“Klimabeskyttelsesbev√¶gelsen er en farlig ny ideologi vendt imod friheden”

Posted By Anders On November 26, 2007 @ 22:29 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Tjekkiets præsident[1] , Vaclav Klaus: “Klimabeskyttelsesbevægelsen legemliggør en ny ideologi. Forbløffende, at netop fru (forbundskansler Angela) Merkel repræsenterer dette. Hun har jo selv levet i et socialistisk samfund. Hun kender den fare, der er forbundet med sådanne ideologier, som er rettet mod friheden."

EU er bekymret for sin upopularitet. Så 1. Vice Præsident for EU-Kommissionen og øverste ansvarlige for EUs kommunikation, Margot Wallström, føler med rette, at hun har klaret sit arbejde dårligt. Hun ønsker at være polulær og demokratisk - og at skubbe ansvaret fra sig for f.eks. slet ikke at have oplyst os om Euromediterranien/Eurabien Projektet. Nu ser hun en mulighed for at profilere sig positivt: Klimaforandringen, som EU fremfører som livstruende mod planeten. Og som EU samtidig ser som uudtømmelig guldmine, idet man jo sælger  - ingenting- til fantasipriser.  Men naturligvis vil hun ikke have forretningen ødelagt ved, at skeptiske borgere kritiserer hende. Derfor henvender hun sig til "civilsamfundet", som er enigt med hende. Dvs. lobbyister som EUs feudale regeringer, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, velbetalte og loyale NGOer. I et forsøg på at sætte dagsordenen på blogosfæren har hun netop lanceret en blog,  "euractiv blog". 

Grøn EU blog
Desuden har hun på det allersidste oprettet en [2] milieublog, til "civilsamfundets" kommentarer , “der så vil blive taget i betragtning på det kommende Bali-klimamøde d. 3.-14. decbr." Tiltaget kaldes "Vejen til København 2009: Din rolle i klimaaftalerne efter 2012". Det blev søsat 6. Nov. 2007. Her kan "civilsamfundet" og de få borgere med kendskab til  "euractive blogs" grønne niche-blog, komme med deres kommentarer. Disse vil så blive taget lige så meget i betragtning som "borgernes dagsorden" efter nej´et til forfatningstraktaten i Frankrig og Holland - nemlig slet ikke. Og lige så meget, som hun og den danske statsminister tog hensyn til den harske kritik på deres respektive bloggs efter vedtagelsen i Lissabon, 2007, nemlig slet ikke! . Eller som da jeg spurgte hende, hvorfor hun og EU opretholdt absolut tavshed om Euromediterranien/Eurabia Projektet samt fjernelsen af vor kultur v.hj. a. [3] Anna Lindh Foundation  og [4] Dansk Center for Kultur og Udvikling: Hun blev rød og sagde ingenting.

Men nu kan hun med sandhed sige: "Vi er demokratiske. Vi lytter til folket, dvs. civilsamfundet - til og med til den gemene hob."! Naturligvis burde hun tilføje:“Men under alle omstændigheder går vi videre med vore planer , som den uvidende hob alligevel ikke forstår". Som udtrykt af præsident Sarkozy: "Europæerne er for farlige for vores Europa til, at man kan overlade folkeafstemninger til dem!" 

Støtter til EUs grønne blog  

Multikulturel Gro Harlem Brundtland

Nu har Wallström allieret sig med to fremtrædende, globalistiske damer: 1. Gro Harlem Brundtland, hvis rapport fra 1997 startede hele klimareligionen gennem de magiske ord "bæredygtig udvikling" , hvorved hun gav FN anledning til at beherske verdensøkonomi og udvikling på vegne af kræfterne bag en-verdensstatsbevægelsen. [5] FN-erklæring A/RES/42/187 d.11. dec. 1987: FN-generalforsamlingen "ønsker en langfristet strategi til bæredygtig og mlieumæssigt sund udvikling" under dagsordenspunktet "Udvikling og international økonomisk samarbejde". 2. Tidligere FN højkommissær for Menneskerettigheder,  Mary Robinson, der er kendt for at have blåstemplet[6] [7] Sharia og Cairo-Deklarationen om Islam´s Menneskerettigheder fra 1990 som fuldgyldig del af FNs menneskerettigheder.  

