EUs Pesudo-demokratiske Narrevalg

Posted By Anders On May 31, 2009 @ 00:02 In Dansk, Euromed | Comments Disabled

 Den 4-7 juli 2009  vil der blive afholdt [1] EU Parlamentsvalg

Hvad skal vi stemme for?
Her er en udredning af EU-lovgivningsproceduren på den EU-sponsorerede blog, [2] Blogactiv 22. maj, 2009: "Kommissionen tager det første skridt ved at foreslå et upartisk lovforslag. For at gøre dette effektivt træder den  i en permanent og tæt dialog med alle medlemmer af det organiserede [3] civilsamfund. De har et forhandingskammer kaldet Det Rådgivende Udvalg. Når loven er udformet, skal Parlamentet, som repræsenterer folkene, det Rådgivende Udvalg og Rådet, der repræsenterer medlemsstaterne give deres egne analyser af foranstaltningen og påpege eventuelle mangler. Dette system undgår korruption af nationalistiske rakkerpak-agitatorer og politiske interesser med skjult kartel.
De Gaulle »kloroformede» institutionerne. Derefter begyndte han en større magttilraning og insisterede på, at kun Ministerrådet kan beslutte lovgivningen og pengespørgsmål. Det er ikke det, som traktaterne siger.

Således begyndte  Ministerrådet at dominere – ofte med aktiv hemmelig sammenrotning med Kommissionen. Selv om Kommissionen stadig modtog sådanne udtalelser fra de øvrige institutioner, ignorerede den dem hurtigt.
Rådet og Kommissionen (der fungerede som dets sekretariat), har ikke engang gidet læse dem. Ingen brød sig om, hvad Parlamentet sagde som sin mening. Så i dag har verdens største økonomiske union et styringssystem, som er uegnet til sådant globalt ansvar. Det er ikke kun et Mickey Mouse-system, der er billigt og væmmeligt. Det deaktiverer bevidst ægte demokrati ."

Nu er EU-Parlamentets udgående formand, [4] Hans-Gert Pöttering bange for, at højreorienterede partier kan få adgang til parlamentet ved lav valgdeltagelse: [5] Idet de spreder et skamløst antiislamisk, antiindvandrings og antieuropæisk budskab, søger højreekstremistiske partier at tage EU-Parlamentet med storm i det forestående valg. Et vælgerfremmøde på  rekordlave 33% forventes.

[6] Poeterring

Den 4-7 juli 2009 viser EU en farce, for at få os til at tro, at EU har noget at gøre med demokrati og ikke er, hvad hele dens struktur er: Beslutningstagning, som er uafhængig af, hvad folk virkelig ønsker - eller hader. Som Præs. Sarkozy sagde: [7] Europæerne er for farlige for Europas elite. 
[8] 736 parlamentsmedlemmer skal vælges. De kan angiveligt afsætte Kommissionen.

[9] Hans-Gert Pöttering: "Jeg synes det er meget bekymrende, hvis vi ikke får et godt resultat." Pöttering tilføjede: "Vi er nødt til at gøre vores yderste for at få folk til at stemme, fordi hvis de mennesker, der er tilhængere af Europa ikke vil stemme eller ikke er interesserede, så vil  yderfløjene blive meget stærke, helt fra venstre og fra det egentlige højre. 
"Jeg ønsker ikke, at de, der ønsker at ødelægge EU, har en vigtig rolle at spille i EU's fremtid. Så lad os komme i gang, lad os gøre vores yderste for at indsamle deltagelse til fordel for de pro-europæiske partier. "Han sagde, at valgdeltagelsen i år sandsynligvis vil være mindre end 40 procent.

Formanden for de Europæiske Grønne, Phillipe Lambert talte om en "uoverensstemmelse mellem borgerne og den politiske elite i Europa." Vores fjender er ikke her, (det er de nationale regeringer) "understreger han." Euroskeptikerne og det ekstreme højre har afvist Europa. De traditionelle politiske familier har arbejdet sammen, og de udgør stadig et to tredjedeles flertal i parlamentet."

