4. marts 2008 Dette er et udpluk af en rapport fra  "Open Europe" - og er af interesse for alle EU-borgere.

"Europas magt er let at overse. Som en usynlig hånd virker den gennem skallen af de traditionelle politiske strukturer. Det britiske Underhus, britiske retsinstanser og britiske tjenestemænd er der stadig - men de er alle blevet agenter for EU og gennemfører EU-lov. Dette er ikke tilfældigt. Ved at skabe fælles standarder, som skal udføres af nationale institutioner kan Europa overtage lande uden nødvendigvis at blive udsat for fjendtlighed…Europas usynlighed tillader det at udbrede sin indflydelse uden at provokere."  Pro-euro skribent Mark Leonard, Præsident for  European Council on Foreign Relations
Download den fulde rapport her. 

Open Europe Analytiker Lorraine Mullally sagde:
Lissabon Traktaten mindsker yderligere Storbritanniens evne til at blokere EU-lovgivning, som vi ikke ønsker. Den ville tillade EU at vedtage flere forholdsregler, som påvirker folks daglige liv.

For eksempel ville  Lissabon Traktaten  lade EU vedtage sit olielagerdirektiv, hvilket ville koste en husholdning på fire  £130 om året.

Som regeringen indrømmer, ville det betyde, at mange flere asyltilfælde vil blive afgjort af den Europæiske Domstol snarere end af Storbritannien.”

Sandheden er, at EU kritikerne og medierne har undladt at forklare, hvor megen magt EU egentlig har." 

Open Europe’s nye studie gennemgår et udvalg af EU lovgivningens virkninger på vores hverdag. Det er på ingen måde en udtømmende liste:

Husholdning:  D e følgende poster koster husholdningerne ca  £337 million om året.
Skraldafhentning hver 14.dag: For at undgå at skulle betale EU bøder, er ca 40% af lokalmyndighederne i England gået over til at  tømme affald en uge og genbrug den næste.

I begyndelsen af 2008 sagde UK’s energi-regulator Ofgem
1. at milieupolitik føjede £60 om året
til energiregningerne, og det tilskrev mere end halvdelen -  £31 – til EU’s (CO2) Udslipspolitiks Handelsskema (ETS) . Det sagde:  “EU’s ETS , som lægger en afgift på forurening, der udsendes af elektricitetsværkerne og sværindustrien, øger produktionsomkostningerne. Skemaets fase 2, der begyndte i 2008, har øget prisen på CO2 og det øger så elektricitetspriserne. ” Forskningsfirmaet Heren Energy skønnede, at prisforøgelsen på CO2  tillader en prisstigning på  £17.50 per ton kuldioxid, og det har føjet næsten 17 % til en gros prisen på elektricitet.

"Disse omkostninger er fuldstændigt overflødige - idet ETS overhovedet ikke har nedbragt CO2-udslippet"!!!

Som del af EUs 2020 målsætning for vedvarende energi har EU Kommissionen givet Storbritannien et mål på
2. at nå 15% af det samlede eneriforbrug fra vedvarende energi. Dette er en 7 gange forøgelse af det nuværende niveau. Det ville betyde, at 30-40% af elektricitetsproduktionen skulle komme fra vedvarende kilder. Open Europe har skønnet, at imødekommelse af EUs krav om vedvarende energi vil koste en gennemsnitsfamilie på fire £750 om året i højere energipriser.
EU har også planer om at gennemføre en EU energipolitik, som ville tvinge Storbritannien til at
3. forøge sine oliereserver, hvilket skønnes at ville koste  industrien £6 milliarder. Hvis forslaget går igennem - hvilket vil være mere sandsynligt, hvis EU Forfatningen træder i kraft - så vil husholdningerne stå over for endnu større brændselsregninger, nemlig £120 og £130 ekstra.

Skyhøje vandregninger. I 2004 pålagde Storbritanniens vandregulator Ofwat en 5-årsplan, som  forøger en gennemsnitsregning med 18% over inflationen mellem  2005 and 2010. I flg. Sunday Times , “skyldes det meste af stigningen EUs krav til selskaberne om at investere milliarder af pund på at rense strande og drikevand og forbedre kloakafløb. Det er ikke klart, om Ofwat har været i stand til at lade prisstigningerne udmønte sig i fordele, som er klare og forståelige  for forbrugerne. .

