EUSSR: “Ingen Kritik - Eller Vi Propper Penge I Halsen På Jer!”

Posted By Anders On April 29, 2008 @ 18:26 In Dansk, Euromed | No Comments

EU, Bruxelles 25. apr. 2008. En meget iøjnefaldende[1] afsløring af EU Vice-præsident  og kommissær for Antisvindel (skønt[2] Sovjetpamper i 20 år og afsløret som løgner!!!) , Siim Kallas  :" Jeg blev slået af den til tider slet skjulte mistillid mod Kommissionen, som jeg stødte på!..Nogle NGOer, jeg mødte, hævdede, at Kommissionens offentlige rådslagninger var hildede. De sagde - og siger - at ikke alle bidrag fik lige behandling. Kort sagt påstod de, at vore afgørelser drives af  "big business" snarere end af hensyn til almenvellet i Europa. "

Så hvad skal man gøre? Kallas lover disse NGOer at lave et frivilligt register for selskaber - ikke for personer!!! Og Kallas forstår ikke så ganske NGOerne: Han troede at have købt dem allerede: "For nylig erfarede jeg, at en af nøgle NGOerne, som er med til at debattere "European Transparency Initiative" planlægger en cyber aktion, der  "tager sigte på en eller 2 af kommissionens nøglepersoner, som arbejder med spørgsmålet". Det ville være ironisk, hvis de, der er fortalere for anstændig opførsel, skulle blive de første til at bryde vores udkast til et sæt adfærdsregler! …Jeg forstår, at NGOerne nu har højere forventninger. Jeg har for nylig besluttet at stoppe den løbende mulighed for at acceptere som medlem af Kommissionens personale eksperter fra private selskaber - og betalt af dem!! .Min linie er: penge er ikke det samme som indflydelse, men de øger den" (også på NGOer)!!!

I betragtning af NGOernes skepsis og [3] eurokraternes korruption er der kun en måde at bevare EUs skin af demokrati: Køb NGOerne! Og det er lige, hvad EU gør! Alle har vel deres pris !!!

EU Bruxelles 17. Apr. 2007:[4] EU kommissær for udvidelse, Olli Rehn, holdt en tale for repræsentanter for civilsamfund på Balkan. Talen er interessant, fordi den nok en gang  viser, at EUs opfattelse af demokrati angår - ikke dig eller mig - men [5] civilsamfundet, dvs.  NGOer, som er købt af EU. Dette er et udpluk.

Der er al mulig grund til at være skeptisk over for EUs misbrug af NGOernes civilsamfund,  for det er folkeforførernes værktøj.

I  anledning af  10- års dagen for  Barcelona Erklæringen fastslog  [6] Michael Gorbachev i Alhambra d.  9.-10. dec. 2005:" En fremragende præsident, og lad mig nævne hans navn her, Vladimir Lenin, sagde, at uden at tage sig af generelle spørgsmål kan man ikke engang  prøve at tage fat på specifikke spørgsmål. I dag må vi tage os af de generelle spørgsmål  (s.11)….Jeg har i nogen tid sagt, at i dag kan politikere ikke have held med sig uden pres fra civilsamfundet, uden civilsamfundets deltagelse ved løsningen af politiske problemer. I dag må politikerne alliere sig med civilsamfundet - de har brug for pres og kontrol fra civilsamfundet (s.13)." 

I sin skandaløse  tale ved [7] Rabat C[7] ommitment Conference
d. 13. juni 2005, hvor repræsentanter for vore regeringer sammen med araberne opstillede retningslinierne for den endelige undergravning af vor kultur til fordel for islam, sagde lederen af
[8] Dansk Center for Kultur og  Udvikling (DCKU) under det danske udenrigsministerium, Olaf Gerlach Hansen (Nr. 3 fra højre): "Et af vore største kriterier for succes er en øget medvirken af civilsamfundets aktører foruden regerings- og private aktører.  (Vi må) anføre, hvormed hver enkelt partnerorganisation (hvorved jeg mener UNESCO,  ISESCO, ALECSO(Den Arabiske Liga), Anna Lindh Foundation, DCKU) faktisk hjælper kerneagenterne, dvs. dem, som skal gøre det "rigtige arbejde". (se talen på dansk neden under denne post).
I flg. art. 4 og 5a i [9] ISESCOs Charter skal ISESCO forhindre muslimers integration i ikke-muslimske lande  - og sprede islam i hele verden.

