“Vejen Til Helvede”: Vrede I Europa. Beslutter Bilderbergmødet Depression Eller Langvarig Recession?

Posted By Anders On May 16, 2009 @ 16:23 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Så hvad fører denn nye globale orden med sig?[1]
EU Commissioner Joáquin Almunia
, "EU Pressemeddelelse 14. maj 2009: Der kan ikke være nogen effektiv regering af verdensøkonomien, uden at bringe alle de relevante aktører til bordet. Hvis nye globale magter skal tage deres del af ansvaret for global regering, så  må multilaterale institutioner gennemgå en gennemgribende reform. Disse reformer har været længe undervejs, og alligevel giver krisen en reel chance for at fremme denne dagsorden. Uden for enhver tvivl skal EU være en aktiv partner i denne nye globale orden."

Så hvad fører denne nye orden med sig?

[2] The Telegraph 8. maj, 2009: Dagen som Westminster længe har frygtet er kommet. Afsløringen af alle detaljer om [3] Parlamentsmedlemmernes udgifter vil gøre offentligheden rasende og få alvorlige konsekvenser.

EU-præsident, Mirek Topolánek: Den amerikanske og den britiske låntagning og udgifter (bail-outs) er [4] vejen til Helvede. Og det kan være sandt: Den 25. marts var der ingen købere til den britiske regerings obligationer (120 mio pund)! IMF, Confederation of British Industry, ECB synes at være af samme opfattelse.  [5] The Telegraph  hævder sågar, at Obama og Brown ser deres rådgivere (Geithner, Bank of England direktør, Mervyn King) som kommende fra helvede!


[6] Betænkelig brownI de seneste måneder har der været store [7] strejker i Frankrig , og [8] Sarkozy er bange for et nyt 1968 . Spanien og Italien oplevede også strejker og uro – hundredtusindvis af studenter, professorer og forældre marcherede til Rom d. 30. october 2008 til den største studenterprotest, som landet har set siden 1960erne,  [9] Storbritannien, hvor forsvarsministeriet endog forventer en [10] revolution fra middelklassen,  i [11] Grækenland, optøjer på [12] Island. Utilfredshed overalt – lige under overfladen – forstærket af den igangværende økonomiske krise – og multikulturen i England får nu politiet til at [13] straffe børn for “racistiske “ tankeforbrydelser, hvilket naturligvis forstærker vreden. I [14] Sverige har borgerne i en by taget sagen i egen hånd og forjaget voldelige irakiske flygtninge.

 

[15] The Telegraph , 3. april  2009: I hele landet er der en betændt vrede, en kogende vrede fra Det Forenede Kongeriges bærende klasser - lovlydige, hårdtarbejdende, skatte-betalende borgere - som i løbet af det sidste årsti er blevet fortvivlede. Gamle institutioner er nedgjort af en stamme af politiske pygmæer, der har skabt demokratisk underskud og taget vor yringsfrihed og borgerrettigheder. Vi betaler hele tiden mere og mere i skat og får mindre. Langt fra at opmuntre til at arbejde, straffer staten det. Det er den indesluttede vrede hos borgerne, der finansierer ministres udsvævelser. Når folkets vilje er i modstrid med regeringens hensigter, går politikerne bare udenom. Indvandring: Giv pokker i en smuldrende økonomi, og Storbritanniens åbne dør for udlændinge er offentlighedens bekymring nummer et. Mange er forfærdede over den måde, deres lokalsamfund er blevet forandret - uigenkaldeligt –til ukendelighed. Det offentlige skolesystem er en skændsel. Landdistrikterne har fået forbud mod rævejagt, mens britiske soldater sendes til en uhyggelig død med elendigt udstyr. Bander af teenagere hænger på gadehjørner, uden at tage sig noget til, men spyttende og bandende mishandler de forbipasserende – og der vises overbærenhed med bøller og snyltere. Disse vælgeres længsel efter kraftig gengældelse er er til at føle på.”

