Det 4. Rige: “Stor Chance For Ny Verdensorden.” Vi Er “Kanonføde”

Posted By Anders On April 2, 2009 @ 23:30 In Dansk, Euromed | No Comments

Det 4. Rige er den Nye Verdensordensstat (George Hunt - se  Hunts video nedenfor) under et kombineret [1] Fabiansocialistisk / fascistisk regime (dvs. de multinatinale selskabers styre i følge Mussolini).

[2] Global Research 31.032009: The [3] Council on Foreign Relations (CFR), ofte beskrevet som det "virkelige udenrigsministerium" ([4] video), har iværksat et initiativ til at fremme og gennemføre et system med en effektiv global styring.

Henry kissingerProgrammet, med titlen "[5] De Internationale Institutioner og Globalt Styringsprogram" (s. 35) udnytter ressourcerne i "… David Rockefellers Studies Program til at vurdere de eksisterende regionale og [6] globale styrings mekanismer …" Henry Kissinger er CFR medlem og [7] udsteder af daglige ordrer til det Hvide Hus´ National Security Council, samme Kissinger som i 1973 udløste Yom Kippur-krigen og “oliekrisen” i flg Andreas v. Rétyi (Bilderberger, Kopp Verlag 2006). Han forventer, at præsident Obama vil "… give nye impulser til den amerikanske udenrigspolitik, til dels fordi modtagelsen af ham er så ekstraordinær i hele verden. Jeg tror, at hans opgave bliver at udvikle en samlet strategi for USA i denne periode, når virkelig en ny verdensorden kan etableres. Det er en stor chance, det er ikke kun en krise.” 

IIGG programmet, der blev lanceret den 1. maj, 2008, er det seneste udtryk for en dagsorden, der har eksisteret siden, og før grundlæggelsen af Council on Foreign Relations. Tidligere CFR medlem, Rear Admiral Chester Ward, erklærede vedrørende gruppen: "1. Den mest magtfulde klike i disse elitære grupper har en målsætning til fælles - de ønsker at bevirke afgivelse af USAs suverænitet og nationale uafhængighed.
2. En anden klike af internationale medlemmer i CFR omfatter Wall Streets internationale bankfolk og deres centrale agenter. Primært ønsker de verdensbankmonopol af uanset hvilken magt, der ender med at kontrollere den globale regering." [8] Chester-wardDe internationale institutioner og et Globalt Styringsprogram identificerer flere "globale spørgsmål", som kræver et globalt styringssystem a. Miljøspørgsmål, b. terrorisme, c. den globale økonomi og d. energi. 
  
Admiral [9] Chester Ward  har også udtalt: "Når de regerende medlemmer af CFR har besluttet, at den amerikanske regering bør vedtage en særlig politik, sættes CFRs meget betydelige forskningsfaciliteter til at arbejde for at udvikle argumenter, intellektuelle og følelsesmæssige, at støtte den nye politik, og for at forvirre og miskreditere  enhver modstand intellektuelt og politisk. "

"I hvert af disse områder vil programmet overveje, om den mest lovende ramme for verdensregeringsførelsen er en 1) formel organisation med universelt medlemskab (f.eks, FN), 2) en regional eller sub-regional organisation -så som EU; 3) en snævrere, uformel koalition af ligesindede lande, eller en kombination af alle tre. "
Programmet opfordrer til "omtænkning" af den nationale suverænitet med henvisning til EU's "pooling" af suverænitet som model. CFR projektet erkender, at historisk har USA været resistent mod idealerne om global styring. Projektet siger: "Blandt de vigtigste faktorer, som afgør fremtiden for global styring, vil være USAs holdning  …" IIGG-programmet fortsætter: "… få lande har været så følsomme som USA til at lægge restriktioner på deres handlefrihed - på grund af forfatningen.”

Det militære industrikompleks under Bush-administrationen har tjent globale interesser godt.
"Globale strukturer" præsenteres nu som mekanismen, der skal til for at undgå sådanne grusomheder. Amerikas dæmonisering er afgørende for at opbygge et system til global styring.

Globale kræfter arbejder hårdt på de økonomiske og politiske områder i et forsøg på at forme verdens fremtid , fremme dominansen af den globale elite. Opfordringer til en global valuta som reaktion på den økonomiske krise er jævnligt forekommende, og det får stiltiende [10] Obama-fingers_thumb[2]støtte fra US finansminister, [11] Timothy Geithner, når han taler til CFR.

