"BlodgrådJeg har foreslået, at en alternativ måde kan omgå historiens hovedvej og kortslutte den organiske fase med konsensus, værdidannelse, og erfaringer med fælles foretagender, som generelt menes at ligge til grund for politisk fællesskab. Denne måde beror på en alvorlig krise eller krig, som skaber en pludselig forandring i de nationale holdninger - tilstrækkelig til formålet. Ifølge denne version, må den orden, vi undersøger, komme til verden som følge af en række pludselige, væmmelige og traumatiske chok." Prof. Lincoln P. Bloomfield, The Council on Foreign Relations.


Dette MIT-papir er fra 1961 - men det synes at være baggrunden for bestræbelserne på at skabe verdensregering gennem FN i dag - og  EU er især viklet ind i dannelsen af FNs Parlamentariske Fordamling,et Verdensparlament

 Study Memorandum No. 7 A WORLD EFFECTIVELY CONTROLLED BY THE UNITED NATIONS
A Preliminary Survey of One Form of a Stable Military Environment. Prepared for IDA in support of a study submitted to the Department of State under contractNo. SCC 28270, dated February 24, 1961.
 
Lincoln-p.-bloomfieldForfatteren, Professor, Dr. Lincoln P. Bloomfield,  konsulent for Special Studies Group, har skrevet udførligt om FN's rolle i international politik. Han er lektor i statskundskab og direktør for Arms Control Project ved Center for Internationale Studier, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han er en anerkendt foredragsholder ved det amerikanske Udenrigsministerielle Foreign Service Institute og andre steder - og han er medlem af The Council on Foreign Relations.

Resumé
En verden, der effektivt kontrolleres af De Forenede Nationer, er en, hvor "verdensregering" vil komme gennem oprettelsen af overnationale institutioner, der er kendetegnet ved obligatorisk medlemskab for alle stater og nogle muligheder for at anvende fysisk magt. Effektiv kontrol medfører således en overvægt af den politiske magt i hænderne på en overnational organisation snarere end i de enkelte nationale enheder, og vil påtage sig den effektive drift af en generel nedrustningsaftale. Denne overnationale organisation - FN - vil ikke nødvendigvis forblive den organisation, som den er nu. Den nuværende FN-pagt kan teoretisk revideres, således at der oprettes en organisation, der svarer til den opgave, der forudses, og dermed kodificeres en radikal omlægning af magten i verden.

Un-soldiersDe vigtigste elementer i et modelsystem vil omfatte følgende: (1) beføjelser, der er tilstrækkelige til at overvåge og gennemtvinge afrustning, afgøre stridigheder og holde fred  — samt skattemyndighed — mens alle andre myndigheder henhører under nationerne; (2) an international styrke, balanceret passende mht. land–, sø-, luft– og rumenheder og bestående af 500,000 mand, rekrutteret individuelt, i FN uniform, og med kontrol over en atomslagstyrke bestående af 50-100 blandede  jord-baserede mobile samt undersøisk baserede missiler med et gennemsnit på en megaton pr våben; (3) regeringsbeføjelser i et tokammersystem som lovgivende organ, et udøvende organ, og et udvidet internationalt retligt netværk; (4) obligatorisk jurisdiktion af Den Internationale Domstol for både juridiske tvister og juridiske aspekter af politiske stridigheder; (5) cirka 130 politiske underenheder, alle nominelt uafhængige stater, inden for systemet; (6) fortsat jurisdiktion over kosmetiske anliggender for de nationale regeringer; og (7) ubegrænset international inspektion af alle stater mod overtrædelse af nedrustningsaftalen med permament inspektion af kerneforskning og magtapparat, strategiske områder og industrier, administrative politikker og operationer, og andre vigtige og strategiske punkter i den nationale økonomi.

Unpa2007USA's holdning i 1960 betød umiskendeligt verdensregering da det foreslog en international fredsstyrke i FN samt en international Nedrustningskontrol Organisation. Endelig, for at undgå endeløse eufemismer og undvigende ordflom, vil den planlagte ordning  skamløst lejlighedsvis blive betegnet som en "verdensregering."