Annemie Neyts-Uyttebroeck, formand for European Liberal Democratic Reform Party  opfordrede politikerne at huske på, at der er en vis enighed i parlamentet. "De er konkurrenter ved dette valg, men de arbejder altid sammen. Jeg er tilhænger af at fortsætte denne lange og frugtbare tradition for EU . "
Kommentar: Hvor er oppositionen?

[10] Eu-valg[11] EuObserver 19 maj 2009: en TNS Opinions-undersøgelse for den Franske Politiske Fornyelsesstiftelse frigaves 18. maj og viste: 35% sagde, at de var "temmelig interesserede," men kun 11 procent sagde, at de var "meget interesserede” - (i EU-valget).

Det højeste antal "slet ikke interesserede" blev fundet i Litauen og Slovakiet (29%) - i 2004 afgav kun 17 procent af slovakkerne deres stemmer i landets første europæiske afstemning, hvilket gør det til alle tiders laveste valgdeltagelsesland. Litauen og Slovakiet blev fulgt af Det Forenede Kongerige (hvor 28% var "slet ikke interesserede"), Grækenland og Cypern (26%).

Derimod var antallet af "meget interesserede" i valget højest i Luxembourg (29%), efterfulgt af Irland (25%) og Malta (23%). 
Undersøgelsen viste også, at et stort flertal af europæerne (56%) mener, EU tilbyder "en chance" for at imødegå de negative virkninger af globaliseringen, og dette tal er særligt højt blandt unge (65% af de 18-24 årige) og studerende (74%).
Paradoksalt nok sagde ikke mere end seks procent af dem i alderen 18-24 år og kun otte procent af de studerende, at de var "meget interesserede" i de europæiske valg, mens 19 og 15 procent henholdsvis sagde at de var "slet ikke interesserede." MEP'ere bør foreslå flere EU-udgifter især inden for undervisning og uddannelse (41%), økonomisk vækst (31%), sociale anliggender og beskæftigelse (27%) og det offentlige sundhedsvæsen (26%) for at overbevise europæerne om at stemme for dem, sagde respondenterne.

EU Press Release 11 May, 2009: 150 borgere fra alle EU-landene mødes i dag i Bruxelles med ledere for at overrække deres anbefalinger om, hvordan EUs nuværende økonomiske og sociale udfordringer kan klares. Dette "borgernes topmøde” er kulminationen på den første fase af høringen af de europæiske borgere i 2009, med deltagelse af omkring 250.000 mennesker via internettet, og 1.600 personer  er direkte involveret. Sidstnævnte repræsenterer et tværsnit af virksomheder fra alle 27 medlemsstater.

[12] Margot-wallström-valgEU-valget nærmer sig - og EU gør, hvad der normalt ikke betyder en døjt for den: Den lefler for de europæiske vælgere.

"Borger-inddragelse er et afgørende instrument for demokratiet", sagde Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for institutionelle relationer og kommunikationsstrategi.
"Det er et politisk redskab for fremtiden, en levende og vigtig del af demokratiet i det 21. århundrede. Dagens borgertopmøde viser, at vi, EU og folk meget vel  kan være tættere sammen. Hvadenten blikkenslager eller præsident, ministre eller erhvervsfolk, alle europæere kan påvirke og bidrage til en bedre politik i en EU, som er mere ansvarlig over for borgerne!

De politiske anbefalinger, der præsenteres i dag, er resultatet af en udvælgelsesproces, der udføres af de 1600 deltagere i debatter i alle 27 medlemsstater, hvor en liste på 15 prioriterede områder blev oprettet. Blandt de endelige anbefalinger er opfordringer til vidtgående tiltag for at styrke den europæiske økonomi, strengere overvågning af de finansielle markeder, målrettede udgifter til forskning og innovation og øget investering i vedvarende energi. Andre emner er bl.a. bekæmpelsen af fattigdom, fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv og aktiviteter inden for uddannelse.

