Vi gennemlever en økonomisk krise, der  som i 1929  er skabt af Wall Streets største hajer.  Det synes, som om ingen kan eller vil  standse krisen – som om den skal have lov til at knuse verdensøkomnomien  fuldstændig – for at give de kredse, der står bag krisen  1. en større del af vore penge 2. Mere magt over verdensøkonomien – og dermed politisk kontrol over verden. Lad os se lidt på, hvordan de bærer sig ad med det.  
Council_on_Foreign_Relations_Logo
Med krav om afskaffelse af nationale valutaer
skrev Council on Foreign Relations CFR's  “
Foreign Affairs” maj / juni 2007: “Globalisering og monetær nationalisme er en farlig kombination, en af årsagerne til finansielle kriser og geopolitiske spændinger. Verden har brug for at opgive uønskede valutaer, og erstatte dem med dollar, euro, og ufødte multinationale valutaer.” 

I. Reuters 17. marts, 2009: Dagen før han vendte tilbage til det amerikanske finansministerium i seks uger for at hjælpe den underbemandede Obama-administration, offentliggjorde Edwin Truman  et forslag
Special-drawing-rightsom at give Den Internationale Valutafond mere ildkraft til at bekæmpe den finansielle krise: $ 250 mia flere Særlige Trækningsrettigheder (SDR) til IMFs medlemsstater - den er ligesom en global centralbank, der kan trykke penge hvilket kan blive blive inflationsudløsende.

Man kan tænke om de særlige trækningsrettigheder, som man vil. Nogle ser dem og efterhånden dollaren med på denne måde.

CFR støtter IMF løsningen forsigtigt. I 2007 foreslog CFR-medlem Alan Greenspan , at euroen skulle overtage rollen som international reserve valuta i stedet for dollar!!
Den 26. marts 2009 skrev Paul Watson, Prison Planet: Den ene dag fortæller US finansminister Geithner Kongressen, at han er imod en ny verdensreservevaluta - næste dag fortæller han det
elitære CFR, at han er åben for det!


Hvad ligger der bag dette?
Præs. Sarkozy og Gordon Brown, har i okt 2008 forlangt, at IMF skal være det internationale pengekontrolorgan og krævede, at den skulle forstærkes med yderligere 250 mia. dollars og derved få 500 mia. dollars til sin rådighed. I mellemtiden kræver Brown nu 450mia. i
Zhou-xiaochuanstedet - og den amerikanske finansminister, Timothy Geithner, ekstra 750mia. dollars til IMF. Rusland har sluttet sig til koret - og nu har den kinesiske centralbankchef også  sluttet sig til kravet: The Telegraph den 27 marts 2009: Det kinesiske forslag, som er skitseret i denne uge af centralbankchef,  Zhou Xiaochuan, opfordrer til en "super-suveræn reserve valuta" under IMF forvaltning, hvilket gør fonden til en slags verdenscentralbank. Dens SDR ville udvide deres rolle med tiden og blive et "bredt accepteret middel til betalinger".

Beijing har opbakning fra Rusland og en flok af Asiens og  Latinamerikas nye økonomi-magter. "Kina ejer næsten 30% af verdens samlede valutareserver. Hvad de siger, betyder noget." Nu
bekræftede i The Times den 27. marts  Kinas vice-primminister, Wang Qishan,  Kinas parathed til at støtte en sådan opgraderet IMF finansielt. Wall Street Journal den 25 marts bekræfter Zhou Xiaochuans forslag. "Forslaget vil sandsynligvis ikke ændre dollarens rolle på kort sigt.” Som Kina anbefalede Rusland, at Den Internationale Valutafond kunne udstede valuta – og Medvedev anbefaler en ny “superreservevaluta.”  Derudover vil Rusland nu have guld i IMFs valutakurv - til særlig glæde for Rothschild.

IMF har arbejdet på et forslag om at udstede obligationer, sandsynligvis kun til centralbankerne. 
"Dollarreservesystemet er en del af problemet," sagde økonomen Joseph Stiglitz, Nobelpristager ved Columbia University i en tale i Shanghai i sidste uge, fordi det betød, at så meget af verdens kontanter blev kanaliseret til USA (og der blev soldet op). "Vi har brug for et globalt reservesystem, "sagde han i talen. 