Council on Foreign Relations globale regeringsprogram vil uden tvivl blive videreført under Obama-administrationen, der er fyldt med CFR medlemmer - (og [12] Trilateral-Commissionister). Formanden for CFR, Richard Haass, fungerer som en øverste rådgiver for Obama administrationen. Som IIGG Programmet indrømmer: den globale dagsorden bevæger sig fremad fuld fart, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus.

Hvordan retfærdiggør de deres 4. Rige?
Ovenfor omtaler IIGG "flere globale spørgsmål", som har brug for global styring, nævner bl.a. a. Miljøspørgsmål, b. terrorisme, c. den globale økonomi og d. energi. Som vist på denne blog gentagne gange blev disse emner alle skabt og gjort til problemer af den nye verdensorden. Hvorfor? Fordi de ønsker at få os til at tro, at vi ikke kan trives uden deres verdensstyring / verdensregering. De følger stadig den Hegelske strategi: 1. tese (skab et problem) 2. antitese (fjern tesen ved barske midler) 3. syntese (en løsning, der bringer dem tættere på deres 233 år gamle drøm om deres verdensregering).

Lad os tage et kig på milieubevægelsen. Hvordan har de skabt denne løgn? Hvordan fik de verden til at tro den?
For at begynde med det sidste først: Hvis en aldrig så stor løgn gentages i årevis af dem, folk tror på, så opfattes løgn som sandhed. Dette kaldes folkeforførelse.
[13] Report from iron mountainI 1966 begyndte den amerikanske forsvarsminister, senere Verdensbankdirektør, [3] Robert Mc Namara, klimafidusen med "[14] Report from iron Mountain" - fabrikeret af hjernevask-eksperten, [15] Hudson Institute. Her synes oprindelsen til strategien med at fremme økologisk dommedag som den nye fjende, der truer hele verden, at være. Truslen behøver ikke at være reel, forudsat masserne kan overbevises om, at den er reel. Troværdighed er nøglen, ikke virkelighed (G. Edward Griffin). Griffin skriver, at rapporten fra Iron Mountain forklarer den lavine af falske videnskabelige påstande og krav, der ukritisk publiceres af Insider-kontrollerede medier.
Derefter fulgte i 1972 Club of Rome´s "[16] Grænser for Vækst," som forsøger at skræmme os til døde, over at Jordens ressourcer pga. stigende befolkningstal ville medføre apokalypse inden år 2000. Her brugtes [17] computermodeller – der var indstillet til det ønskede resultat – hvad klimatologerne har lært af.

I en rapport med titlen "[18] The First Global Revolution" fra 1991 publiceret af [19] Club of Rome, en Ny Verdensordenstænketank, er der følgende [20] erklæring af Alexander King, tidligere OECD generalsekretær for uddannelse og videnskab og medstifter af Club of Rome: "I vor søgen efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende vil passe ind i regningen …. Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben … Den virkelige fjende er således menneskeheden selv. "
I flg. fælles Club of Rome/EU referat  [21] går CoR Rademacher ind for en øko-skat (CO2-handel f.eks.) for at skabe en socialt, kulturelt og økologisk bæredygtig verden på bekostning af økonomisk vækst i Vesten.

I 1992 blev UNCED Earth Summet afholdt i Rio de Janeio. [22] Rammekonventionen om Klimaforandring blev vedtaget. Der var follow-ups med bl.a. Kyoto-protokollen i 1997 - og kronen skal sættes på værket i København i december 2009.
Det hele handler om CO2 og nogle mindre vigtige "drivhusgasser", der betragtes som den største trussel for livet på denne planet samt om  en samordnet indsats for at "redde planeten." Hvordan denne kommunistiske Nye Verdensordensideologi har formået at hjernevaske ungdommen, kan man se på denne [23] video.