Det er i store træk således, at "en verden, der effektivt kontrolleres af FN" kunne se ud
UN_NWODen centrale myndighed selv kan sagsøges, men som den amerikanske regering i dag kan den ikke tvinges til at overholde retsafgørelser.
En menneskerettighedsdomstol modelleret efter den sammenlignelige domstol under Det Europæiske Fællesskab er bemyndiget til at behandle individuelle klager over krænkelser af en konvention om borgerlige rettigheder, der ville ledsage forfatningen.
En betydelig FN-tilstedeværelse i alle lande. De sekundære aspekter af denne tilstedeværelse giver formidling af uvildige faktuelle oplysninger. Selvom der ikke kan være noget individuelt veto, vil stormagters veto i denne delvise forstand blive udvidet til en begrænset verdensregering.

Mareridtet er udsigten til verdensorden for en pris, der hedder verdenstyranni. 

Vi har postuleret som en nødvendighed et villigt accept af begrænset verdensregering fra stormagterne. Vi postulerer så yderligere enten accept eller pålæggelse af en sådan ordning på alle andre nationer. Dette skaber på én gang fremtidige ustabiliteter. For at ændre von Clausewitz: begrænset verdensregering er en form for international konflikt, der udøves under andre institutionelle ordninger end ubegrænset statslig suverænitet. I tilfældet med mindre stater skal der være en overbevisning om, at de ikke vil få lov til at bilægge deres tvister med magt.

Det er svært at forudse en begrænset verdensregering, inden for en horizont på 25– 50 år (i 1960). 

Atom-angreb-_58144tOpskriften på at håndtere Iran
De andre muligheder for strategisk krig ville opstå i forbindelse med forsætlig, åbenlys afvisning af den nye orden og det politiske system, der repræsenterer den. Hvis systemet ikke afbryder en sådan krænkelse ved at pålægge rettidig sanktion på en overtræder i form af umiddelbar beslaglæggelse af forbudte faciliteter, afstraffelse af de ansvarlige osv. ville faren for de nationer, der har stolet på det, klart være enorm. At fralægge sig ansvar for selvopholdelse gennem et svigt, når det gælder, ville konfrontere verden med langt værre farer, end den nu står overfor, i betragtning af den marginale karakter af myndighedens kernevåben. Det ultimative spørgsmål ville så være udnyttelsen af den internationale styrke efter, at man ikke har haft held til at bruge dem forebyggende. Den manglende evne til at gøre tidlig brug af oprindeligt overlegne kræfter til at overvinde en stor krænkelse af den etablerede orden minder om 1930'erne.

Finansiering
Procenter af de nationale skatte-udskrivelser. Desuden kan indtægtskilder, som ikke bundet til de enkelte nationer, henføres til den centrale myndighed - f.eks, vejafgifter på internationale vand-veje og indtægter fra Antarktis, olie reserver under det åbne hav, rum-rettigheder osv.
Der er dilemma med regeringskorruption til tyranni. Og at den centrale myndighed har atomvåben, udgør en af de mest vanskelige spørgsmål om verdensregeringen: Hvem vogter vægterne?

Kommentar: I virkeligheden fungerer verdensregeringen allerede 
Hvor stor en del af denne plan er blevet gennemført? Vel mere eller mindre noget af alle 7 punkter, der er nævnt ovenfor. Et aktuelt emne er inspektion af atomvåben i Iran - og hvad man skal gøre med det ulydige land. Den Nye Verdensorden har givet mønsteret for løsningen: Angrib et sådant land - såvel som Irak, Afghanistan - og hvem er den næste?

FN blev d. 23. sept.afpresset til at lade NATO være dens militære arm - til stor forfærdelse for Rusland. NATO søger det militære verdensherredømme med "ret" til atomare første slag.

Her er en  Chatham House-Brookings plan  for verdensregering. Tanken er, at man institutionaliserer samarbejdet mellem G-20. Forhandler standarder for “ansvarlig suverænitet” vedr. en lang række forskellige spørgsmål. Når man har disse forhandlede standarder klar, er man nødt til at bringe disse tilbage til større internationale institutioner (FN) for at opnå “legitimitet” (fra FN-amassadører og korrupte regeringer, der ikke tør sige nej!)