 

[16] eurofacts 13. marts 2009: 52 % Storbritannienes konservative vælgere og 42 % af Labours vælgere ser indvandring som politisk topprioritet – og aftagende EU magt kommer på 2. pladsen. 

[17] Rage-uk[18] BBC 23. Feb. Politiet – [19] samt regeringen -er i færd med at forberede sig på en "raseriets sommer" i Storbritannien mens folk slutter sig til protester over den økonomiske afmatning, siger en højtstående politiembedsmand i London.

Efterhånden som folks tillid til  regeringernes evne til at genoprette stabiliteten går tabt, bliver protester mere og mere sandsynlige. Der er en stigende bekymring over en mulig global pandemi af katastrofal uro.  Advarsler om social uro kommerer i stigende grad fra de højeste kilder. MI5 og endda [20] hæren forbereder sig på uro i Storbritannien  - har endog [21] spurgt soldaterne, om de er villige til at skyde på britiske borgere.
Men vores indenrigsredaktør sagde, at "aktivitet på websteder ikke nødvendigvis omsættes til handling på gaden".

Året har allerede set vilde strejker i hele Storbritannien i sympati med britiske arbejdstagere, der protesterede over brugen af udenlandsk arbejdskraft på [22] Lindsey olieraffinaderiet i Lincolnshire. Omkring [23] 100.000 deltog i en march i Dublin for at protestere over den irske regerings håndtering af landets recession .

[24] The Telegraph 21 March 2009 henviste til Economist's Efterretningskorps: "95 lande var placeret i "høj eller meget høj" risikoklasse (sociale omvæltninger). Rapporten  identificerede anvendelse af indvandret arbejdskraft i en tid med stigende arbejdsløshed som et mulig brændpunkt for uro i Storbritannien.  80 procent af britiske voksne mener, at indvandrere skal bedes om at forlade landet, hvis de ikke har et job. "
"Folkelig vrede over hele verden er voksende som følge af stigende arbejdsløshed, lønnedskæringer, bankredningsplaner,  fald i huspriserne og værdien af opsparing og pensionsfonde. Mens folk mister tilliden til regeringernes evne til at genoprette stabiliteten, synes protester mere og mere sandsynlige. "En bølge af episoder i de seneste måneder viser, at den globale økonomiske afmatning allerede er ved at få politiske konsekvenser." Dette er ved at blive opfattet som et forvarsel om værre ting fremover. Der er voksende bekymring for en mulig global pandemi af uro."
[25] Politivold-i-athen
Fra [26] oprøret i Athen 9. Dec. 2008. Politidrab på en 15–årig dreng ramte et ømt sted hos unge grækere, der er opbragte over  politiske skandaler og stigende fattigdom og arbejdsløshed – forværret af den globale økonomikrise.

Frankrig
En protestdag d.29.  Jan. fik tilslutning af op til 2,5 millioner mennesker. Meningsmålinger viser, at omkring 75 procent af de franske vælgere støtter strejkerne. "En meget stærk følelse af uretfærdighed er ved at blive opbygget."
[27] Video Mange analytikere forudser, at økonomien vil skrumpe med 2 procent i år, og arbejdsløsheden hoppe 25 procent i vejret til næsten 10 procent.

[28] EuObserver 20. marts 2009 I et rekordfremmøde gik så mange som tre millioner mennesker på gaderne i Frankrig (19. marts) for at protestere mod regeringens økonomiske politik som reaktion på den globale krise, i flg. fagforeningsskøn. Tallene var tættere på 1,2 millioner, siger politiet.
Landets lufthavne, tog, skoler og offentlige transport er blevet forstyrret af massedemonstrationen - den anden generalstrejke, som Frankrig stod over for på to måneder. I mellemtiden, har strejker også fundet sted i andre EU-lande, herunder Italien.

[29] Nato riots[29] BBC News : Ledigheden ventes at skyde op til 10% i de næste 12 måneder med  yderligere 350.000 afskedigelser inden udgangen af dette år. Mange mennesker er vrede over, at store selskaber som oliegiganten Total lader personalet blive afskediget samtidig med, at man offentliggør rekordoverskud.