Kommentar
CO2 ses som årsag til en postuleret global opvarmning, som pågår, fordi verden har forladt en naturlig mindre istid fra ca. 1500-1860, den globale temperatur i Middelalderen var omkring 2,5 ° C højere end i dag, og den globale temperatur er steget med 0,7 grader C siden ca. 1870. I de sidste 11 år har der ikke været nogen temperaturstigning – og ingen kan forudsige fremtidens globale temperatur.
CO2–løgnen har udviklet sig til en religioøs/ideologisk [24] skræmmekampagne:“Naturligvis vil klimaændring være central i alle EUs politikker. EU-kommissær Stavros Dimas sagde d. 1 April, 2009: "Alvoren i klimaændringen bliver større og mere foruroligende for hvert år.”

Istid-for-400-mio-år-sidenDet spændende ved dette er, at der er  [25] ingen beviser overhovedet på, at CO2 har noget at gøre med global opvarmning og [26] her. Faktisk viser alle videnskabelige obeservationer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem CO2 og den globale temperatur. På trods af hysteriske [27] påstande af f.eks Præs. Obama er stigningen af havspejlet faldende (3 mm stigning om året indtil 2005 - [28] derefter kun 2 mm i flg NASA). Dette fald har stået på siden sidste istid.
Den globale opvarmning er offentliggjort som [29] manipuleret svindel med det formål at [30] omfordele velstanden på kommunistisk vis og for at berøve os vores frihed (den tjekkiske præs. [31] Vaclav Klaus og [32] her samt for at give os verdenregering på bekostning af vor frihed).

Hvem lavede verdenspolitik af svindelen?
Her er en meget interessant [33] video fra 1989 og 1992 - med defekt videorecording visse steder - af George Hunt, som har undersøgt oprindelsen til klimabevægelsen på nærmeste hold fra dens tidligste dage.
Hunt var en [34] modig mand: Han blev advaret  (indirekte) af David Rockefeller om ikke at referere alle bebrejdelser af, hvad der blev sagt på denne UNCED Conference 1992 - eller "han ville komme til at fortryde det".

George Hunt fortæller bl.a. Følgende: I 1986 gik Baron Edmund de Rothschild og pralede af, at han vidste, at Sovjetunionen snart ville falde.
[34] Maurice Strong dannede en hemmelig klub med det formål at få vestlige industrialiserede stater til at bryde sammen for at spare den verden for deres forurenende gasser. De ville gøre det gennem de vestlige børsers sammenbrud - for at redde planeten!

Rothschild indførte begrebet det 4. Rige, dvs. i flg. Hunt verden under den Nye Verdensordensregering for at få den angelsaksiske races britiske imperium (og vel [35] farisæernes herredømme) genoprettet over de lavere racer - "kanonføden" som det siges på på videoen, hvori det hedder, at demokratiet er forældet. Dette "4. Rige" vil være som på de romerske Cæsarers tid - eller i det gamle Babylon, men med verdenssocialisme. For at fremme dette program førte direktøren for Rockefeller Foundation, Maurice Strong, også senere initiativtager til hans egen, Steven Rockefellers og Gorbatjovs [36] Earth Charter, forsædet for 4. World Wilderness Congress - og præsenterede der Lord Edmund de Rothschild.

[37] The World Wilderness Concept (WWC): Den 1. WWC samledes i Johannesburg, Sydafrika, i 1977. Den 4. WWC var i 1987 i Denver og Estes Park, Colorado, USA, under ledelse af Maurice Strong. Det blev åbnet af US finansminister, James Baker, der lagde vægt på kongressens forslag til World Conservation Bank. Deltagere  var også David Rockefeller og Gro Harlem Brundtland, premierminister Norge FN-formand for (Brundtland) Miljø og Udvikling.

På 4. World Wildernesskongressen foreslog Edmund de Rothschild Wilderness Bevarelsesbanken – og David Rockefeller stod for finansieringen, og det førte i sidste ende til den $ 1,1 mia tunge [38] Global Environment Facility (GEF).
I dag er GEF den største grundlægger af projekter til forbedring af det globale miljø.  Rådets åben [39] Edmund_d_rothschilddør-politik over for ikke-statslige organisationer og repræsentanter for [40] civilsamfundet gør det unikt blandt internationale finansielle institutioner. Det etablerer overvågning og evaluering af standarder.

