Verdensøkonomien På Randen Af Et Gigantisk Sammenbrud

Posted By Anders On April 16, 2008 @ 18:10 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Bankkrise
Ambrose Evans-Pritchard
, The Telegraph, sidst opdateret: 1:14am BST 13/04/2008:  IMF advarede om, at Europas banker er i lige så store vanskeligheder som deres sidestykker i USA, idet de pga. kreditboblen står over for tab på mindst 120 milliarder dollars (£60 milliarder). [2]
[2] Richard C. Cook, Global Research, 27.
März 2008: Kreditboblen på ejendomsmarkedet i USA har skabt en mægtig inflation i ejendomspriserne. Millioner af hjem falder i hænderne på bankejerne. Prisen på landbrugsjord og lejeforhold har mindsket antallet af familie-landbrug og småforetagender kraftigt. Stigende ejendomsskatter pga. oppustede ejendomsvurderinger har tvunget millioner af mennesker med lave og mellemindkomster fra hus og hjem.[3]
[4] Forex & Finance April 7, 2008:
IMF skønner tabene på bankkrisen på det amerikanske ejendoms-lånemarked og den deraf følgende ustabilitet på finansmarkederne verden over til $945 milliarder .
Kommentar:
Denne penge-tilintetgørelse har medført kapitalknaphed og uvilje hos bankerne til at udlåne. Jeg vil her [5] videreberette  om de ildevarslende rapporter, idet jeg ved, at aktørerne er illuminister, hvis strategi er at udbrede angst - men deres Nye Verdensorden, som [6] præsident Bush sen. 5 gange annoncerede 1990-91, har udklækket kaos og de største katastrofer i de sidste 232 år.

Hvem skal betale det spekulationsgilde, som har drevet verdensøkonomien?
1. Skatteyderne. Den enkelte britiske skatteyder må allerede betale [7] 1800 pund ekstra for Northern Rock Bank - og US-amerikanske skatteydere har for [8] købet af Bear Stearns Bank af Rothschild-agenten, J.P. Morgan, via FED betalt 30 milliarder dollars
2. Bankansatte bliver afskediget, idet næsten alle banker synes medinddraget. Skatteyderne må så betale deres overførselsindkomster. 
3. Bankkunder: Højere bankgebyrer - og skatteyderne, fordi staten er den største kunde. 

[9] Bear Stearns blev i marts  tvunget til et lynsalg til JP Morgan Chase for [10] 2 dollars pr aktie, som en uge før var 30 dollars værd - og et år tidligere 170 dollars værd! Det skete efter rygter, om at firmaet var på fallittens rand, hvilket så tvang kunderne til at trække deres penge ud af banken. “Jeg vil sige, at det mere så ud, som om nogen ville udløse panik," sagde Alan Schwartz, Bear Stearns øverste direktør, ved en høring i Kongressen. “Udløseren på bankstormen var mangel på tillid, ikke mangel på liquiditet," sagde han.

Inflation. [11] New Europe 7. April 2008 - Issue: 776: Idet verdensmarkedet i den sidste tid har været i oprør, beklagede den Europæiske Valuta- og Økonomikommissær,  Joaquin Almunia, i sidste uge, at kvalerne fortsætter på finansmarkederne - længere end ventet, hvad der øger risikoen: Jo  længere de står på, desto større er faren for, at de påvirker realøkonomien. "Jeg er meget bekymret over inflationen," og han skød skylden på ydre kræfter som den "utrolige" inflationstendens gennem olie- og fødevareprisspiralen, der stadig drejer opad. Eurozone-inflations-raten steg i marts med  3.5 % , den højeste rate i den tid Unionen har bestået, 2 gange raten for et år siden og langt over den Europæiske Centralbanks mål på 2%.

Fra Northern Rocks danske afdelings header.  Den danske afdeling blev lukket efter klage fra danske banker til EU, idet Northern Rock nu drives af den britiske stat - og dermed muligvis er sikrere end de danske banker.

Med i koret sagde Luxembourgs premierminister Jean-Claude Juncker til journalister efter et møde i Euro-gruppen d. 4. april: “vi er fortsat meget bekymrede over inflationsniveauet… det er en bekymring for alle regeringer". Præsident Jean-Claude Trichet fra den Europæisken Centralbank (ECB) sagde, at prisstabilitet er "livsvigtig for de fattigste og mest sårbare af vore borgere. Det er yderst vigtigt, vi forstår, at mådehold i dag er nødvendig, hvis vi på mellemlangt sigt vil levere prisstabilitet." 

Oppustede ejendomspriser
Ejendomspriserne er i Irland (32%), Holland (29%), Frankrig (22%), Belgien (18%c), Spanien (17%, og Italien (12.4%) endnu mere oppustede end i USA (12%), og kan blive underkastede nogle væmmelige korrekturer . Irske boligpriser faldt sidste år med 7.3 %.
Hans Redeker, Valutachef hos BNP Paribas
, sagde, at ECB har stukket hovedet i busken. "De ser ikke, at den tidevandsbølge, som er undervejs, vil skylle hen over dem. Regnnskabsbalancen er i Europa nøjagtig lige så ringe som i USA . Regnskabsperioderne er forskellige, så de dårlige nyheder er endnu ikke dukket op," sagde han. "Værdipapirmarkedet er brudt sammen. I Stedet vender selskaberne sig til de bestående kreditter. Spørgsmålet er, hvad der sker, når de udløber," tilføjede Redeker. 
Spaniske Fallitter skød i vejret med raketfart i 1. kvartal. Bilsalget faldt i marts med 28% . Halvdelen af  Spaniens 80.000 ejendomsmæglere har drejet nøglen om og afskediget 120.000 ansatte.
I marts 2008 faldt det europæiske bilsalg med [12] 9.5% .

"Vi har kun set de øjeblikkelige virkninger af kreditkrisen på finansverdenen og der kommer en 2. runde, hvor aktivitesnivesuet, profitter (og aktierne) bliver ramt," sagde [13] Simon Doyle, Chef des Schröder Investment management in Sydney (am 14.04.2008).
Kommentar: Aktierne er faldet 15% i år, har jeg læst et sted.

I flg. medlem af US og [14] Europæisk Council on Foreign Relations, illuministen [15] George Soros,  er bunden endnu ikke nået.

[1] [1] Højtflyvende euro
Chefen for Italiens Forretningssammenslutning, Emma Marcegaglia, sagde, " Euroens himmelflugt har haft en meget  negativ virkning på vor økonomi.  Derimod har den tyske økonomi en robust sundhed." Ved at trykke lønnen har Tyskland vundet 40% i omkostnings-konkurrencedygtighed over for Italien  - og 30% over for Spanien siden 1995. Tyskland har for tiden et regnskabsoverskud på  $257 milliarder (£130 milliarder), 6.2% af bruttonationalproduktet. 4/5 deraf kommer på bekostning af eurozonepartnerne, "hvad der er det samme som en "bring-din-nabo-til-tiggerstaven politik"!!! 
Underskuddene i Grækenland har nået 12.5% af bruttonationalproduktet,  i Spanien 9.2%.

Euroen blev indført efter en udtrykkelig kontrakt med det tyske folk om, at den monetære union ikke måtte føre til inflation eller blive en lettilgængelig kilde, som letsindige middelhavsstater kunne udtømme.

[1] The  Telegraph Apr. 13, 2008 Den transatlantiske rentekløft har draget spekulationskapital til euro-land fra Amerika og skubbet euroen op på 1.59 dollar - en stigning på 27 % på 2 år. ECB er nu i åben konflikt med IMF , der har nedtrappet sin prognose for eurozonen til 1.4 i 2008, 1.2 i 2009. 
Fonden sagde, at Italien vil se sig fanget på recessionsniveau, mens  
gassen hurtigt går af Spaniens  ejendomsboom .

[2] Arbejdsplads-Eksport
Iværksættelsen af den Nordamerikanske Frihandelszone [16] NAFTA af regeringerne Bill Clinton og George W. Bush har bevirket fjernelse af millioner af arbejdspladser i det producerende erhverv samt ødelæggelse af amerikanske landbrugsfamilier til gunst for den globale landbrugsforretning. Lignende frihandelsaftaler, bl.a. beskyttet af WTO, har ført til  eksport af  yderliger millioner af  arbejdspladser  i produktionen til Kina og andetsteds.

