Middelhavsunionen Er “Menneskets ophøjede Værdighed”

Posted By Anders On April 8, 2008 @ 23:24 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Når alt kommer til alt er vort mål at at styrke vore forbindelser tværs over “mare nostrum” (vort hav), Middelhavet, som vi alle er fælles om. Dette vil også genspejles i det planlagte præsidentskab for denne union med en præsident fra et nordligt og en fra et sydligt land.

Det [1] Franske Præsidentskab har allerede klargjort sit ønske om at styrke det multilaterale element i vore forbindelser med Syden. Så sidste Europæiske Rådsmøde foreslog at Barcelona Processen får en stimulation med en ny Middelhavs-Union ." [1] Benita- Ferrero Waldner 7 . april 2008.

[2] Politiken d. 08.04.2008: Følsomme diskussioner om EU’s nye Lissabon-traktat må vente, til traktaten er vedtaget.
Sådan lyder beskeden fra formanden for Europaparlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender, tyske Jo Leinen, i et internt brev til en række andre udvalgsformænd. Leinen og hans udvalg samordner parlamentsarbejdet med den nye traktat. Et brev fra ham af 12.03.2008 forklarer, at de andre EU institutioner benytter lignende fremgangsmåde.
Leinen henstiller til budgetudvalgets formand  om at tie med samarbejdet til en kommende rapport om  traktatens økonomiske følger.

Leinens slutter: "Det vil derfor være meget tilrådeligt, at ethvert dokument vedrørende gennemførelsen af Lissabontraktaten, som berører politisk følsomme emner, først bliver behandlet, når det bliver tilstrækkeligt tydeligt, at traktaten vil træde i kraft". En forudsætning for [3] Euromediterranien er vedtagelsen af Lissabon Reform-Forfatningen - som erklæret af [4] Barroso 14.02,2008

Vand i spand fra pumpe. Hvis vandet vides at være farligt og alligevel pumpes op til fordeling i samfundet, foreligger der en forbrydelse. Hvem har skylden: Vandet, der skyller ind i spanden ? Midlet- pumpen? eller manden bag pumpen? Spørgsmålet er vigtigt, fordi vi oplever, at islam pumpes ind i Europa! 

[5] [5] DR-Nyhederne 08. apr. 2008: Det er i orden at bære tørklæde i Folketingssalen, hvorimod for eksempel en burka og nijab, der dækker hele ansigtet, ikke er tilladt. Det siger formanden for Folketinget, Thor Pedersen, til DR Nyheder. Årsag: Substitut for Enhedslisten Asmaa Abdol-Hamid. Hermed er der også lukket op for, at vi kan dømmes af [6] dommere med tørklæde for at have sagt sandheden om islam.

Kommentar: EU har afskaffet demokratiet til fordel for et regelret islamisk diktatur, der skal trækkes ned over os. Det er dette, [7] præs.[7] [7] Bush 5 gange 1990/91 kaldte Den Nye Verdensorden - og som [8] EU beskrev i EU Parlamentets lovforslag d. 24.10.2007: (explanatory part nederst på siden) " Det (EU) bevæger sig hen imod sit mål, at oprette et politisk fællesskab, som følger illuminismens ideal om menneskets ophøjede værdighed og EUs gradvise oprettelse af magtdeling blandt dens medlemstater, samarbejde mellem institutioner og et lovsystem, som er både kosmopolitisk og folkecentreret"!
Og Barroso har erklæret, at [9] EU skal lede den orden

Et karakteristisk træk i illuminismen, EUs erklærede mål, er skelnen mellem de [10] ophøjede herremennesker og undermenneskene, de unyttige spisere, som vi altså må tilhøre, siden vi ikke også må oplyses om de ædle eurokraters stræben efter deres kosmopolitiske mål på vor bekostning. Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=737

URLs in this post:
[1] Franske Præsidentskab: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/182&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[2] Politiken d. 08.04.2008: http://politiken.dk/politik/article492183.ece
[3] Euromediterranien: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[4] Barroso 14.02,2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/80&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[5] Image: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/04/08/102755.htm?rss=true
[6] dommere med tørklæde: http://jp.dk/meninger/pittelkow/article1314017.ece
[7] præs.: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm
[8] EU beskrev: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[9] EU skal lede den orden: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/51&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[10] ophøjede herremennesker og undermenneskene, de unyttige spisere: http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm