11. Sept.: “Det Fældende Bevis” Fundet. Al Qaida Er Kun En Skrøne I Flg. Council on Foreign Relations

Posted By Anders On April 19, 2009 @ 00:03 In Dansk, Euromed | 6 Comments

Som ofte vist på denne blog, er [1] indvandring , den igangværende [2] finanskrise og [3] klimaforandringssvindelen, og [4] her skabt af Den Nye Verdensordens globalister. Hvordan er det med det 4. våben, “Krigen mod terror” til at overbevise os om nødvendigheden af en [5] verdensregering til at “løse (deres hjemmelavede) globale problemer med globale midler”?

Krigen mod terror har mistet sit navn: I følge den amerikanske udenrigsminister, [6] Hillary Clinton, for nylig bruges dette navn ikke længere i Washington.

Mange har spurgt sig selv, hvordan amatørmuslimer kunne flyve så komplicerede Boeing-fly så præcist, skønt de aldrig var blevet uddannet til det. Nogle mener, at flyene var fjernstyrede. [7] Khalid Sheikh Mohammed og 4 andre påståede Al-Qaida-terrorister har åbenbart tilstået hvadsomhelst under tortur – incl. at være hjernen bag 11. sept. De bliver dømt af en US militærret. Om den af en civilret til livsvarigt fængsel dømte uforskammede [8] Zacarias Moussaoui havde noget med 11. sept. at gøre, er tvivlsomt. Hans [9] sag bliver måske genoptaget.
Andre retssager – f.eks. mod sløset lufthavnspersonale, synes ikke at have fundet sted. 

George Bush modtager  budskabet om WTC bombningerne: [10] Video. Han er totalt cool og fortsætter i skoleklassen. Er dette en naturlig reaktion i denne situation? Det tror jeg ikke – med mindre man er forberedt på det..

Begrundelsen for “krigen mod terror”
Her er en  [11] video, der påstår, at efter at den 11. sept. er "flykaprerne" stadig i live og har det godt. Videoen viser, hvorfor Afghanistan er så vigtig. På denne [12] CNN video citeres den muslimske leder, Faroque Khan, flere gange for at sige, at Atta (11. septembers ledende "terrorist") og 2 yderligere "terrorister" er i live. 

Den [13] 23. sept. rapporterede BBC, at den saudiarabiske pilot, Waleed Al Shehri, og 2 andre FBI angivne selvmordsflykaprerer var i live. Også d. 23. 9. 2001, interviewede London [14] Telegraph yderligere 3 "flykaprere." "FBI-direktør Robert Mueller erkendte torsdag, at identiteten på flere af "selvmordsflykaprerne" er usikker".
Ifølge denne [15] video har Robert Mueller erkendt, at FBI ikke ved, hvem "flykaprerne" var. FBIs og CIA's bevis for, at bin Laden var skyldig, er mere end tvivlsom. I en  [16] hollandsk fjernsynsudsendelse  d. 9. april 2009 har en jury og publikum frikendt bin Laden!!

Tidligere pakistanske spionchef [17] Hameed Gul har erklæret 11. sept. for at være et insider job - et påskud for at angribe Centralasien.
[18] Wto-fly[19] Global Research  har dette at sige: "En uge forud for 11. sept. angrebet mødtes lederen af Pakistans efterretningsvæsen, ISI,  i Washington, DC, med viceudenrigsminister, Richard Armitage, senator Joseph Biden, som nu er Obama's Vicepræsident, og med sine kolleger i CIA og Pentagon. Men den selv samme chef for ISI havde også tilfældigvis tidligere godkendt overførsel af $ 100.000 til den ledende 11. sept. flykaprer, Mohammed Atta, hvilket også blev bekræftet af FBI. Således er ISI pludselig blevet den, der financierede 11. sept. angrebene. Alligevel blev der ikke foretaget noget mod ISI eller Pakistan, bortset fra, at ISI-chefen blev fyret pga. denne afsløring i medierne."

Til dette kommer tekniske data som næring til mistanken om, at de  overlagte mord d. 11. sept.var delvis et insider job - som [20] Pearl Harbour synes at være have været – en undskyldning for krig. Jeg har [21] tidligere skrevet om 11. sept. på denne blog.