[2] Hvad gemmer sig bagved?[17]
Af Richard C. Cook, tidligere analytiker hos US-forbundsregeringen. Hans karriere omfattede tjeneste hos U.S. Civil Service Commission, Food and Drug Administration, Det Hvide Hus under Carter, NASA, og U.S. Skattevæsen .
Den kendsgerning, at bankejerne nu inden for lovens rammer kontrollerer nationale pengesystemer, hvorefter nye penge kun kan tilføres systemet gennem kredit mod renter har bevirket en gældspyramide, som står kort før sammenbruddet.  Dette  „monetäre“ system blev udviklet af økonomer ved University of Chicago, som støttes af Rockefeller-familien. Fidusen er, at når pyramiden styrter sammen og alle er ruinerede, så er bankerne, der har skabt penge ud af intet i stand til opkøbe formueværdier til en brøkdel af, hvad de er værd, som J.P. Morgan nu gør sig klar til med foretagender, der hører til Carlyle Capital Group - (og som J.P. Morgan lige har gjort med Bear Stearns Bank).
Meningsfuld styring af finansindustrien er afskaffet
af
regeringen - og politikere, som stiller sig vejen, bliver uskadeliggjorte, som  [18] Eliot Spitzer." (New York Guvernør - hængt ud i Rockefeller´s New York Times- se nedenfor - for besøg hos prostitueret)

Forræderi i højsædet
David Rockefeller 2006 :"
Jeg og min familie beskyldes for at være internationalister, som har sammensvoret os med andre rundt om i verden mod USAs interesser - for at bygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - én verden, om De vil. Jeg er skyldig deri - og er stolt af det!" ([19] David Rockefeller´s  Memoirs S. 405.

Mens recessionen begynder, sætter den af demokrater kontrollerede Kongres skinhelligt skatten yderligere op   - sågar for mellemindkomster.

Benzinpriserne stiger, mens samtidig firmaer som Exxon-Mobil tegner sig for rekordgevinster  (datter af Rockefellers Standard Oil)
Massive stigninger i strømprisen er indført.

Tilintetgørelsen af familieforetagender i landbruget i USA gennem [16] NAFTA (og ligeledesi Mexiko og Canada) har sit modstykke i IMFs og Verdensbankens politik over for andre nationer. Kan man tænke sig en bedre metode til at opnå alt dette, end ved at fratage mennesker over alt på jorden muligheden for at dyrke deres egne fødemidler?  Det synes at være en koncentreret plan. Folkemord gennem sult er måske langsommelig - men meget effektiv. Særligt, når man kan give "markedskræfterne" skylden derfor.
Kommentar: Europæiske bønder vil blive ramt fra 2010 gennem oprettelsen af det [20] Euro-Mediterrane Fællesmarked.

Med udvidelsen af USAs militære imperium  er overvågning i ens eget land sammenknyttet med et totalitært system, hvor man følger og overvåger borgernes aktiviteter. Alt under betegnelsen "krigen mod terror" (hvor man ikke mere ved, hvem systemet anser for terrorister!!)

For så at afrunde det hele, har betingelserne for den daglige tilværelse ført til en enorm stigning i stressbetingede sygdomme- lige som en epidemi med alkohol og narkotikaafhængighed."

Kommentar: J.P. Morgan har netop købt Bear Stearns Banken  for en slik. I 1929 startede  illuministerne J.P. Morgan og John D. Rockefeller  [21] Wall Street Krakket - ved at smide deres aktier på markedet til en god kurs. Der opstod panik, kurserne styrtdykkede, hvorpå illuministerne opkøbte dem for 1/10 af deres realværdi. Og da tvangsauktionerne satte ind, fordi folks penge var tilintetgjort, købte disse skrupelløse spekulanter ejendommene for en lille brøkdel af deres realværdi. Derpå fulgte den store depression i 30´erne.
I 1815 havde [22] Nathan Rothschild i London gjort nøjagtigt det samme.

Richard Cook citerer  [23] David Rockefeller[23] : "Vi er taknemmelige mod Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store medier, hvis direktører har overværet vore møder og har holdt deres løfte om diskretion i nu næsten 40 år (Bilderberg). Det ville ikke have været muligt for os at udvikle vor plan for verden, hvis vi i alle de år havde stået i offentlighedens søgelys. Men verden er nu mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. En  intellektuel elites og bankejeres overnationale suverænitet over verden er bestemt at foretrække frem for den nationale selvbestemmelse, der har været praktiseret i de forrige århundreder." 

