Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): "Jeg er lige glad med, hvilken marionet, der sidder på Englands trone for at regere et imperioum, hvor solen aldrig går ned. Den mand, der styrer Britanniens pengeforsyning, kontrollerer det Britisk Imperium – og jeg kontrollerer den britiske pengeforsyning.”
På G20-mødet den 2. april 2009 annoncerede Gordon Brown en ny verdensorden. Det følgende handler om,  hvem der styrer denne verdensorden ved at kontrollere verdens pengeforsyning – og styrer os mod kaos.

(uddrag) Global Research I flg. en artikel d.6. april i London Telegraph har G20 lederne  i  realiteten aktiveret IMF's magt til at skabe penge og begynde global 'kvantitativ lempelse«. I den forbindelse sætter de en de facto global valuta i spil. Den er uden for ethvert suverænt organs kontrol. Sammensværgelsesteoretikere vil elske det. "                  
Charles-DawesArtiklen har undertitlen, "Verden er et skridt tættere på en global valuta, som bakkes op af en global centralbank, der kører pengepolitikken for hele menneskeheden." Hvilket naturligvis rejser spørgsmålet, hvem eller hvad der vil tjene som denne globale centralbank, som tilsløret får beføjelse til at udstede en global valuta og overvåge pengepolitikken for hele menneskeheden? Da verdens centralbankfolk mødtes i Washington i september sidste år, drøftede de, hvilken organisation, der kan være i stand til at tjene i denne frygtindgydende og forfærdelige rolle. En tidligere guvernør for Bank of England har udtalt: "Svaret kan allerede ligge lige for, i form af Bank for International Settlements (BIS). . . . IMF har tendens til at affatte sine advarsler om økonomiske problemer meget diplomatisk, men BIS er mere uafhængig og meget bedre rustet til at håndtere dette, hvis den får beføjelser til at gøre det." 

Bank for International Settlements (BIS) blev oprettet af Charles G. Dawes  i 1930 (Rothschild agent og vicepræsident under præsident Calvin Coolidge fra 1925-1929), Owen D. Young, og Hjalmar Schacht i Tyskland (formand for Reichsbank).

Den 10. marts 2003 opgav BIS den schweiziske guldfranc som Bankens regningsenhed siden 1930, og erstattede den med særlige trækningsrettigheder i IMF (SDR). Der er ingen tvivl om, at BIS bevæger verden hen mod regionale valutaer og i sidste ende, en global valuta. Den globale valuta kan meget vel være en videreudvikling af SDR

BIShotel_savoyunivers BIS er centralbank for alle større centralbanker  i verden. Den er privatejet af centralbankerne selv, hvoraf de fleste også er private. Den blev grundlagt under tvivlsomme omstændigheder af tvivlsomme mennesker. Den er ikke ansvarlig over for nogen, især ikke for offentlige organer. Den fungerer i fuldstændig hemmeligholdelse og er ukrænkelig. Flytning af pengene mørklægges og skjules når de går gennem gennem BIS. BIS sigter målrettet mod regionale valutablokke og i sidste ende en global valuta. Den har haft meget held med at opbygge den ny økonomisk verdensorden, sammen med dertil hørende initiativer mhp. verdensregering.  Ordsprogenes Bog 22:7 giver et nyttigt kompas: "De rige hersker over de fattige, og låntager er långivers tjener".

Og hvis visionen om en global valuta uden for regeringskontrol ikke sætter gang i sammensværgelsesteoretikere, så vil det bestemt gøre det, hvis BIS får ansvaret for den. BIS er skandale-ramt lige siden den blev stemplet med pro-nazistiske tendenser i 1930'erne. Grundlagt i Basel, Schweiz i 1930, er BIS blevet kaldt "den mest eksklusive, hemmelige og magtfulde overnationale klub i verden." Charles Higham skrev i sin bog om “Handel med Fjenden”, at ved slutningen af 1930'erne havde BIS antaget en åbenlyst pro-nazistisk forkærlighed, et tema, der blev udvidet i en BBC-Timewatch film med titlen "Bankvirksomhed med Hitler", der udsendtes i 1998. I 1944 opfordrede den amerikanske regering til at støtte et beslutningsforslag på Bretton-Woods-konferencen  til afvikling af BIS, efter tjekkiske beskyldninger om, at den vaskede guld stjålet af nazisterne fra det besatte Europa; men centralbankfolk havde held til roligt at kvæle den amerikanske resolution.

Owen-D.-YoungI "Tragedie og Håb: En Verdenshistorie i Vor Tid"  afslørede dr. Carroll Quigley den  vigtige rolle, som BIS spiller i den globale finansiering bag kulisserne. Dr. Quigley var professor i historie ved Georgetown University, hvor han blev præsident Bill Clinton's mentor. Han var også insider, oplært af den magtfulde klike han kaldte "de internationale bankfolk." Hans troværdighed skærpes af den omstændighed, at han rent faktisk gik ind for deres mål. Han skrev: "Jeg kender til driften af dette netværk, fordi jeg har undersøgt det gennem tyve år og fik lov til i to år, i begyndelsen af 1960'erne, at undersøge deres papirer og hemmelige registre." 

Owen D. Young: Agent for Rothschildagenten JP Morgan - grundlægger af BIS. (grundlægger af RCA og formand for General Electric fra 1922 til 1939).  

Quigley skrev om dette internationale banknetværk: "De beføjelser, finanskapitalismen havde, havde et andet vidtrækkende mål, intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder - i stand til at beherske det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne, som handler i forening, af hemmelige aftaler, der er opnået på hyppige private møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker. "Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale bankfolk ville kontrollere og manipulere en nations pengesystem og samtidig lade det se ud til at være kontrolleret af regeringen. 

MayerRothschildMayer Amschel Bauer Rothschilds  fem sønner blev sendt til de vigtigste hovedstæder i Europa - London, Paris, Wien, Berlin og Napoli - med den opgave at oprettelse et banksystem, der ville være uden for regeringskontrol.  Nationernes økonomiske og politiske systemer ville blive kontrolleret – ikke af borgerne, men af bankfolk til fordel for bankfolk.  Til sidst blev en privatejet "centralbank" etableret i næsten alle lande, og dette centralbankvirksomhedssystem har nu fået kontrol over verdens økonomier. Centralbanker har bemyndigelse til at trykke penge i deres respektive lande, og det er fra disse banker, at regeringerne skal låne penge til at betale deres gæld og finansiere deres operationer. Resultatet er en global økonomi, hvor ikke kun industrien, men regeringen selv kører på gæld, der er oprettet af en bank-monopol, der ledes af et netværk af private centralbanker og i toppen af dette netværk er BIS, " centralbankernes centralbank ".

IBIS-building mange år holdt BIS en meget lav profil og opererede bag kulisserne i et forladt hotel. Det var her, at beslutningerne blev nået om at nedskrive eller forsvare valutaer, fastsætte prisen på guld, regulere offshore banking, og hæve eller sænke den korte rente. I 1977  opgav BIS dog sin anonymitet i bytte for et mere effektivt hovedkvarter (Baselstårnet).

I dag har BIS statslig immunitet, betaler ikke skatter, og har sit eget private politikorps. Den er, som Mayer Rothschild forudå, hævet over loven.
BIS er nu sammensat af 55 medlemslande, men den klub, der mødes regelmæssigt i Basel er en langt mindre gruppe, og selv inden for den er der et hierarki. I 1983 artiklen i Harper's Magazine med titlen "At styre pengeverdenen," skrev Edward Jay Epstein, at de virkelige forretninger foregår i "en slags inderste klub bestående af et halvt dusin eller så kraftfulde centralbankfolk, der befinder sig mere eller mindre i samme monetære båd "- personer fra Tyskland, USA, Schweiz, Italien, Japan og England. Epstein sagde:
"Den primære værdi, som også synes at afgrænse den inderste klub fra resten af BIS medlemmerne, er den faste overbevisning, at centralbanker bør handle uafhængigt af deres hjemlige regeringer. En anden og nært beslægtet overbevisning hos den inderste klub er, at politikere ikke bør betros at afgøre det internationale monetære systems skæbne."

