Følgende er et forsøg på at profilere en globalist ved at udarbejde nogle kendetegn, jeg er stødt på ved at undersøge den pengegriske, bemærkelsesværdige opførsel hos klimaændringens ideologer i modstrid med alle videnskabelige fund, og her. Jeg vil forbigå hans medlemsskaber af hemmelige selskaber, som jeg så ofte har omtalt.
Det følgende gælder ham, der er indviet i globalismens formål, den Nye Verdensordens verdensregering. Naturligvis ikke de intetanende befolkninger, der tror på de indviede globalistiske charlataner.


I. Han kan sammenlignes med religiøse missionærer 
Hans overbevisning synes så fast, at man ikke kan diskutere med ham. Obama sagde for nylig: "Jeg står her for at redde planeten Jorden" - et fælles udtryk blandt klimatister.  Klimatisten er lige så enøjet som gammeldags marxister eller jesuitter. Han har ideologiske rødder, dvs. i "Report from Iron Mountain": "Truslen for at forene menneskeheden under en verdensregering behøver ikke at være reel, forudsat masserne kan overbevises om, at den er reel. Troværdighed er nøglen, ikke virkelighed." Hertil kommer Club of Rome´s "Grænser for Vækst" og "Den Første Globale Revolution": "I søgning efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og deslige vil passe ind i billedet …. Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben … Den virkelige fjende er så menneskeheden selv." En aflægger blev Maurice Strong, Steven Rockefeller og Michael Gorbatjov 's "Earth Charter"og Gaia/Lucifer kulten, der opstod omkring det.

II. Han er kommunist på verdens og kapitalist på egne vegne 
The Telegraph 20 April, 2009:“Den velgørende organisation, Oxfam:I dag er omkring 252 millioner mennesker berørt af "naturkatastrofer" - ikke iberegnet jordskælv, vulkanudbrud og andre nødsituationer, som ikke er relateret til vejret. Men dette tal forventes at stige med 54 pct til 375 millioner om året i 2015 …. forårsaget af stigende temperaturerOxfam  advarede om, at medmindre udgifterne næsten fordobles vil det internationale samfund ikke vil være i stand til at klare det. Dette ville betyde mindst $ 25 milliarder om året i forhold til USD 14,2 milliarder i 2006. Hertil kommer, at støtteagenturet ønsker, at verden skal forpligte sig til mindst $ 50 milliarder hvert år for at hjælpe de fattige lande med at tilpasse sig den globale opvarmning.
Her antydes en forbindelse mellem de kommunistiske EU støtter ”Common Purpose” og den fabiansocialistiske Tony Blair, som Oxfam er knyttet til.

III. Han lyver for andre og / eller sig selv

UAH-tempTag et kig på denne kurve over den globale temperatur fra University of Alabama i Huntsville – målt af satellitter: Dagens temperatur svarer til 1980 - efter at have været stabil siden 1999. Det varmeste år i det 20. århundrede var i 1930erne og dagens temperaturer er som i 1920erne. Kan De se global temperaturstigning?
 
Temperaturerne steget højst 0.4-0.5 grader siden år 1900. Nu erklærer selve klimaforudsigelsens guru, Dr J. Scott Armstrong, at den prognosemodel, der anvendes af Det Internationale Panel for Klimaforandring (IPCC), savner ethvert videnskabeligt grundlag.
Globalisterne lyver.
Kun 1 af de 4 organisationer, som beskæftiger sig med global temperaturmåling, konstaterer stigende temperatur: NASAs GISS - som mærkværdigvis kun bruger jord-målinger - ikke satellitbaserede målinger, ligesom de tre andre. GISS ledes af James Hansen og er blevet fanget på fersk gerning i at forfalske sine temperaturer gentagne gange. James Hansen lyver – men IPCC retter sig kun efter ham.

Cryosphere-31.dec.2008I Berlin holdt Obama den 24. juli 2008 en Ny Verdensordenstale, hvor han sagde: Mens vi taler, smelter biler i Boston og fabrikker i Beijing Nordpolsiskappen, kystlinjer ved Atlanterhavet viger."
Kommentar: Bemærk Nordpolens iskappe. 12/30/1980 og 12/30/2008. Kan du se, at iskappen smelter? Fra præcis 1. januar 2009 "har vejret konstant været så dårligt, at ingen fotos har kunnet tages af Nordpolen" - ifølge “Cryosphere Today”! Sydpolens iskappe vokser! Med hensyn til havets overflade: Se NASA´s fund: Indtil 2005 steg havoverfladen med 3 mm om året (konstant faldende siden den sidste istid). Men siden 2005 stiger havets overflade kun med 2 mm om året. Obama lyver.

