Fascismen Atter På Fremmarch

Posted By Anders On May 27, 2009 @ 00:10 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1]
Hitler-tale"Det handler om mere end et lille land. Det er en stor idé, en ny verdensorden … " (Præs. Bush Sr). Se video 3 fra oven i højre margen på denne blog. Denne nye verdensorden er fascismen endnu en gang. Som [2] Mussolini  siges at have udtalt: "Fascismen bør rettelig kaldes korporatisme, fordi det er en fusion af statens og virksomhedernes magt." Tilføjelsen af det nationalistiske element var egnet til at mobilisere masserne i første halvdel af det 20.. århundrede - så Hitler kunne begynde at gennemføre sin "Neuordnung Europa." Det uforståelige aspekt af fascismen er, at den er venstre-orienteret. Hitlers bevægelse blev det national-socialistisk parti. I denne sammenhæng bør det socialistiske element bestemt ikke glemmes - selv om det ikke ofte blev fremhævet- på grund af Hitlers had til sine socialistiske rivaler, kommunisterne ([3] The Independent 22 Nov. 1998). Hitler selv indrømmer, at hans parti var baseret på Marx.

Det følgende skal ikke sige, at Obama er en ny Hitler. Det er et forsøg på at analysere, om der faktisk  er lighedspunkter. Hvorpå hver enkelt læser må afgøre med sig selv, om det er tilfældet eller ikke.

Her er nu Gerald Celente, der er kendt for sine [4] evner til at forudsige, hvad der skal ske, [5] video. Han citerer Mussolinis fascisme-definition som gældende i USA i dag. Og han siger, at dette i regelen følges af krig. [6] Mussolini er enig: Krig alene bringer alle menneskers energi i højspænding og stempler adelsmærket på de folkeslag, som har modet til at møde den. Fascisme bringer denne anti-pacifistiske kamp ind i den enkeltes liv. Den er uddannelse til kamp  … krig er for manden, hvad moderskab er for kvinden. Jeg tror ikke på den evige fred og ikke kun tror jeg ikke på den, men jeg finder den deprimerende og en fornægtelse af alle en mands grundlæggende dyder." 

[7] Obama-taler[8] Global Res. 23 May, 2009: “Aldrig før havde man oplevet en så fuldendt brug af manipulation, propaganda, billedsprog og public relations-troldom til at sælge offentligheden en mand, der skulle tage stafetten fra Bush og tage den med det i kapløbet om at ødelægge økonomien, menneskerettighederne og hjælpe til med fødslen af en nation, som er  fuldstændig kontrolleret af dem, der altid har luret i magtens skygge. "Forandring" blev lovet og leveret i form af en uddybning af mareridtet.
Løfter blev brudt uden undskyldning, præsidenten, som havde lovet ansvarlighed i regeringen har fyldt sit personale med lobbyister, bankører og krigsmagere. Hans justitsminister nægter at forfølge nogle af de værste krigsforbrydelser, der er begået i moderne historie og fortsætter med at give juridisk dækning for kriminelle, der torturerede ustraffet.

Landet er blevet yderligere insolvent af det fortsatte tyveri af skatteydernes penge, mens Wall St. modtager sine modydelser. Obama har stået med hænderne i lommen, mens Bernancke fastslår, at den private Federal Reserve ikke er ansvarlig over for hverken Kongressen eller den amerikanske offentlighed. De amerikanske skatteydere hænger nu på $ 14.3 billioner og tallet er stigende. Tvangsauktioner og arbejdsløsheden stiger uden meningsfuld indsats fra regeringen for at lindre symptomerne, endsige årsagen. Det nye billede af Amerika er teltbyer, længere og længere suppekøkken køer, sherriffer, der sætter utallige tusinder af unge og gamle ud af deres hjem, engang velstående byer falder hen i uhyggelig stilhed, og befolkningen ses stadig mere desillusioneret. "Krigen mod terrorisme" har ændret sig til et kontrolnet omkring en mere og mere opmærksom befolkning.