Den 27 marts meddelte AFP om et FN panel, der støtter tanken om, at IMF bliver Verdens Centralbank  lige som José Barroso, der vil have mere verdensregering. 
G-20
G-20 Wall Street Journal 30 March, 2009: Når det meget omtalte G-20–møde af regeringsledere slutter torsdag, kan det være svært at få øje på en ny verdensorden. Mr. Brown, som vil være vært for topmødet her, opfordrede til "en ny Bretton Woods aftale. Men det er allerede klart, at topmødet vil for det meste  ligge under Brown's oprindelige ophøjede mål.
Det olierige kongedømme Saudi-Arabien, sammen med nye magter som Kina, står til at få  en større indflydelse i IMF og i reguleringen af den globale finansverden.
G-20 har intet permanent bureaukrati eller personale til at forvalte sine aktiviteter. Dens virksomhed foregår bag kulisserne gennem toprådgivere eller "sherpaer", der rådfører sig med hinanden for at indgå aftaler, som kan blive godkendt på mødet. G-20 er foreslået som verdensregering af
indflydelsesrige globalister.

IMF-afmagringKommentar
IMF er en nær Partner til  Rothschilds BIS.
Den omstændighed, at kineserne nu foreslår IMF som en løsning er næppe tilfældig – det ligner en skjult aftale som foreslået af Den Nye Verdensordens Council on Foreign Relations - og den nye verdensordens prædikanter Gordon Brown og Nicolas Sarkozy (se videos på højre margen af denne blog). Jeg tror vi vil vide mere om det efter april G-20 mødet - som planlægges til at være den fremtidige verdensregeringsjunta.
Jeg tror, at IMF kunne blive endnu en inflationær faktor - pga. trykning  af SDR ud af den blå luft.
Betingelserne for at låne af IMF har været så hårde, at verdensomspændende uroligheder har fundet sted ved dens og dens tvillings, Verdensbankens,  globale møder.

Ifølge Illuministen/illuminaten George Soros og The Telegraph vil det kommende G-20  møde ikke løse nogen problemer– hvilket vil sige, at vi endnu ikke er modne til IMF-SRD som verdens reservevaluta. Tysklands kansler, Angela Merkel , er enig - men tilføjer: "Vi taler om at opbygge en ny global finansiel markedsarkitektur og vi vil ikke være i stand til at afslutte dette i London."

II. Men der er endnu et skridt i retning af en global Ny Verdensordensøkonomi: FN-beskatning af os
DANIEL_ESTULINI 2005 sneg journalisten, Daniel Estulin, sig ind på Bilderberg Mødet i Rottach-Egern, Tyskland.Han skriver:
Et meget omdiskuteret emne i 2005 i Rottach-Egern var begrebet om indførelse af en direkte FN-skat på mennesker verden over ved en direkte afgift på olie ved kilden. Dette skaber i virkeligheden  præcedens. Hvis vedtaget, vil det være første gang, at en ikke-statslig instans, de Forenede Nationer, direkte lægger skat på borgere i frie nationer og nationer, der er gjort til slaver.
Det er endnu et kæmpeskridt i retning af verdensregering."