                            NATO ballade

Italien
[30] Italiens præsident  har advaret om en "bekymrende" stigning i intolerancen mod indvandrere i hans land dagen efter at regeringen sendte en båd med ca 200 indvandrere [31] tilbage til Libyen uden at undersøge dem mhp. asyl i land.

Tyskland
[32] Deutschlandwelle 23 april 2009: Den tyske præsidentkandidat, Gesine Schwan, og topfagforeningsleder, Michael Sommer: "Hvis der ikke er tegn på håb om, at tingene forbedrer sig, så kan stemningen blive eksplosiv,” sagde hun. I et intervew med Tysklands ARD TV, advarede Sommer  om social uro, der svarer til 1930'ernes - hvor udbredt fattigdom banede vejen for, at det nazistiske regime tog magten.

Euroområdet 
[33] Deutsche Welle 13. May 2009: Ifølge Europa-Kommissionens seneste skøn, vil omkring 8,5 millioner europæere miste deres job i løbet af de næste to år, idet arbejdsløsheden når op på 10,9 % i euroområdet. Som resultat kan social uro i hele zonen tiltage med strejker og protester,  efterhånden som arbejdstagere står over for krisen. Nogle siger, det er en potentielt eksplosiv situation. For at øge bevidstheden om  problemerne hos de europæiske arbejdstagere afkolder fagforeningsrepræsentanter en række demonstrationer fra14. - 16.  maj . Op til 200.000 mennesker forventes at findes på gaden i Madrid, Bruxelles, Prag og Berlin, siger Reiner Hoffmann, vicegeneralsekretær for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS).
D. 14. Mai 2009 så [34] Madrid (50.000) og Bukarest (10.000) store demonstrationer mod forarmelsen  - som kriminelle bankejere  har forårsaget.

[35] Jean-Claude_Juncker_%282006%29[36] Euro gruppens chef, Jean Claude Juncker, 5. maj 2009 "Vi er i hjertet af en økonomisk og finansiel krise, og vi bevæger os hen i retning af en social krise," sagde Jean-Claude Juncker efter et møde med euroområdets finansministre, og han beskriver udviklingen som potentielt "eksplosiv."

Historikere har observeret nogle [37] uhyggelige paralleller mellem verden i dag og tiden lige før den første verdenskrig. Den største fare, som sætter alle andre risici i skyggen,, er muligheden for et udbrud af stor mellem-statslig konflikt, et alt for fælles træk ved tidligere episoder med ekstrem økonomisk nød. Den britiske historiker, Niall Ferguson, konkluderer, at i det 20. århundrede gjorde kun tre faktorer sted og tidspunkt for store konflikter mere eller mindre forudsigelige: etnisk opløsning, extrem økonomisk ustabilitet og imperiers fald. Alle tre er meget til stede i dag.

Kommentar
Det er første gang, jeg har set et massemedie udtrykke, hvad folk virkelig tænker og føler. Normalt bliver sådanne følelser i befolkningen ignoreret fuldstændigt - som tabu - af den Nye Verdensordens-ejede medier, [38] Video.
Politisk korrekthed har undertrykt europæernes vrede så længe, at det britiske politi nu frygter "en raseriets sommer." Eller gør det? Måske har det bare brug for sådanne argumenter, som et påskud til at øge overvågningen endnu mere og for at få flere arbejdspladser. Ved G20 topmødet i London ser det ud, som om civilklædte politifolk anstiftede ballade –i flg. [39] London Observer.

Inderst inde ved de udmærket, at vi i Nordeurpa er for disciplinerede til at gøre, hvad frie borgere ville gøre: kraftigt at sige, nu er det nok på en måde, der ikke kan misforstås. Jeg tror, at hvis sådanne protester skulle forekomme, vil det blive koordinerede strejker.
[40] MuslimasMen Telegraph's artikel er kendetegnende for skammen, der har ramt tidligere demokratier, der i al hemmelighed har givet vores frihed væk til den Nye Verdensordens forbrydere - som endda har den frækhed offentligt at erklære, at de arbejder for den Nye Verdensorden (se videoer nr. 2 og 3 fra oven på højre margen på denne blog).
Hvis vi ikke vågner op nu, er disse forbrydere på vej til at stjæle vores sidste penge, og sætte os på gaden. OK, hvis det sker, vil jeg vil endda sige, at dette er en følge af vores dekadence - og at vi får, hvad vi fortjener.
 

