Sult: Den Planlagte Vej Til Verdensrevolutionen

Posted By Anders On April 13, 2008 @ 22:30 In Dansk, Euromed | 2 Comments

April 12 ([1] Bloomberg) "Hvis madpriserne fortsætter med at stiige som nu, vil følgerne blive forfærdelige" sagde (IMF-Chef)  Strauss-Kahn (Bilderberger 2000) på IMF's halvårlige møde i Washington i dag. "Hundredetusinder mennesker vil sulte og det fører til sprængning af det økonomiske milieu."
Haitis premierminister [2] Jacques Edouard Alexis blev stemt ud af sit embede i dag (12.04.08) af landets senat efter voldsomme protester over stigende fødevarepriser," melder nyhedsbureauerne.

 8. marts 2008,  [3] sagde Margot Wallström, 1. vicepræsident for EU Kommissionen: " I denne uge meldte direktøren for World Food Program i Rom - Josette Sheeran - at mad- og brændstofpriser, der stiger med raketfart, har bevirket et underskud på 500 millioner dolars i 2008 budgettet på i alt 2.9 milliarder. Og vi er kun i marts måned. Det er yderst alvorligt. Hjælpekontoret brødføder næsten 89 millioner mennesker i 78 lande, der iblandt 58.8 millioner børn. Josette Sheeran giver Indiens og Kinas boomende økonomier, dårlig høst og tørke skylden… men nøglefaktoren er den voksende efterspørgsel i EU og USA efter biobrændsel.
Sidste år blev over 100 millioner tons korn forvandlet til biobrændsesproduktion  – ætanol. Globale madreserver  er nu så langt nede som for 30 år siden. Over 100 millioner mennesker har ikke råd til majs og hvede. I verdens fattigste og mindst udviklede lande er fødevarepriserne steget med gennemsnitligt 30% blot i de sidste 2 måneder. Vi har set alvorlige og voldelige optøjer i Burkino Faso, Cameroon, Senegal og Marokko. .. endog Ægypten er begyndt at rationere mad! Det er klart, at vi ikke kan tillade fortsat produktion af ætanol ud fra bio-masse."

[4] World Economic Forum forudsagde i jan. 2008 biobrændsel- og  klimabetinget hungersnød.


 [5] CO2 har intet at gøre med klimaet
. Det eneste argument for biobrændsel er et behov for at gøre os uafhængige af russiske og arabiske energikilder! Men det argument høres meget sjældent.

Ikke desto mindre fortsætter det [6] illuministiske
[6] EU [6] (explanatory part)  tåbeligheden! På EUs forårstopmøde overvejede man blot at at trække sig fra det senere krav om 10% biobrændsel i benzin - men [7] vedtog intet. Heller ikke USAs landbrugsministerium er til sinds at frigive [8] braklagte dyrkningsarealer større end staten New York

Dette scenario minder om følgende beskrivelse af den [9] Franske  Revolution 1789 af David Allen Rivera: "Illuminaterne skabte situationer, der skulle skabe splid i folket. F.eks. instruerede hertugen af Orleans sine agenter om at opkøbe så meget korn som muligt . Så blev folket (gennem falske rygter) forledt til at tro, at kongen med forsæt opkøbte for at skabe mangel, og at det franske folk skulle sulte ihjel. Medsammensvorne i regeringen hjalp med at skabe en løbsk inflation. Således blev folket manipuleret til at vende sig mod en konge, som havde styrket middelklassen. Kongedømmet blev ødelagt og midddelklassen undertrykt."

EU Observer (9.4.2008)  "[10] En global fødevarekrise er ved at blive åbenbar," sagde EUs kommissær for humant hjælpearbejde Louis Michel efter et møde med den Afrikanske Unions Kommissionspræsident, Jean Ping, "mindre synlig end oliekrisen men med den mulige effekt, at der kommer en virkelig humanitær og økonomisk tsunami i Afrika." Kommissæren sagde, at EU ville stimulere fødevarenødhjælpen fra den Europæiske Udviklingsfond fra dens nuværende 650 millioner euro til 1.2 milliarder.

[11] Stigning i kravet om biobrændsel er resulteret i en skarp formindskelse af landbrugsarealer, som er beplantede til fødevareafgrøder. Ca. 16% af USA s landbrugsjorder , der tidligere var beplantede med sojabønner og hvede bruges nu til majsavl mhp. biobrændsel.  Skyggen af ny sultkatastrofe, fordi mad er blevet for dyr for millioner af mennesker, er resultatet af en pludselig og dramatisk stigning i fødevarepriserne rundt om i verden.
Stigende priser på alle verdens vigtigste kornafgrøder og voksende frygt for mangel plager de internationale markeder og skaber uro.

