Easrern-european-partnershipEU Press Release 6 May, 2009: Det første østlige partnerskabs-topmøde i Prag den 7. maj vil samle lederne fra EU's medlemsstater, EU-institutioner og Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine for at lancere denne nye ramme af styrket bilateralt og multilateralt samarbejde. 

EU Monitor 8. maj: Ud over de øverste repræsentanter for det tjekkiske formandskab og Europa-Kommissionen, havde topmødet deltagelse af repræsentanter fra  Egypten, Kasakhstan, Tyrkiet, Turkmenistan og Usbekistan. Observatører fra USA, Den Russiske Føderation, Ukraine, Verdensbanken, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling ankom også til Prag for at deltage i topmødet.

Nabucco"Den sydlige korridor bør ikke være en ensrettet vej til at transportere energi-råmateriale fra området omkring Det Kaspiske Hav til Europa", erklærede formanden for Det Europæiske Råd, Mirek Topolánek, "men en to-vejs rute for udveksling af varer, investeringer, viden og mennesker - en moderne Silkevej ". Ifølge Mirek Topolánek kunne en sådan korridor åbnes gennem Nabucco gasledningen for eksempel.

Baggrund og her
Den østlige del af partnerskabet vil, som foreslået af Europa-Kommissionen i december 2008 og godkendt af Det Europæiske Råd i marts i år, supplere EU's udenrigspolitik i retning af Østeuropa og Sydkaukasus gennem udvikling af en specifik østlig dimension af EU's naboskabspolitik (ENP). EU's og disse landes energisikkerhed er indbyrdes sammenhængende, mens EU har et voksende ansvar for partnerne mht. at hjælpe dem med at løse de socio-økonomiske udfordringer, de står overfor. Det østlige partnerskab skal udvikles sideløbende med det bilaterale samarbejde mellem EU og tredjelande, herunder EU's strategiske partnerskab med Rusland. Nye associeringsaftaler kommer til (for de partnere, der har gjort tilstrækkelige fremskridt i retning af demokrati, retsstat, respekt for menneskerettighederne og de markedsøkonomiske principper, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse);

Partnernes gevinster
* Bedre økonomisk integration med EU (med det mål at udarbejde dybtgående og omfattende frihandelsområder)
* Øget mobilitet gennem visumlempelse og tilbagetagelsesaftaler (med gradvise skridt hen imod fuld visum-liberalisering) * Styrket energisikkerhedssamarbejde * Forbedring af den administrative kapacitet i partnerlandene gennem i fællesskab besluttede omfattende institutionsopbygningsprogrammer, finansieret af EU;
* Særlige programmer for økonomisk og social udvikling i partnerlandene. Yderligere finansiel støtte … det samlede beløb til gennemførelsen af den politik er € 600 mio.

Eastern-partnership-1Ved hjælp af platforme
* Demokrati, god regeringsførelse og stabilitet, * Økonomisk integration og konvergens med EU's politikker, * Energisikkerhed og * Kontakter mellem folkene. Fælles udfordringer kan løses gennem seminarer for at forbedre forståelsen af EU's lovgivning og standarder, udveksling af erfaringer, og i givet fald udvikling af fælles aktiviteter.

Fem flagskibsinitiativer: * Grænseforvaltningsprogrammet * integration af elmarkederne, energieffektivitet og vedvarende energi, * en bank for små og mellemstore virksomheder, * en sydlig korridor og reaktion på katastrofer.

Fine ord - men hvad er virkeligheden? 
EUObserver 7. maj, 2009: Sidste-minutsdrejning i Østpartnerskabs-topmødeerklæringen afslører EUs ubehag over udvidelse og indvandring samt de komplicerede gamle konflikter på EU's østlige grænse.
En tidligere tjekkisk EU-formandskabs-udgave af 29. april henviser til de 27 EU-lande plus Ukraine, Hviderusland, Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien som "europæiske lande." Det talte også om "visum-liberalisering." Det seneste dokument stempledes af EU-diplomater i Bruxelles d. 6. maj, og de havde havde da omdøbt de seks til "østeuropæiske partnere" og "partner-lande." Det tilføjes, at visumaftalen er ændret til et et "langsigtet mål."

