optage Tyrkiet. Når Tyrkiet er optaget som medlem af EU, vil det nye EU være i en langt bedre position til projekt Åbent Samfunds værdier i verden, som vi betragter som lige så vigtige.

I januar 2009 opdagede vi med betydeligt ubehag, at konsensus i Tyrkiet og resten af Europa om de grundlæggende ønskeligheden af Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union er fordunstet. Vi har i øjeblikket kun lidt mere end forpligtede fortalere og bureaukratier på begge sider til at skubbe processen frem. Det politiske engagement er visnet.
Det er interessant, at af alle lande i EU og den nuværende liste over kandidater har Tyrkiet overlevet og overlever bedre end de fleste, hvis ikke alle, i den nuværende krise. Det ville være tåbelighed af den mest uvidende uansvarlighed at underminere det, og den positive rolle, Tyrkiet næsten er garanteret at spille i økonomien i et Europa på vej op. Tyrkiets vækstrate, der allerede er fænomenal i løbet af de seneste fem år, ser ud til at fortsætte, om end mindre hurtigt, til en fordobling eller tredobling af BNP før eventuelt forventet medlemskab.  Noget andet er den strategiske og den sociale betydning af brobygning mellem et Europa, der i  stigende grad er befolket af muslimske indvandrere og et Tyrkiet, som er en af verdens eneste muslimske demokratier - og i øvrigt den 17. økonomiske magt i verden.”

Essayet
Carl_Bildt_2001-05-15Carl Bildt, illuminist, den svenske udenrigsminister, ærke-bilderberger  og Trilateral Commissionist og bestyrelsesmedlem i RAND. Rand Corporation er det vigtigste private forskningscenter for militær strategi og organisation i verden. Den er det prestigefyldte talerør for den amerikanske militær-industrielle lobby.
RAND er den tænketank, der er mest knyttet til
Tavistock Institute og er bestemt  Royal Institute of Foreign Affairs' (Chatham House's) mest prestigefyldte middel til kontrol af USA's politik på alle niveauer.
Dens grundlægger var også grundlægger af Hudson Institute - begge uløseligt forbundet med Council on Foreign Relations (CFR).

Carl Bildt: "Den Europæiske Union er åben for alle europæiske lande, der tilslutter sig EUs bestemmelser. Det er en åben union, som bygger sin styrke på et stadigt tættere samarbejde mellem nationalstater i Europa. Vi vil i Tyrkiet se et land, hvor militæret spiller samme rolle som i alle andre demokratier med retsvæsenet til at forsvare menneskerettigheder og individuelle frihedsrettigheder. Et sådant Tyrkiet vil derefter blive betragtet som et ligeværdigt medlem af den europæiske familie med de samme rettigheder som alle andre til at slutte sig til Unionen. 

Områderne i den østlige del af Middelhavet og langs kysten af Sortehavet er af indlysende vigtighed for EU. Historien er sigende nok, men den fremtidige relevans af det sydøstlige Europa er ikke mindre overbevisende. Det er den umiddelbare nærhed af de mest konfliktramte områder i vore dage og transitregion for import af olie og naturgas fra Mellemøsten og Central Asien.Tyrkiets EU-medlemskab vil også vise, at overvindelse af forskelle fra fortiden er den europæiske vej til den fremtidige opbygning af landet, og at forskellene i de kulturelle eller religiøse traditioner i vores respektive samfund - det være sig kristne eller muslimer - kan være en kilde til kreativitet snarere end en konflikt. (Hvad jo allerede i dag i Europa viser sig at være aldeles usandt)

Og det skal være krystalklart, at vi har en stor strategisk interesse såvel som en moralsk forpligtelse til Tyrkiets eventuelle medlemskab af EU. Hvis vi ikke kan klare vores opgave at bevare vores rummelige Union, vil vi snart være i den destruktive og farlige proces at definere Europas grænser. Vi kunne nemt se atavistiske nationalistiske kræfter eller underkastelse under andre mestre tage over, når den europæiske integrations lys- nok så svagt eller fjernt - slukkes. Hvis det sker, vil linjerne på kortene bestemt ikke beskytte os mod konsekvenserne af, hvad der sker uden for dem. Det åbne Europa vil derefter gradvist omdanne sig til et Fort Europa og den bløde magt i dagens EU miste sin betydning." (En ønskedrøm!)