  I 1974, blev Basel-udvalget for Banktilsyn oprettet af centralbankcheferne fra en gruppe på ti nationer (nu udvidet til at tyve). BIS står for tolv-mands-sekretariatet for udvalget. Det udvalg fastsætter regler for bankvirksomhed globalt. I en 2003 artikel med overskriften "Bank for International Settlements opfordrer til global valuta," skrev Joan Veon:
Hjalmar-schacht"BIS er stedet, hvor alle verdens centralbanker mødes for at analysere den globale økonomi og bestemme kursen for den indsats, de vil udstikke for at putte flere penge i deres lommer, fordi de kontrollerer mængden af penge i omløb, og hvor megen rente de vil opkræve fra regeringer og banker for låntagning hos dem. . . .
"Når man forstår, at BIS trækker i trådene for verdens pengesystem, vil man  forstå, at de har evnen til at skabe et økonomisk boom eller sammenbrud i et land. Hvis dette land ikke gør, hvad pengelångiverne vil have, så er alt, hvad de skal gøre, at sælge deres valuta."

Hjalmar Schacht - grundlægger af BIS.

BIS´magt til at skabe knald eller fald-økonomier blev påvist i 1988, da den udstedte en Basel Overenskomst I, der  øgede bankens egenkapitalkrav fra 6% til 8%. Inden da var Japan blevet verdens største kreditor, men Japans banker var mindre kapitalstærke end andre store internationale banker. Forøgelsen af  kapitalkravet tvang japanerne til at skære ned på udlån, skabe en recession i Japan som den, USA lider under i dag.  Blandt andre skader produceret af Basel-aftalerne var en bølge af selvmord blandt indiske landmænd, der ikke kunne få lån.

IMF%20logo"BIS regulationer  tjener kun ét formål: at styrke det internationale private bank-system, selv med fare for de nationale økonomier. . .  IMF og de internationale banker, der reguleres af BIS, er et team: De internationale banker låner hensynsløst ud til låntagere i de nye økonomier for at skabe et fremmed valutagældskrise, IMF ankommer som bærer af monetære vira under navn af en sund pengepolitik, derefter kommer de internationale banker som gribbe-investorer for at redde eller at erhverve nationale banker, der af BIS anses for at være insolvente, fordi de har utilstrækkelig kapital."
Når regeringerne falder i den fælde at acceptere lån i fremmed valuta, bliver de "skyldnernationer" -  underlagt IMF og BIS´ regulering.

Store internationale banker var i stand til at undslippe de regler, selv om de rent faktisk medførte enorm risiko på grund af deres derivatoperationer. Mega-bankerne lykkedes det at undgå Basel-reglerne ved at adskille "risikoen" for misligholdelse fra lån og sælge det videre til investorer, der anvender en form for derivater, de såkaldte "credit default swaps". Det var imidlertid ikke spillets regler, at de amerikanske banker skulle undslippe BIS´ net. Da de formåede at forbigå Basel I Aftalen, blev  et andet sæt regler indført, kendt som Basel II. De nye regler blev indført i 2004, men de blev ikke håndhævet i de amerikanske banker før november 2007, måneden efter, at Dow-Jones havde passeret 14.000 – dens højeste nogensinde. Derefter er det bare gået ned ad bakke. Basel II havde samme virkning på de amerikanske banker, som Basel I havde på japanske banker: De har kæmpet lige siden for at overleve.