[12] Formanden for Renova, sagde. “For 2 år siden kostede en skæppe majs 2 dollars. I dag koster den 6 dollars.” ( Times Online 7. Apr. 2008)

[13] Biobrændselets tåbelighed (Money Week 3. Apr. 2008)
D. 15. april vil beslutningen om transportbrændstoffet skulle træde i kraft. Det betyder krav om 2.5% biobrændsel i benzintankene, et tal som skal stige til 5,75% inden 2010 og 10% inden 2020.

I flg. Det Internationale Vandinstitut i Stockholm vil landbrugets behov for vand fordobles inden 2050, hovedsageligt pga. stigende behov i biobrændselssektoren.
Der medgår 3-4 liter vand for at producere 1 liter ætanol . En gennemsnitsbil i USA kræver pr. år afgrøden fra 4,4 hektar agerland!!   70% mere energi kræves for at producere ætanol end den energi, der fatisk er i ætanol!!  Alt det betyder, at maden vil blive knap i mange år.  Energipolitik har altid været ladet med politik - men for hver uge bliver den mere og mere politisk.

[14] Skift fra produktion af mad til biobrændsel (The Guardian 5. Apr.  2008)
Siden FAO's rapport i april 2006 er 10.000vis af farmere gået over til at producere brændsel i stedet for mad og andre afgrøder  for at reducere USAs afhængighed af importeret olie.

Tilskyndet af rundhåndede tilskud og en EU forpligtelse til at øge forbruget af biobrændsel for at imødegå klimaforandring er  mindst 8 mio hektar majs, hvede og soja , der tidligere blev brugt til mad, taget ud af fødevareproduktionen i USA.
Lester Brown, direktør for Earth Policy Institute i Washington, sagde i går, at agermark, hvis avl er blevet til biobrændsel i USA alene i de sidste 2 år, ville have kunnet ernære omkring 250 mio mennesker! 
Robert Zoellick, præsident for Verdensbanken,  sagde i denne uge, at priserne på al slags staldfoder var steget 80% på 3 år, og at 33 lande stod over for uroligheder pga. prisstigningerne.  Banken planlægger at forøge udlån til landbrugsproduktion i Afrika fra 420 til 850 mio dollars pr. år i 2009.

[15] Kødproduktion mindsket
Høje priser på korn pga. efterspørgsel efter mad rundt om i verden betyder høje priser til svineopfodring. Energiprisen er en stor omkostning for landmændene , og den er jo også steget samtidig med at svinepriserne er faldet til under omkostningsniveau overalt i USA.
Økonomer forudsiger, at nogle vil nedskære i år og andre vil dreje nøglen om. Smithfield Foods Inc, landets største svineproducent, har allerede meddelt, at den nedskærer pga. høje omkostninger.

[16] Følger af hungersnød
"Skrab under overfladen på større sociale eller politiske opstande - den Franske og Russiske Revolution, Tysklands militære sammenbrud i 1918 eller i nyere tid Kinas Tiananmen Plads - og man finder, at mangel på mad pga. svigtende afgrøder, blokader eller himmelhøje priser er det centrale.

Ikke så mærkeligt, at den seneste tids stejle stigninger i prisen på grundnæringsmidler som hvede, byg, majs, ris bomuld og soja  sender chokbølger gennem en udviklet verden, som er vant til lavpriser i supermarkederne."

En FAO rapport siger: 'Biobrændsel er i færd med at omplacere ressourcer (f.eks. agerjord, arbejdskraft og kapital) bort fra fødevareproduktion til produktion af biobrændselsmateriale." Lederen af FN's humanitære arbejde, [17] John Holmes, advarede på en nødhjælpskonference i Dubai mod tiltagende kriser i verdens urocentre pga. fødevarepriserne.

[18] [18] Kinesiske kornavlere  fik 51.4 milliarder yuan (6.9 milliarder U.S. dollars) i direkte tilskud i 2007 hvilket er 66% mere end i 2006, sagde landbrugsministeriet d. 26.12.2007

Områder med  uroligheder pga. hungersnød som følge af høje madpriser:
[14] Der har været protester og uropligheder i Guinea, Ægypten, Marokko, Uzbekistan, Yemen, Burkina Faso, Mauritanien, Niger, Uzbekistan, Senegal, Haiti, Bolivia og Indonesien, [19] Argentina, Peru, Cameroon. Mozambique  samt [20] Mexico og hamstring i Sydkorea I de sidste 2 mdr. har Vietnam, Cambodia, Ægypten, Indien, Philippinerne og Thailand stoppet korneksporten eller hævet prisen til mere end $1,200 pr ton for at stoppe eksporten. [11] Bill Clinton spiller med i koret d. 7.4.2008: " Det, der virkelig gør ondt på fødevaremarkedet, er, at Amerika går over til ætanol. Mens folk der går over til majs, har I pastaoptøjer i Italien pga. hvad nogle  gør i det amerikanske landbrug."