I.
 Nu er det “fældende bevis” fundet: Støv fra omkring WTC Syd, Nord, og Bygning 7 inderholder masser af ueksploderet nano-thermit, et kraftigt sprængstof, som udvikler meget høje temperaturer. 10–100 tons blev angiveligt anvendt. Forsker Niels Harrit er med i et forskerhold, der har udgivet en meget [22] detailleret rapport om nano-thermit fundene. Her er en [23] video fra TV2 d. 10. april 2009.

II. Denne [24] video viser angrebet på Pentagon: Omstændighederne er mere end mystiske. En [25] fotoserie blev frigivet af US forsvarsministeriet – og bekræfter, at intet fly var involveret i angrebet på Pentagon! Det gør også [26] en anden fotoserie få minutter efter den førstel eksplosion. Senere var der tilsyneladende  et fly, der var meget større end hullet i muren.

III. Så var der WTC Bygning 7, som ikke var ramt af fly: Den imploderede ([27] video, og [28] her), som var det en planlagt eksplosion ([29] video) - 7 timer efter, at de 2 fly hamrede ind i WTC Nord og WTC Syd.
Her er en CBS video af [30] Building 7´s implosion. Flere [31] videoer af Bygning 7s implosion

[32] World-trade-centreIV. Her bekræfter de største tv-stationer i USA, at sprænglegemer blev fundet plantet [33] her og eksploderede i [34] WTC Syd. Dette tårn imploderede, som det fremgår. Flere [35] videoer om Sydtårnets implosion her.  Her imploderer [36] Nordtårnet. Flere [37] Videoer om Nordtårnets  implosion her. Her er flere [38] øjenvidnevideoer.

V. Den officielle forklaring om, at WTC Syd og Nord samt Bygning 7 kollapsede på grund af brand, affærdiges af denne [28] bemærkelsesværdige rapport.

"En stålbjælke, der blev fundet i resterne, havde gennemgået sulfidering. Metallet var udtyndet i en sådan grad, at der sås huller i det. Afhængigt af hvor meget svovl, der er til rådighed, ville dette have krævet en temperatur mellem 1000 grader C og smeltepunktet for stål, ca 1500 grader C, langt varmere end det kan blive i en brand i kontormaterialer og dieselolie. Dette forbløffende stykke bevis synes at modsige den officielle historie ".

National Institute of Standards and Technology (NIST) har ikke kunnet forklare kollapsene.

Stålsøjlerne, der yder støtte er sammenkoblede, således at en gruppe af søjler skulle miste et godt stykke over halvdelen af deres styrke, før de er i fare for at kollapse. Tilsyneladende er sådanne temperaturer svære eller umulige at opnå ved brand. Da ingen rapporter er kommet for dagens lys om, at nogen som helst stålindrammede bygninger er kollapset som følge af brand, og da alle stålindrammede bygninger, som var brudt sammen, gjorde det på grund af eksplosiv nedrivning, ville det have været logisk at have indledt undersøgelsen af denne overraskende begivenhed med spørgsmålet om, hvorvidt sprængstoffer havde været anvendt.

I tilfældet WTC 7 er brugen af sprængstoffer ikke blot den mest logiske forklaring på kollapsen , det er også den mest oplagte, så snart det er undersøgt: Sammenbruddet er præcis ligesom ved en kontrolleret nedrivning i enhver henseende. ([39] Video med stålkonstruktionsarkitekt Richard Gage i en tale   på Manitoba University. Nr 7 indeholdt FBIs og CIAs belastende materiale mod Wall Street.). Dobbeltheden i de tre officielle undersøgelser der  undgår at komme ind på brugen af sprængstoffer, antyder, at der er tale om  mørklægning. Dette synspunkt forstærkes ved den hurtige og hemmelighedsfulde fjernelse af gerningsstedsbeviser og vedvarende [40] Peking-skyskrabertilbageholdelse af oplysninger. Eksistensen af en hemmeligholdelse er umiddelbart bevis for meddelagtighed af en del af administrationen i USA i de kriminelle begivenheder d. 11. sept. Det er rimeligt at tro, at 11. sept. blev iscenesat for at manipulere offentligheden til at støtte deres allerede eksisterende mål: invasion af Afghanistan.