Homeland Security definerer  nu "terrorister" som dem, der tror på forfatningen, dens første, anden og fjerde ændring. Tilbagevendende veteraner bliver nødet til fornægtelse af deres rettigheder mht. anden ændring (retten til at bære våben). En "Terroristobservationsliste" omfatter mere end en million og er hastigt voksende. Den bliver brugt som grundlag for at nægte borgerne retten til at rejse og til arbejde. Obama overvejer nu tidsubegrænset tilbageholdelse uden rettergang af amerikanske borgere. Dette fra en lærer i forfatningsret! Der er lovforslag fremme i Kongressen om at kriminalisere ytringsfriheden på internettet ved lov, der vil gøre det at støde nogen til en forbrydelse. Ligesom Patriot Act vil dette medføre en kriminalisering af politisk ytringsfrihed, og enhver kritik af regeringen. "Cyberterrorisme" bliver brugt som et påskud til at bringe regeringens censur til den sidste højborg for objektiv information. [9] City-yearWashington har indset, at det bliver sværere at slippe af sted med deres fascistiske dagsorden og er på vej til at kontrollere området. Befolkningen er blevet mere opmærksom på netop hvilken form for "forandring" Obama har i sinde at levere.

"City År"/Obama Ungdom

Der har været voksende modstand på statsligt niveau, idet flere påberåber deres 9. og 10. Ændringsforslags-rettigheder i et tappert forsøg på at hindre Forbundsrepublikkens Vampyrer i at suge de sidste dråber blod ud, de sidste rester af frihed og håb. Dette er mareridtet, som USA befinder sig i i dag, og hver dag bringer nye overfald på Frihed og fornuft. Rammerne for total kontrol med borgerne, økonomien og medierne er ved at blive bygget op i en nådesløs udvidelse af regeringens magt. Obama sidder på sit nye imperium stadig smilende det kvalmende uvederhæftige smil omgivet af sine tilpassede hoffolk, som har arbejdet i årtier på at bringe USA ind i denne den nye verdensordens æra.” 

[10] 13. Febr. 2008 har Fox News sammenlignet en Obama-tale med en Adolf Hitler-tale. Siden da er en hel del sammenligninger foretaget mellem de to.
Efter at Obama har været ved magten i nu 4 måneder, synes der at være ringe tvivl om hans tilknytning til de store multinationale selskaber i USA: Hans regering er fyldt med [11] CFRer og [12] Trilaterale Kommissionister, hans mentor er Zbigniew Brzezinski, der sammen med David Rockefeller grundlagde den Trilaterale Kommission - og Obama synes at have været på [13] Bilderberg mødet i 2008.
Så Obama synes at kvalificere sig til Mussolini's fascistiske kriterium. Eller snarere til den side af den Nye Verdensorden, som ikke kaldes kommunisme - selv om det er ét og samme uhyre.

Men har han nogle af Hitlers egenskaber også?

1. Hitler satsede på at forføre ungdommen gennem tilrettelæggelse af den uniformerede Hitlerjugend - Hitler Ungdommen, [14] video. Enhver ung var nødt til at være medlem for at han / hun, og hans / hendes forældre og familier til ikke skulle blive chikaneret.
[15] Hitler-jugendFormålet var at overvåge samfundet - endog skulle børnene  melde deres egne forældre for illoyalitet mod naziregimet. Desuden var det en paramilitær organisation, der skulle skabe tapre krigere.

Nu laver Obama det samme nummer og skaber en uniformeret civil National Sikkerhedsstyrke, Obamas "City År", der skal være lige så stærk som militæret ifølge Obama selv,  [16] video. Som Obama selv brugte den tomme frase "forandring" for at forføre amerikanerne bruger denne Obama Ungdom 3 simple ord fra Obama til at hypnotisere sig selv i en begejstret massepsykose: "Ja, vi kan." Det er planen at lade [17] alle mellem 18 og 24 år aftjene 3-4 måneder  på et tvungent grundlag! Således vil Obama få en trofast kadre ligesom Hitler Ungdommen til at sikre sin magt.

[18] 2. Massehypnose. Hitler var mester i massehypnose. Efterligner Obama Hitler på dette punkt? ? Her er en [19] video, som viser Obamas meget enkle massepsykosetricks – og hvor de virker!
[20] [20]
 Obama-i-berlin3. Gestik og måden at tale på. Hitler fortryllede masserne ved sit misbrug af det tyske sprog og sin gestik. Her er en [21] video, der viser Hitler tale. Denne  [22] Linguistic Neural Programming (NLP) er det ekstremt vigtigt at beherske for at blive en karismatisk leder, som kan forføre masserne, og den blev brugt af Ronald Reagan, Billy Graham og - og nu af Obama,  [23] video .
 
