Den Gamle Verdensordens Afvikling XII. “Vi bebrejder Vort Eget Folk For At Have Opgivet Sin Overlevelse”

Posted By Anders On March 22, 2009 @ 00:01 In Dansk, Euromed | 5 Comments

 

[1] Blodig-ulv" [2] Vi vil blive udslettet fra jordens overflade, og alt, hvad der gjorde os til det, vi er, vil blive trampet på, destrueret eller smidt i glemmebogen. Vores statuer vil blive skæmmede, vores monumenter jævnet, vores bøger brændt; tiden vil slette selv mindet om vores eksistens, for andre vil have genopbygget og trives på ruinerne af vores templer, vores boliger, og vores biblioteker.
Og hvis der tilfældigvis er en historiker, der forsvarer os, eller som bliver fascineret af vores rødders værker, vil der være en million, en milliard sjæle, der vil minde ham om, at vi var de onde,  at vi fortjente at dø.
Vi kan ikke glæde os over tanken om, at en eventuel krig vil se blodet af vores børn og deres sammen i mudderet
." Engelsk på [3] Galliawatch

 

 Historien om den muslimske indvandring til Europa efter at illuministen, Henry Kissinger inducererede "oliekrisen" i 1973 ( "Bilderberg" Andreas von Rétyi, Kopp Verlag 2006) er en rystende historie om europæisk politisk højforræderi, som kun kan have 2 forklaringer: 1. Bestikkelse / trusler mod karriere 2. En stærk og velhavende overordnet ideologi. Den utrolige historie er veldokumenteret af Bat Ye'or i "Eurabia" 2005. Denne serie af begivenheder uden noget logisk grundlag synes djævelsk - og jeg tror, den er det.

EU's indvandringspolitik

Formålet blev klart afsløret af Nicolas Sarcozy:[4] Sammenblanding af sorte og hvide er en hellig pligt, der skal håndhæves af regeringen!!! - i overensstemmelse med EU-helgenen, [5] Coudenhove Khalergis vision.

[6] EESC_logo_svg.png 2[7] EU Rapid Press Release 26 Febr, 2009: Den 25. februar 2009 holdt [8] EESC plenarforsamling en debat om en fælles asyl-og indvandringspolitik med Jacques Barrot, næstformand for Europa-Kommissionen 
[9]
EESCs formand Mario Sepi forsikrede kommissær Barrot om EESC støtte i Kommissionens bestræbelser på at harmonisere lovgivningen om asyl-og indvandringspolitik. Han understregede også, at "det er vigtigt at respektere de grundlæggende rettigheder i vores indvandrings-og asylpolitik, især i forbindelse med en uddybning af den økonomiske krise: Indvandrere må ikke blive syndebukke i krisen". 

Kommissær Barrot understregede den positive virkning af indvandring på EU-markedet i en tid med den demografiske aldring, og han pegede også på EUs blue card ordning, og [10] her, der er designet til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og samtidig understrege, at det udgør den første søjle i en mere omfattende juridisk indvandringspolitik. Jacques Barrot gentog, at Kommissionen er fast besluttet på at bekæmpe ulovlig indvandring. "Der vil ikke blive nogen fæstning Europa, vores indvandringspolitik vil ikke hindre fri bevægelighed for personer", sagde kommissæren. 

EESC har vedtaget udtalelser om "En fælles indvandringspolitik for Europa", og "Politisk plan for asyl". Hr. Castaños understregede, at Lissabon-traktaten er et vigtigt skridt hen imod en fælles politik på indvandrerområdet.

 [11] EU Parlamentet 17.03.2009: Op til 8 millioner mennesker i hele EU arbejder illegalt. MEP'er støttede for nylig  EU-love, som ville sikre arbejdsgivere, der udnytter illegal arbejdskraft, at stå over for hårde juridiske og finansielle sanktioner.
Spørgsmålet om, hvordan man kan tilbagesende indvandrere til deres hjemland, er en delikat sag. Mange frygter forfølgelse, hvis de vender tilbage og destruerer alle de dokumenter, de har, når de ankommer for at gøre det umuligt for myndighederne at opdage deres oprindelsesland. På nuværende tidspunkt har en person 7-30 dage til frivilligt at vende tilbage eller imødese retslige skridt til at udvise dem.