Fox News 27 March, 2009: Et FN dokument om "klimaændringer," som vil blive omdelt til et større lukket milieumøde i næste uge, imødeser en kolossal ændring af verdensøkonomien, som involverer billioner af dollars i velstandsoverførsel, millioner af arbejdspladser tabes og vindes, nye skatter, virksomhedsflytninger, nye takster og tilskud, og komplicerede betalinger for drivhusgas-reduktionsteknologi-ordninger og kulstofafgifter - alt under tilsyn af FN.
Disse og andre resultater drøftes lidenskabsløst i en diskret formuleret FN "Orientering" om mulige konsekvenser af de foranstaltninger, som de industrialiserede lande sandsynligvis vil blive nødt til at tage for at gennemføre Klimakonferencen i København.
Det 16-siders notat, som FOX News har fået fat i, vil blive omdelt til deltagerne på et mammutmøde, der starter d.
29. marts i Bonn, Tyskland, det første af tre møder, der har til formål at udmønte de faktiske forpligtelser, som er involveret i den nye aftale.
ObamaGore
Chicago Climate Exchange
kalder sig nu "Nordamerika's eneste “cap and trade system” for alle seks drivhusgasser, med globale datterselskaber og projekter i hele verden."
Hovedsagelig var det Obama, der hjalp med at rejse midler til profitmagerne for kulstof beskatningsprogrammet, som han nu forsøger at styre gennem Kongressen. 
Chicago Climate Exchange (CCX) har direkte forbindelser til både Al Gore og Maurice Strong, to figurer, der er tæt involveret med en langvarig bevægelse der bruger teorien om menneskeskabt global opvarmning som en mekanisme for avancer og samfundsstyring.
Gore's investeringsselskab, Generation Investment Management, der sælger kuldioxydfangstmuligheder, er den største aktionær i CCX.
Strong
, der er optrænet af David Rockefeller og til sidst blev direktør for Rockefeller Foundation, er også medlem af Bilderberg-gruppen, den Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations og Club of Rome.  Han er manden bag Earth Charter sammen med Gorbachev og Steven Rockefeller. Gore kommer også fra Club of Rome kliken. På et Trilateralt Kommissions møde i 2007, 
opfordrede General Lord Guthrie, direktør for NM Rothschild & Sons, medlem af Overhuset og tidligere chef for forsvarsstaben i London, de Trilaterale magthandlere til at "tale om den globale klimakrise med én stemme, og indføre regler, der gælder i hele verden.”

Men konsekvenserne af deres forhandlinger, hvis det vedtages, vil intet mindre end forandre verden. Papiret gør ingen anstrengelser for at beregne størrelsen af omkostningerne og sammenbruddet gør det klart, at de vil give genlyd i hele det globale økonomiske system.
 

Værktøjer nævnes kun vagt, herunder "energipolitisk reform", som rapporten viser, vil kunne få indflydelse på "store transportinfrastrukturer såsom veje, jernbaner og lufthavne."
Noten oplyser til forhandlerne uden at gå i detaljer, at cap-and-trade-ordninger "kan fremkalde nogle virksomhedsflytninger" til "mindre regulerede værtslande." Notatet tilføjer blot, at virksomhedsflytninger "ville medføre negative konsekvenser for lande, som gennemfører det, og som mister beskæftigelse og investeringer." Men samtidig "ville det indebære ubestemte konsekvenser for de lande, der vil blive rumme de flyttede industrier."

Run_deesDer er også helt nye former for told og handelstariffer, som de kaldes i noten, så som "grænsekulstoftilpasning" - der  kan pålægge en afgift på importerede varer svarende til det, der ville være blevet pålagt, hvis de var blevet produceret på hjemmemarkedet "under mere strenge miljøkrav regimer.”

I et indflydelsesrigt men yderst kontroversielt papir kaldet "Nøgleelementerne i en global aftale om klimaændringer," har den britiske økonom Nicholas Lord Stern, tidligere en højtstående britisk finansministeriel embedsmand, erklæret, at industrielle økonomier vil skulle skære deres kuldioxidudledninger med " mindst 80% inden 2050, "mens de største økonomier, som USAs, ville være nødt til at foretage nedskæringer på 90 pct.

Kommentar
Heldigvis har Præs. Obama erklæret at være ude af stand til at gøre noget ved CO2 før tidligst i 2012 . Hvorfor? Ifølge IPCC boss Pachauri det være så dyrt, at det ville udløse en revolution i USA. Sandsynligvis har EU ingen penge til dette vanvid på grund af den økonomiske krise. Nu ser EU Klima kommissær, Stavros Dimas, ud til at være lidt bange for sin egen courage - siger, at han vil se, hvad USA vil gøre. Og blandt  milieuministre i Det Europæiske Råd  synes der at være udbredt tilbageholdenhed mht. mere restriktive CO2-udledningsdirektiver.
" Prominente globalister" har allerede opgivet Københavnerkonferencen.


Jeg ser følgende scenario: Det  satanistiske, kommunistiske FN laver en omfordeling af velstand - sender vores penge og industrier til de fattigste, dvs muslimske lande, som ikke er i stand til at bidrage med noget som helst. Således bliver vi gjort til slaver af den muslimske verden - og når islam har opnået flertal her, vil hele verden synke ned på det niveau, der er i den muslimske verden i dag.