Den anden fase af høringen af de europæiske borgere vil fokusere på formidling af resultaterne og diskutere forslagene fra borgerne. Dette vil ske gennem en række regionale arrangementer i september-december 2009 i fem lande og for et bredere publikum, der skal inddrages, især de nyvalgte medlemmer af Parlamentet. 

[13] EUObserver 12 May 2009:  Indsats mod den globale opvarmning i hele EU, fælles sundheds-og uddannelsessystemer og en mere gennemsigtig og ansvarlig Union toppede en liste med 15 anbefalinger til den "økonomiske og sociale udvikling i Europa", der er fremsat af almindelige mennesker fra hele Europa i Bruxelles på mandag (11. maj). "Opret de samme arbejdsvilkår og regler for alle EU-borgere, baseret på en harmoniseret arbejdslovgivning." Et harmoniseret europæisk uddannelsessystem kom på fjerdepladsen, efterfulgt af behovet for at "skabe incitamenter til at forhindre virksomheder i at flytte produktionen til lande med lavere lønninger," og til at iværksætte foranstaltninger til fremme af bæredygtige landbrugsmetoder.

Arrangementet var organiseret af en gruppe uafhængige stiftelser, universiteter og tænketanke fra alle EU-medlemsstater under ledelse af den belgiske Kong Baudouin Foundation, og medfinansieret af Europa-Kommissionen. Anden rådgivning omfattede arbejdet med dårligt koordineret kriminalitetsbekæmpende informationssystemer mellem medlemsstaterne, forbedre sikkerheden for EU's ydre grænser og bedre "behandling af ulovlige indvandrere." Streng finansiel regulering, øget social beskyttelse”.

[14] Eu-valg-plakat

Kommentar

150 borgere fra alle EU-lande i konsultationer med et team bestående af 40 EU-partnere, som ledes af KBF! De er ikke-statslige organisationer, [3] civilsamfundet . Mens de europæiske Borgerhøringer er et initiativ af civilsamfundets institutioner uafhængigt af Europa-Kommissionen, er de finansielt støttet af EUs Plan D og forsøger at leve op til deres løfte om at skabe dialog for at styrke det europæiske demokrati." Dvs. høre “EU's befolkningens stemme”, og det er udvalgte, konforme græsrødder, der finansielt er i lommen på EU, så at de altid vil levere de ønskede svar. Således fungerer EU-demokratiet: Man påstår at have hørt folkets røst: altså er EU demokratisk!!! Derimod går man uden om følsomme emner som de negative sider af indvandringen, nægtelse af folkeafstemninger, [15] Middelhavsunionen. Hvad med Lissabon-traktaten? De ser bort fra negative resultater af folkeafstemningerne i Frankrig, Nederlandene, Irland.

Disse naive borgere får forelagt 15 harmløse temaer fra EU's politiske program - og de kan nu vise deres politiske talenter - råber endog  op om løsning af [16] CO2/klimaløgnen, fordi EU har indoktrineret dem godt. EU vil altid få sine ønskede svar, levner ikke mulighed for at vælge uønskede! - Og lyver for at få sin demokratiske anerkendelse. Det er manipulation. En ting man kan være sikker på: Uanset hvem man vælger, [17] vælger man en kandidat fra den hykleriske Nye Verdensordens EU-broderskab - eller han  vil snart blive en af dem.

