Underslæbs-Dømt EU Kommissær: Asylanter Skal Fordeles Ligeligt I EU

Posted By Anders On April 20, 2008 @ 23:54 In Dansk, Deutsch | 1 Comment

EU Kommissionen vil fjerne de enkelte EU staters suveræne asylpolitik.
Dette betyder, at f.eks. den stramme danske asylpolitik skal væk.

Bag det er også EUs middelhavslandes ønske om at sende deres mange asylansøgere til nordlige EU stater - en tendens, der vil blive meget stærkere med den kommende [1] Union for Mediterranien, Barcelona Erklæringens  [2] Euromediterrane Fællesmarked fra 2010 -  og løftet til de Euromediterrane "partnerlande" om EUs 4 fundamentale rettigheder, herunder  [3] fri bevægelighed for mennesker, som lovet af EU udenrigsministrene 2.-3. december, 2003 i Napoli.

D. 17. apr.  2008, sagde EU Vice President Jacques Barrot, EU kommissær med ansvar for Frihed, Sikkerhed og Retsvæsen:
I meddelelsen  'Nye strukturer, nye fremgangsmåder: forbedring af kvaliteten i beslutningstagningen i det Fælles Europæiske Asyl System' 18. februar 2006, fremsatte Kommissionen sine planer vedr. et styrket praktisk samarbejde. Hovedformålet med dette samarbejde er at forbedre en sammenfaldende beslutningstagning i medlemstaterne inden for rammerne af regler, der er fastsat i asyllovgivningen

Misforstået kristendom: afviste muslimske asylansøgeres telte tilladt i en belgisk katolsk kirke , sågar med tildækning af Jomfru Maria, der er muslimerne en vederstyggelighed. Apostlen Johannes advarer i sit 2. brev: 7-11 mod at byde Kristi fjender velkommen og give dem husly, fordi "man derved bliver medskyldig i deres onde gerninger".

Haag Programmet, vedtaget af Bruxelles Europarådet 2004 angav rettesnoren på området Retsvæsen og Indre anliggender på EU niveau for de kommende år. For så vidt angår det fælles europæiske asylsystem (CEAS), siger det, at det endelige mål skal være oprettelsen af en fælles asylprocedure og en ensartet status for dem, der har fået asyl eller lignende beskyttelse. Haag Programmet anerkender også, at bortset fra lovgivning vil praktisk samarbejde mellem medlemstaternes asyladministrationer spille en vigtig rolle mhp. at fremme den nødvendige solidaritetsånd og ansvarlig deling for at opnå en sand fælles fremgangsmåde på asylområdet. 

En mulighed, der er fremsat i Det Grønne Papir, 6. juni, 2007 for at reagere på denne udfordring, er omsætningen af strukturerne til praktisk samarbejde  i form af et Europæisk Støttekontor. Sådan et kontor kunne overtage og systematisk samordne  det praktiske samarbejdes aktiviteter. Mange af medlemstaternes og andre involveredes bidrag til det Grønne Papir understregede det positive ved praktisk samarbejde,  og tanken om at skabe et Europæisk Støttekontor fik solid opbakning fra forskellige organisationer og mange EU medlemstater.

“Når vi ser på et fremtidigt europæisk asylsystem, er det vigtigt, at vi udvikler større overensstemmelse, ikke bare i lovgivningen, men også i praksis. Det er livsvigtigt, at medlemstaternes asylmyndigheder har konkret støtte til rådighed for at leve op til deres daglige arbejdsbehov.Med sådan støtte kan medlemstater dele information, bedre fremgangsmådernes kvalitet og sammen finde løsninger på nødsituationer som ankomsten af asylsøgere i store masser. Skabelsen af et Støttekontor fremover bør betragtes som en komkret måde at skaffe et nødvendigt samarbejdsniveau og støtte til medlemstaternes bestræbelser."

Bedre kvalitet og ensartethed vil bidrage til at udjævne EUs asylområde og opbygge et enkelt asylrum, der kan give beskyttelse.
Hovedformålet med praktisk samarbejde mellem  de nationale asyladministrationer  er at bedre kvaliteten og ensartetheden i medlemstaternes beslutningstagning , bl.a. gennem udveksling af gode metoder, fælles uddannelse og deling om oplysninger ang. de lande, asylansøgerne kommer fra. Dette er i både medlemstaternes og asylansøgernes  interesse. Men den løbende EU-ramme  giver ikke nok strukturel støtte for praktisk samarbejde. Mange aktiviteter udføres ud fra øjeblikkets krav.

Kommissionen undersøger løbende muligheden for at omdanne de nuværende strukturer til praktisk samarbejde i form af et Europæisk Støttekontor.
Ydermere kunne det ….skaffe støtte til medlemslande, der står over for særligt pres, f.eks. ved asyleksperter til at sætte ind i sådanne lande. Endelig kunne det spille en rolle i gennemførrelsen af de regionale beskyttelsesprogrammer.

Kontoret kan samordne ethvert nyt politisk initiativ, der i fremtiden bliver vedtaget, f.eks. vedr. bosættelsen af asylansøgerne i EU området.

Denne EU vice-præsident og kommissær, Jacques Barrot, er dømt for underslæb - og er bare en af EU Kommissionens adskillige [4] gemene forbrydere, tidligere  kommunistpampere og løgnhalse i EU Kommissionen - som påpeget af Nigel Farage i EU Parlamentet uden konsekvenser eller holdbar afvisning !!! Da han blev udnævnt som EU Kommissær i 2004, afslørede Barrot ikke, at han havde en betinget dom på 8 måneders fængsel for underslæb  i 2000. Dommen blev automatisk slettet af præsident Chirac i flg. [5] BBC rapport.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=791

URLs in this post:
[1] Union for Mediterranien: http://euro-med.dk/?p=574
[2] Euromediterrane Fællesmarked: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[3] fri bevægelighed for mennesker: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[4] gemene forbrydere: http://uk.youtube.com/watch?v=qKM_4fKJwhE
[5] BBC rapport: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4032113.stm