De himmelhøje madpriser føles allerede akut i [16] Kina . Robert Ziegler,  International Rice Research Institute, Philippinerne,  advarer om, at  uroligheder er mulige efterhånden som folk i Kina spiser mere ris, end der produceres, og fordi prisen på ris er fordoblet til $400 pr ton på 5 år. 'Vi er i en før-krise. Det ser ikke godt ud. " siger Ziegler.
" Sidste år indførte Rusland kontrol med engrospriserne på visse basale fødevarer for at hindre, at de kom alt for højt op, hvad der ikke ville have været godt for Putins popularitet. I sidste uge sagde FN, at madpriserne var steget 75% siden 2000 og at budgettvang kunne tvinge til at rationere fødevarehjælpen til udviklingslande. Over de sidste 2 år har Australien - en af de største kornproducenter - været ramt af svær tørke."

[21] Club of Rome og "Limits to Growth"
I 1972 fremlagde Donella Meadows, Jorgen Randers and Dennis Meadows milieu-religionen med deres bog "Limits to Growth" -solgt i 12 mio eksemplarer . Den blev udviklet på
Massachusetts Institute of Technology, som er nært forbundet med  NWOs  [22] Tavistock hjernevask og som beskæftiger (beskæftigede)[23] Mordechai Rothschild , [24] Casey Rothschild , [25] Emma Rothschild ,[26] Michael Rothschild (Ph.D. 1969). [27] LindaRothschild , [28] Kenneth Rothschild  , [29] Dave Rothschild (Master of Science) , [30] Bruce Rothschild .

"Hvis nuværende væksttendens i verdens befolkning, industrialisering, forurening , fødevareproduktion og ressourceopbrug fortsætter uforandret vil man nå grænsen for vækst i løbet af de næste 100 år.  De større industrianlæg frigør forurening med en sådan hast at den ikke mere kan opsuges.Forureningen tiltager meget hurtigt og forårsager en øjeblikkelig stigning i dødeligheden og fald i fødevareproduktionen. Til sidst er ressourcerne svært udtømte. Befolkningen aftager til sidst, fordi dødeligheden drives op af mangel på mad og sundhedstjeneste. Dette vil ske før år 2100."

Kommentar: Dette er i revisionen 30 efter bogens tilsynekomst  allerede en forlængelse af det oprindelige tidsperspektiv med 100 år.

Løsningen: "ligevægt".
"Der er kun 2 måder at genoprette den mangel på balance, somm skyldes den overvældende vækst i verdensbefolkningen: 1. Enten må fødselsraten ned  2. eller dødeligheden må op igen.
Alle de "naturlige" begrænsninger af befolkningstilvæksten virker efter pkt. 2: De øger dødeligheden . Ethvert samfund, der vil undgå det resultat, må aktivt reducere fødselsraten. Kommentar: Herefter blev fri abort indført i Vesten - så at vi nu må importere "arbejdskraft"!! 

Men at stabilisere befolkningen alene er ikke nok til at hindre overforbrug og sammenbrud. Heller ikke konstant kapital og stigende befolkning er nok.

Ligevægten ville kræve, at man opgiver visse friheder, så som ubegrænset mængde børn eller at forbruge ukontrollerede mængder af ressourcer til fordel for andre friheder, så som fritagelse for forurening, for mange mennesker og truslen om sammenbrud af verdenssystemet.

Befolkningseksplosionen i Syd og de aldrende befolkninger i Nord, risikoen for større forstyrrelser i verdens klima, den [31] ømtålelige  føde- og vandforsyning i mange egne af verden, er alle tegn på, at store forandringer finder sted."

Kommentar: Forudsigelserne i "Limits to Growth" var ikke holdbare. Men dens perspektiver er den illuministiske, kapitalist-kommunistiske Nye Verdensordens (NWOs) og dens arm, Club of Romes, værktøj. Så, hvad stiller man op?

Klimapanik og sult!! For succesen fra den Franske Revolution skal gentages!!