Norbert Walter, cheføkonom i Deutsche Bank: “Især med hensyn til spørgsmålet om Tyrkiet er en form for religiøs krig begyndt at udfolde sig, som kun ved første øjekast ligner en debat. Ved nærmere eftersyn afsløres, at på begge sider kæmper hengivne dogmatikere, der har indsamlet beviser, der kun skal støtte dem i deres overbevisning. Det "gamle Venstre" ser en chance for at gennemføre det multikulturelle project på europæisk plan. De ønsker at krybe sammen. Konservative hardliners er bange for en ny tyrkisk march mod Wien og frygter for Vestens undergang. De føler sig som krigere i den sidste kamp for at redde den vestlige civilisation. Desuden – at tage et standpunkt på vegne af det "kristne" Vesten, som er ophørt med at eksistere, kan ikke være vores motivation …. åbn nye markeder og vind nye allierede, giv nye impulser og vedligehold dem.

Som enhver chance er Tyrkiets optagelse forbundet med risici, der skal vejes op mod mulighederne. Den, der forkaster tiltrædelsen ved at pege på aktuelle begivenheder - såsom mangel på tolerance over for kristne - ignorerer bevidst, at udviklingen i Europa igen og igen har fået næring af integrationsprocessen selv (som demokrati og pluralisme i Portugal og Spanien).”
Kommentar:
Skidt med kristenforfølgelserne i Tyrkiet! Skidt med, at Tyrkiet stadig finder sine folkemord i sidste århundrede på armenere, grækere og bulgarere helt i orden! For tyrkerne er jo bare som spaniere og portugisere!!! Hvor uvidende har man dog lov at være i den Nye Verdensordens højere cirkler – eller hvor fuld af løgn?

“Afvisning af Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union er i øjeblikket baseret på to hovedargumenter: For det første er det kun 5 procent af den tyrkiske landmasse, der ligger i Europa. Denne kendsgerning er simpelthen uigendrivelig. Men at basere vigtige beslutninger for den økonomiske og politiske fremtid for vores samfund på en vilkårlig grænse er tvivlsomt. Meget af vores historie og kultur har nydt godt af denne grænse som krydses: Homer, Alexander den Store og den romerske kejsere er bevis for dette. Det andet argument er, at EU angiveligt er i øjeblikket ikke politisk er stand til at acceptere flere medlemmer. Dette begreb kan ikke nægtes – skyldes den institutionelle apati - f.eks stilstand med hensyn til EU-traktaten
Hvis EU bliver på kursen og Tyrkiet forbliver forpligtet til sin reformkurs, kunne det tilslutte sig Den Europæiske Union inden for 15 år. Frankrigs beslutning om at blokere for åbning af flere kapitler, fordi de ville føre til tiltrædelse, er i modstrid med veletableret og pålidelig international adfærdskodeks.

Hakan-yilmazgHakan Yilmaz, ass. professor i Istanbul: "Kort mens 1) begreberne stat, nation, udvikling, og republikanisme som anti-monarchi kom i forgrunden efter 1. Verdenskrig  blev 2) efter Anden Verdenskrig disse erstattet af mistro mod staten i al almindelighed, anti-totalitarisme (anti-fascisme og anti-kommunisme), demokrati, den enkelte, og sub-nationale mindretal

Tyrkiet havde 2. efter Verdenskrig vanskeligheder ved at tilpasse sig den nye verden, som baseredes på begreberne "rettigheder" og "individ”. Den vigtigste dimension i processen med at blive en del af Den Europæiske Union, og det mest afgørende kriterium for at få Tyrkiet tilbage på kortet over Europa, er re-synkronisering på området politiske værdier.

I stedet for at forestille sig Europa som en fysisk helhed, der består af de tilstødende lande, begyndte generationen efter den Kolde Krig at se Europa som et kludetæppe af byer, regioner, hjemmesider, gader, floder, motorveje, internet diskussionsgrupper, sportskonkurrencer, filmfestivaler, musikfestivaler og sangkonkurrencer, business centre, lufthavne, feriesteder, venner her og der, ngo'er, akademiske møder, restauranter og museer. Dette nye, post-moderne europæiske rum er et Europa, som er omdefineret i globaliseringens sprogbrug, og det er i sig selv en del af det nye globale rum. Europæisk kultur er en struktur, som ikke er afsluttet, men en stadig i færd med at blive bygget.

Således bør tyrkisk kultur betragtes ikke som en udlænding, der ønsker at flytte til et færdigt, afsluttet bygning, men som en nabo, der fremlægger sine egne idéer om en bygning, der stadig er under opførelse, om emner som dens cementblanding, arkitektur udsmykning og indbyggere.