4. Kunsten at lyve. Som vist i denne  [24] video  har Obama ikke holdt sine valgløfter. I Berlin den 24. juli 2008 (højre) påstod han, at Polar-indlandsisen smelter, og at de atlantiske kyster var vigende (på grund af stigende havspejl). Dette er en åbenlys[25] Ny Verdensordensløgnløgn.

5. Krigsliderlighed. Hitler ville krig. Obama lovede at trække de amerikanske tropper ud af Irak inden et år - nu er fristen blevet forlænget på ubestemt tid, [24] video. Obama skal nu finde flere penge til krigen i Afghanistan og er blevet mere aggressiv i Pakistan - er ved at sende  [26] 21.000 flere tropper til Afghanistan.

6. Hitler ønskede "Neuordnung Europa". Obama ønsker [27] globalt borgerskab og fælles menneskehed i den nye verdensorden.

7. Hitler var en kultperson, en Messias. Det er Obama også  [28] video  - dette viser hjernevaskede børn, som skanderer parolen "Ja, vi kan, ja vi kan". Hvor mange tror på det vrøvl dag?

[29] Hitler-kult8. Hitler anvendte koncentrationslejre til at sætte folk i uden rettergang. [30] Obama har foreslået (New York Times, May 22, 2009), at personer, der mistænkes for "terrorisme" bør sættes fast til "langvarig tilbageholdelse" uden rettergang! Siger De, at det ikke kan passe? Se denne chokerende [31] Video-tale af Obama. Såkaldte FEMA-koncemtration-lejre siges at være klar til at modtage sådanne regeringsfjendtlige "terrorister." - [32] Fox News gør op med den historie blot for at give os en anden om en amerikansk koncentrationslejr! Men [33] Alex Jones argumenterer overbevisende for deres eksistens.

Kommentar
Men Hitler har en stor fordel i forhold til Obama: Hitler levede op til sine løfter, gav tyskerne arbejde (desværre med krigsforberedelser). Det gør Obama ikke, kan ikke. Hitler gjorde fattige tyskere bemidlede, beskæmmede tyskere stolte af deres land - i Obama's tilfælde synes det at være omvendt. Derfor ved Obama måske, at han skal at handle hurtigt for at tilfredsstille sine magt-gale [34] Nye Verdensordens mestre, der har bragt ham frem mhp. deres [35] verdensregering og [36] her. Jeg spekulerer på, hvad præcist Obama's rolle er. Men han synes ikke at være en fredsfyrste. Han forekommer mig at være - Obama's mand, der ønsker at gøre noget for at sikre Obama stigende magt. Hans vicepræsident, [37] Joe Biden gav os et meget dystert profeti om  Obamas umiddelbare fremtid.

EUs fundament var nazister og nazi-penge
[38] Eu-hagekorsflag[39] The Daily Mail 9 May. 2009: USA's militære efterretningstjeneste har offentliggjort EW-Pa 128. Dokumentet, også kendt som Red House-rapporten, som er et detaljeret referat af et hemmeligt møde på Maison Rouge Hotel i Strasbourg den 10. august 1944. Der gav nazistiske embedsmænd en elitegruppe af tyske erhvervsfolk til opgave at planlægge for Tyskland efter krigen, forberede nazisternes tilbagevenden til magten og arbejde for et "stærkt økonomisk tysk imperium«. Med andre ord: Det fjerde Rige. Den tre-siders, tæt skrevne rapport, beskriver i detaljer, hvordan erhvervsfolk skulle arbejde med det nazistiske parti på at genopbygge Tysklands økonomi ved at sende penge via Schweiz. De ville oprette et netværk af hemmelige frontselskaber i udlandet. De ville vente, indtil forholdene var rigtige. Og så ville de overtage Tyskland igen. Nazinavne som Ludwig Erhard, Hermann Abs, Krupp, Flick spillede en meget vigtig rolle i genopretningen af den tyske økonomi. Erhardt, der blev finansminister og senere kansler og er ansvarlig for "Wirtschaftswunder," grublede over, hvordan tysk industri kunne udvide sit greb om det knuste eropæiske kontinent. Svaret var gennem overstatslighed - den frivillige overgivelse af national suverænitet til et internationalt organ.