Her er en video, der viser en rigtig [41] skyskraberbrand i Peking. Som det ses her [42] brød bygningen ikke sammen - men blev stående.

Kommentar
Dette er tilsyneladende en uafviselig blanding af beviser, vi alle kan se (implosioner), og som mange vidner har hørt (eksplosioner på stedet), samt teknisk dokumentation for et ufatteligt overlagt mord på 3.000 uskyldige mennesker, for at få et motiv til "krig mod terror "- som nu har mistet sit navn i USA og blot er "krigen". Konsekvensen er, at den Nye Verdensorden forsøger at marchere mod øst for at erobre den del af verden, som Obama's mentor, [43] Zbigniew Brzezinski , udpegede som afgørende for at kontrollere verden: [44] Centralasien

[45] Thermite-explosion[46] ThermiteVar Al-Quaida nogensinde i USA? Er denne primitive organisation andet end en praktisk Ny Verdensordens opfindelse/påskud?                              
                                                Thermit            

Nu får vi at vide af Council on Foreign Relations' "[47] Foreign Affairs":
"Formodentlig har taleban begrænset interesse i spørgsmål uden for "Afghanistan-Pakistan" regionen. Hvis den kom til magten igen nu, ville det være højst usandsynligt, at taleban ville være vært for provokerende terroristgrupper, hvis handlinger kan føre til yderligere intervention udefra. Selve tanken om, at al Qaeda har behov for en sikker geografisk base for at udføre sine terroristiske operationer er i øvrigt tvivlsom. Når alt kommer til alt, var den operationelle base for 11. sept. i Hamborg, Tyskland.
Redrawing-the-middle-eastPå nuværende tidspunkt består al Qaeda af et par hundrede mennesker, der render rundt i Pakistan og søger at undgå at blive opdaget og hjælper taleban, hvis det er muligt. Det har også et usammenhængende netværk af omrejsende kolleger,  De har miskrediteret sig hos muslimerne, der rammes af deres terror.  Uden for krigszoner har vold begået af al Qaeda søsterselskaber tilsammen resulteret i 200 til 300 dødsfald om året, og tallet kan være faldende siden 2002. 

I 2006 offentliggjorde[48] US Væbnede Styrkers Journal (AFJ) en [19] artikel af den pensionerede Lieutenant-Colonel [49] Ralph Peters,  der tegnede ændringer af Mellemøstens og Centralasiens grænser.
Han lavede endog en nyttig lille liste over "tabere" og "vindere". Blandt taberne er Afghanistan, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Vestbredden og Pakistan. Dette kunne være formålet med "krigen mod terror"

Efter flere års godt gennemført detektivarbejde har FBI og andre efterforskningsagenturer ikke har været i stand til at afsløre blot en enkelt virkelig sovende al Qaida-celle eller aktivist inden for landets grænser."
[50] Bin laden ikon Det manglende angreb inde i USA kombineret med manglende evne hos FBI til at finde eventuelle angribere tyder på, at terroristerne  enten ikke forsøger meget hårdt eller er langt mindre kloge og dygtige end normalt fremstillet."

Så historien om Al-Quaida og 11. sept. synes at være være ved at visne væk i [51] Council on Foreign Relations, der længe har været modstander af Irak-krigen. Se [52] video om CFR. Al-Quaida og deres Taleban venner er bare påskud for USA til at erobre Centralasien i forsøg på, at USA skal  lede af den Nye Verdensorden og sætte sig på områdets naturrigdomme. CFR bekender Al-Qaida-svindelen, og alligevel sender dens [53] marionet, præsident Obama,  nu yderligere [54] 17.000 kamptropper til Afghanistan  – for at kæmpe mod Al-Qaida!!
Også "Krigen mod Terror" synes skabt af den Nye Verdensorden som argument for deres verdensregering - nøjagtigt lige som klimasvindelen, indvandringen og den igangværende økonomiske krise. Lad os mindes [55] præsident Eisenhowers stærke advarsel mod USAs militærkompleks.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8105

