Brüssel 5. Mai 5, 2008. "Islam er i dag en del af  Europa. Det er vigtigt at forstå dette. Man bør ikke se islam som værende uden for Europa.Vi har allerede en vigtig tilstedeværelse af islam og muslimer blandt vore borgere," sagde José Barroso på en pressekonference i eftermiddag efter en uformel dialog mellem EU-ledere og ca 20 højtrangerende repræsentanter for kristendom, jødedom og islam i Europa. Han fordømte begrebet "civilisationssammenstød".

Hvordan vil Barroso forhindre dette sammenstød, som takket være EUs anstrengelser allerede er i fuld gang, som enhver kan se hver dag?
Traugott Schoefthaler, 1. direktør for  Anna Lindh Foundation"Javier Pérez de Cuéllar og Amin Maalouf kommer til samme konklusion: Kulturpolitik må undgå skematiske Begreber som den sædvanlige skelnen mellem "os" og "dem". De advarer til og med mod den videre brug af udtrykket "den anden",  der i næsten alle interkulturelle uddannelsesbegreber er standard, idet det åbner mulighed for at pålægge individet kollektive identiteter".

Formål med Anna Lindh Foundation: Kendskab, anerkendelse og gensidig respekt mellem  religioner og trosretninger, kulturer og værdier, som er fremherskende hos partnerne, skal fremmes. Områder med kulturelt sammenfald mellem Euromed landenes befolkninger skal identificeres, udvikles og fremmes - med det mål  at fremme tolerancen og den interkulturelle forståelse samt at undgå stereotyper, fremmedfrygt og racisme. Den vitale vigtighed skal understreges, for at sikre, at alle partnere tilskynder til udvikling og fordybelse af det Euromediterrane Partnerskabs kulturelle og menneskelige dimensioner samt værdier i alle afskygninger.
Anna Lindh Foundation er grundlagt i 2005 af EU, i samarbejde med Europarådet, den Arabiske Liga, ISESCO og UNESCO.
Anna Lindh Foundation er hjemmehørende på Biblioteket i Alexandria, Ægypten.

EU har udnævnt 2008 til "Året for den Interkulturelle Dialog". Denne blog har berettet derom her, og her samt
her .

Anna Lindh Foundations "1001 Aktioner"
Dialog mellem folkeslag og interkulturelt samliv er en af hovedudfordringerne ved begyndelsen af det 21. århundrede. Dette spørgsmål er særligt vigtigt for det Euromediterrane Partnerskab. Denne vidtrækkende politiske ramme mellem EU og dens partnere i den sydlige Middelhavsregion, som førte til oprettelsen af Anna Lindh Foundation, er indholdet i værdierne i ‘1001 Aktioner’ kampagnen .
Euromediterranien-kort med angivelse af arrangementerne her

Hovedformålet med kampagnen omfatter
1. Koordinere forskellige initiativer og aktioner for dialog, som finder sted i Euromed regionen for at øge synligheden af organisationer, individer og aktioner for dialog. 2. Skabe en følelse af fællesskab gennem  Anna Lindh Foundations 37 netværk for at vise synligheds- og indflydelsesniveauet, som man kan nå gennem fælles handling mht. dialogarbejde i civilsamfundet og den videre offentlighed.

1001 Aktioner

Under oprettelsen af Anna Lindh Foundation i 2005 udnævnte hver enkelt regering i de 37 medlemslande af det Euromediterrane Partnerskab en organisation til at støtte civilsamfunds- organisationernes samling og netværkssammenknytning, en organisation, som skal være aktiv for og hellige sig fremning af dialogen mellem folkeslagene i regionen: "Anna Lindh Netværkerne".

Netværkerne bringer  mere end 1500 medlemsorganisationer fra forskellige områder af civilssamfundet sammen og udgør basis i Anna Lindh Foundations kerneprogram, der i dag fokuserer  på 3 hovedlinier:  • Støtte til udviklingen af civilsamfundsorganisationernes nationale netværk • Gennemførelse af projekter og programmer med høj grad af synlighed, som medinddrager adskillige nationale netværk samt støtte til medlemmer for at gennemføre dialogaktionerne • Antage rollen som iagttager af de elementer, som bidrager til udviklingen af forståelse og fred i regionen.