[10] [10] Anna Lindh Foundation (ALF) for the Dialogue between the Cultures" arbejder med NGOer. "Stiftelsen vil knytte civilsamfundet sammen med projekter i regionen på  sine hovedarbejdfelter: Ungdom, kultur, uddannelse, kommunikation, videnskab, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, demokratisk borgerskab og magt til kvinder." ([11] Traugott Schoefthaler, første direktør for ALF).

I UNESCOs Kulturkonvention  fra 2005, fastslås det:  "Artikel 11 – Deltagelse af civilsamfundsdeltagere.
Parterne  anerkender civildamfundets fundamentale rolle i beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryks forskelligartethed. Parterne skal opmuntre til civilsamfundets aktive deltagelse i deres bestræbelser på at opnå Konventionens hensigter."

Olli Rehn:
Initiativet til denne konference opstod ud fra en erkendelse af, at civilsamfundet spiller en nøglerolle i Sydøsteuropas EU-optagelsesproces. Vestbalkans og Tyrkiets europæiske fremtid  ligger først og fremmest i hovederne på deres folk og demokratisk valgte ledere. At komme nærmere på  EU medlemskab kræver både politisk vilje og borgernes støtte.
Civilsamfundsorganisationer kan hjælpe til med at opnå dette.
Tyrkiet har forhandlet optagelse siden oktober 2005. I denne proces er rejsen lige så vigtig som bestemmelsesstedet. Dvs., at EU optagelsesperspektivet bør fremdrive reformer, som hjælper Tyrkiet med at omdanne sig til et mere åbent og demokratisk samfund med stærk forpligtelse over for de værdier, som alle europæere deler. 

Babelstårn. Læg mærke til nedre venstre hjørne af denne EU plakat (med omvendte pentagrammer - den illuministiske guds tegn, og EU har erklæret sig [12] illuministisk, her  explanatory part): Menneskene  har kasseformede hoveder - som robotter. Det er målet med EUs civilsamfund: Veldresserede, harmløse masser."Führer befiehl. Wir folgen". Denne plakat, som viser genopbygningen (kraner) af Babelstårnet, er en barnagtig protest mod Gud (1. Mos. 11:1-9) og udtrykker det samme som den ufuldendte pyramide på denne blogs header: Påmindelse om at opbygge Den Nye Verdensordens verdensstat.

Tyrkiet er et mønstereksempel på, hvordan et stærkt  civilsamfund er både en forudsætning for og en følge af en succesfyldt EU-optagelsesproces. I dag kan civilsamfundet spille en uvurderlig rolle  ved at kræve bedre dialog og kompromisberedskab. Det var klart for både præsident Barroso og mig, da vi besøgte Tyrkiet sidste uge, at landet igen er ved en korsvej. Det behøver vor støtte - og røsten af et civilsamfund - for at sikre respekt for demokratiet, retsstaten og demokratisk verdsliggørelse.
Kommentar: Denne fundamentalistiske tyrkiske regering, som ikke vil give de kristne menigheder og kurderne EUs mindretalrettigheder eller indrømme fortidens folkemord! Denne regering, hvis islamistiske leder, Erdogan, ligeud siger, at der [13] ikke er nogen moderat islam!!! behøver nu EUs støtte mod de væmmelige miltærfolk, som vil sikre, at Tyrkiet ikke bliver islamistisk!! 
Olli Rehn ser tilsyneladende islamismen som betingelse for Tyrkiets indtræden i EU.

Overalt gør Vestbalkanlandene støt fremskridt hen imod EU.  Hvis de løbende udfordringer - så som afslutningen på diskussionen om Kosovos status og Serbiens demokratiske stabilitet kan overvindes med held, så har regionen en lys fremtid - og den fremtid er i EU.

Civilsamfundets rolle i EU udvidelsen
Som civilsamfundrepræsentanter er I broen mellem  EU institutioner, nationale myndigheder og borgere. I kan rejse bevidsthed om de successer og udfordringer, EU udvidelse er forbundet med. I kan styrke tilliden mellem borgere i EU og og ansøgerlande. I kan støtte reformerne i Sydøsteuropa.

Civilsamfundsorganisationer er væsentlige for at bygge det, som socialvidenskabsfolk kalder "socialkapital". Derudover hjælper NGOer med at omdanne samfund i kandidat- og mulige kandidatlande. 