Hvor vigtigt det er at afgive sin stemme til en af  broderskabets partier, som allerede er repræsenteret i EU-Parlamentet, ses på denne [18] syge EU video. Denne [19] video-annonce for at stemme ved EU-valget den 4-7 juni er bestemt ikke overbevisende. Denne  [20] video viser, hvor ligegyldige emnerne er - set i forhold til manglen på demokrati i EU – eller skal vi snarere sige EUs [21] konsensus-pseudodemokrati, som næsten alle tror er ægte!  Her er fine isbjerge  vist i en spot, som skal få en til at tilslutte sig EU's løgnagtige og økonomisk ødelæggende [22] klimaløgn- og her for at få en til at [23] acceptere indvandringskatastrofen i Menneskerettighedernes navn. Denne spot ønsker [24] vores accept til, at EU kan føre krig uden for EU, tilsyneladende - som da Unionen overtrådte folkeretten i Kosovo. Denne video viser summen af EU-kultur, som vist i EU-institutionerne i Bruxelles den 9. maj 2009: [25] Kykeliky på 27 sprog

Derudover  mobiliserer  EU nu  [26] MTV til at overtale de unge til at stemme

Og selvfølgelig fortæller de os ikke noget om deres dystre forræderi af os gennem Bilderbergs [27] verdensregerings-bestræbelser, som erklæret her på [28] CNN in 2007 - at gøre EU til blot en byggesten i den afskyelige sammensværgelse - den største i historien.

Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8875

URLs in this post:
[1] EU Parlamentsvalg: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-50584-061-03-10-901-20090302STO50552-2009-0
2-03-2009/default_de.htm

[2] Blogactiv 22. maj, 2009: http://democracy.blogactiv.eu/2009/05/22/elections-1-how-governments-cheat-the-voters-distort-democr
acy-and-fix-the-european-elections/

[3] civilsamfund: http://euro-med.dk/?p=11
[4] Hans-Gert Pöttering bange: http://www.eubusiness.com/news-eu/1243090922.36/
[5] Idet de spreder et skamløst antiislamisk, antiindvandrings og antieuropæisk budskab: http://www.eubusiness.com/news-eu/1243154018.02/
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpoeterring6.jpg
[7] Europæerne er for farlige for Europas elite. : http://euro-med.dk/?p=42
[8] 736 parlamentsmedlemmer skal vælges: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-55723-131-05-20-901-20090513STO55722-2009-1
1-05-2009/default_en.htm

[9] Hans-Gert Pöttering: http://www.theparliament.com/latestnews/news-article/newsarticle/poettering-warns-over-low-eu-electi
on-turnout/

[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dvalg2.png
[11] EuObserver 19 maj 2009: http://euobserver.com/9/28148
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermargot-2dwallstr-f6m-2dvalg2.jpg
[13] EUObserver 12 May 2009: http://euobserver.com/9/28107
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dvalg-2dplakat5.jpg
[15] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[16] CO2/klimaløgnen: http://euro-med.dk/?p=5286
[17] vælger man en kandidat fra den hykleriske Nye Verdensordens EU-broderskab: http://www.neurope.eu/articles/94145.php
[18] syge EU video: http://www.youtube.com/watch?v=tlP5ekdGwik&feature=player_embedded
[19] video-annonce: http://www.youtube.com/watch?v=lOP6hbs9qwY&eurl=http%3A%2F%2Fblogactiv.eu%2F&feature=player_
embedded

[20] video: http://www.youtube.com/watch?v=dJlNIuAqoII&feature=channel
[21] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[22] klimaløgn: http://www.youtube.com/watch?v=KLNBUFKnZxA&feature=channel
[23] acceptere indvandringskatastrofen : http://www.youtube.com/watch?v=HbGoBKPaxPM&NR=1
[24] vores accept til, at EU kan føre krig uden for EU: http://www.youtube.com/watch?v=7zm75cHzn4c&NR=1
[25] Kykeliky på 27 sprog: http://www.youtube.com/watch?v=MshRg3sHCBM&feature=channel
[26] MTV til at overtale de unge: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090511_de.htm
[27] verdensregerings-: http://euro-med.dk/?p=5141
[28] CNN in 2007 : http://www.youtube.com/watch?v=hYU0pwk8zPI&feature=related