Tempelherrernes Fatale Hemmelighed

Posted By Anders On April 9, 2009 @ 23:19 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Jacques-deMolay-brænder[1] TemplarsealI 1314 blev den sidste [2] tempelherre – stormester [3] Jacques de Molay og hans skatmester, [4] Geoffroi de Charney, brændt på bålet på øen Ile St.-Louis i Seinen over for Notre Dame i Paris. De havde under tortur bekendt sig og ordenen skyldige i afgudsdyrkelse af et såkaldt Baphomethoved – [5] video.
Hvad var der dog sket med den krigermunkeorden, der var blevet grundlagt i Jerusalem i år 1118, som var de førende krigere i korstogene - og som stod bag de pragtfulde gotiske middelalderdomkirker – og som havde fået deres ordenreglement af ingen ringere end Bernard af Clairveaux – manden bag cistercienserordenen og 2. Korstog?

Lige før påske udsendte [6] The Times og [7] London Telegraph en bemærkelsesværdig meddelelse: “Dr. Frale’s undersøgelse af retssagen mod Tempelherre-ridderordenen har afsløret, at der er et dokument, hvor Arnaut Sabbatier, en ung franskmand, der er optaget i ordenen i 1287, vidnede, at han som led i sin indvielse blev ført til “et hemmeligt sted, hvortil kun brødrene i templet havde adgang”. Der blev han vist “et langt hørlærredsklæde hvorpå der var aftrykt skikkelsen af en mand” og fik besked på at ære billedet ved at kysse dets fødder tre gange.
Dr. Frale sagde, at blandt andre påståede lovovertrædelser såsom sodomi blev tempelherrerne anklaget for at tilbede afgudsbilleder, bl.a. en “skægget figur”. I virkeligheden var den
genstand, de havde æret i hemmelighed Torino Ligklædet. Klædet opbevares i det kongelige kapel i Torino Domkirken.
Se denne [6] video om Torino Ligklædet.


[8] Torinolagen-pos. Der var stærke tegn på, at også tempelherrerne var gnostikere, der blandede religioner sammen.

[9] Torinolagen[10] Torinolagenet. Th. fotografisk negativ på lagenet – og det positive negativ

Her er hvad en moderne arvtager efter tempelherrerne: Den [11] Suveræne Orden for Kristustemplet siger (The Temple Order and the Islam): “Tempelordenen arbejder fra arilds tid for sammensmeltning af de to komplementære grene af det abrahamiske træ: Kristenhed og islam, fordi denne alliance er aldeles nødvendig for Kristi Genkomst. Dette er et kald til fælles kamp for muslimer og kristne.”

I 1307 slog den altid pengesultne kong Philippe IV, kaldet den Smukke, af Frankrig helt uventet til, konfiskerede tempelherrernes værdier og godser samt kastede dem, han kunne få fat i, i fængsel – og da Paven netop var hentet til Avignon i Frankrig, blev han – skønt nødtvungent – nødt til at opløse ordenen i 1312 – for tempelherrerne stod kun under paven – ikke under deres respektive konger. Efter en retssag, der er beskrevet i det i Vatikanet nyligt fundne [12] Chinon Pergament, blev mange riddere tortureret og henrettet for afguderi.

Lad os se lidt på anklagerne mod tempelherrerne
[13] TempelridderVed indvielsen i ordenen blev hver ny tempelherre iført en hvid kappe med det kendte røde hammerkors (Se billede til højre). Under indvielsen fik han  angiveligt i et kort glimt det mest fuldkomne syn af Gud, som det var muligt at få her på Jorden, og foran det kastede han sig ned i tilbedelse (Ian Wilson, Jesu Ligklæde, Borgen, 1982). Men Chinon-pergamentet  giver et noget andet billede. At det stod slet til med tempelherrernes tilknytning til Kristi lære, viste allerede deres plyndring af Konstantinopel i 1204. Men ikke nok med det. 72 arresterede tempelherrer, deriblandt de Molay og de Charney, blev i 1308 hemmeligt forhørt uden tortur af  6 af pave Clemens Vs  personligt udvalgte præster. Og tempelherrerne tilstod, at de ved optagelsen blev opfordret til at spytte på og at undsige korset 3 gange lige som Peter, hvad de grædende havde gjort med ord – ikke med hjertet!  Kun én tilstod at have set det afgudshoved. Alle 72 fik kirkens syndsforladelse.

Vi springer nu frem til år 1356
Under Hundredårskrigen faldt det år den franske ridder [14] Geoffroi de Charny [15] i slaget ved Poitiers mod englænderne, idet han kastede sig ind foran sin konge og derved reddede dennes liv fra en lanse. Geoffroi var intet mindre end bærer af den franske konges krigsflag, Oriflamme, som Jeanne d´Arc overtog, før hun Torinolagenansigtblev brændt i 1431, og forfatter til bøger om ridderskab. Lepta
.
3–dimensionalt Torinolagenansigt. Bemærk, der løber lungevæske ud af højre næsebor som tegn på hjertesvigt. Samt øjenlågsmønterne:fundet at være [16] Lepta , sandsynligvis fra år 29 e. Kr.