Balkans og Tyrkiets civilsamfundsorganisationer har udbredt den europæiske ånd ved at fremme de basale værdier demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstat. Sammen med uafhængige medier har de kompromisløst gjort modstand mod genopdukkende nationalisme og fundamentalismer samt hjulpet med at bygge tillid mellem etniske grupper.
Kommentar: Og hvor vidt NGOerne er kommet dermed ses klart i Kosovo!

EU har købt civilsamfundet - og det har illuministen George Soros fra US og European Council on Foreign Relations også. Hvordan  Soros tvang  Bank of England ud af den Europæiske Valutaslange og tvang den bank til at devaluere pundet, hvordan han stjal penge fra fattige sydøstasiatiske lande og samarbejdede i våbenhandel med Shafiq bin Laden, Osamas bror, ja var til møde med ham 11. sept. 2001, [14] se her.
Soros skulle tale ved EU mødet efter Olli Rehn. Begge er i gang med at opbygge civilsamfundet for den Nye Verdensordens verdensstat.

- endog har EU ydet bistand til en bred vifte af civilsamfundsorganisationer,
så som dem, der arbejder med forbindelser mellem etniske grupper, beskyttelse af mindretalsrettigheder, incl. Roma, fattigdomsreduktion, milieubeskyttelse og social udvikling.
Ofte har vi arbejdet nært sammen med andre givere. F.eks.har  i Makedonien det Åbne Samfunds Institut - hvis grundlægger George Soros vil tale lige efter mig
– åbnet 12 centre rundt om i landet for at støtte NGOer i deres netværksoprettelse og kommunikationsaktiviteter. EU har financieret 8 af disse centre i socialt og økonomisk tilbagestående områder af landet.

EU oprettede et træningsprogram for at fremme NGOer i Serbiens mindre udviklede regioner. Vi har også støttet  arbejdet med Kosovos Civilsamfundsstiftelse for at fremme over 50 NGOer, der er aktive på områderne mindretals- og kvinderettigheder, kulturel udveksling og bedre regeringsførelse. Som resultat er der nu flere selvstændige kvindelige forretningsdrivende i Kosovo, børn forstår mere om europæisk kultur og romaerne får tilbudt sprogkurser. 

For øjeblikket er et nyt tilbud, der skal støtte civilsamfundets udvikling og dialog, ved at blive oprettet. Financiel støtte til civilsamfundsorganisationer i EU bliver betydeligt øget  i perioden 2008 - 2010,  så den kommer op på 130 millioner euro til Vestbalkan og Tyrkiet. Tilbudet vil støtte  3 typer civilsamfund: 1. Lokalt civilsamfund og 2. kapacitetsopbygning, der særligt skal styrke civilsamfundets rolle. 3.Partnerskaber og netværker mellem  civilsamfundsorganisationer i EU og udvidelseslandene. Der skal skabes  programmer til at bringe journalister, unge politikere, fagforeningsledere og lærere i kontakt med EU institutionerne.

Denne konference er ikke en engangs foreteelse, men den første i en serie af hvad, vi vil gøre til årlige møder med civilsamfundets repræsentanter fra EU og udvidelseslandene.


 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=846

URLs in this post:
[1] afsløring: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/216&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[2] Sovjetpamper i 20 år og afsløret som løgner: http://uk.youtube.com/watch?v=qKM_4fKJwhE
[3] eurokraternes korruption: http://euro-med.dk/?p=712
[4] EU kommissær for udvidelse, Olli Rehn: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/201&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[5] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[6] Michael Gorbachev: http://www.theworldpoliticalforum.org/files/eventi/Testi%20Granada.pdf
[7] Rabat C: http://www.unaoc.org/repository/rabat_commitment.pdf
[8] Dansk Center for Kultur og  Udvikling (DCKU) under det danske udenrigsministerium: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[9] ISESCOs: http://www.isesco.org.ma/english/charter/charter.php?page=/Home/Charter
[10] Image: http://www.dccd.dk/alf/alf.nsf/ad2fa675b2ffe70cc1257140003ed0f5/035d370f006ed302c1257169002d0edd?Ope
nDocument

[11] Traugott Schoefthaler: http://www.unimedforum.net/DialoguetoHospitality.pdf
[12] illuministisk, her  explanatory part: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[13] ikke er nogen moderat islam: http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[14] se her.: http://euro-med.dk/?p=123