                                                                                                                                            MaryRobinson                                                                                                                                      
 "
euractiv" s sponsorer  
Men hvem er sponsorerne, som ses på den nye "euractiv blog"? Det viser sig at være multinationale selskaber med samme mål som EU, der d.24.10. 2007 erklærede sig [8] illuministisk : Enverdensstaten . De er bl.a.:

1.Exxon:Angiveligt verdens største olieselskab, en amerikansk aflægger af Rockefellers Standard Oil, i dag financieret af Rothschilds J.P. Morgan Chase og [9] Rothschild-Rockefeller partneren, Northern Rock. Forurener.
2
.[10] Cefic :Cocktail af nationale sammenslutninger, individuelle selskaber, branchelobby-organisationer og "rådgivningsgrupper" fra kemiske industrier,  der tilsammen står for for 30% af klodens kemiproduktion.  Elleve medlemmer af  European Roundtable of Industrialists (ERT)  lobbier sammen med  Cefic. Gruppen nyder priviligeret adgang til EU institutionerne, især EU Kommissionen, hvor den omgås hyggeligt med de mest indflydelsesrige direktorater, såsom DGI (Handel og "udenrigs"-økonomiske forbindelser), DGXV (Indre Marked) og DGIII (Industrianliggender) - en ny og enestående ordning mellem Kommissionen og en industri. Fremtidens verden er i Cefics horizont en markedsplads uden grænser. Forurener.

ERT medlemmerne er: Bayer, British Petroleum, Hoffmann-La Roche, ICI, Norsk Hydro, OMV, Petrofina, Repsol, Rhône-Poulenc, Shell and Solvay. Andre medlemmer af CEFIC omfatter Azko Nobel, DuPont, Dow Europe, Exxon, Elf, Hoechst, Monsanto Europe, Novartis, Procter & Gamble and Union Carbide.  ERT blev genoprettet 1983 af Per Gyllenhammmar fra Volvo i 1983. Han var også rådgiver for  David Rockefellers Chase Manhattan Bank. Adskillige ERTer er bilderbergere. (Andreas v. Rétyi: Bilderberger, Kopp Verlag, Rottenburg, 2006).
3
.Honeywell: Amerikansk multinational Luftfartsteknologi. Luftforurener.

 
4.[11] Visa
: Rothschild partner .
5. Shell: [12] Rothschild forbundet. Forurener.
6. Oracle:Programmør Rupert Harper [13] arbejder for Rothschild  med guldbarre- og ædle metal-programmerc-samt for Barclay´s, en Rothschild partner.
7.  [14] Friends of Europe , der omfatter alle de multikulturelle, globalistiske,illuministiske, udemokratiske forrædere mod Europas kultur.
8. Microsoft: Bill Gates´ kone, Melinda, deltog i Bilderberg-mødet 2004  (Andreas v. Rétyi: Bilderberger, Kopp Verlag, Rottenburg 2006).
9.Total: Det 4. største offentligt-ejede olie- og gasselskab og fremstiller af kemikalier i verdensklasse. Total opererer i mere end 130 lande. Forurener.
10. Dow
: En af verdens største plastikproducenter. Forurener
11. Air France
: Undskylder vel stadig for forureningen med Concorden. Forurener.
12. DuPont: En af verdens største fremstillere af plastik emballage og energiudvindingsudstyr. Forurener.
DuPont familien tilhører de 13
[15] Bloodlines , som føler sig kaldede til at regere verden. 

 [16] ECX CO2 handelen mindsker ikke CO2-udslippet meget  på verdensplan. Den skal ses som den [17] FN-skat , der blev diskuteret på Bilderbergmødet i 2005 - som spionen Daniel Estulin overværede
Nu er det at redde kloden gennem begrænsning af CO2 udslip den nye officielle EU religion. ECX handelen med CO2 kvoter begrænser ikke CO2- men fordyrer varer. Og koncernerne sender regningen videre til forbrugerne.

Derfor er de sandelig meget mærkeligt, at [18] Kommission  afstår fra den rationelle måde at gøre det på : “Kuldioxyd opfangning og lagring (CCS) er en metode, hvorved frigjort CO2 fra energiproduktion fra kul og olie forbrænding opganges og transporteres til underjordiske huler. CCS ses som en nøgledel af EUs anstrengelser for at mindske drivhusgasudslippet. Naturligvis er hele proceduren overflødig, fordi [16] klimaforandringen ikke skyldes CO2. Men hvor er her EUs logik og konsekvens?

Ikke desto mindre ønsker EU at undgå en mindskelse af CO2 udslippet. Hvad er argumenterne?
1."Teknologien er dyr". Ja, men regningen sendes jo via ECX markedet til os.
2. "og står over for offentlighedens mistro mht. sikkerheden ved langtisopbevaring i undergrunden". Dette er et besynderligt argument. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, har sagen aldrig været til offentlig debat! Alt, hvad jeg har kunnet finde er, at metoden er ufarlig, men at [19] offentligheden skal informeres - noget, EU er ukendt med!
3. "Det forbliver usikkert, om CCS vil blive kommercielt levedygtig i tide til at bidrage væsentligt til EUs forpligtelse til at nedbringe CO2-udslippet med 20% inden 2020". naturligvis ville det, hvis det ønskedes! Dette er nemlig endnu en stor forretning - med ingenting!: Siden 1996 har [20] Norsk Statoil Company årligt ledt 1 million tons af denne gas ind i hulrum under Nordsøen for at slippe for CO2 skat. Australien er ved at blive markedsførende! Og selv en 10% mindskelse af udslippet ville jo være livsvigtig, hvis CO2-klimateorien var rigtig.
4. Holdningen hos EU synes at begunstige en "hænder væk" fremgangsmåde, når det drejer sig om CO2 lagring: Medlemslande skulle foreslå lagringssteder. Kommissionen skulle se på dem og have lov til at kassere dem igen.
5. Til stor skuffelse for nogle milieu-NGOer besluttede kommissionen ikke at pålægge kul-og gasfyrede kraftværker CCS teknologi fra en fastsat dato, idet kommissionen indvendte, at "teknologien ikke var nok udviklet til at sættes ind!". Kommissionen henholdt sig til de økonomiske, sociale og milieumæssige følger ved at påbyde CCS og sluttede, at "CCS ikke skulle sættes ind på dette felt endnu".