URLs in this post:
[1] indvandring : http://euro-med.dk/?p=7341
[2] finanskrise : http://euro-med.dk/?p=3973
[3] klimaforandringssvindelen: http://euro-med.dk/?p=4825
[4] her: http://euro-med.dk/?p=5286
[5] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[6] Hillary Clinton: http://www.msnbc.msn.com/id/29963094/
[7] Khalid Sheikh Mohammed : http://en.wikipedia.org/wiki/Khalid_Shaikh_Mohammed
[8] Zacarias Moussaoui : http://en.wikipedia.org/wiki/Zacarias_Moussaoui
[9] sag bliver måske genoptaget: http://www.wkrg.com/crime/article/convicted_9_11_terrorist_appealing_for_a_new_trial/22967/
[10] Video: http://www.youtube.com/watch?v=VZOeFceoilQ
[11] video: http://www.youtube.com/watch?v=f7ixuf236Dk&NR=1
[12] CNN video : http://www.youtube.com/watch?v=vr10cBlOawY&NR=1
[13] 23. sept. rapporterede BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1559151.stm
[14] Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/1341391/Revealed-the-men-with-stole
n-identities.html

[15] video: http://www.youtube.com/watch?v=HgkkeTZWZuU
[16] hollandsk fjernsynsudsendelse : http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/television/news/e3ie9cf6d4fe9496d052885db4114f0c
656

[17] Hameed Gul: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0812/07/fzgps.01.html
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwto-2dfly4.jpg
[19] Global Research : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11313
[20] Pearl Harbour : http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=408
[21] tidligere: http://euro-med.dk/?p=1158
[22] detailleret rapport om nano-thermit fundene: http://jp.dk/nyviden/article1654301.ece
[23] video: http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o
[24] video: http://www.youtube.com/watch?v=aUR1APpIKW0
[25] fotoserie blev frigivet af US forsvarsministeriet: http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/videos/dodvideos.html
[26] en anden fotoserie: http://911research.wtc7.net/pentagon/evidence/photos/index.html#precollapse
[27] video: http://www.chico911truth.org/docs/11rfa911.php
[28] her: http://www.journalof911studies.com/volume/2007/LeggeVerticalCollapseWTC7_6.pdf
[29] video: http://www.metacafe.com/watch/343079/building_implosion/
[30] Building 7´s implosion: http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7_collapse2.mpg
[31] videoer af Bygning 7s implosion: http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/index.html#building7
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederworld-2dtrade-2dcentre6.jpg
[33] her: http://www.youtube.com/watch?v=8n-nT-luFIw
[34] WTC Syd: http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/south_tower_collapse.mpeg
[35] videoer om Sydtårnets implosion her: http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/index.html#southtower
[36] Nordtårnet: http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/north_tower_collapse.mpeg
[37] Videoer om Nordtårnets  implosion her: http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/index.html#northtower
[38] øjenvidnevideoer: http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/videos/index.html#witnesses
[39] Video: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13242
[40] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpeking-2dskyskraber1.jpg
[41] skyskraberbrand : http://www.youtube.com/watch?v=6hSPFL2Zlpg&feature=player_embedded
[42] brød bygningen ikke sammen: http://www.prisonplanet.com/still-standing-the-building-that-proves-wtc-7-was-imploded.html
[43] Zbigniew Brzezinski: http://www.takeoverworld.info/grandchessboard.html
[44] Centralasien: http://euro-med.dk/?p=6904
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederthermite-2dexplosion1.jpg
[46] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederthermite1.jpg
[47] Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com/articles/64932/john-mueller/how-dangerous-are-the-taliban
[48] US Væbnede Styrkers Journal (AFJ) : http://www.armedforcesjournal.com/custserv/about/
[49] Ralph Peters: http://www.armedforcesjournal.com/2006/09/2112561
[50] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbin-20laden-20ikon1.jpg
[51] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[52] video om CFR: http://www.youtube.com/watch?v=-FPAQlbmlSc&feature=player_embedded
[53] marionet, præsident Obama: http://euro-med.dk/?p=8020
[54] 17.000 kamptropper : http://www.euractiv.com/en/foreign-affairs/obama-afghanistan-bridge-far-europeans/article-181308
[55] præsident Eisenhowers: http://www.youtube.com/watch?v=_bqr5DVx3dw&NR=1