Prag

3 fortalere for EU's udvidelse i Middelhavsområdet - men i langt mindre grad i Østeuropa: Solana, Benita Ferrero Waldner, David Milliband i Prag.

Tyskland og Holland gennemtvang ændringerne, bekymrede for, at "europæiske lande," lyder for udvidelsesvenligt. Det nye sprog om visa er langt fra de tidligere tjekkiske forslag, som talte om "visum-fri" rejser. Den drejning kan se uvæsentlig ud men har alvorlige konsekvenser. Polske og ukrainske embedsmænd frygter, at den nye landebetegnelse dæmper Ukraine's drømme om at få et "EU-perspektiv" i de næste to år.
Visumformuleringen kan se bare nogle privilegerede få en dag rejse frit ind i EU f.eks. diplomater eller forretningsfolk, mens almindelige mennesker får svært ved at at møde en ven i Madrid eller forsøge at opbygge et bedre liv i London.

I mellemtiden mislykkedes det for Georgien og Aserbajdsjan at indskyde en klausul om, at de 33 lande bør respektere hinandens "territoriale integritet". Den seneste formulering taler om at overholde principper og normer i international ret "- en tom frase, der kunne medføre, at Hviderusland anerkender  oprørere i Georgiens Sydossetien og Abkhasien som uafhængige stater og befæster Ruslands militære besættelse af Georgien.

"Moskva er meget negativ omkring Østartnerskabet. Men helt ærligt, det er et russisk problem."
42% af ukrainerne vil integreres i Rusland, sammenlignet med 34 % i EU.

“Østpartnerskabet er lige så vigtigt som Middelhavsunionen" (Angela Merkel) Deutsche Welle 7. maj, 2009: Middelhavsunionens indvielsestopmøde i juli sidste år udgjorde en milepæl i arbejdet med at samle lederne fra staten Israel og dens mellemøstlige fjender sammen i Paris, men det franske EU-initiativ havde allerede mistet dampen ved starten af den Tjekkiske Republiks formandskab i januar 2009.
Nu med mindre end to måneder tilbage af Prags betrængte EU-formandskab er prioriteterne for den 27 nationers bloks prioriteringer flyttet nordpå og østpå geografisk. Rusland-Georgien Lavrov-utilfredskrigen i august sidste år har yderligere understreget EU's behov for at "gå mere dybt med sine østlige naboer for at stabilisere regionen."

Eftersom Belarus er en af Kreml's nærmeste allierede, gav Ruslands udenrigsminister, Lavrov, udtryk for sin forfærdelse over det østlige partnerskab på et møde med EU-diplomater i Luxembourg den 28. april og sagde, at "alle processer, der fører til udvikling inden for EU … bør sikre, at de ikke overlapper det post-sovjetiske område." Men måske er han nu glad, fordi EUs afvisning af Ukraines medlemskab kan føre til, at Ukraine vender tilbage til den russiske fold.

Partnerskabet giver gulerødder til at fremme politiske og økonomiske reformer, men det er ikke et springbræt til et eventuelt EU-medlemskab, siger DGAPs (Tysklands Council on Foreign Relations) Meister, der karakteriserer Østpartnerskabet som et alternativ til at slutte sig til EU. "Det bringer seks CIS stater tættere på EUs værdisystem og giver dem noget i retning af en toldunion, men måske ikke, hvad de virkelig ønsker - perspektivet om EU-medlemskab hen ad vejen," sagde han. Ukraine er ivrig efter at blive optaget i EU-klubben, men blokken lider af udvidelsestræthed og Lissabon-traktaten, som der formodes at strømline beslutningsprocessen, hænger stadig i uvished.