B. The Telegraph 20 April, 2009: Nu har US Environmental Protection Agency (EPA) erklæret "drivhusgasser", (herunder og især CO2)  for at være en trussel mod folkesundheden! - En livsvigtig luftart, som planter assimilerer for at frigive ilt, en gas uden hvilken der ikke ville være noget liv på jorden, en gas, som er nødvendig for vores vejrtrækning. Den erklæring forventes at bane vejen for nye regler for biler, kraftværker, byggepladser og fabrikker ved at identificere kuldioxid og fem andre gasser som miljøgifte.

Variationer i den globale temperatur gennem 3000 år. Læg mærke til middelalderens havtemperaturoptimum, 1 grad C højere end i dag.

EPA sagde, at stigende drivhusgasniveauer "er det entydige resultat af menneskets udledninger og meget sandsynligt er årsagen til den observerede stigning i de gennemsnitlige temperaturer og andre klimatiske ændringer". Agenturets indsats var foranlediget af en højesteretsafgørelse i 2007.
Kommentar: Under istiden for 450 mio år siden var CO2-koncentrationen i luften 10 gange højere end i dag! Nu stiger den – men temperaturen gør det ikke! Middelalderopvarmningen havde intet at gøre med CO2–forurening. CO2 som skadevolder er ren fantasi uden videnskabelig dokumentation. EPA lyver.


IV. Han handler i  "konsensus," der dræber "den Gamle verdensorden."
Se på EU, for eksempel: Enhver beslutning træffes i konsensus. Vi har aldrig hørt om faktuelle diskussioner i Det Europæiske Råd eller Kommissionen. I EU-Parlamentet kommer en en gruppe på omkring 50 dog somme tider med indvendelser. Vores nationale parlamenter accepterer bare alt fra Bruxelles i konsensus. Og vores medier er altid politisk korrekte og samtykker. Nu har broderskabet besluttet hemmeligt at anvende klimaskrønen til at pålægge os globale energiskatter (Bilderberg 2005 – Daniel Estulin).

Al-goreV. Han er grisk ud over min forstand
Denne smarte fyr har gjort handelen med CO2 sammenlignelig med aktiehandel på børsen. 1 ton CO2 er enheden. Det handles på European Climate Exchange (såkaldte Emission Trading Scheme) bag hvilke Rothschild's , Rockefellers og Al Gore's virksomheder står. Nu opbygger de også Chicago Climate Exchange. Indtil videre går en del af overskuddet til de nationale stater, men EU ønsker mere og mere af det.
James Hansen fra GISS bliver godt betalt af George Soros, den tidligere amerikanske præsident kandidat, John Kerryog  Al Gore!

VI. Globalisten er diktatorisk af karakter og Gaias hellige kriger 
Han ville end ikke drømme om at lade os få en fri, oplyst debat og en efterfølgende indflydelse på hans slotte i CO2-atmosfære, selv om vi skal betale gildet.
For at opfylde hans hellige Rio-konferencen i 1992 og dens aflæggere, Kyoto-aftalen af 1997, Bali 2007, og Poznan-konferencen i 2008, har han besluttet at lade det blive et endeligt diktat til verden i København i december 2009. Det lader dog til, at den nuværende finansielle krise har gjort det internationale broderskab af Nye Verdensordensstater betydeligt mere nøgternt - og prominente globalister har allerede opgivet København. Præs. Obama har erklæret at være ude af stand til at gøre noget ved CO2 før 2012, tidligst.

Nu er de ideologiske "klimatister "bekymrede. Så den 12. marts, 2009 holdt de en konference i København (EurActiv 13 March). Deres meddelelse advarer om, at det værst tænkelige scenario, som er forudsagt af det indflydelsesrige organ, IPCC, nu er ved at udfolde sig.

"Videnskabsmændene" siger, at der ingen undskyldning er for passivitet. En ny Marshall-plan "for klimaet vil være til gavn for alle parter," sagde Terry Barker fra Cambridge, og eftersnakkede  Edmond de Rothschild. Som Katherine Richardson, marinebiolog ved Københavns Universitet, sagde: "Dette er ikke en regulær videnskabelig konference. Det er et bevidst forsøg på at påvirke politikerne." Og det er pointen.