Cook spørger:
"Er det muligt, at disse "vi", som gør alle disse ting, deriblandt også den store David Rockefeller i egen høje person, kun er kriminelle, som på en eller anden måde er kommet til magtens nøglepositioner? Hvis det forholder sig således, så er disse folk forbrydere, der har gjort alt, hvad der står i deres magt, for at dække ryggen og udslette sporene, bl.a. idet de har fået uddannelsessystemet og massemedierne i deres kvælertag."

Kommentar: Sultpanik, international Finanskrise, [24] olieprisspekulation, kultursammenstød gennem importeret kulturel mangfoldighed, vi bliver forvandlet til skyldnere, kontrollerbare klienter - hvilket vil sige, at man konfiskerer vor ejendom, ja nogle påstår sågar, at vi i fremtiden ikke vil have kredit - men globale debetkort i stedet for penge. Altsammen udvirket af hensynsløse, illuministiske  bankejere.  Som det fremår af den [25] forløjede Klimaskrækkampagne  og i flg. EU-Klimakommissær [26] Stavros Dimas´tale d. 15.04.08, er EU villig til at øge CO2-nedskæringen inden år 2020 til 30%  [26] i stedet for 20% (af 1990 niveau)[26] !!  og han tilføjede:  "Kampen mod klimaforandring går langt ud over milieu - det går til hjertet af vor energipolitik, vor industriproduktion, vort landbrug, eller sagt på anden måde: vor livsstil! " I sin tale nævnte han ikke med et ord, at EUs klimapolitik er ved at slå millioner af mennesker ihjel pga.[27] sult!!!

Dette er røsten af gammelkendte ideologier. Det ser ud, som om[28] Den Nye Verdensordens arkitekter og deres medløbere har noget stort for, en krise, som skal bringe os alle til at skrige efter verdensregering gennem EU/[29] NATO til at løse de verdensproblemer, som de med vilje selv har skabt. 

 

 
Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=772

URLs in this post:
[1] Bankkrise: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/04/11/ccecb111.xml
[2]
: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8450
[3]
: http://fin-forex.com/the-imf-has-calculated-losses-from-hypothecary-crisis/
[4] Forex & Finance: http://fin-forex.com/?s=IMF%29+evaluates+losses+in+%24945+billion+
[5] videreberette : http://euro-med.dk/?p=261
[6] præsident Bush sen: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm
[7] 1800 pund: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/12/19/nrock119.xml
[8] købet af Bear Stearns Bank af Rothschild-agenten, J.P. Morgan,: http://my.opera.com/richardinbellingham/blog/show.dml/1833182
[9] Bear Stearns: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article3678336.e
ce

[10] 2 dollars pr aktie, som en uge før var 30 dollars værd - og et år tidligere 170 dollars værd!: http://borsen.dk/finans/nyhed/128184/newsfeeds_rss/
[11] New Europe: http://www.neurope.eu/articles/85193.php
[12] 9.5%: http://online.wsj.com/article/SB120830801929118097.html?mod=AutosChannelMain_RelatedStories
[13] Simon Doyle: http://www.canada.com/ottawacitizen/news/story.html?id=584940cd-d83e-40c4-9ba7-767635384a99&k=40
323

[14] Europæisk Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=123
[15] George Soros: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ajkPSW_domB4
[16] NAFTA: http://euro-med.dk/?p=463
[17]
: http://aristo.excusado.net/comments.php?y=08&m=04&entry=entry080409-145023
[18] Eliot Spitzer: http://www.nytimes.com/2008/03/10/nyregion/10cnd-spitzer.html
[19] David Rockefeller´s  Memoirs S. 405.: http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis60.htm
[20] Euro-Mediterrane Fællesmarked: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[21] Wall Street Krakket: http://www.fdrs.org/banking_history.html
[22] Nathan Rothschild: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[23] David Rockefeller: http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html
[24] olieprisspekulation: http://www.larouchepub.com/lar/2008/3510rome_roosevelt.html
[25] forløjede Klimaskrækkampagne: http://euro-med.dk/?p=34
[26] Stavros Dimas´tale d. 15.04.08, er EU villig til at øge CO2-nedskæringen inden år 2020 til 30%  : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/196&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[27] sult: http://euro-med.dk/?p=760
[28] Den Nye Verdensordens arkitekter : http://euro-med.dk/?p=511
[29] NATO: http://euro-med.dk/?p=691