Kommentar
[12] Blue-cardTilbagesendelsespolitikken i EU er næsten annulleret af [13] EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder.
EESC er en forfærdelig organisation - med deltagelse af EU og [14] civilsamfundet - totalt blind for indvandringens farer. Den kan simpelthen ikke få nok indvandring hurtigt nok. ”Lissabon-traktaten …. giver Den Europæiske Union for første gang et retsgrundlag (artikel 63, A4, den nye artikel 79,4), til … at integrere tredjelandsstatsborgere.  For første gang, så det er sagt, er et juridisk grundlag for EU-integrationen ved hånden: Lissabon-traktaten!”

Kommentar: Dette vil sige, at det, EU hidtil har gjort og gør på dette område har været ulovligt, kriminelt, strafbart! Godt endelig at se bekræftet af EU selv, at den er kriminel!

Den 13. marts 2009
[15] besøgte Barrot Lampedusa for at se de illegale flygtninge, der flygter fra deres fattige muslimske afrikanske lande for at sprede deres kulturelle berigelse hos os. I stedet for at returnere dem straks, skal de[16] jævnt fordeles blandt os - indtil en potent islamisk sharia her viser hverken dem eller os nogen nåde.

[17] Middelhavsunionen Og [18] her blev proklameret af regeringscheferne fra 27 U-lande og og Middelhavsstaterne på nær Libyen den 13. juli 2008 - baseret på [19] Barcelona-processen. Hvad sker der med den? Den har sit eget parlament: Den [20] Euromediterrane Parlamentsforsamling, EMPA.
[21] Middle East Times 20 Febr. 2009: Den Europæiske Union har indledt forberedelserne til lanceringen i Prag d. 7. maj af sit »Østpartnerskab," et nyt diplomatisk projekt, der har til formål at institutionalisere dens forbindelser med seks tidligere sovjetiske stater: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine. Men denne plan er [22] uakceptabel for Rusland.
Tanken om den østlige del af partnerskabet blev udklækket som en balance til Middelhavsunionen
 
[23] middelhavsunion 1[24] Middelhavsunion-2Sarkozy foreslog at puste nyt liv i Barcelona-processen. Det var meningen, at opbygge et særligt forhold til EU's naboer i hele Middelhavet gennem handel og udvikling, fælles projekter,  gerne miljømæssige programmer og regelmæssige politiske kontakter.
Sarkozy har foreslået at reformere det ved at styrke det, ved at give de nordøstlige afrikanere en følelse af ejerskab med  udnævnelsen af Egypten som den første medformand sammen med Frankrig, og ved at give det en langt større politisk profil. Han mente også, at udtrykket »union« ville foretage en stærk antydning af eventuelle medlemskab for medlemmerne. 

Dette var kynisk, fordi et centralt element i Sarkozy's komplekse net af motiver var, at Middelhavsunionen kunne være en acceptabel måde at løse den tyrkiske problem ved parkering Tyrkiet i EU på en mellemstation. Britiske og amerikanske embedsmænd siger, at Sarkozy forstår den strategiske og kulturelle betydning af at bringe Tyrkiet ind i EU-systemet, men mener, den franske og tyske offentlighed ikke vil gå ind for det

Den arabiske reaktion har været blandet. Marokko og Egypten viste mere end høflig interesse. Saudierne gad ikke deltage i lanceringen. Palæstinenserne frygtede, det kunne underminere arabisk solidaritet imod Israel. Libyens præsident Gadhafi sagde, at det ville "splitte de arabiske og afrikanske nationer. "  

Tyskland og de skandinaviske og centraleuropæiske EU-medlemmer så Sarkozy's plan med både skepsis og alarm, som et trick for at styrke Frankrigs lederskab af EU og for at bane vejen for det eventuelle medlemskab af flere fransktalende lande. I stedet for at fremprovokere et åbent skænderi ved at gå imod det, stækkede de det ved at nægte det EU-midler og ved at kræve det østlige partnerskab.

Så Middelhavsunionen har et storslået nyt hovedkvarter i Barcelonaslottet, og en dagsorden af topmøder og masser af projekter, herunder solenergiparker i Sahara, men hverken penge eller EU's politiske vilje til at gennemføre dem.