Det ser ud, som om EU Kommissionen er mere interesseret i profitabel CO2 handel på ECX markedet end i at give penge ud på at blive af med CO2".
Tror disse eorokrater og europolitikere mon selv på deres klimafup? De bruger privatfly til deres mange møder i stedet for de ordinære liniefly. Det mindsker jo ikke CO2-udslippet! For ikke at tale om Al Gores hus, der sluger 20 gange mere energi end et normalt hus i USA.
Nu har Danmark fået en Klimaminister til at rejse luften tynd, Connie Hedegård, som deltog i [21] bilderbergmødet i 2005 sammen med bl.a EU Kommissionsformand, Barroso, et møde, hvor man bl.a. som et væsentligt skridt hen imod enverdensstaten krævede indførelsen af en FN-skat opkrævet over energiforbrug, så verdens borgere ikke mærkede det - som overværet af Daniel Estulin. Denne skat har de fået gennem CO2-handelen på ECX markedet.

EU er en FN vassal i de mørke kræfters tjeneste bag enverdensstatsbevægelsen! Og det er ikke noget under: Dens forløber var den Europæiske Kul- og Stålunion, der blev [22] grundlagt af USAs udenrigsministerium , CIA, Rockefeller og Ford Foundations i flg deklassificerede US-regeringspapierer!

Jeg ser netop en rystende artikel på EU Referendum blog: Alene [23] Bali konferencen medfører en stigning i CO2 udslippet på 110.000 tons: Disse folk tror ikke selv på klimaløgnen.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=78

URLs in this post:
[1] Tjekkiets præsident: http://www.pi-news.net/2007/11/klimadebatte-v-klaus-gegen-den-rest-der-welt/#more-5031
[2] milieublog: http://www.euractiv.com/en/pa/new-website-seeks-engage-citizens-climate-policy-debates/article-16850
0

[3] Anna Lindh Foundation : http://www.euromedalex.org/en/files/DialoguetoHospitality.pdf
[4] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[5] FN-erklæring: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
[6] : http://euro-med.dkRights!http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/4BFEBE8DA116E9EEC1256CF00031C
E80/$File/G0311990.doc?OpenElement

[7] Sharia : http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/4BFEBE8DA116E9EEC1256CF00031CE80/$File/G0311990.doc?Op
enElement

[8] illuministisk: http://euro-med.dk/?p=12
[9] Rothschild-Rockefeller: http://finance.yahoo.com/q/mh?s=XOM
[10] Cefic: http://www.corporateeurope.org/observer1/cefic.html
[11] Visa: http://www.nmrothschild.gg/clientservices/?doc=articles/privatebankingcard
[12] Rothschild forbundet: http://empireclubfoundation.com/details.asp?SpeechID=1661&FT=yes
[13] arbejder for Rothschild : http://www.harpertec.co.uk/downloads/cvaug06.rtf
[14] Friends of Europe: http://www.friendsofeurope.org/Events/2007/TheStateofEurope/tabid/602/Default.aspx
[15] Bloodlines: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Xinyu#Thirteen_Illuminati_Bloodlines
[16] ECX CO2 handelen: http://euro-med.dk/?p=62
[17] FN-skat: http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[18] Kommission  afstår fra den rationelle måde at gøre det på : http://www.euractiv.com/en/energy/eu-plans-inclusion-co2-storage-carbon-trading-scheme/article-16833
8

[19] offentligheden skal informeres : http://sequestration.mit.edu/pdf/GregSingleton_Thesis.pdf
[20] Norsk Statoil Company: http://www.azstarnet.com/sn/science/208588
[21] bilderbergmødet i 2005: http://agabatti.blogspot.com/2006/11/bilderberg-2005.html
[22] grundlagt af USAs udenrigsministerium , CIA, Rockefeller og Ford Foundations: http://www.policestateplanning.com/euro_federalists_financed_by_us_spy_chiefs.htm
[23] Bali konferencen : http://eureferendum.blogspot.com/2007/11/four-legs-good-two-legs-better.html