Israel mod Iran

Posted By Anders On May 19, 2009 @ 00:06 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Bushehr-nuclear-pow_492929aTonen i Israels og Irans regeringer om hinanden - aldrig til hinanden - over Irans nukleare bestræbelser er maksimalt negative - og udtrykker et ønske om at angribe hinanden - endog om at udslette af landkortet - det er i hvert fald, hvad Ahmedinejad har lovet Israel igen og igen. Da Israel er "partner" i [2] Middelhavsunionen, er dette mulige atomragnarok relevant for os alle - takket være "vores" uansvarlige Nye Verdensordenspolitikere. Denne blog har [3] tidligere og [4] her rapporteres om udviklingen i dette opgør.
Naturligvis har Ahmedinejad bragt Israel til fortvivlelse.

Men der er en joker i dette spil: [5] Huset Rothschild , der har finansieret de første jødiske bosættelser i Palæstina i slutningen af 19. århundrede, bestukket præs. Truman til at anerkende den nye stat Israel i 1948, og som har bygget et [6] globalistisk tempel og [3] her for sig selv i Jerusalem - Højesteretsbygningen. Rothschilderne er initiativtagerne til og støtter af verdensstaten og en verdensregering af deres egne multinationale selskaber og deres korrupte medhjælpere - "vores" politikere og medier. For at få en verdensstat må alle nationale grænser afskaffes. Hvorfor grundlagde Rothschilderne altså en ny nationalstat, Israel?

Hvad gør Rothschild i dag? 
[7] The National 6 Nov., 2008: Baron David Rothschild deler de fleste mennesker mening om,  at der er en ny verdensorden. Efter hans mening vil banker miste indflydelse, og der vil komme en ny form for global regering. Selv om hans kontor har bestridt, at han var en del af den officielle delegation under Mr. Gordon Brown's ffinansieringtur til Golfstaterne, er det sandsynligvis ikke nogen tilfældighed, at han dukkede op i den samme del af verden på det rette tidspunkt. Det er sådan, Rothschilderne har arbejdet i århundreder: stille og roligt, uden dikkedarer, bag kulisserne. "Vi har haft 250 år eller deromkring, hvor familien har været inddraget i finansieringsforretninger," siger baron Rothschild. "Vi yder rådgivning på begge sider af balancen, og vi gør det på globalt plan."

[6] Højesteret i Jerusalem blev finansieret af Rothschild. Bemærk pyramiden med Lucifer's alt-seende øje på taget.

Rothschilderne har hjulpet den britiske regering - og mange andre - ud af et finansielt tomrum, lige siden de finansieres Wellington's hær og dermed sejr over franskmændene ved Waterloo i 1815 (Kommentar: – hvor [8] Nathan Rothschild snød Londons børs så den krakkede på falske rygter om Wellington 's nederlag ved Waterloo - men gennem sit kurersystem vidste han bedre. Da man kunne få aktierne for en slik, købte Nathan dem!!). Inden det 19. århundrede  styrede de en finansiel institution med magt og indflydelse i et kombineret Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley og måske endda Goldman Sachs og Bank of China i dag. (Kommentar: Rockefellerne er deres højre arm, som nu er ved at kvæle USA og Europas nationalstater gennem deres Nye Verdensordensklubber).

I 1820'erne leverede  Rothschild penge nok til Bank of England til, at den kunne afværge en likviditetskrise. (Kommentar: Dvs. de købte Bank of England!) "Der er ingen debat om, at Rothschild er en jødisk familie."
Opbygningen af et globalt firma før globaliseringen betødt en tankegang om deling af risiko og ansvar. "(Kommentar: Eller en fast tro på deres egne planer!!)
[9] David_rothschildDe står nu stærkt i Europa, Asien, især Kina, Indien, såvel som Brasilien. Det er den rolle som betroet rådgiver for både regeringer og virksomheder, som Rothschild håber at bygge videre på i den Persiske Golf-region."

                     Baron David Rothschild synes at være den finansielle leder af Rothschild-dynastiet.

Som gentagne gange konstateret på denne blog er denne familie og deres sammenflettede allierede, Rockefellerne, ude efter magt og penge. De udplyndrer samvittighedsløst amerikanerne – og nu hele verden – ved hjælp af [10] Federal Reserve System, hans repræsentanter [11] JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley og måske endda Goldman Sachs - alle skyldige i den [12] nuværende økonomiske krise). 
Tror du, at de vil skåne staten Israel, hvis de kan øge deres magtgreb om verden og tjene en pæn sum penge ved at lade Israel gå til grunde, fordi der er bedre forretning ved Golfen? De financierede den [13] Russiske Revolution  og [14] Holocaust. Denne familie er de hemmelige herskere i verden, hvis politiske "regenter" alle er økonomisk i deres lommer - og dermed afhængige af Rothschild!