[25] Euromed_logo_2Set fra [26] EU Parlamentet d. 19. Febr. 2009 lever ønsketænkningen, de utopiske imperialistiske drømme, videre: "Åbningen af  "Barcelona-processen: Unionen for Middelhavet" til lande, der ikke er involveret i partnerskabet" øger sandsynligheden for oprettelse af paritet i forbindelserne mellem EU og partnerlandene i Middelhavsområdet.”  Sådan siger Europa-Parlamentet i en betænkning, der vedtoges med 521 stemmer for, 44 imod og 13 undlod.
“Barcelona-processen: Union for Middelhavet …. bidrager til fred og velstand og udgør "et skridt i retning af økonomisk og regional integration samt økologisk og klima-samarbejde.”    Rapporten ser også med tilfredshed den afgørelse, som udenrigsministrene fra Middelhavsunionen traf om at inddrage Den Arabiske Liga som deltager på alle møder på alle niveauer.

Rapporten påpeger, at de projekter, der finansieres inden for rammerne af Unionen for Middelhavet bør støttes med midler fra Fællesskabet, fra partnerstater og fra privat finansiering. Det opfordrer Rådet og Kommissionen til at specificere rollen for og styrke initiativer for Faciliteten for Euro-Mediterranien-investeringer og partnerskab (FEMIP). Siden 1995 har EU bidraget med mere end 
[27] 16 mia.  euro til de Mediterrane “partnere.”
Nu er [28] illuministen, kommissær [29] Benita Ferrero Waldner, meget glad for at kunne belønne Syrien for at følge Den Nye Verdensordens linie ved at give det en associeringsaftale - og en masse af vores penge.

[30] Ethnomasochismeeh8

Her er et interessant indlæg fra [3] Galliawatch
"Der er en masochistisk tendens til at betragte  ens egen etniske gruppe, sit eget folk, med en følelse af skyld og en følelse af manglende selvværd. Ethnomasochismen ligner skam over sig selv og selvhad. Det er en kollektiv psykopatologi, udløst af en lang [31] propagandaindsats for at fremme en formodet grundlæggende følelse af skyld, der føles af europæerne over for andre folkeslag, hvis "undertrykkere"  de antages at være.

Jeg har ingen anelse om, hvorfor ethnomasochism også er grundlaget for anti-fødselspolitikker, der har det hemmelige formål at begrænse reproduktion af den europæiske befolkning. Som følge deraf kan den sammenlignes med en form for "selv-racisme". Det europæiske menneske kan siges at være blevet slået ned af en arvesynd, en iboende raceplet: Han er skyldig i at være, hvad han er.

Ethnomasochismen provokerer systematisk forsvaret for racekrydsning ("[4] métissage”) og kosmopolitisme. Pudsigt nok, nægter den europæerne etnisk identitet, men giver den til andre.  Europæerne er forpligtet til at udtynde sig selv, men andre folk, afrikanere for eksempel, ikke er det. Ethnomasochisme er relateret til etnisk-selvmord.
Den europæiske elite er ramt af denne kollektive sygdom, som forklarer slapheden mht. kolonisering af indvandrere og tanken om, at vi har både en pligt og et behov for at byde velkommen til de nye besættere."

Kommentarer
[32] FremmedtilstrømningenMens den politiske værdi af Unionen for Middelhavet er næsten nul, er den stadig en vigtig del af EU's Nye Verdensordensdagsorden.

[33] Tilstrømning af ikke-vestlige immigranter til Danmark

I Danmark er indvandringsraten fra den muslimske verden [34] explosiv i overensstemmelse med EU´s [35] løfte til "partnerlandene" om EUs 4 rettigheder - herunder fri bevægelighed. Men vi får at vide, at en restriktiv udlændinge politik bliver fastholdt - nu forbudt af EU! EU tillader en gigantisk strøm af borgere fra de lande at komme til EU. Og når de først er ankommet der, er risikoen for, at[36]  de skal blive sendt tilbage, ringeTrods 650 000 tilbagesendelsesbeslutninger i 2004, blev kun 164 000  faktisk sendt tilbage til deres oprindelseslande med næsten 500 000 ikke-statsborgere i en de facto illegal situation.