Hans hustru i Lirey var kommet pengevanskeligheder og udstillede nu i 1357 et klæde, som var i mandens besiddelse – og i 1389 udstillede en søn det. Mange gætter på at de Charny havde lagenet fra sin onkel, tempelherreskatmesteren de Charney. På lagenet var der et spøgelsesagtigt billede af en mand – og det hed sig, at dette var et billede af Jesus Kristus. Det lokale biskopat var forunderligt meget imod udstillingen, angav tvivl om ægtheden – men paven tillod den (1389). Lagenet kom siden i Huset Savoyens eje.

Videnskabelige undersøgelser af alle videnskabsgrene har vist:
1. Det drejer sig om for- og bagfladen af en romersk korsfæstet mand.
2. Billederne er 3-dimensionale fotografiske negativer opstået ved kemisk påvirkning af kun de allermest overfladiske fibres mest overfladiske taver. At det er 3–dimensionalt betyder, at dele, der har været i kontakt med liget er lineært mere farvede end fjernere dele. Ingen kan forklare billedets opståelsesmåde – men alle videnskaber er enige om, at det er ægte – ikke et falskneri. Der er ikke tale om maleri.
[17] Billedfibre3. Der er ikke blot billede på kropssiden – men også et meget [18] svagere på ydersiden sv.t ansigtet.
4. Der er utroligt mange detaljer.[19] Travertinaragonit fra Jerusalem sv.t. Fødderne,  piskestriber, spydstik målende 4,45 x 1.11cm sv.t nøjagtigt til romersk lanse mellem højre 5.og 6. ribben med blodlegemer og serum adskilt osv.
I 1988 blev der på pavens foranledning foretaget en C-14 analyse, der tilsidesatte alle videnskabelige planer og viste at klædet skulle være fra middelalderen. Der var imidlertid så meget fordægtigt derved – og så megen afvigelse fra alle andre fund, at alle tror, C-14 undersøgelsen var fra en [20] lap på torinolagenet, idet det undersøgte stof tekstilteknisk ikke er fra Torinolagenet – og der er [21] pollen fra [22] Jerusalem samt [23] aftryk af f.eks. chrysantemum på lagenet.  På dansk kan man læse mere derom i dr. Nils Svenssons bog ”Det Sande Ansigt”, Gyldendal..
[24] Blood.6
Venstre: Billedfarvning af Torinolagenets met overfladiske fibres mest overfladiske taver. Højre  [24] Blodplettet Torinolagen. Blodet er [25] ægte.

Har Torinolagenet forbindelse bagud til Kristi grav?
Mange mener med Ian Wilson, at Torinolagenet er identisk med ”Det hellige Mandylion.”
Iflg overleveringen blev Kristi ligklæde, der af en eller anden grund fik disciplen til at tro (Johs. 20:8), bragt til kong Abgar V af Edessa. Der dukkede det op, gemt i bymuren 500 år senere. I 944 kom det til Bysanz efter et krigstogt mod byen , hvor emiren dog gik med til at udlevere klædet ublodigt. I Bysanz blev klædet kaldt Mandylion, indtil det forsvandt ved den skandaløse plyndring af Bysanz i 1204. Man har sporet klædet via hertugen af Athen til St. Etienne Domkirken i Frankrig, hvor det forsvandt under en brand – for så at dukke op i Lirey i 1357.

Vi står nu med spørgsmålet, hvorfor den katolske Kirke gør så meget for at neddysse klædets autencitet.
Der er i tidens løb anerkendt tonsvis af falske relikvier – men det eneste, som virkelig ser ud til at være ægte, er fra 1357 skældt ud for at være falsk – og kætteri.

Statistikeren [26] van Haelst havde lavet  statistiske undersøgelser, som påpegede et utal af modstridende oplysninger i forbindelse med prøvetagningen. Van Haelst: ”Jeg viste dem (projektleder Tite, Évin og prof. Gonella fra Torinos Polytekniske Læreanstalt) mine analyser. Gonellea sagde: “Kirken blev afpresset af en personkreds, som gjorde alt for at få os til at sige nej - for at sige, at Kirken var bange for videnskabens dom. Laboratorierne optrådte meget uvidenskabeligt og uprofessionelt. Jeg har sagt dem, at de er mafiosi!
Iflg van Haelst  skal kardinal Ballestrero i et interview med  den tyske avis ”Die Welt” d. 5. sept. 1997 have sagt: ”Efter min mening er Torinolagenet ægte. C-14-undersøgelsen synes gennemført uden den nødvendige omhu!”
[27] Chrys
Chrysanthemumbillede på Torinolagenet

Hvem er denne personkreds, som kantvinge Romerkirken i knæ? Våbnet kan vel kun være penge. Her er hvad NM Rothschild & Sons skriver: “ [28] Rothschilds´ financielle indflydelse strakte sig til  Vatikanet der vendte sig til Rothschilds om et lån i 1830.” Og her er, hvad [29] Pravda skriver: “Vatikanets primære finansagent og verdslige kontrolcenter er City of London, hvori Rothschilderne har deres primære bankmagtsbastion.  Det hellige Romerske Imperiums forretninger føres via the Temple i the City of London.” Har Rothschild forhindret den korrekte datering af Torinolagenet?