VII “Klimaeksperten” har i regelen aldrig studeret klima! Richardson er ikke klimatolog - hun er en ideolog og marinebiolog! IPCC's formand Pachauri er økonom, Jimmy Carter er jordnøddeavler - faktisk erklærede en IPCC fan med intern viden, at kun 20% af IPCC panelet havde beskæftiget sig med klima!  Men sådanne amatører er afgørende for den fremtidige økonomi på denne Jord - for politikerne har skrottet videnskab og vil bare have bras. I 2007  kunne  54% af professionelle klimatologer  ikke sige, at der var en menneskeskabt klimaforandring.

VIII Han bekymrer sig ikke om vores udgifter til sine skøre indfald 
A. EU vedtog sidste år en målsætning om at reducere sit energiforbrug med 20%, sin CO2-udledning med 20% og at øge sin produktion af vedvarende energi med 20%. Godt, fordi energi er dyrt og forurener med sod. Men ifølge Reuters 2007: EUs mål om at nedskære drivhusgasemissionerne med 20 procent i 2020 kan komme til at koste blokken op til 1,1 billioner euro ($ 1,5 billioner).
Har du og jeg og vores børn råd til dette? B. deres mest katastrofale grille er Middelhavsunionen. Uden at spørge os, har de sammensluttet  Europa og den muslimske verden omkring Middelhavet i en union – med løfte om “partnerborgernes” frie bevægelighed! Og EU betaler 12mia euro af vores penge i den Europæiske Naboskabspolitik (2007-2013) - helt over til Det Kaspiske Hav - plus meget mere løst!

IX Han er arrogant og dum, føler, han har ret, når han tager helt fejl.
A.
Her er en hån mod klimaskeptikere fra Sir Nicholas Stern, der rådede den britiske regering om den økonomiske trussel fra den globale opvarmning. Den respekterede økonom sammenligner klima fornægtere med dem, der benægter sammenhængen mellem rygning og kræft eller hiv og aids. "Klimaændringsfornægtere er" latterlige "og beslægtet med "dem, der tror, at Jorden er flad. Hvis man ser på alle de seriøse videnskabsmænd i verden, er der ikke stor uenighed om de grundlæggende principper for dette."
Kommmentar: Denne arrogante amatør lyver helt åbent. 650 professionelle klimatologer- nogle af dem har tidligere været købt - har følt sig tvunget til at sige sandheden i en amerikanske Senatsrapport: "Opvarmningsfrygten er den "værste skandale i videnskabens historie”   … japansk videnskabsmand Dr. Kiminori Itoh, en prisbelønnet PhD miljømæssige fysisk kemiker ved FNs IPCC . Mange andre siger endnu værre ting.
B. MEP Daniel Cohn-Bendit's uforskammede adfærd over for præsident Vaclav Klaus vil blive husket i lang tid.

Ko-metan-udslipX Han gør sig selv til grin
The Guardian 20 April 2009: Megen fedme i rigere lande medfører op til 1 mia ekstra tons drivhusgas emissioner om året, sammenlignet med lande med slankere befolkning ifølge en undersøgelsei International Journal of Epidemiology. September sidste år har IPCC foreslået folk at spise mindre kød, fordi kødproduktion forårsager 20% af de globale emissioner.
Og endnu værre: The Independent 10 Dec. 2006: En FN-rapport har peget på verdens hastigt voksende besætninger af kvæg, som den største trussel mod klimaet, skove og vilde dyr! 

Kommentar
Den globalistiske klimatists ovenstående dårlige og latterlige karakteregenskaber kan udvides til at omfatte alle globalister. For alle globalister er klimatister. Globalisten har kun et mål: verdensregering, og her. Hans midler til at overbevise os er foruden klima: indvandring, finanskrise, "krigen mod terror , og pandemier - og her samt den truede biologiske mangfoldighed. Han antager, at når presset og nøden bliver store nok, vil vi skrige efter hans verdensregering for at løse hans hjemmelavede globale problemer med globale midler.

 
Hvad nobelpristagerne Al Gore og IPCC fremlægger kan være den historiens største løgn - som anført af en britisk domstol, der gjorde Al Gores film "En Ubekvem sandhed" til en en ubekvem samling på mindst 11 løgne!