Fred er et ord, som man oftest benytter, når man planlægger krig eller kaos. Her en fredsdue fra det tidligere DDR.

Gennem denne enestående tilgang fortsætter Anna Lindh Foundation i dag med at udvide sine netværk med forøget synlighed af dialogaktionen i regionen og spiller en førende rolle i dannelsen af det Euro-Mediterrane område som et område for samarbejde, udveksling bevægelighed (for muslimer) af gensidig forståelse og fred." 

Året for den Interkulturelle Dialog
Nylige internationale og lokale begivenheder har vist, hvor urørlige elementer som kultur og religion kan påvirke samliv mellem folekslag og samfund. Derfor har EU helliget 2008 til temaet "interkulturel dialog".
EUs Formål med den interkulturelle dialog er at fremme den interkulturelle dialog som et instrument til at bringe individer og samfund med forskellige kulturer sammen.

Interkulturel dialog bidrager til en del strategiske EU prioriteter, så som at respektere og fremme  kulturel forskellighed, EUs forpligtelse til til solidaritet, social retfærdighed og forstærket sammenhængskraft samt at tillade EU at indgå nye effektive partnerskaber med nabolande.
I forberedelsen til 2008, EUs År for den Interkulturelle Dialog, forbereder Anna Lindh Foundation sig på at iværksætte en en stor international kampagne:"1001 Aktioner for dialog" .

2. fase - mobilisering

"Netværk-puslespil":  Anna Lindh Foundations formål  i  EUs, ISESCOs, den Arabiske Ligas (ALECSOs) og UNESCOs tjeneste.

Disse 2 faser tager sigte på:• at mobilisere civilsamfundsgrupperne og den videre offentlighed til at slutte sig til kampagnen, idet de tilslutter sig dialogen og organiserer den. • Starte en storstilet kampagne for at medinddrage de nationale og internationale medier • Information og fremmende møder gennem netværkerne  • forberede kalenderen med de forskellige aktioner.

3. fase - fejring
Denne 3. fase vil se:  • Gennemførelse af et enormt antal aktioner i begyndelsen af maj 2008 • “Dialognatten".

Idet den støtter sig på sin enestående rolle som netværk for civilsamfund i 37 lande, går "1001 Aktioner-kampagnen" i gang med at mobilisere  folkeslag og grupper i hele regionen for at a gennemføre fremning af dialog under et fælles banner.

For at gøre denne fælles bevægelses synlighed størst mulig, vil en stor del af  Aktionerne blive timede, så at de vil finde sted i begyndelsen af maj og kulminere i "dialognatten", hvori kulturelle begivenheder finder  sted samtidig i 37 lande.  

Anna Lindh Foundations mål
Inderst inde er  formålet med ‘1001 Aktioner’ kampagnen , at vi kan nå meget mere ved fælles handling…..at vi derved kan skabe maximal virkning. 

Det er gennem denne kollektive mobilisering, af mennesker og aktioner, at vi kan sammenkæde vore initiativer og øge synligheden af dialogaktionerne i hele Euromediterranien regionen.

Men det allervigtigste er, at alle projekter medinddrager dialog mellem mennesker og fokuserer på målet: at lære "den anden" at kende.

Der findes en vifte af aktiviteter, som kunne udvikles under banneret "1001 Aktiviteter", f.eks. et internationalt seminar om kulturel konflikt, film screening og debat, en interkulturel nat ved universitetet, problem-baserede workshops i skolen, lokalt eller i ungdomsgruppen.

Dialognat
Om aftenen d. 22. maj 2008 er den Euro-Mediterrane Dialognat, en enestående kulturel begivenhed, som finder sted samtidig i alle 37 Euromediterrane lande - udviklet af Anna Lindh Foundation, dens netværk og partnere, incl. kulturministerierne, EU Kommissionen og Coppem Netværket af regionale og lokale myndigheder.

Begivenheden er planlagt til nøjagtigt en uge før de Euro-Mediterrane kulturministres første møde, der finder sted i Athen - for at forelægge ministrene resultaterne af natten.

Aktiviteterne, der er planlagt for natten, omfatter offentlige debatter, som munder ud i  musikkoncerter, teaterforestillinger med lokale kunstnere, madfestivaler, hvor forskellige samfund kommer sammen. Deres hovedformål er at tilbyde Publikum en kulturel og behagelig oplevelse, så de bedre kan forstå deres nabo og for at vække en følelse af nysgerrighed mod "den anden".