Højere fødevarepriser.
Gennem en kombination af told på fødevareimport fra lande uden for EU sammen med støtte givet til landmænd og selskaber gennem Common Agricultural Policy (CAP), bidrager EU til de høje priser på mange af vore basale købmandsvarer og tøj. For eksempel lægger EU 173% told på import af lammekød , 149% på oksekød og 118% på bananer. Et studie  af Oxford Economics i 2005 konkluderede, at en gennemsnitsfamilie på fire ville have £1,500 om året mere til overs, hvis EU skilte sig af med sin told og liberaliserede handelen med sine partnere.
Færre og dyrere fisk; Langt færre slags grøntsager.

Krav om Biobrændsel. Open Europe beregner, at inden 2020 kan en gennemsnitsfamilie på fire i Storbritannien forvente en stigning i fødevareudgiften på £200 (€260) til £260 (€340) som resultat af kravet om biobrændsel på globalt plan. Heraf ville EU være ansvarlig for  £50 – 65 (€65 – 85)

Højere priser på energispareprodukter. En kombination af Moms og EU told gør omkostningerne på dagligdags husholdningsenergispareapparater op til 80% højere end de burde være.
1. For eksempel pålægger EU for tiden en  66.1% told på lav-energi lyspærer fra Kina, Vietnam, Pakistan og Filippinerne. En enkelt  energi-rigtig lyspære på 60 Watt kan koste op til £4, men uden antidumping afgift og Moms ville prisen være 66 pence.
2. Mere end 6 millioner elektriske artikler smides hvert år bort i Storbritannien. Orgalime, en gruppe, som repræsenterer 100,000 maskin- og elektronikselskaber, skønnede, at i 2002  kostede ændringerne industrien mere end €7.5milliarder (£4.7milliarder).Teknologi-analytikerne  Gartner forudsagde i 2005, at forandringerne kunne koste op til £33 på prisen for en PC.
Men når man lever op til genbrugsomkostningerne, får regeringen en hemmelig appelsin i turbanen.
For forbrugerne vil uundgåeligt komme til at betale mere for elektriske varer fra næste sommer, hvorved momsindkomsten til  skatteministeriet tiltager.

Nye Royal Mail priser. Nye regler blev indført af Royal Mail i August 2006 og kræver,at postforsendelser skal betales efter størrelse og vægt.  EU lovgivning ligger bagved - for at harmonisere postydelser . Mhp. 2006, fastslår Royal Mail : “Dette var året, hvor UK Postvæsenet ændredes for altid. Det første år derefter var fuld af konkurrence, idet store rivaliserende selskaber kæmpede om at tage forretningen fra Royal MailRoyal Mail taber nu 40% af sin forretningspost til konkurrenter.” Postvæsenet får fra regeringen (den sociale netværksbetaling)  £150m pr år. Men i  det finansår, som sluttede i apr. 2007 havde Postvæsenet et underskud på £174 millioner. Men regeringens handlefrihed på dette område er begrænset , så at støtten er begrænset under EU statens støtteregler , siger Royal Mail say, “Så selv med regeringsstøtten lider postvæsenet helt uacceptable tab.” Posthuslukninger er følgen.

Bureaukrati i banken. At åbne en bankkonto i Storbritannien er blevet sværere og sværere, pga. EU love  mod pengevask. 

Desuden har EU direktiver, som regulerer finansydelsessektoren, ført til, at kunden bliver bombarderet med enorme mængder ofte uønsket  information . Foreningen af Britiske forsikringsselskaber skønner, at direkte og indirekte omkostninger for forbrugeren for at opfylde disse reguleringer koster  £400millioner om året.

Transport. EU direktiv 91/439/EC forlangte, at alle kørekort udstedt af Storbritannien efter juli 2001 skal være i kortformat og indeholde indehaverens billede og underskrift samt EU flag. Pga. indførelse af fotografiet skal kørekortene fornyes hvert 10. år fra 2008.
Nedlæggelse af mange busruter på landet. Oprettelse af jernbaner. Hårdere og dyrere motorcykelprøver.