Kommentar
Buraq-delier-posterSåledes omgår de smarte globale illuminister kernen i Tyrkiet-problemet: Europa har en kristen fortid. Selv om det meste af kristendommen er blevet kastet over bord, har nogle centrale kristne værdier dog overlevet dybt rodfæstet i den europæiske sjæl. Menneskerettigheder er blevet bygget på dem, samt socialstaterne - i dag vores akilleshæl, der bliver misbrugt af muslimske indvandrere, som er inviteret af vores nye verdensordenspolitikere. Tyrkerne på den anden side, er i stigende grad fundamentalistiske muslimer - som udtrykt ved  premierministeren, Tayyip Erdogan, igen og igen: “Det er en fornærmelse at tale om moderat islam. Islam er islam - og sådan er det”!! Nu vil EU-illuministerne (explanatory statement) have os gjort til slaver - som muslimerne allerede er under deres spændetrøjelove.

Ovenstående er Rothschild's venstre arms, George Soros' argument: Penge. Disse globalister har ikke har andre argumenter end penge og "vækst" - deres elendige opskrift på menneskelig lykke! Men hvad de virkelig vil, er magt over os alle. De ser bort fra al den ulykke og elendighed, de bringer over os ved at pumpe flere og flere muslimer ind i Europa, hvor de allerede er ved at skabe kaos. For ikke at tale om deres indførelse af shariaen, når de opnår parlamentarisk flertal - i Danmark mellem 2035-2047 - som ønsket af illuministerne (Orden ud af kaos "- men først skabe kaos). Den europæiske arrestordre vil blive et tungt våben i hænderne på tyrkiske muslimer til at forfølge dem, som kritiserer Islam: En tyrkisk domstol (i EU) vil udstede en europæisk arrestordre , som er gyldig i alle andre EU-lande - uden at underrette de "kriminelle," inden 2. Europol- eller tyrkiske politimænd ringer på din dørklokke for at tage dig med til Tyrkiet for at lade dig rådne op i et hundehul der i 3 år (EUs Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedhfrygt) for at have fornærmet deres profet - uden at du har haft nogen mulighed for at forsvare dig.

George Soros er så ligefrem at fortælle, at med Tyrkiet i EU er hans (dvs. Rothschilds) illuministiske Nye Verdensordenssamfund blevet meget stærkere!!!

Prof. Yilmaz har endda den frækhed at mene hans kultur, som vores forfædre kæmpede så tappert imod i så mange århundreder, bør have lov til at berige Europa - på den måde, den berigede det blomstrende bysantinske rige, der blev nedstødt i fattigdom og barbari. Yilmaz fortæller uden at rødme, at Tyrkiet ikke evner at overholde menneskerettighederne – men altså vil berige os med det modsatte!! For mens europæisk kultur ikke er færdigudviklet – så er tyrkisk kultur og Islam Allahs perfekte åbenbaring, som med sværd, demografi, indvandring og vor dumhed og dekadence skal udbredes til hele menneskeheden!!!

Präs. Sarkozy er i den grad imod Tyrkiets indtræden i EU, at han lige har aflyst et besøg i Sverige, efter at Carl Bildt i et interview i Le Figaro støttede Tyrkiets optagelse i EU. Men på den anden side er Sarkozy manden bag Midelhavsunionen som nu har givet Marokko  EUs 4 fundamentale rettigheder og EU-lignende medlemsskab - herunder fri indvandring til EU  - og yderligere  "partner lande " vil følge efter!!
 
I et elendigt forsøg  fortæller Norbert Walter os, at overskridelse af den europæisk-tyrkiske grænse bragte os Homer, Alexander den Store og romerske kejsere! De drog altså mod øst fra det blomstrende Vesten - og deres kultur blev totalt ødelagt af de tyrkiske muslimer! Alt, hvad islam har bragt er elendighed.
Men hvad kan man forvente af kulturel viden fra en chef i Rothschild´s Deutsche Bank, hvor bilderbergeren (2004, 2005, 2008, 2009) Josef Ackermann regerer? Nu er illuministernes ønske, at vi deler skæbne med de tidligere blomstrende østkristne kulturer - som simpelthen gik til grunde.

Dette er den nye verdensorden. Carl Bildt? Jamen han vil drukne i penge, "indflydelse" og hyggelige møder med ligesindede syge Illuminati-hoveder - indtil regnskabets dag, når vores elendighed og vrede er vokset stor nok.
Vi har kun én måde at undgå denne skæbne: Rejse os i masseprotester mod EU. For man kan være sikker på, at efter valget - og når bilderbergerne beslutter at stoppe depressionen, som de og deres onde kolleger i Council on Foreign Relations begyndte, vil de tage Tyrkiet som det er, og fortæller os så, at Tyrkiet har gjort de nødvendige reformer.
Jeg tror, vi skal skynde os, før disse vanvittige slipper en storkrig løs for at skabe mere kaos.