Det lader til, at USA har taget en selvbestaltet rolle som hovedperson i en ny verdensorden. Sagt med andre ord: Den amerikanske regering er ordenen i Den Nye Verden – efter Mayer Amschel Rothschilds retningslinier . Så hvad er målet for det kombinerede Nye Verdensordenstriumvirat: USA, NATO og det gangpressede FN?
Jeg har tidligere skrevet om "Det Store Skakbræt" af Præs. Obama's (alias Barry Soetoro's) mentor, Zbigniew Brzezinski: Centralasien som et nødvendigt område at beherske for enhver, der vil beherske verden. 

Hvad med "krigen mod terror" - et navn, der er afskaffet i Washington?
Terroristerne bag 11. september, der udløste invasionen af Afghanistan og Irak - findes i Washington! Al Quaida? Har aldrig eksisteret i henhold til en BBC rapport –  video!
Og ifølge  Council on Foreign Relations “Foreign Affairs” udgør de bare omkring 200 flygtende personer, som gemmer sig i bjergene i Pakistan! Verdensregeringen er ved at besætte det Store Skakbræt under dårlige, hjemmelavede påskud!

Georgia_guidestonesGeorgia Guidestones  har til formål at vejlede de bedøvede overlevende efter en truende apokalypse, mens de forsøger at rekonstruere civilisationen.
Den ukendte Robert C. Christian bestilte værket i 1979 og forklarede, at den struktur, han havde i tankerne, vil fungere som kompas, kalender og ur. Det ville også være nødvendigt at indgravere et sæt vejledninger skrevet på otte af verdens store sprog. Og det skulle være i stand til at modstå de mest katastrofale begivenheder, så de knuste rester af menneskeheden ville være i stand til at bruge disse vejledninger til at genskabe en bedre civilisation end den, der var ved at ødelægge sig selv.

Her er en meget interessant artikel i en af Tysklands største aviser,  Die Welt d. 10 maj, 2009 (Hintergrund). Den gør Zbigniew Brzezinski's “Store Skakbræt” til noget i retning af verdens endelige skæbne. Brzezinski har opdaget, at hans oprindelige vision fra 1997 om amerikansk besættelse af Centralasien ikke længere er realistisk. Han har skrevet en ny bog "The Second Chance", hvor han stadig ser USA dominere Centralasien - ved hjælp af EU's Øst-Partnerskab og Unionen for Middelhavet, gennem et meget nært og voksende partnerskab mellem NATO og EU. Javier Solana erklærede, at året 2009 var af afgørende betydning for Mellemøsten - og EU samarbejder godt med NATO i regionen. Die Welt ser ABM-projektet i Polen og Tjekkiet som systemer, der skal fange de sidste rester af russiske nukleare missiler efter et amerikansk førsteslag mod Rusland. Hvilket betyder, at Rusland kan føle sig fristet til at slå først!
Die Welt mener,at  NATO's slag mod Rusland allerede er planlagt - hvilket afspejles i den pludseligt ændret antirussiske propaganda i tyske medier i hele det seneste år.
Måske bør vi huske vicepræsident Joe Biden's varsling af en afprøvning af Obama inden for 6 måneder (efter hans itiltrædelse - formentlig) video.

 

FN har har planer om at regere verden, det er derfor, det blev opbygget af Rockefellerne og illuminatus Franklin D. Roosevelt (og Churchill) - men sandsynligvis helst ved gedulgt og gennem hemmelige aftaler - ligesom EU. Tilsyneladende vil dens 2-partnere, USA og NATO, ikke vente meget længere på at opfylde føreren af deres hemmelige samfund, Albert Pikes´profeti. For Brzezinskis “Store Skakbræt” er stadig målet for USA og NATO - ifølge Die Welt. Og ja, det synes som om USA har tegnet nyt landkort over Mellemøsten og Centralasien.

Konspirationsteori? Nej. Konspirationspraksis. Og præsident Kennedy er enig. Video