Så hvad skriver deres selverklærede Nye Verdensordens, familiens højre arms, den Rockefeller-dominerede [15] Council on Foreign Relations' avis, [16] New York Times  i en lederartikel den 8. april 2009? "Jeg køber ikke den opfattelse, som Netanyahu fortalte Goldberg, at Iran er "et fanatikerregime, der kan sætte sin trosivrighed over sin egen interesse.” "Hver lap dokumentation tyder på, at tværtimod driver egoisme og overlevelse mullaherne. Alligevel insisterer Netanyahu (for meget) på, at Iran er "et land, der forherliger blod og død, herunder sin egen selvopofrelse." Huh? Hvad, der er kritisk lige nu er, at Obama ser Netanyahus skræmmekampagne med en passende skepsis, holder ham i tømme og fortsætter sin regime-anerkendelsesåbning mod Teheran. " Det lover ikke godt for Israel

Krigsforberedelser
Allerede sidste år foretog israelerne en [17] spektaculær manøvre over Middelhavet over afstande svarende til afstanden til Iran. Men præsident Bush forbød israelerne at angribe Iran – tilsyneladende til gengæld for, at iranerne ikke skulle genere US tropper i Irak og Afghanistan!   [18] Præsident Obama har også – tilsyneladende i nervøsitet – forbudt Israel at angribe Iran nu - kun 4 dage før Netanyahus besøg i Det Hvide Hus! Obama og Pentagon har deres øjne på Afghanistan og Pakistan - [19] Det Store Skakbræt- og ønsker ingen problemer andre steder i omfeltet! Men det synes også, som om [20] AIPAC– den jødiske lobby i USA - dominerer mere end halvdelen af Kongressen, og at Obama er under pres. Israels udenrigsminister, [21] Liebermann, gav den 5. maj vestligt diplomati 3 måneder til at arbejde. Derefter må der træffes foranstaltninger, sagde han. Nu [22] øver det israelske luftvåben sig mod russiske MIG-29 krigsfly som bruges af arablande og Iran – udlånt af et ukendt land!

[23] The Times 18. april, 2009: Det israelske militær er ved at forberede sig på at iværksætte et massivt luftangreb på Irans nukleare faciliteter inden for få dage efter, at at der bliver givet grønt lys af dens nye regering. Blandt de skridt, der er taget for at klargøre israelske styrker til, hvad der ville være et risikabelt angreb, som kræver nålestiksluftangreb, er anskaffelse af tre Airborne Warning og kontrolsystem (AWAC) fly og regionale missioner for at simulere angreb. To landsdækkende civilforsvarsøvelser vil hjælpe med at forberede offentligheden på repressalier, som Israel kan komme ud for. En embedsmand tilføjede, at det var usandsynligt, at Israel ville foretage et angreb uden at modtage mindst en stiltiende godkendelse fra Amerika, der har anslået en mere forsonende tone i forbindelse med Iran.

[24] DEBKAFILE 15 April: Detaljeret rapport udarbejdet af Center for Strategic & International Studies (CSIS) i Washington i sidste måned, konkluderer, at den jødiske stat har alle de ressourcer, der er nødvendige for et vellykket angreb. Da han for nylig blev spurgt, sagde  Adm. Mike Mullen, formand for The Joint Chiefs of Staff, at han var enig.

Israel og USA
[25] DEBKAFILE 15. april: Benjamin Netanyahu erklærede ved sin edsaflæggelse, at hvis amerikanske sanktioner og diplomati mislykkes, vil Israel  blive tvunget til at gribe ind over for Irans atomvåbenambitioner, og tiden var knap. Hans ord blev gentaget af Barak. General Ashkenazi var inviteret til Strasbourg for at modtage flere dårlige nyheder til sin regering, nemlig at Obama administration ønsker Iran som sin centrale militære og efterretningspartner til at løse USA's [26] Netanjahu-okAfghanistan-Pakistan (kendt nu som "Afgpak") knibe. Washington vil ikke tåle nogen ensidig israelsk militær aktion, der kan forstyrre det amerikansk-iranske skridt i retning af samarbejde på Afpak arenaen. 

Israels premierminister Benjamin Netanyahu er [27] medlem af  US Council on Foreign Relations - selv om han er israelsk borger? [28] Ehud Olmert er også CFR-medlem! Her viser Netanyahu  tegnet på "[29] Den Guddommelige Konge," tegnet for Antikrist, der skal styre Jorden - fra Jerusalem? Se Rothschild Templet ovenfor. Tegnet betyder "Annuit coeptis": “han godkender vores virksomhed” i henhold til Texe Marr - som skrevet på bagsiden af USAs Great Seal og på hver eneste 1–dollarseddel (Se denne blogs header). 

[30] DEBKAFILE 16 AprilTeheran har effektivt afvist det seneste tilbud fra de fem permanente FN's Sikkerhedsrådsmedlemmer plus Tyskland om nukleare forhandlinger med direkte amerikansk engagement. Dette lukker døren for den amerikanske præsident, Barack Obamas, første diplomatiske manøvre for direkte dialog med Teheran.

Obama's planlagte dialog med Tehran fik yderligere et tilbageslag d. 4. april, fra Moskva. Kort efter, at de 6 magter havde offentliggjort deres forslag, sagde udenrigsminister Sergei Lavrov i  Ruslands parlament: "Forholdet mellem Rusland og dets nabo, Iran, er ved at udvide sig med høj hastighed."

[31] Debkafile 14 MayDirektøren for CIA, Leon Panetta besøgte Israel for to uger siden for at undersøge Israels intentioner med hensyn til et angreb på Irans nukleare faciliteter og dets enighed med Ægypten og Saudi-Arabien mhp. dette fælles mål. På den ene side viste Panetta israelske ledere en ny amerikansk rapport, som anslår, at Iran ikke har tilstrækkelige militære ressourcer til at beskytte sine nukleare anlæg mod angreb, og for det andet ville være tilbageholdende mht. modreaktion på et israelsk angreb. I Washington frygter man, at ved at koble sig sammen med Egypten og Saudi-Arabien, ville Israel kunne sende sine krigsfly mod Iran gennem de arabiske partneres luftrum, uden at bøje sig for USA.
Denne forståelse har fremkaldt en revision af politikken i Washington, hvilken stadig er i gang. Dette bekræftes af [32] The Times 16. maj, 2009.

[6] "The Times 5 May:Vice-præsident Joe Biden tilføjede, at Israel havde ret "til at gøre sin egen dom om, hvad det behøver for at forsvare sig selv", hvilket mange medlemmer af publikum så som et tip om, at USA måske gør det muligt at levere luftangreb mod Irans nukleare anlæg. Rahm Emanuel, Det Hvide Hus' stabschef, knyttede forbindelse mellem bestræbelser på at modarbejde Irans atomprogram - "den største trussel i Mellemøsten" - med fremskridt i fredsprocessen. Han fortalte et privat møde med Aipac donorer, at opgaven med at opbygge en international koalition mod Teheran vil blive gjort lettere, hvis Israel og palæstinenserne var i gang med en konstruktiv dialog.

Israel på vej til at blive  [33] isoleret i Middelhavsunionen?
EU har taget stilling for palæstinenserne i Gaza-krigen - og opfordrer nu Israel til at acceptere en to-stats-løsning med alle midler. Den Europæiske Union drøfter mulighederne for diplomatiske sanktioner mod Israel.

Tidsfaktoren
[34] The Middle East Times d. 10. april meddelte, at det måske vil være muligt for Iran at lave en atombombe inden for 60 dage. IAEA giver varierende oplysninger.
[35] The New York Times 18. maj 2009: Præs. Obama fortalte Netanyahu, at han ikke så noget behov for en frist for "diplomatiet" med Iran - han ønsker at vente og se til årets slutning. Dette passer ikke sammen med den israelske udenrigsminister, Avigdor Liebermans, termin omkring 1. august.
[36] Netanyahus kommentar var: "Vi vil forsvare os selv." 

Kommentar
Men hvem er denne Ahmedinejad?  [37] En iraner skriver om ham, at han ikke er sinssyg - men ufatteligt fanatisk jødehader, der vil styrte verden i afgrunden for at fremkalde sin Mahdis genkomst.
Noget kunne tyde på, at det ender med, at Israel går enegang mod Iran.

Hvis alle disse oplysninger er korrekte, kan vi forvente, at en katastrofe indtræffer i Mellemøsten en gang i år. Israel isoleret? Meget tyder på, at en sådan krise ikke kan - og sandsynligvis heller ikke  er planlagt til at være begrænset til Mellemøsten. Jeg kan ikke glemme vicepræsident Joe Bidens [38] video-erklæring om en alvorlig krise, der vil ramme os inden for et år - endog nævnte han Mellemøsten og Rusland som brændpunkterne. Dette sammen med “[39] Die Welts” mening , at en krig mellem Rusland og NATO er planlagt, virker ikke betryggende. 