Imf-protest 1Basel II kræver, at Bankerne dagligt skal vurdere deres formueværdier til en markedspris. Hvis bankernes egenkapital ikke udgør mindst 8% er de teknisk “insolvente.” Den blev pålagt med tilbagevirkende kraft, efter at bankerne allerede havde de dårlige aktiver i deres bøger. Långivere, der var blevet anset for tilstrækkeligt godt kapitaliserede til at foretage nye udlån, fandt pludselig, at de var “insolvente”. I det mindste ville de have været insolvente, hvis de havde forsøgt at sælge deres aktiver, en antagelse, der kræves i den nye regel. (Således blev en solvent Bear Stearns teknisk insolvent – og kunne købes af JP Morgan for en slik   med masser af penge fra Fed oven i købet. Ikke mærkeligt, at JP Morgan nu har et stort overskud!!)  Finansanalytiker, John Berlau, klagede: at indføre Markedsværdinoteringsregelen i U.S. banker forårsagede en øjeblikkelig indefrysning af kreditgivningen. Og den fortsætter med at nedrive økonomierne – ikke blot U.S.A.s men verden over. 

Og det er her, konspirationsteorierne kommer ind.  Hvorfor har BIS ikke tilbagetaget eller i det mindste ændret Basel II efter at have set de ødelæggelser, den havde forvoldt? Hvorfor sad BIS med hænderne i lommen, mens den globale økonomi bragde sammen? Var det målet at skabe så meget økonomisk kaos, at verden ville haste med  lettelse ind i BIS´ ventende arme med dens privatskabte globale valuta? Intrigen er til at få øje på.

Den Rockefeller-dominerede Washington Post April 20, 2009: Billedet af en radikalt ændret IMF tegner sig nu gennem interne IMF dokumenter, interviews og tænketankrapporterNæsten som ambassadører til IMF, ville centralbankfolk og finansministre debattere måder at slukke verdens økonomiske brande og kvæle uforsvarlig politik, før der antændes nye - et Finanssikkerhedsråd.
Idet den bøjer sig for en ny økonomisk verdensorden, ville IMF få  kraftigt udvidede beføjelser til at fungere som en global bankmand for regeringer rige og fattige. Og med større fleksibilitet til effektivt at trykke sine egne penge, ville den have mulighed for at indskyde likviditet i de globale markeder på en måde, som  en gang var begrænset til de store centralbanker, herunder den amerikanske Federal Reserve. IMF er næsten vis på at indtage en central rolle i styringen af verdensøkonomien. Man taler om global økonomisk styring på en måde, vi aldrig har set. Dens redninger var imidlertid en forbandelse i mange fattige lande;

Kommentar
Rothschild's BIS og IMF et team! De har fælles bankstatistik. og fælles ekstern website (JEDH)  og her (også OECD og Verdensbanken er med). 3 medlemmer af Den Europæiske Centralbanks bestyrelse er også i BIS´bestyrelse!! Reichsbankchef Hjalmar Schacht i samarbejde med Rothschild agenterne Dawes og Young! Som Mussolini (måske) sagde : Når Korporationerne og staten styrer os er det fascisme!
G20 foreslog SDR fra Rothschilddatteren IMF som en forløber for en verdensvaluta - BIS har allerede i årevis brugt SDR som sin regningsenhed. Så det ser ud til, at Rothschild nu har vestlige økonomier helt i sin lomme. Men der er en joker i Rothschild's spil: Kina, som er den ulykkelige ejer af 1,9 billioner dollar reserver, køber nu kobber (til fremtidens hybridbiler) i store mængder for de penge - i stedet for SDR og guld! Det første synes Rothschild nok ikke om. Den igangværende krise blev skabt af Wall Street og Federal Reserve. Det blev Wall Street krakket i 1929 også, har Fed Chef Bernanke tidligere indrømmet.
Vi er på vej mod den  fascistiske  verdensregering- og det operative center bag den er BIS. Bagved er det umættelige talmudiske, farisæiske Rothschild-dynasti: De 3 mål for  den talmudisk/farisæiske jødiske elite –fjender af hele menneskeheden, især af den menige jøde  – som set af en frafalden jøde: I. Væk med de nationale grænser II . Væk med de gamle finansielle institutioner III. Væk med den kristne kultur.