(Forudsat Reformtraktaten ikke bliver blokeret ved folkeafstemning).

Konklusioner, man er enig om på 9. Euro-Mediterranske Møde for Udenrigsministre, Lissabon, 5-6 November 2007

Dette er meget foruroligende læsning. De euromediterranske gudeaspiranter ønsker ikke kun at forme det euromediterranske område – men også dens mennesker i overensstemmelse med deres utopiske forgodtbefindende. Dette er ikke blot fascistisk eller stalinistisk. Det er ideologiens natur: Skab et “nyt”, hult   “menneske”uden sjæl og lydigt modellervoks for herskeren. D. 24. okt. 2007 erklærede EU, at dens ideologi er illuminismen, alle ideologiers moder, den diktatoriske drivkraft bag verdensstatsbevægelsen.  De ved , at de skal udføre eksperimentet på europæerne alene, fordi de ikke kan bevæge muslimerne en tomme. Derfor er de islams spytslikkere. 

Ministrene byder Albanien og Mauritanien velkommen i Barcelona Processen

                                                                                                                                          
Ministrene blev enige om at organisere en ministerkonference i Marokko i 2009 med det formål at støtte nationale programmer om menneskelig udvikling og indlede arbejde i retning af en fælles Euromediterransk Strategi om Menneskelig Udvikling. Til den ende pålægger ministrene højtstående eksperter og funktionærer at holde et forberedende møde.

Ministrene noterer sig det første møde i det Euromediterranske Ungdoms- parliament in (Berlin 26 Maj – 3 Juni 2007) for at give unge fra begge sider af Middelhavet lejlighed til at diskutere deres synspunkter om regionen og udsigterne for fremtidigt samarbejde og bød 2. udgave af dette parlaments samling i Marokko næste år velkommen. Ministrene understregede , at aktiviteterne i  Euromed Ungdomsprogrammet bidrager til de unges aktive borgerskab og til dialog mellem civilsamfundene, og de noterer sig Marokkos forslag om at være vært for en ministerkonference om ungdom.  Ministrene noterer med tilfredshed, at Kommissionen vil indlede forhandlinger med et antal middelhavspartnere i begyndelsen af 2008 mhp. at slutte bilaterale protokoller, som forventes afsluttet rettidigt til at levere fremadskridende liberalisering af tjenesteydelser og afsluttes med positivt inden 2010.

                                                                                                                                         
Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) har investeret ca 6 billion euro.

Slovensk initiativ til oprettelse af et Euro-Mediterransk Universitet i Slovenien.

Anna Lindh Foundation for the dialogue between cultures” (uden "os" og "dem") har siden sin oprettelse i 2005 i Alexandria fuldt ud vist sig som stiftelsen, der tager sig af de kulturelle forskelligheder gennem kulturel, intellektuel og ”civil society” udvekslinger.  Ministrene opmuntrer Anna Lindh Foundation til at søge efter yderligere måder at medinddrage et bredt spektrum af samfundet i sit arbejde. Til denne ende foreslog de seminarer i 2008 mhp. at bekæmpe alle former for diskrimination, racisme, fremmedfrygt og religiøs intolerance samt om borgernes rolle, mht. at fremme mådehold og at forkaste ekstremistiske synspunkter.

De gentager også den fuldstændige forkastelse af forsøg på at forbinde nogen som helst religion eller kultur med terrorisme. Her brænder den danske ambassasde i Beirut som led i muslimsk vrede oer Muhammed-tegningerne i J-P.

 Ministrene anerkender værdien af de forskellige aktiviteter i mediesektoren (uddannelse af unge journalister, TV- og radioprogrammer på lokale sprog, pressesupplementer, meningsundersøgelser og oversigter osv., som kan hjælpe til  at synliggøre Euromed Partnerskabet i den euromediterranske region og bidrage til en gensidig forståelse mellem folkeslagene i den euromediterranske regiongennem oplysnings og kommunikationsprogrammer.

Euro-Meds Audiovisuelle Konference holdt møde I Berlin I februar 2007 for at vurdere de fremskridt, der er gjort i denne sektor og for at diskutere overførsel af viden. En tænketank er oprettet med det formål at prioritere for den audiovisuelle industri i Middelhavsregionen i de kommende år.

Endvidere hilste ministrene vedtagelsen af ”Alexandria Erklæringen” af IV. Euro-Mediterranske Universitetsforum (11.-12. Juni 2007) velkommen, som lægger vægt på behovet for udveksling af forskere og medlemmer af det akademiske samfund mellem alle højere uddannelsesinstitutioner i det euromediterranske område (der også omfatter hele EU).

Det forestående euromediterranske ministermøde om indvandring vil være en god lejlighed til at understrege den forøgede værdi af det regionale rammearbejde, idet man betoner behovet for fortsat fremskridt af alle partnere til at nå det strategiske mål at gøre  de sociale og økonomiske fordele ved indvandring så store som muligt for oprindelses- gennemgangs- og modtagerlandene, foruden fortsat samarbejde om at tackle den illegale immigration.


I sammenhæng med denne udenrigsministerkonference sagde EU-kommissær for Udenrigs- og Europiske Naboskabsanliggender, Benita Ferrero Waldner: ”Femårsplanen fra Barcelona-konferencen (10-års-opfølgningen 2005) er baggrunden for vore fælles bestræbelser. Efter 12 år med fremadskridende samarbejde behøver vi politisk vilje, mod og beslutsomhed for at virkeliggøre de mål, vi satte os i 2005, mht. vor hensigt om fred, velstand og sikkerhed i regionen. Partnerskaber er principielt om mennesker. Derfor vil vi diskutere indsatsen på områder, hvor vi vil skabe fremskridt for regionens folkeslag.”