Verdensregeringen Udbygges. Klimatopkonferencen I København Bliver Nok Udsat/ Kun Et Startpunkt

Posted By Anders On March 18, 2009 @ 00:36 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Her er en [1] rapport fra et møde på [2] Brookings Institute, en Tavistock hjernevaske-tænketank med stor indflydelse på de amerikanske præsidenter-tæt [3] forbundet med Chatham House, en gren af Rothschilds[4] "Round Table", der finansieres af bl.a [5] Lynn Forrester de Rothschild  samt  [6] Rockefeller Foundation  og [7] her.
[2] Stanford University kan beskrives som en af  "juvelerne" i Tavistock's krone i dens herredømme over USA - især over regeringen og Pentagon .

Følgende er en drøftelse af en Brookings-bog med titlen: "Magt og Ansvar: Opbygning af International Orden"!
[8] PascualCarlosCarlos Pascual, vicepræsident, Brookings:
Hvad vil være nødvendigt for at skabe en international ramme, der kan understøtte fred og stabilitet i de næste 50 år? Hvad nu hvis … vi ikke
havde udviklet FN-systemet og skabt [9] Bretton Woods  fundamentet, der blev grundlaget for fred og sikkerhed i de næste 50 år? Og har vi ikke brug for at begynde at opdatere denne proces

Mange af jer har sluttet jer til… en handlingsplan, [3] Managing Global Insecurity Project”.
Vi tog til Japan og Kina og Indien og Sydøstasien, Mellemøsten, forskellige dele af Europa, Mexico City. Vi mødtes med de afrikanske repræsentanter her i USA, og så selvfølgelig mange fra forskellige dele af USA.
Vi har virkelig forsøgt at opbygge noget, som kunne blive til et grundlag, der kan femmes af det internationale samfund.
Kommentar: De har virkelig forsøgt at opbygge noget - som denne selvbestaltede, indbildske elite derefter vil pålægge os helt udemokratisk. 

StedmanSteve_2004-0930Steve Stedman, Stanford University: Frustrationen skyldes, at disse institutioner ikke er så effektive, som de bør eller kan være, og at disse institutioner behøver at blive stærkere, og USA har al mulig ret til at ønske de internationale institutioner stærkere. 
Den store risiko- og usikkerhedskilde kommer ikke fra andre magtfulde stater, men fra transnationale trusler såsom [10] klimaforandringer, katastrofal terrorisme, økonomisk [11] ustabilitet, borgerkrige, og [12] sammenbrud af stater , biologiske trusler som [13] dødelig smitsom sygdom, og misbrug i fremtiden i forbindelse med [14] bioteknologi. Først og fremmest skaber de en intens indbyrdes sikkerhedsafhængighed.
Kommentar: De nævnte  farer er typisk skabt af Den Nye Verdensorden selv - for at blive løst af deres verdensregering

I bogen fremlægger vi en vision for den internationale orden, som først og fremmest respekterer og forsvarer staternes suverænitet, men insisterer på, at suverænitet, ligesom frihed, indebærer forpligtelser og ikke blot privilegier og rettigheder, og vi kalder den  vision ansvarlig suverænitet.
Og vi bruger udtrykket "ansvarlig suverænitet" på tre måder. Ansvar over for andre stater og sit naboskab, og hvis det skulle blive nødvendigt, over for andre staters borgere, hvis staterne er fuldstændig uansvarlige til at opfylde borgernes behov. Og vi tilføjer et tredje niveau af ansvaret, nemlig at stater skal tage ansvaret for de internationale konsekvenser af deres nationale politikker. Indholdet af ansvarlig suverænitet skal forhandles af stater (ikke nødvendigvis de implicerede).
Kommentar:
Her er rigelig undskyldning for USA's aggression i hele verden – undtagen på strategisk ubetydende steder som Zimbabwe og Dafur.
 
1. Man får ikke øget internationalt samarbejde til at løse grænseoverskridende trusler, medmindre USA tager føringen.
2. Stars-and -strioesMan har brug for institutionaliseret samarbejde mellem USAs traditionelle beføjelser og de nye  magter. Så idéen er, at man institutionaliserer samarbejdet mellem G-16. Det betyder ikke noget, om det er G-13, G-16, G-20, med hvad, der kaldes de "opsøgende fem", som er Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika og Mexico, og vi må også tilføje tre andre stater, de muslimske  lande Indonesien, Tyrkiet, og vi siger enten Egypten eller Nigeria.
3. Man har brug for dem til at forhandle om standarder for ansvarlig suverænitet på tværs af en lang række forskellige spørgsmål.
4. Når man har de forhandlede standarder, er man nødt til at bringe disse tilbage til større internationale institutioner både mhp. legitimitet, også fordi mange gange vil man behøve dem til at forsøge at levere og gennemføre aftaler, der indgås. 