Hvordan kan det tyveri ske? På denne [41] video henvender David Rothschild sig til børn, som er nemme at hjernevaske, med en klimabekæmpelses-propaganda. Han synes endog mere troværdig i sine løgne end Al Gore! Hans motiv: Den [42] Europæiske og Chicago Climate Exchange - hvilket indbringer hans og Al Gores huse en enorm masse af vores penge. Endvidere den Nye Verdensorden gennem skrækkampagne. “Globale løsnimger af globale problemer”.

Bilderbergs rolle

Daniel Estulin er altid meget velinformeret om [43] Bilderbergerne - han selv tog del i deres [44] 2005 møde, hvor de vedtog en global energiafgift (CO2) - lille nok til, at den ville føles meget lidt. Han har korrekt forudsagt den amerikanske bolig-krise og den nuværende finansielle krise - på grund af sin Bilderberg indsigt. [45] Denne klub har forført vore politikere i mange år til deres verdensregering – hvori EU blev gjort til en irreversibel byggeklods!
[46] Etienne davignon
Etienne Davignon er præsident for bilderbergerne

Nu synes Estulin i følge [47] Canadian Free Press at have fået fat i en brochure for Bilderberg-mødet i Grækenland 14.-17. maj. Bilderbergerne vil forlænge den nuværende recession eller lave en svær depression og gøre det meget smertefuldt. Og de vil angiveligt fortsætte med at narre millioner af opsparere og investorer, der tror fuppet omkring det formodede opsving i økonomien. De er ved at blive udsat for massive tab – som også fremhævet i [48] Financial Times d. 9. maj, 2009.

Bilderberg ekspert og spion, [49] Jim Tucker, fortæller, at bilderbergerne er for en kort depression - og har dystre miner, fordi europæerne og amerikanerne reagerer og deres program bliver blokeret!  Deres program går også ud på at få os til at betale en direkte CO2 skat til FN samt at omdanne WHO til et verdenssundhedsministerium og IMF til et verdensfinansministerium - begge naturligvis under [50] FNs verdensregering - og [51] her.
Her er et interview med Jim Tucker om Bilderbergmødet - [52] video. Og [53] her siger han,  at bilderbergerne ikke blot iscenesatte finanskrisen - de fejrer den som en hurtig vej til verdensregering.

Mod den slags magttilrivelse og  konspiration er der kun et middel: Afsløring og kraftige folkelige protester!  Det er "vore egne " politikere, mediefolk, bank- og koncernejere samt  koncernledere, der således forråder os!  Imod dem bør den folkelige vrede rettes. 
                              


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8614

URLs in this post:
[1]
EU Commissioner Joáquin Almunia: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/247&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[2] The Telegraph 8. maj, 2009: http://blogs.telegraph.co.uk/iain_martin/blog/2009/05/08/mps_expenses_mps_will_face_a_hurricane_of_p
ublic_anger

[3] Parlamentsmedlemmernes udgifter : http://www.telegraph.co.uk/
[4] vejen til Helvede: http://www.guardian.co.uk/business/2009/mar/25/obama-rescue-eu-criticism
[5] The Telegraph: http://blogs.telegraph.co.uk/gerald_warner/blog/2009/03/26/barack_obama_and_gordon_brown_both_at_war
_with_their_financial_gurus

[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbet-e6nkelig-20brown.jpg
[7] strejker i Frankrig : http://www.nytimes.com/2009/01/30/world/europe/30france.html?_r=2,
[8] Sarkozy er bange for et nyt 1968 : http://euobserver.com/9/27330
[9] Storbritannien: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/recession/4397237/Oil-refinery-strikes-Thousands-pr
otest-over-foreign-workers.html