Sådant sker ikke uden Rothschilds og Rockefellers billigelse ([15] Council on Foreign Relations (CFR), [40] Trilateral Commission, [41] Bilderberg, [42] Club of Rome). [43] CFR er imod et angreb på Iran.

"Albert Pike brevet" har været kendt i minst 60 år - og beskriver netop dette scenario.
Jeg tror, at [44] Albert Pike (eller hvilken illuminist, der nu skrev “hans”  brev til Mazzini havde  f.eks Ezechiel 35-39,Johs. Åb i tankerne. Og ifølge Guds planer, er det ikke Iran, som endeligt vil ødelægge Israel. Heller ikke den tyske islamekspert, Peter Scholl  Latour, [45] video mener det  - den mand, som har udtalt, at Jerusalems og Israels skæbne er et spørgsmål om Dommedag. Det er en opgave for en stormagt.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8640

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbushehr-2dnuclear-2dpow-492929a2.jpg
[2] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[3] tidligere: http://euro-med.dk/?p=1128
[4] her: http://euro-med.dk/?p=1476
[5] Huset Rothschild : http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm
[6] globalistisk tempel : http://politikglobal.blogspot.com/2008/06/0806-04-die-freimaurer-zeigen-in.html
[7] The National 6 Nov., 2008: http://www.thenational.ae/article/20081106/BUSINESS/167536298/1005
[8] Nathan Rothschild snød Londons børs så den krakkede: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdavid-rothschild1.jpg
[10] Federal Reserve System: http://euro-med.dk/?p=3029
[11] JP Morgan: http://euro-med.dk/?p=3973
[12] nuværende økonomiske krise: http://euro-med.dk/?p=8191
[13] Russiske Revolution: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/
[14] Holocaust: http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html
[15] Council on Foreign Relations' : http://euro-med.dk/?p=4041
[16] New York Times : http://www.nytimes.com/2009/04/09/opinion/09iht-edcohen.html?_r=2
[17] spektaculær manøvre over Middelhavet: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article4178960.ece
[18] Præsident Obama har også – tilsyneladende i nervøsitet – forbudt Israel at angribe Iran nu : http://www.haaretz.com/hasen/spages/1085466.html
[19] Det Store Skakbræt: http://euro-med.dk/?p=6904
[20] AIPAC– den jødiske lobby i USA - dominerer mere end halvdelen af Kongressen: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10699
[21] Liebermann: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1083208.html
[22] øver det israelske luftvåben sig mod russiske MIG-29 krigsfly: http://www.presstv.com/detail.aspx?id=94859&ionid=351020202
[23] The Times 18. april, 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6115903.ece
[24] DEBKAFILE 15 April: http://www.debka.com/article.php?aid=1386
[25] DEBKAFILE 15. april: http://www.debka.com/article.php?aid=1384
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernetanjahu-2dok9.jpg
[27] medlem af  US Council on Foreign Relations : http://web.archive.org/web/20041101025745/www.mega.nu/ampp/roundtable/CFRL-Rlist.html
[28] Ehud Olmert er også CFR-medlem: http://web.archive.org/web/20041101025745/http://www.mega.nu/ampp/roundtable/CFRL-Rlist.html#O
[29] Den Guddommelige Konge: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica24.htm#twenty-four
[30] DEBKAFILE 16 April: http://www.debka.com/headline.php?hid=6019
[31] Debkafile 14 May: http://www.debka.com/headline.php?hid=6075
[32] The Times 16. maj, 2009: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6289593.ece
[33] isoleret: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,617589,00.html
[34] The Middle East Times d. 10. april: http://www.metimes.com/International/2009/04/10/could_iran_have_nukes_in_60_days/2860/
[35] The New York Times 18. maj 2009: http://www.nytimes.com/reuters/2009/05/18/us/news-us-israel-usa.html?_r=1&hp
[36] Netanyahus kommentar: http://www.debka.com/headline.php?hid=6082
[37] En iraner skriver om ham: http://www.amilimani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=2
[38] video-erklæring: http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=dOwb9l0DtRA
[39] Die Welts” mening : http://euro-med.dk/?p=8525
[40] Trilateral Commission: http://euro-med.dk/?p=547
[41] Bilderberg: http://euro-med.dk/?p=1278
[42] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=651
[43] CFR er imod et angreb på Iran.: http://www.foreignaffairs.com/articles/65095/leon-hadar/misreading-the-map?page=2
[44] Albert Pike : http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[45] video: http://www.youtube.com/watch?v=wCzY0C20qQU