Det er slående, hvordan NWO organisationerne FN, IMF, FAO, World Economic Forum, Verdensbanken, Earth Policy Institute i Washington, International Rice Research Institute, Bill Clinton, EU Kommissær for Humant Hjælpearbejde,  Louis Michel, 1. vice præsident for EU Kommissionen, Margot Wallström, advarer mod hungersnød - hvorpå hverken det [6] illuministiske (explanatory part) EU  eller det illuministiske USA så meget som mindsker deres biobrændstofproduktion. Det er virkelig meget mistænkeligt!!!

NWO følger Hegels dialektik: 1. These: De  [32] opfandt et ikke eksisterende-problem (menneske-skabt global opvarmning), som nu ikke en gang [33] eksperter tror på mere. 2. Antithese: Med denne usande begrundelse indførte de den [34] CO2-skat, som illuministerne ønskede , hvorved de udvirkede enorme stigninger i transport- og fødevarepriser. Herudover lod de samtidig deres banker give uansvarlige kreditter i lang tid - for så pludselig at tilbagetrække kreditgivning - at skabe "bankkrise" og dermed fjerne købekraft fra markedet. 3. Synthese: Sult tilkom. De uroligheder og det kaos, som i historiens løb altid er fulgt i kølvandet på sult, har faktisk allerede som forventet indfundet sig. De forventes at styrke det illuministiske FNs rolle - og at bane vejen for verdensstaten. [35] Folkene bag NWO har mottoet; "Ordo ab Chao" - Orden ud af kaos- men først må der skabes kaos!
Derudover kunne hungersnød være et middel for  [36] Club of Rome , som har erklæret som sit mål at se en drastisk reduktion i verdensbefolkningen. 

 

 

 

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=760

URLs in this post:
[1] Bloomberg: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aIFgkr_Mr6wA
[2] Jacques Edouard Alexis: http://search.bloomberg.com/search?q=Jacques+Edouard+Alexis&site=wnews&client=wnews&prox
ystylesheet=wnews&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&filter=p&getfields=wnnis&a
mp;sort=date:D:S:d1

[3] sagde Margot Wallström: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/150&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[4] World Economic Forum: http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/report2008.pdf
[5] CO2 har intet at gøre med klimaet: http://euro-med.dk/?p=34
[6] illuministiske : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[7] vedtog intet: http://www.euractiv.com/en/transport/eu-signals-possible-retreat-biofuels/article-170991
[8] braklagte dyrkningsarealer: http://www.nytimes.com/2008/04/09/business/09conserve.html?pagewanted=2&_r=2&th&emc=th
[9] Franske  Revolution 1789: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/german_union_and_french_revolution.htm
[10] En global fødevarekrise er ved at blive åbenbar: http://euobserver.com/9/25947
[11] Stigning i kravet om biobrændsel: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/04/07/nriots107.xml
[12] Formanden for Renova,: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article3694554.ece
[13] Biobrændselets tåbelighed (Money Week 3. Apr. 2008): http://www.moneyweek.com/file/44723/new-biofuel-laws-are-utter-madness.html
[14] Skift fra produktion af mad til biobrændsel (The Guardian 5. Apr.  2008) : http://www.guardian.co.uk/environment/2008/apr/05/food.biofuels
[15] Kødproduktion mindsket: http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSN0446825120080410?sp=true
[16] Følger af hungersnød
: http://www.guardian.co.uk/science/2008/mar/02/agriculture.food
[17] John Holmes: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/04/08/111032.htm
[18] Image: http://news.xinhuanet.com/english/2007-12/26/content_7319017.htm
[19] Argentina, Peru, Cameroon. Mozambique: http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL26932235
[20] Mexico og hamstring i Sydkorea: http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=412984
[21] Club of Rome og "Limits to Growth: http://euro-med.dk/?p=651
[22] Tavistock: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
[23] Mordechai Rothschild: http://www.research.ibm.com/journal/rd/455/batesaut.html
[24] Casey Rothschild: http://search.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=620808
[25] Emma Rothschild: http://www.pm.gov.uk/output/page6558.asp
[26] Michael Rothschild: http://www.nber.org/vitae/vita441.htm
[27] LindaRothschild: http://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=31661
[28] Kenneth Rothschild: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/185/4151/616?ck=nck
[29] Dave Rothschild: http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2007/3gsm/bi_rothschild.pdf
[30] Bruce Rothschild: http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.b
ams/1183529826

[31] ømtålelige  føde- og vandforsyning: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_clubrome1.htm#INTRODUCTION
[32] opfandt et ikke eksisterende-problem (menneske-skabt global opvarmning): http://euro-med.dk/?p=41
[33] eksperter tror på mere: http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/04/10/eaclimate110.xml
[34] CO2-skat, som illuministerne ønskede : http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[35] Folkene bag NWO: http://euro-med.dk/?p=512
[36] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=652