I betragtning af de forfærdelige likvidationer af uskyldige mennesker og narkotika-forhandler-rivaler på Danmarks gader – praktisk talt anarki – udført af bander af muslimske indvandrere, er det et spørgsmål, hvornår [37] FN R2P vil blive anvendt her - for faktisk er FN forpligtet til at beskytte os mod forbrydelser mod menneskeheden - men naturligvis vil denne beslutning kun blive anvendt, hvis vi tør protestere mod den muslimske indvandrings berigelse. For os betragter de knapt nok som mennesker.

 

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7341

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederblodig-2dulv1.jpg
[2] Vi vil blive udslettet: http://festivhank.blogspot.com/2009/03/qui-nous-sommes-ce-que-nous-faisons-et.html
[3] Galliawatch: http://galliawatch.blogspot.com/2009/03/ethnomasochism.html
[4] Sammenblanding af sorte og hvide: http://euro-med.dk/?p=5558
[5] Coudenhove Khalergi: http://blog.balder.org/?p=404
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereesc-logo-svg-2021.png
[7] EU Rapid Press Release 26 Febr, 2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/09/23&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[8] EESC: http://euro-med.dk/?p=4340
[9]
EESCs formand Mario Sepi forsikrede kommissær Barrot om EESC støtte i Kommissionens bestræbelser på at harmonisere lovgivningen om asyl-og indvandringspolitik. Han understregede også, at "det er vigtigt at respektere de grundlæggende rettigheder i vores indvandrings-og asylpolitik, især i forbindelse med en uddybning af den økonomiske krise: Indvandrere må ikke blive syndebukke i krisen". 

Kommissær Barrot understregede den positive virkning af indvandring på EU-markedet i en tid med den demografiske aldring, og han pegede også på EUs blue card ordning: http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/
[10] her: http://euro-med.dk/?p=4833
[11] EU Parlamentet 17.03.2009: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/018-51869-082-03-13-902-20090316STO51822-2009-2
3-03-2009/default_en.htm

[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederblue-2dcard1.jpg
[13] EU's Charter: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf
[14] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[15] besøgte Barrot Lampedusa : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.WAM50125.html
[16] jævnt fordeles blandt os: http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/2009/2/18/news-111661313/detail.html
[17] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1213
[18] her: http://euro-med.dk/?p=1226
[19] Barcelona-processen: http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[20] Euromediterrane Parlamentsforsamling: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-51928-075-03-12-903-20090316IPR51927-16
-03-2009-2009-false/default_en.htm

[21] Middle East Times 20 Febr. 2009: http://www.metimes.com/Editorial/2009/02/20/lost_opportunity_for_new_euro-mideast_venture/4573/
[22] uakceptabel for Rusland. : http://euobserver.com/9/27827
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermiddelhavsunion-2011.jpg
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermiddelhavsunion-2d23.jpg
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuromed-logo-24.jpg
[26] EU Parlamentet d. 19. Febr. 2009: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-49779-047-02-08-903-20090218IPR49778-16
-02-2009-2009-false/default_en.htm

[27] 16 mia.  euro : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/774
[28] illuministen: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[29] Benita Ferrero Waldner: http://www.middle-east-online.com/english/syria/?id=30424
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederethnomasochismeeh81.jpg
[31]
propagandaindsats: http://euro-med.dk/?p=
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfremmedtilstr-f8mningen1.jpg
[33] Tilstrømning: http://danmark.wordpress.com/2009/02/25/hvorfor-mon-fors%C3%B8ger-toppen-at-skjule-masseindvandringe
n-og-eksplosionen-i-samme/

[34] explosiv: http://xantippe.wordpress.com/2009/02/10/ny-dansk-rekord-i-indvandring-eksplosiv-stigning/
[35] løfte til "partnerlandene" om EUs 4 rettigheder: http://euro-med.dk/EU-Documents/Sixth-Euro-Med-Ministerial-Conference-28-November-2003-031128-Eurome
d-En.pdf

[36]  de skal blive sendt tilbage, ringe: http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=//esppub1/esp_public/ces/soc/soc281/en/ces1208-2
008_ac_en.doc

[37] FN R2P : http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/features/383?theme=alt5