Anna Lindh Foundations hædring af forkæmpere for islamisering: Anna Lindh Foundation “EuroMed Journalistpris For Den Kulturelle Dialog.”
1. Jamila Zekhnini fra Belgien, anerkender kvinder, som fremmer et alternativt billede af deres religion - i en artikelserie "Muslimske Kvinder" , som blev offentliggjort i Agenda Interculturel.  Journalisten  priser en ny bevægelse blandt muslimske kvinder , som står på deres ret, idet de erklærer, at islam  i modsætning til den sædvanlige fremstilling,   kan være for kønnenes ligestilling.
2.
I sin artikel "Hvorfor vente på massakren?", offentliggjort i Dnevnik Tidende, udforsker Uros Skerl fra Slovenien, bosniernes  foruroligende situation, denne udsatte folkegruppe, som lever i EUs nabolag. Trods afslutningen på bosnienkrigen 1995 alarmerer artiklen det internationale samfund mod en latent konflikt, der kan eksplodere mellem serbere og bosniere .
3. Gideon Levy fra Israel, beskæftiger sig med et ømfindtligt emne i sin artikel "Børnene af 5767", offentliggjort i Haaretz. På udgivelsesdagen fejrede israelerne det jødiske nytår, mens artiklen gennemgik forskellige historier om palæstinensiske børn, der blev dræbt af israelske sikkerhedskræfter i tiden sept. 2006-sept. 2007. Artiklen er ikke blot skrevet meget modigt - men understreger et problem, som kun sjældent berettes i israelske medier.
4.
Desuden har 2 journalister fået hædrende omtale af juryen: Nadia Al Awady fra Ægypten for sin artikel "Indenfor i de Palæstinensiske Modstandsbevægelser" ", offentliggjort på Islam Online , og Valentino Stefano fra Italien, for sin artikel "Cosmopolitan Pyla: Hvor Cypern allerede er genforenent" , offentliggjort i Il Venerdi.

EUs rolle i denne smeltedigel
Dette Europæiske År for Interkulturel Dialog omfatter en række debatter  mellem EU-Kommissærer og parlamentarikere , repræsentanter for interessegrupper og tænke-tanke, journalister og studenter om, hvordan EU kan fremme dialogen mellem kulturerne.

Fokus på denne debat er at fremme respekt og forståelse mellem racerne og religionerne, at inddrage kulturel og religiøs forskellighed samt bringe folkeslag af forskellige trosretninger og religioner  sammen.

De første 2 diskussioner så på virkningen af indvandring på den interkulturelle dialog samt brugen af kunst til at nærme sig og forstå andre kulturer. 4 debatter mere vil finde sted inden slutningen af året - om interkulturel dialog på arbejdspladsen, mangesprogethed, uddannelse og mediernes rolle. 

Kommentar: Har De læst Peer Gynt af Henrik Ibsen? Denne mand havde ingen personlighed, ingen kerne og skulle ved sin død derfor smeltes sammen  med andre svage personligheder i en stor masse til brugbart materiale. Det, som EU og Anna Lindh Foundation har for med os minder mig om denne scene med knapstøberen.
Desuden minder dette mig om Hitler Jugends og senere DDRs Freie Deutsche Jugends forsøg på at begejstre ungdommen for diktaturet og dens egen undergang.
Dette forsøg forekommer krampagtigt: Man vil forsøge på et år at opnå, hvad vore forfædre har strittet energisk imod i 1400 år: islams overherredømme i Europa. Hvorfor mon? 

Endelig forekommer hele projektet mig antikveret: Vel de fleste psykologer og sociologer ved i dag, at folk kun kommer hinanden nærmere gennem dialog, hvis de ikke skilles af ideologi. For hvis det forholder sig sådan,  taler man sig fra hinanden. Sådan som endog den daværende direktør for  Anna Lindh Foundation, Traugott Schoefthaler , måtte konstatere ("Hvad gik galt med dialogen mellem kulturerne?") under "MuhammedkKrisen" , hvorfor han fremtidig kun ville overlade dialogen til skolede folk (NGOere)- ikke til menigmand!!

Problemet er, at EU med vilje ser bort fra Koranindholdet og beskrivelserne af Muhammeds liv.