Det ville være meget let at se en nedsmeltning, der fulgte af den globale opvarmning af katastrofal terrorisme, af  dødelige smitsomme sygdomme, hvor der er en institutionel mangel til at finde samarbejdsløsninger på vigtige transnationale trusler. Man kan se anledning til økonomisk nationalisme, man ser lande gå deres egen vej.
Kommentar
: Hvor forfærdeligt for den nye verdensorden. Vi ser, hvor forfærdeligt nødvendige transnationale katastrofer, der er skabt af den Nye Verdensorden,  er for globalisterne mhp. at få deres [15] verdensregering, og [16] her ved at skræmme os til at acceptere den ud fra deres grund: "Global afhjælpning af globale problemer (skabt af dem)".

[17] Armitage200Richard Armitage, tidligere US viceudenrigsminister: Kan vi samarbejde med Kina internationalt  for og om internationale spørgsmål? Nuvel, det kan vi helt klart om emner som klimaændringer, ferskvandsstyring, smitsomme sygdomme, terrorisme til en vis grad. Har vi metoder til at samarbejde med Den Russiske Føderation? Absolut. Terrorisme, narkotika, især i Afghanistan - narkotikaproblematikken  går fra Afghanistan til Tadsjikistan og lige til Moskva, og der er et enormt problem. [13] HIV-AIDS.

Carlos Pascual: omkring $ 2,32 billioner værd er  Kinas beholdning af amerikanske gæld.

Vi alle taler ofte om, at  NGO'er og den private sektor er afgørende aktører og aktører i styringen af det internationale samfund, og derefter det spørgsmål, vi ofte vender tilbage til, er, hvordan vil man gøre det til realitet på anden måde end at invitere NGO'er til statslige møder? 
Enkeltpersoners adfærd og for personers ansvarlighed  vil være afgørende for en vellykket gennemførelse af langsigtede resultater,

Strobe_talbot

StrobeTalbott, præsident for Brookings: Vi arbejder for, at der skal være så lidt konkurrence som muligt og så meget samarbejde som muligt i NGO-verden, og jeg tror, vi har set en model for det her. 
Det er en sørgelig historisk kendsgerning, at når tingene går dårligt i den nationale og internationale økonomi, medfører det ikke mere internationalisme. Tværtimod. Det har tendens til at medføre nationalisme af forskellig art. 
Jeg kom hjem fra Europa meget bekymret for, om EU vil overleve den finansielle krise.

Verdens Herskere
Jeg er bekymret mht. det fornuftige i Washington og i hele verden i, at Obama er præsident og alt bliver godt. Åh, nej. Bindende forpligtelser med hensyn til kulstofemissioner før vi kommer i København? Jeg tror, det er ekstremt urealistisk. Hvis vores udenlandske partnerestiller for store krav, vil hele projektet mislykkes
 

SandyBergerSandy Berger, tidl. National Sikkerhedsrådgiver: Mht. klimaændringer tror jeg, at for at flytte kongressen, er præsidenten nødt til at flytte det amerikanske folk med en masse uddannelse!! Jeg tror, at blandt eliten er klimaændringer selvindlysende. Jeg ved ikke, om den globale opvarmning er blevet et populært emne. Faktisk antyder meningsmålingerne det modsatte
Kommentar: En nylig undersøgelse viste, at 4 ud af 10 amerikanere ikke tror på [18] klimaløgnen. I stedet for at interessere sig for sandheden  taler NWO-folkene for mere propagandistiske hjernevask!
I sidste uge var der [19] nød-klimakonference  i Køgenhavn, hvor 2.000 fanatikere fra hele verden fortalte om klimakatastrofer lige om hjørnet. Lederen af  konferencen, formandinden for regeringens Klimakomité, Katherine Richardson, marinebiolog!!! erklærede: Dette er ikke en regulær videnskabelig konference. Det er et overlagt forsøg på at påvirke politikerne"!!!"

 Sandy Berger: København må ikke slå fejl, plan B er ikke at skabe et København, der splitter og i sidste ende er destruktiv mht. målet om regulering af kulstof, ved at udsætte København til et noget senere tidspunkt
Pascual: Med andre ord, ikke at gøre København nødvendigvis til et slutpunkt, men til et startpunkt? Berger: Ja.


Sadako Ogata, tidl FN Flygtninge-Højkommissær: Verden  forventer, USA leder på en måde, der er en forståelig retning for de fleste mennesker, ikke så meget klimaændring, ikke gå for meget i krig. Ja, klimaændringer er alvorlige, men det er meget svært at forudse noget, der kan ske 5 til 10 år fra nu – og blive meget begejstret
 
SolanaWashington 21-22 nov [20] EU-Washington Forum (EUWF) er en årligt tilbagevendende begivenhed i [21] EUISS organiseret med støtte fra Europa-Kommissionen. Dette års begivenhed havde deltagelse af adskillige højtstående personligheder herunder Den Høje Repræsentant  Javier Solana, udenrigsministrene fra Polen, Radoslaw Sikorski, og Spanien, Miguel Angel Moratinos, senator for Nebraska Chuck Hagel og chefen for EU-Kommissionens delegation i Washington, John Bruton.

Valget af Barack Obama, en afrikansk– amerikaner, har rehabiliteret Amerikas image i verden – og især i Europa, hvor USA igen ses som et forbillede til efterligning.  
Det er usandsynligt (ikke mindst på grund af Kongressens rolle), at USA vil revidere sin klimapolitik i tide inden klimatopmødet i København i december 2009.
G-20 foresloges institutionaliseret og at danne model for den  den nye verdensordens reform. Det samme blev sagt på et [3] møde i Chatham House  d. 27. Jan. 2009. Europæerne troede ikke på forhandlingsresultater med Iran. 

Kommentar
Nu er dette, hvad “verdenseliten” har i sinde mht. den nye verdensorden: Lade det lukkede G-20 regere verden uden at spørge verdens folkeslag.gå til FN og lade "vores" bestukne, ikke-folkevalgte repræsentanter vedtage de forordninger, som bliver mere og mere gobale, diktatoriske og fuldstændig udemokratiske. Derpå er vi nødt til at adlyde ordrer, som vi ikke har haft nogen mulighed for at påvirke. De har heldigvis besluttet ikke at lægge en masse penge i klimasvindelen nu - og formentlig udsætte det uansvarlige Klimabedrageri-møde i København i dec 2009, som skulle bringe os til tiggerstaven med CO2-afgifter midt i deres igangværende
recession / depression. Selv IPCCs chef Pachauri indrømmer, at Obama's godtagelse af konferencen i København [22] ville udløse en revolution i USA . Umiddelbart derefter erklærede Obama , at [23] han ikke ville indføre CO2 kvoter før tidligst 2012
[24] The Telegraph 13. marts beskriver G-20 som en ubrugelig, incompetent cirkus, der koster en forfærdelig masse af vores penge! 

[25] Obama-bought-barkyMen hvem er Obama i virkeligheden? Han såvel som ovenstående tænketank, G-20 og EU er blot marionetter. Se denne [26] Alex Jones film (1 time 51 min) eller disse [27] korte forfilm.

Hvem er de personer, som trækker i trådene i sprællemanden, Obama? 
"[28] American Israel Public Affairs Committee praler af, at den er den mest indflydelsesrige udenrigspolitiske lobbyvirksomhedsorganisation på Capitol Hill, og har vist det igen og igen, og ikke kun på Capitol Hill."
En artikel i Global Res. 12 marts fortæller en utrolig historie om den amerikanske spionboss, admiral Dennis Blair, der bliver tvunget til at [29] tilbagekalde  sin udnævnelse af Charles Freeman til leder af National Intelligence Rådet efter pres fra nævnte jødiske lobby! Steve Rosen, som i øjeblikket er på anklagebænken for spionage for Israel, var manden, der bragte Freeman til fald.
Denne lobby er så stærk, at det nu er lykkedes den at [30] stryge det  islamiske krav om at ligestille Israel og religionskritik med racisme fra  Durban II Dokumentet.

Et nærmere kig på Obama administration viser en imponerende masse [31] jødiske elitister: Alan Greenspan, der bærer den største skyld for den finansielle krise, er Obama's rådgiver. Hvide Hus' stabschef er Rahm Emanuel. David Axelrod (2009): seniorrådgiver for præsidenten, Lawrence Summers (2009 -): Direktør for det Nationale Økonomiske Råd, Dan Shapiro (2009 -):, chef i Mellemøstafdelingen ved Det Nationale Sikkerhedsråd, Eric Lynn (2009 -): Mellemøstpolitisk rådgiver, James B. Steinberg (2009 -): viceudenrigsminister, Jack Lew (2009 -): viceudenrigsminister, Lee Feinstein (2009 -): Udenrigspolitisk rådgiver, Mara Rudman (2009 -): Udenrigspolitisk  rådgiver.
Clinton-administrationen var en lang liste over [32] jødiske elitister.

Bell-pyramid-200Osiris - Horus  Eye PyramidHer er en [33] liste over Trilaterale Kommissionister- dvs.[34] den Nye Verdensordens stødtropper i Obama administration: Finansminister, Tim Geithner, ambassadør ved FN, Susan Rice, National Sikkerhedsrådgiver, Gen James L. Jones, Stedfortrædende National Sikkerhedsrådgiver, Thomas Donilon, formanden for det , økonomiske opsvingsudvalg, Paul Volker, direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, Admiral Dennis C. Blair, assisterende udenrigsminister for Asien og Stillehavsområdet, Kurt M. Campbell, viceudenrigsminister, James Steinberg, Særlig udsending, Richard Haass Udenrigsministeriets særlige udsending, Dennis Ross, udenrigsministeriets særlige udsending, Richard Holbrooke. Udenrigsminister Hillary Clinton er gift med Trilateral Commissionist, og CFR, Bill Clinton. De er også [35] Bilderbergere og [36] Council on Foreign Relations (CFR) medlemmer - Haas er endog formand for CFR!!

Men bag dem er de [37] jødiske elitister Rothschild og Rockefeller (der styrer medierne, det militære og det politiske system i USA, i henhold til [38] Barry Goldwater) - de reelle magthavere i den Nye Verdensordens sammensværgelse mellem den [39] farisæiske elite og den Angel-saksiske "adel" der hersker over verden .

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7289

URLs in this post:
[1] rapport: http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2009/0310_mgi/20090310_power.pdf
[2] Brookings Institute: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
[3] forbundet: http://www.chathamhouse.org.uk/files/13276_270109miliband.pdf
[4] "Round Table: http://euro-med.dk/?p=3470
[5] Lynn Forrester de Rothschild : http://www.zoominfo.com/people/Forester_Lynn_11242726.aspx
[6] Rockefeller Foundation: http://www.chathamhouse.org.uk/files/8796_ar04-05.pdf
[7] her: http://www.rockfound.org/initiatives/amer_workers/other_grantees1.shtml
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpascualcarlos1.jpg
[9] Bretton Woods : http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild_ori.htm
[10] klimaforandringer, katastrofal terrorisme: http://euro-med.dk/?p=7020
[11] ustabilitet: http://euro-med.dk/?p=5887
[12] sammenbrud af stater : http://euro-med.dk/?p=5685
[13] dødelig smitsom sygdom: http://euro-med.dk/?p=7130
[14] bioteknologi: http://euro-med.dk/?p=943
[15] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[16] her: http://euro-med.dk/?p=5733
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederarmitage2002.jpg
[18] klimaløgnen: http://euro-med.dk/?p=5286
[19] nød-klimakonference: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/feb/09/scientists-summit-climate-change
[20] EU-Washington Forum (EUWF): http://www.iss.europa.eu/fileadmin/fichiers/pdf/seminars/2008/EU_Washington_Forum-report.pdf
[21] EUISS: http://euro-med.dk/?p=1362
[22] ville udløse en revolution i USA : http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/11/us-carbon-cuts
[23] han ikke ville indføre CO2 kvoter før tidligst 2012: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/03/12/221935.htm
[24] The Telegraph 13. marts: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/simonheffer/4986792/G20-leaders-are-good-for-nothing.h
tml

[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederobama-2dbought-2dbarky1.jpg
[26] Alex Jones film: http://video.google.com/videoplay?docid=6223232123104914517&ei=-9i4SciUE4G0wgPx1s3IAQ&q=Obam
a+deception+site%3Avideo.google.com&hl=en&so=1&dur=3

[27] korte forfilm: http://www.prisonplanet.com/the-obama-deception-now-streaming-for-prison-planettv-members-2.html
[28] American Israel Public Affairs Committee : http://www.consortiumnews.com/2007/100507a.html
[29] tilbagekalde : http://www.realjewnews.com/?p=384
[30] stryge: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/317344:Udland--Durban-2-opgiver-forbud-mod-religionskritik
[31] jødiske elitister: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/obamajews.html
[32] jødiske elitister: http://www.biblebelievers.org.au/clilist.htm
[33] liste over Trilaterale Kommissionister: http://www.augustreview.com/news_commentary/trilateral_commission/obama:_trilateral_commission_endga
me__update_1__20090127110/

[34] den Nye Verdensordens stødtropper : http://euro-med.dk/?p=547
[35] Bilderbergere: http://euro-med.dk/?p=1278
[36] Council on Foreign Relations : http://euro-med.dk/?p=4041
[37] jødiske elitister Rothschild og Rockefeller : http://euro-med.dk/?p=511
[38] Barry Goldwater: http://usa-the-republic.com/illuminati/cfr_2.html
[39] farisæiske: http://euro-med.dk/?p=1128