I George Hunts video foreslår Lord Edmund de Rothschild en Marshall-plan 2. Hans forslag om miljøet blev vedtaget ved topmødet i Rio i 1992 uden diskussion. Den [41] Globale Marshall Plan er også på bordet, men tilskrives nu Al Gore! Han foreslog at fange og indespærre CO2, ændre det i tøris og sejle det til de smeltende Syd– og Nordpol!
Således er Baron Edmund de Rothschild blevet den hemmelige profet og initiativtager til den religiøse miljø-bevægelse, der i sidste ende vil ødelægge de industrialiserede nationer.
Maurice-strong
Kommentar
FNs [34] Maurice F. Strong er en stærk og meget smart satanistisk tjenestekarl for den nye verdensorden - ved hjælp af det [42] satanistiske FN som hans værktøj. Koblet, der omgiver ham: David Rockefeller, Steven Rockefeller, Edmund de Rothschild, Henry Kissinger, Club of Rome er kræfterne bag det 4. Rige i en nøddeskal. Mht. hans klub, Club of Rome, se engang denne [43] imponerende liste over nuværende og tidligere medlemmer. Den forestående globale kommuniststats foragt for os undermennesker er uomtvistelig. Alligevel accepterer vi det uden et muk!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7684

URLs in this post:
[1] Fabiansocialistisk: http://euro-med.dk/?p=5588
[2] Global Research: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12982
[3] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[4] video: http://www.youtube.com/watch?v=S_BucPcJrHI
[5] De Internationale Institutioner og Globalt Styringsprogram: http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Financial_Regulation_CSR45.pdf
[6] globale styrings: http://euro-med.dk/?p=5141
[7] udsteder af daglige ordrer til det Hvide Hus´ National Security Council: http://www.cfr.org/publication/18515/remarks_by_national_security_adviser_jones_at_45th_munich_confe
rence_on_security_policy.html

[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchester-2dward2.jpg
[9] Chester Ward : http://thehiddenevil.com/cfr.asp
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dfingers-thumb29.jpg
[11] Timothy Geithner, når han taler til CFR: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/5050407/US-backing-for-world-currency-stuns-markets.htm
l

[12] Trilateral-Commissionister: http://euro-med.dk/?p=7289
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederreport-20from-20iron-20mountain2.jpg
[14] Report from iron Mountain: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_cfr_04.htm
[15] Hudson Institute: http://euro-med.dk/?p=143
[16] Grænser for Vækst: http://euro-med.dk/?p=317
[17] computermodeller – der var indstillet til det ønskede resultat : http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/andtruthfreebook/truthfree08.htm
[18] The First Global Revolution: http://green-agenda.com/globalrevolution.html
[19] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=651
[20] erklæring: http://www.earthemperor.com/2008/10/25/the-first-global-revolution-by-alexander-king-and-bertrand-sc
hneider/

[21] går CoR Rademacher ind for en øko-skat (CO2-handel f.eks.): http://www.clubofrome.org/archive/publications/Brussels_EP_02.05.01.pdf
[22] Rammekonventionen om Klimaforandring: http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1349.php
[23] video: http://www.youtube.com/watch?v=5g8cmWZOX8Q
[24] skræmmekampagne: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/519&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[25] ingen beviser overhovedet: http://euro-med.dk/?p=5286
[26] her: http://euro-med.dk/?p=5013
[27] påstande af f.eks Præs. Obama : http://euro-med.dk/?p=1293
[28] derefter kun 2 mm: http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=13679
[29] manipuleret svindel: http://euro-med.dk/?p=4825
[30] omfordele velstanden på kommunistisk vis: http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2009/01/01/nasas-hansen-obama-use-global-warming-redistri
bute-wealth

[31] Vaclav Klaus : http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=XpAV39wT4A32
[32] her: http://www.pi-news.net/2008/03/interview-mit-vaclav-klaus-zur-iccc-konferenz/
[33] video: http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808
[34] modig mand: http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm
[35] farisæernes: http://euro-med.dk/?p=1128
[36] Earth Charter: http://earthcharterinaction.org/ec_splash/
[37] The World Wilderness Concept: http://www.wilderness.net/library/documents/martin2.pdf
[38] Global Environment Facility (GEF). : http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environment_Facility
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederedmund-d-rothschild2.jpg
[40] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[41] Globale Marshall Plan : http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Marshall_Plan
[42] satanistiske FN : http://euro-med.dk/?p=7425
[43] imponerende liste over nuværende og tidligere medlemmer.: http://aftermathnews.wordpress.com/2008/08/10/the-first-global-revolution-of-the-club-of-rome/