"Kære gås, kom blot her.
Jeg er jo også europæer!" 

Under EU lov er det umuligt for regeringen at udvise EU-borgere blot fordi de har begået en forbrydelse.
EU’s Frie Bevægelighedsdirektiv (2004/58/EC) som trådte i kraft i Storbritannien i maj 2006 udelukker dette udtrykkeligt. Det siger, at medlemstater kun må udvise EU-borgere pga. alvorlig og bydende offentlig sikkerhedsrisiko. Det fastslår, at "udvisningsordrer ikke kan udstedes af værtsmedlemslandet som straf eller følge af varetægtsdom."  Det fastslår, at “En udvisningsdom ikke må gives mod unionsborgere… hvis de har boet i værtsmedlemslandet de sidste 10 år." Direktivet sætter også en stopper for at bruge kriminelle domme som grund til at nægte indrejse
- medmindre der er alvorlig risiko for den offentlige sikkerhed.

Forbud mod loft over fremmede fodboldspillere
, højere lønninger, højere billetpriser.

Regler for fjernsynsreklamer. En serie  af EU direktiver siden 1989 (89/552/EEC) bestemmer mængden og tidspunkt for  reklame, der er tilladt i fjernsynet. Et nyt "Fjernsyn uden grænser"  direktiv vedtaget i november 2007 vil nedskære minimumstiden mellem hver kommerciel afbrydelse fra 45 minutter til 30 minutter for film, børne- og informationsshows. Der må højst vises 12 minutters reklame pr. time, men dagens grænse på 3 timer pr. dag vil blive opgivet med den nye lovgivning.

Under  EU’s Arbejdstidsregler (Direktiv 93/104/EC) og i overensstemmelse med en afgørelse af Den Europæiske Domstol i 2006
må arbejdsgivere i Storbritannien nu ikke mere tilbyde arbejderne muligheden for at tjene højere i stedet for at gå på betalt ferie.

Stormen på Northern Rock Banken. Direktøren for  Bank of England, Mervyn King, har kritiseret EUs Markeds Misbrugsdirektiv, MAD (2003/6/EC), som bestemmer regler for financiel gennemsigtighed, for hans manglende mulighed for at  holde Northern Rock kautionen hemmelig. Dette udløste stormen på banken i 2007. King fortalte parlamentsmedlemmer, at han havde ønsket at samle en redningspakke for Northern Rock - "isom vi ville have gjort i 1990erne" - men man rådede ham fra det, da det ikke var lovligt under 2005 Markedsmisbrugsloven.
Kommentar:  Denne bankstorm sikrede gennem den engelske regerings køb af den tømte bank på skatteydernes regning  Rothschild  og hans  bankfolk 50 Milliarder Pund !!

Sundhed 
Læger arbejder nu  6,000-10,000 timer før de bliver overlæger, mod tidligere 30.000-40.000 timer.

EU’s Arbejdstidsdirektiv begrænser antallet af timer, som reservelæger kan arbejde til 58 timer om ugen. Dette vil så blive nedskåret  til 48 timer om ugen fra 2009. Et overblik over forandringen i  British Medical Journal sagde, at mange kirurger fik overlægestillinger uden basale færdigheder. "

Højere omkostninger for Sundhedsydelser.
I flg. afgørelser fra  Den Europæiske Domstol skal bunden vagt fra vagtværelse også regnes som arbejdstid. De fleste lande bryder reglerne, men den britiske regering hævder at følge dem. Ansættelse af ekstra læger og sygeplejersker  for at efterkomme reglerne koster Sundhedsvæsenet 250 millioner om året.

Kommentar:
 
EU er et dyrt bekendtskab. Til de her omtalte Udgifter kommer de uhyre udgifter til den EU-forårsagede indvandring, som alene for indvandrere fra de tungeste lande i flg. regeringens Velfærdskommission decbr. 2005 koster Danmark mindst 50 milliarder  kroner om året eller ca. 10% af statsbudgettet. I alt ligger beløbet meget højere. I Sverige har en ekspert angivet et tal på 30% af statsbudgettet til indvandrerne!!