[10] revolution fra middelklassen: http://www.guardian.co.uk/science/2007/apr/09/frontpagenews.news
[11] Grækenland: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aX.URTR9giR4&refer=worldwide
[12] Island: http://www.france24.com/en/20081120-imf-21-billion-dollar-loan-iceland-financial-crisis-recession
[13] straffe børn for “racistiske “ tankeforbrydelser: http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,,25361297-7583,00.html?from=public_rss
[14] Sverige: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169947
[15] The Telegraph , 3. april  2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeffrandall/5096043/Forget-the-G20-mob-coping-class-fury-
is-about-to-reach-boiling-point.html

[16] eurofacts 13. marts 2009: http://www.junepress.com/pdf/vol%2014%20no%2011%20-%2013th%20march%202009%20(leading%20article).pdf
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrage-2duk.jpg
[18] BBC 23. Feb: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7905172.stm
[19] samt regeringen : http://www.dailymail.co.uk/news/article-1174955/recession-spark-riots-civil-disorder-minister-warns.
html

[20] hæren forbereder sig på uro i Storbritannien: http://www.express.co.uk/posts/view/86981/mi5-alert-on-bank-riots
[21] spurgt soldaterne: http://thejournal.parker-joseph.co.uk/blog/_archives/2009/3/2/4109792.html
[22] Lindsey olieraffinaderiet: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/recession/4397237/oil-refinery-strikes-thousands-pr
otest-over-foreign-workers.html

[23] 100.000 deltog i en march i Dublin : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7903518.stm
[24] The Telegraph 21 March 2009: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/5025714/britain-at-risk-of-serious-s
ocial-unrest-report-warns.html

[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpolitivold-2di-2dathen.jpg
[26] oprøret i Athen 9. Dec. 2008: http://www.reuters.com/article/topnews/idustre4b601720081209?feedtype=
[27] Video: http://www.youtube.com/watch?v=O0WSkRkF-fI&feature=player_embedded
[28] EuObserver 20. marts 2009: http://euobserver.com/9/27815
[29] Image: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7951949.stm
[30] Italiens præsident : http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italys-president-warns-against-intolerance-1681836.ht
ml

[31] tilbage til Libyen: http://euro-med.dk/?p=8420
[32] Deutschlandwelle 23 april 2009: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4199145,00.html
[33] Deutsche Welle 13. May 2009: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4245842,00.html
[34] Madrid (50.000) og Bukarest (10.000): http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=94765&sectionid=351020605
[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjean-2dclaude-juncker-25282006-2529.jpg
[36] Euro gruppens chef, Jean Claude Juncker: http://euobserver.com/9/28063
[37] uhyggelige paralleller: http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20090318195802/graphics.eiu.com/specialreport/manning_the_barri
cades.pdf

[38] Video: http://www.youtube.com/watch?v=-FPAQlbmlSc&feature=player_embedded
[39] London Observer: http://www.guardian.co.uk/politics/2009/may/10/g20-policing-agent-provacateurs
[40] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermuslimas.jpg
[41] video: http://www.youtube.com/watch?v=YwFUVs5ev00&feature=player_embedded
[42] Europæiske og Chicago Climate Exchange : http://euro-med.dk/?p=62
[43] Bilderbergerne: http://euro-med.dk/?p=1278
[44] 2005 møde: http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[45] Denne klub : http://www.youtube.com/watch?v=hYU0pwk8zPI&feature=related
[46] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederetienne-20davignon.jpg
[47] Canadian Free Press: http://canadafreepress.com/index.php/article/10854
[48] Financial Times d. 9. maj, 2009.: http://www.ft.com/cms/s/0/158f174a-3bed-11de-acbc-00144feabdc0.html
[49] Jim Tucker, fortæller,: http://www.infowars.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury/
[50] FNs verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5733
[51] her: http://euro-med.dk/?p=5141
[52] video: http://www.youtube.com/watch?v=9c9KrvK12jA&feature=player_embedded
[53] her siger han, : http://www.youtube.com/watch?v=DCa4idzZY7E&feature=player_embedded