Hvorfor fik projektleder Dr. Tite langfredag (af alle dage) i 1989 [30] en million britiske pund og et professorat i Oxford fra ukendte beundrere?

InterfaithMin formodning hedder: Den katolske kirke er dybt involveret i den Nye Verdensordens enverdens fællesreligionsbevægelse.
Hvis man pludselig står med selve beviset – Torinolagenet – på, at Jesus Kristus ikke er hr. hvemsomhelst – men den eneste, der har efterladt sit visitkort fra tiden før fotografiets opfindelse, kunne jo den kære [31] Interfaith Bevægelses interreligiøse [32] dialog høre op – og pludselig måtte kirken opgive verdenspolitikken og rette sig efter Kristi ord om, at ingen kommer til Gud uden gennem ham (Johs. 14:6) – helt i modsætning til den [33] Nye Katolske Katekismus, hvis art. 841 påstår, at muslimerne er frelste på lige fod med kristne qua Abrahams velsignelse, som muslimernes stamfader, Ismael, aldrig fik (1.Mos. 17:18–19!!! Altså sætter den katolske  kirkr (og [34] den lutherske med) Den Nye Verdensorden over Kristi befalinger.

Tempelherrernes, den højeste adels, fatale hemmelighed var, at de som tidlige forkæmpere for globalismen blev gnostiske med det formål at sammensmelte islam og kristendom – 700 år før moderkirken (og dens udbrydere)  fik den samme sygdom. Og det på trods af, at begge havde/har Kristi enestående visitkort, Torinolagenet, for øje. Var tempelherreordenen ikke blevet opløst, havde vi formentlig forlængst haft [35] illuministernes nye [36] verdensstat med islam som religion. Nu får vi den, fordi kirkerne hjælper politikerne med at bane vejen. Deres inspiration stammer fra tempelherrerne, hvis lære er optaget i frimureriet – verdenselitens [37] illuministiske (explanatory statement s. 29) religion (“Frimureri,” Sverre Dag Mogstad, Universitetsforlaget Oslo 1994).

.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7885

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk../billeder/billedertemplarseal1.gif
[2] tempelherre: http://www.veling.nl/anne/templars/mysteries.html
[3] Jacques de Molay : http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
[4] Geoffroi de Charney: http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffroy_de_Charney
[5] video: http://www.dailymotion.com/video/x3qq4z_baphomet_music
[6] The Times : http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article6040521.ece
[7] London Telegraph : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/5113711/Knights-Templar-worshipped-the-Turin-
Shroud.html

[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertorinolagen-2dpos1.jpg
[9] Image: http://euro-med.dk../billeder/billedertorinolagen3.jpg
[10] Torinolagenet: http://www.shroud.com/obtain.htm#backlit
[11] Suveræne Orden for Kristustemplet : http://www.ordendeltemple.org/english/index.htm
[12] Chinon Pergament: http://www.inrebus.com/chinon.phphttp://
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertempelridder1.jpg
[14] Geoffroi de Charny : http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffroi_de_Charny
[15] Image: http://euro-med.dk/wp-admin/post.php#_ftn1
[16] Lepta: http://www.shroud.com/lombatti.htm
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbilledfibre2.jpg
[18] svagere på ydersiden : http://www.sindone.info/FANTI.PDF
[19] Travertinaragonit: http://www.shroudstory.com/faq-aragonite.htm
[20] lap på torinolagenet: http://www.shroud.it/ROGERS-3.PDF
[21] pollen: http://www.shroud.com/pdfs/daninx.pdf
[22] Jerusalem: http://www.shroudstory.com/pollen.htm
[23] aftryk af f.eks. chrysantemum : http://www.shroud.com/danin.htm
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederblood61.jpg
[25] ægte: http://www.shroud.com/pdfs/ford1.pdf
[26] van Haelst : http://xoomer.virgilio.it/bachm/VHAELST6.PDF
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchrys1.jpg
[28] Rothschilds´ financielle indflydelse strakte sig til  Vatikanet: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/N-M-Rothschild-amp;-Sons-Limited-Company-History.ht
ml

[29] Pravda: http://engforum.pravda.ru/showthread.php?t=238849
[30] en million britiske pund og et professorat i Oxford: http://www.shroud.com/history.htm
[31] Interfaith Bevægelses : http://euro-med.dk/?p=895
[32] dialog: http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Activities/?id=220
[33] Nye Katolske Katekismus, hvis art. 841 : http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
[34] den lutherske med: http://euro-med.dk/?p=219
[35] illuministernes: http://euro-med.dk/?p=511
[36] verdensstat : http://euro-med.dk/?p=5141
[37] illuministiske: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf