G20: Gordon Brown Annoncerer Ny Verdensordens Fødsel

Posted By Anders On April 5, 2009 @ 13:13 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] PyramidespilDen 2. april samlede G20-topmødet  i London finansministrene og centralbankdirektørerne fra 20 lande, herunder de syv store industrialiserede nationer. EU var repræsenteret ved Den Tjekkiske Republik. Den Internationale Valutafond, og Verdensbanken deltog også.

[2] The Mail 3 April
Den virkelige historie er, at Gordon Brown synes at have fået sine medledere med til at begå et gigantisk kollektivt bedrag mod den offentlige mening.

Ved denne lejlighed gentog premierminister Gordon Brown fremkomsten af en “Ny Verdensorden" - [3] video (se også video 2 fra oven i højre margen af denne blog)
[4]  
[5] Illuminati-pyramidsDowning Street Number 10 (uddrag)
4. Vi har i dag lovet at gøre, hvad der er nødvendigt
• at genoprette tillid, vækst og arbejdspladser;
• at repararere det finansielle system til at genskabe udlån;
• at styrke finansreguleringen for at genopbygge tillid;
• at finansiere og reformere vores internationale finansielle institutioner for at overvinde denne krise og forebygge fremtidige ;
• at fremme en global, grøn og bæredygtig genopretning.
Ved at handle sammen for at opfylde disse tilsagn, vil vi bringe verdensøkonomien ud af recession og undgå, at en krise som denne opstår igen i fremtiden.

[6] IMF%20logo5. De aftaler, vi har nået i dag, vil tredoble de ressourcer, som er til rådighed for IMF op til $ 750 milliarder, støtte en ny SDR fordeling på $ 250 milliarder, støtte mindst $ 100 mia yderligere långivning fra de multilaterale Udviklingsbanker, sikre $ 250 milliarder i støtte til handelsfinansiering og anvende de ekstra ressourcer fra de aftalte IMF guldsalg til finansieringslettelser til de fattigste landei alt et ekstra $ 1,1 billioner program i støtte for at genoprette kredit, vækst og arbejdspladser i verdensøkonomien. Sammen med de foranstaltninger, vi hver især har truffet på nationalt plan, udgør dette en samlet plan for nyttiggørelse i et hidtil uset omfang.

6. Vi foretager en hidtil uset og samordnet finanspolitisk ekspansion, der vil bevare eller skabe millioner af job, der ellers ville være tabt, og det vil inden udgangen af næste år beløbe sig til $ 5 billioner (inklusive allerede foretagne redningsplaner), øge produktionen med 4 procent, og fremskynde overgangen til en grøn økonomi.

7. Vores centralbanker har også taget ekstraordinære skridt. Rentesatserne er blevet skåret aggressivt ned i de fleste lande, og vores centralbanker har forpligtet sig til at opretholde en ekspansiv politik, så længe der er behov for det, og til at anvende hele rækken af pengepolitiske instrumenter, herunder ukonventionelle instrumenter, i overensstemmelse med prisstabilitet.

9. Vi er blevet enige om at støtte en generel [7] SDR tildeling som vil indskyde $ 250 milliarder i verdensøkonomien og øge den globale likviditet…..

12. Vi vil udføre alle vores økonomiske politikker sammen og ansvarligt med hensyn til konsekvenserne for andre lande og vil afstå fra konkurrerende devalueringer af vores valutaer og fremme et stabilt og velfungerende internationalt monetært system. Vi vil støtte, nu og i fremtiden, ærlig, upartisk og uafhængig IMF overvågning af vores økonomier og finansielle sektorer, af konsekvenserne af vores politik for andre, og mht. de risici, den globale økonomi  står over for.

[8] Strauss-kahn-2 IMF-direktør Dominique Strauss-Kahn er meget tilfreds

20. For at vores finansielle institutioner kan medvirke til at styre krisen og forebygge fremtidige kriser, skal vi styrke deres relevans, effektivitet og legitimitet på længere sigt. Så sideløbende med den betydelige stigning i ressourcerne, vi aftalte vi i dag, er vi fast besluttet på at reformere og modernisere de internationale finansielle institutioner…. Vi vil reformere deres mandater, omfang og styring for at afspejle ændringer i verdensøkonomien og de nye udfordringer i globaliseringen, og for at nye og udviklingsøkonomier, herunder de fattigste, skal have større stemme og repræsentation.
• vi forpligter os til at gennemføre pakken med IMF-kvoter og stemmereformer, der blev vedtaget i april 2008 og opfordrer IMF til at færdiggøre den næste revision af kvotaerne i januar 2011;
• vi er enige om, at ved siden af dette, bør der overvejes større inddragelse af [9] (IM)Fondens chefer  til at yde den strategiske ledelse af IMF og øge dets ansvarlighed;
• vi forpligter os til at gennemføre de Verdensbankreformer, der blev vedtaget i oktober 2008. Ud over at reformere vores internationale finansielle institutioner til de nye udfordringer i globaliseringen blev vi enige om det ønskelige i en ny global konsensus om de centrale værdier og principper, der vil fremme en bæredygtig økonomisk aktivitet. …Vi noterer os det arbejde, der blev påbegyndt i andre fora i denne henseende og ser frem til yderligere drøftelser af dette charter for bæredygtig økonomisk aktivitet.

22. vi vil minimere eventuelle negative virkninger for handel og investering i vores hjemlige politiske tiltag, herunder finanspolitik indsats til støtte for den finansielle sektor. Vi vil ikke falde tilbage i økonomiske protektionisme, især foranstaltninger, der begrænser verdenomfattende kapitalstrømme, især til udviklingslandene;
• Vi giver straks WTO besked om sådanne foranstaltninger…

[10] IMF-Reykjavik25. Vi bekræfter vores historiske forpligtelse til at opfylde [11] millenniumudviklingsmålene
• de handlinger og beslutninger, vi har truffet i dag, vil give $ 50 milliarder til at støtte den sociale beskyttelse, fremme samhandelen og sikre udvikling i lavindkomstlande ….
• vi gør ressourcer tilgængelige til social beskyttelse for de fattigste lande, bl.a. gennem investering i langsigtet fødevaresikkerhed og gennem frivillige bilaterale bidrag til Verdensbankens Svaghedsramme  …
Vi har forpligtet os… til, at yderligere ressourcer fra de aftalte salg af IMF guld vil blive anvendt sammen med overskud indkomst, at give $ 6 milliarder ekstra fleksibel finansieringlettelse til de fattigste lande i løbet af de næste 2 til 3 år. Vi opfordrer IMF til at komme med konkrete forslag på forårets Møder. 

I Reykjavik er de knapt så tilfredse med [12] IMFs hårdhændede betingelser 
                                            
Vi opfordrer FN, der arbejder med andre globale institutioner, at etablere en effektiv mekanisme til at overvåge virkningerne af krisen på de fattigste og mest sårbare lande.  

26. Vi anerkender den menneskelige dimension på krisen. Vi forpligter os til at støtte dem, der rammes af krisen ved at skabe beskæftigelsesmuligheder og gennem indkomststøtteforanstaltninger. Vi vil opbygge et retfærdigt og familievenlige arbejdsmarked for både kvinder og mænd. …

27. Vi blev enige om at gøre den bedst mulige udnyttelse af investeringerne, der finansieres af finanspolitiske stimuleringsprogrammer for at nå målet om at opbygge et robust, bæredygtigt og grønt opsving. Vi vil gøre overgangen til rene, innovative, ressourceeffektive, kulstoffattige teknologier og infrastrukturer…..

[13] G-20-228. Vi bekræfter vores engagement mht. at løse truslen om uoprettelige klimaforandringer… og at nå til enighed på FN's klimakonference i København i december 2009.

29. Vi har forpligtet os til at arbejde sammen med hastværk og vilje for at omsætte disse ord til handling. Vi blev enige om at mødes igen inden udgangen af dette år for at vurdere fremskridtene på vores forpligtelser.
[14]
EuObserver
:  Skeptikerne var hurtige til at påpege, at nogle af pengene allerede var blevet lovet i tidligere meddelelser, og at den nøjagtige fordeling af, hvor resten skal komme fra, stadig er uklar. Lederne er enige om at nedtone talen om, at en ny OECD-liste over skattely skal offentliggøres på torsdag…. Kina menes at have gjort indsigelse mod listen's optagelse i G20 communiquéet på grund af følsomhed over Hong Kong og Macao

"Dagens møde vil ikke løse krisen, men vi har indledt den proces, hvorved det vil blive løst," sagde Brown. [15] Politiken 2 april 2009- The [16] Telegraph 3 april

[17] The Telegraph 3. april 2009: Intet, der er aftalt af G20, vil forhindre arbejdsløsheden i at klatre til det højeste niveau siden midten af 1980'erne, eller at recessionen fortsætter ud over dette år

[18] Joseph.Stiglitz[19] Spiegel Online  Nobelpristageren Joseph Stiglitz: "Vi skatteydere bliver udplyndret i enhver henseende med henblik på at mindske de tab, somt nogle rige mennesker bærer. 
Det bliver slemt, meget slemt….og vi har ikke nået bunden endnu. Jeg er meget pessimistisk.

Den amerikanske regering taler ikke meget om strengere regulering af de finansielle markeder. Jeg tvivler på, at det er alvorligt. Amerikanerne har altid været mestre til at ændre en formodet reguleringsforanstaltning til yderligere deregulering.
Obama selv har gjort det klart i mange indlæg, at han ønsker at forhindre efterforskning i den amerikanske finansielle industri. Men Obama er under pres fra Wall Street. Selv inden for hans egen administration, er der  mange tjenestemænd, der kun er til kosmetiske korrektioner.

Den russiske præsident [20] Dmitri Medwedew   angav d. 2. April på et pressemøde i London under G-20 mødet: G20-landene vil tage sig af problemet med overnational valuta senere!

Og ret har han! [21] The Telegraph 3 april 2009 : "I realiteten har G20-lederne aktiveret IMF's magt til at skabe penge og begynde globale" kvantitative lempelser ". Derved har de sat en de facto global valuta i spil. Den er uden for ethvert suverænt organs kontrol.
Konspirationsteoretikere vil elske det.
Der er nu en global valuta i vente. Med tiden vil SDR sandsynligvis udvikle sig til en parkeringsplads for de udenlandske centralbankers beholdninger, anført Bank of China. Beijing er på vej til i denne uge at tilbyde $ 95bn i yuan valuta i ombytninger, der skal udvikle økonomier. Det viser, hvor hurtigt Kina vil bryde dollarafhængigheden.
Men Strauss-Kahn har i det mindste ressourcer, der passer til hans egen opgave. Han får brug for dem. IMF er allerede ved at redde Pakistan, Island, Letland, Ungarn, Ukraine, Hviderusland, Serbien, Bosnien og Rumænien. I denne uge blev Mexico  den første G20 stat, der bad om hjælp. Det har sikret sig en kredit på $ 47bn.

[22] Lieb´s+GanzerlKommentar
Med SDR er problemet, at de tilfalder de største andelshavere, dvs. USA, Tyskland og Japan. De bliver altså hjulpet – ikke de centraleuropæiske stater – [23] i flg.Council on Foreign Relations. Desuden ved ingen, hvem der vil betale de 1.1 billioner dollars !!

Som [24] tidligere vist på denne blog, får G-20 rollen som mødested for juntaen af verdens regeringsledere, og disse 20 stater tilraner sig "retten" til at bestemme vores skæbne på globalt plan. Hvad de enes om i fremtiden vil blive forelagt FN for at blive accepteret af vores illoyale diplomater, der er i lommerne på deres[25] illuministiske mestre, for at opnå den "demokratiske legitimitet" til dette verdensdiktatur. For ingen beder os danskere om at vælge den[26] illuministiske (explanatory statement) EU-Kommission, [27] FN satanisterne eller diplomaterne, som siges at repræsentere os i FN.
Men måske værst af alt: Det omtalte [28] FSF  , der bliver til FSB, er hjemmehørende i [29] Rothschild´s BIS bank   – Rorthschilds centralbankers centralbank. Dvs. Rothschild, hvis agenter: JP Morgan, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Federal Reserve, stod bag den igangværende finanskrise, skal nu sættes til at regulere verdenfinanserne fremover!!!
Det skal bemærkes, at [30] Federal Reserve har mere end fordoblet sin balance fra 870 mia. dollars før krisen til nu 2 billioner dollars!!! Hvem har gavn af forbrydelsen? Man sætter ræven til at vogte os dumme, dumme gæs.

Ovenfor taler Gordon Brown for 117. gang om den Nye Verdensordens fødsel. Alligevel skriver The Telegraph: “Konspirationsteoretikere vil glæde sig over dette”!! The Telgraph antyder hernmed en sammensværgelse men er altså stadig for fej til at stå ved det, som politikerne ofte erklærer: Der er ingen Ny Verdensordenssammensværgelsesteori – kun sammensværgelsespraksis!  Denne fejhed er grunden til, at den Nye Verdensordens forbrydere kan gøre os til sine slaver. IWF-forstærkningen er et stort skridt hen mod illuministernes verdensvaluta. Og vi kan være sikre på, at vi kommer til at betale regningen for disse selvberigende hykleres “godhjertethed.”  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7794

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpyramidespil3.jpg
[2] The Mail 3 Apri: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1167174/PETER-OBORNE-Hubris-hoopla-claims-false-cynical-ve
ry-dangerous.html

[3] video: http://www.youtube.com/watch?v=U23CwDvJeZQ
[4]  
: http://www.number10.gov.uk/Page18914
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederilluminati-2dpyramids2.jpg
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederimf-2520logo5.gif
[7] SDR tildeling: http://euro-med.dk/?p=7627
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstrauss-2dkahn-2d23.jpg
[9] (IM)Fondens chefer : http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederimf-2dreykjavik2.jpg
[11] millenniumudviklingsmålene : http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals
[12] IMFs hårdhændede betingelser : http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking26.htm
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederg-2d20-2d23.jpg
[14]
EuObserver: http://euobserver.com/9/27908
[15] Politiken 2 april 2009: http://politiken.dk/udland/article683078.ece
[16] Telegraph 3 april : http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/g20-summit/5097195/G20-summit-Gordon-Brown-announce
s-new-world-order.html

[17] The Telegraph 3. april 2009: http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/g20-summit/5096801/G20-Summit-This-grand-plan-will-
not-shorten-our-dole-queue.html

[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjosephstiglitz10.png
[19] Spiegel Online: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,616743-2,00.html
[20] Dmitri Medwedew  : http://www.mmnews.de/index.php/200904022665/Tipps/Globo-kommt-spater.html
[21] The Telegraph 3 april 2009 : http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/5096524/The-G20-moves-the-world-a-
step-closer-to-a-global-currency.html

[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlieb-b4s-2bganzerl5.jpg
[23] i flg.Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org/publication/19026/g20_summit_deal_is_potential_turning_point.html?breadcrumb=
[24] tidligere vist: http://euro-med.dk/?p=7289
[25] illuministiske mestre: http://euro-med.dk/?p=511
[26] illuministiske: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[27] FN satanisterne: http://euro-med.dk/?p=7380
[28] FSF: http://euro-med.dk/?p=6956
[29] Rothschild´s BIS bank  : http://euro-med.dk/?p=2868
[30] Federal Reserve har mere end fordoblet sin balance : http://www.ibtimes.com/articles/20090403/fed-balance-sheet-attrillion-set-grow-larger-bernanke.htm