[40] EUs Rammebeslutning om Racisme og Fremmedhad samt [41] EUs Arrestordre er afgjort lovgivning, der minder om Nazityskland. Det samme gør EUs [42] konsensusprincip.

Så nu vil jeg lade det være op til Dem at bestemme, hvor godt Mussolinis definition passer på EU i dag. Måske [43] dette,  [44] dette og [45] dette kan inspirere Dem.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8814

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhitler-2dtale5.jpg
[2] Mussolini : http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#cite_note-22
[3] The Independent 22 Nov. 1998: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/hitler-and-the-socialist-dream-1186455.html
[4] evner til at forudsige: http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Celente
[5] video: http://www.youtube.com/watch?v=akH5C3f4aTI
[6] Mussolini er enig: http://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dtaler.jpg
[8] Global Res. 23 May, 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13716
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercity-2dyear4.jpg
[10] 13. Febr. 2008 har Fox News : http://mediamatters.org/research/200802130016
[11] CFRer: http://euro-med.dk/?p=4041
[12] Trilaterale Kommissionister: http://euro-med.dk/?p=547
[13] Bilderberg mødet i 2008: http://www.dailypaul.com/node/51545
[14] video: http://www.youtube.com/watch?v=WEghwtj1lSU&feature=related
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhitler-2djugend-thumb3.jpg
[16] video: http://www.youtube.com/watch?v=G0NxgN84ZFk&feature=player_embedded
[17] alle mellem 18 og 24 år aftjene 3-4 måneder : http://rightvoices.com/2008/11/13/obamas-youth-compulsory-civil-defense-service/
[18] : http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dnuke-2diran2.jpg
[19] video: http://www.buzzfeed.com/eliot/barack-obama-is-your-hypnotist-26q
[20]
: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2di-2dberlin11.jpg
[21] video: http://www.youtube.com/watch?v=gyrc8fnI-6c
[22] Linguistic Neural Programming (NLP): http://www.trcb.com/education/psychology/obama-hitler-graham-and-regans-hand-movements-analyzed-with
-nlp-7685.htm

[23] video : http://www.youtube.com/watch?v=ZyW7X4isOEo
[24] video: http://video.google.com/videoplay?docid=6223232123104914517&ei=-9i4SciUE4G0wgPx1s3IAQ&q=Obam
a+deception+site%3Avideo.google.com&hl=en&so=1&dur=3

[25] Ny Verdensordensløgnløgn.: http://euro-med.dk/?p=5286
[26] 21.000 flere tropper til Afghanistan: http://www.nytimes.com/2009/04/03/us/politics/02web-baker.html
[27] globalt borgerskab og fælles menneskehed : http://www.youtube.com/watch?v=xLD6uB2QIbc&NR=1
[28] video : http://www.youtube.com/watch?v=cdPSqL9_mfM
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhitler-2dkult2.jpg
[30] Obama har foreslået : http://www.nytimes.com/2009/05/23/us/politics/23detain.html?_r=1&hpw
[31] Video-tale af Obama: http://blog.balder.org/?p=687
[32] Fox News gør op med den historie : http://www.foxnews.com/story/0,2933,513024,00.html
[33] Alex Jones argumenterer overbevisende for deres eksistens.: http://video.google.com/videoplay?docid=-7587464822493624207
[34] Nye Verdensordens mestre: http://euro-med.dk/?p=511
[35] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[36] her: http://euro-med.dk/?p=5733
[37] Joe Biden gav os et meget dystert profeti : http://euro-med.dk/?p=3316
[38] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dhagekorsflag5.png
[39] The Daily Mail 9 May. 2009: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourt
h-Reich--EU.html

[40] EUs Rammebeslutning om Racisme og Fremmedhad: http://euro-med.dk/EU-Documents/Framework-Decision-On-Racism-And-Xenophobia-93739.pdf
[41] EUs Arrestordre: http://euro-med.dk/?p=1504
[42] konsensusprincip: http://euro-med.dk/?p=7020
[43] dette: http://euro-med.dk/?p=2042
[44] dette : http://euro-med.dk/?p=3470
[45] dette: http://euro-med.dk/?p=6956