Tilbage til virkeligheden
"Jeg synes, det er virkelig en fornærmelse mod alle, der har deltaget," sagde den tjekkiske premierminister, Topolanek, til reportere, mens han omhyggeligt læste navnene på de stats– og regeringschefer, der havde deltaget. Den britiske premierminister, Gordon Brown, den franske præsident Nicolas Sarkozy, den spanske premierminister José Luis Rodríguez Zapatero og hans italienske modstykke, Silvio Berlusconi, var blandt dem, der ikke dukkede op.
Men mange analytikere påpegede, at projektets EU-finansiering på 600 millioner euro frem til 2013 var relativt beskeden i forhold til risici for politisk og økonomisk ustabilitet i de seks partnerlande.

Noget af vinden er taget ud af Østpartnerskabets sejl. EU's ledere var ivrige efter at understrege, at den nye tilnærmelse til de tidligere sovjetiske stater ikke vil føre til nye medlemmer af EU-klubben.
Frankrig, Tyskland og andre mener, at blokken allerede har nok at gøre med at tilbyde muligt medlemskab til Balkan-stater, og er ivrige efter at undgå forhøjet niveau af ulovlig indvandring og kriminalitet, er bange for folkelig indenlandsk modreaktion mod indvandring fra øst. Hvad partnerne kan håbe på, er frihandel og lettelse af visumordninger.

En række europæiske ledere – herunder Angela Merkel – besluttede at springe en middag over, arrangeret af EU's enfant terrible, Vaclav Klaus, som ikke er villig til at underskrive Lissabontraktaten. Men Javier Solana og José  Barroso kom. Præs. Klaus vil sandsynligvis i sidste ende blive  tvunget  til at underskrive Lissabon-traktaten. 

Bruno Waterfield, The Telegraph may 7, 2009: EU vil ende med at destabilisere regionen yderligere.

CSTOKommentar
Det er meget interessant: EU er træt af indvandringen fra øst - og garanterer næsten uhindret indvandring fra syd! Mens alle 27 stats-og regeringschefer var til stede ved udråbelsen af Unionen for Middelhavet, var der blot 1 vestlig leder til stede ved udråbelsen af Østpartnerskabet!
Det lader til, at muslimer er velkomne i uendelige mængder, mens østeuropæerne, der kan arbejde og forsørge sig selv, skal udelukkes. Fordi de er medlemmer af en trosbekendelse, der skal udryddes: kristendommen? I mit sidste indlæg rapporterede jeg om EUs nyoprettede rekrutteringskontor i Mali for at få 56 mio afrikanere til Europa inden 2050. Nu er yderligere et rekrutteringkontor blevet oprettet i Cap Verde. Hvorfor foretrækkes afrikanske arbejdere så meget mere end østeuropæere? 

Collective Security Treaty Organisation (CSTO) under russisk ledelse vil tage imod et Ukraine uden EU perspektiv med åbne arme.

Global research: Den manglende interesse for Østpartnerskabet - især dens små investeringer - kan tvinge f.eks Ukraine til at foretage en U-drejning, hvis Rusland er villig til at lokke den tilbage i folden ved hjælp af sine $ 385 milliarder USD, det har ophobet i guld og udenlandske valutareserver - som det gør i CSTO stater (Manas-basen i Kirgisistan). Fra Moskva's synspunkt er Ukraine sandsynligvis det geopolitisk vigtigste land i det nære udland. Det er ikke overraskende, at det at bringe Ukraine tilbage i den russiske indflydelsessfære rangerer højt på Kremlsopgaveliste. Selv hvis Viktor Yushchenko's efterfølger ikke er pro-russisk, ville Kreml helt sikkert være villig til at forføre en mere pragmatisk leder, så Ukraine tiltræder russisk-støttede organisationer som Den Russiske Union, EurAsEC, og CSTO.

.