EU-Islamofili-Manifestation i Gaza: EU Har Valgt Palæstinensernes Side i “Mellemøst-Slutløsning” I År

Posted By Anders On March 15, 2009 @ 00:45 In Dansk, Euromed | No Comments


Javier Solana: “Året  [1] 2009 bliver kritisk for Mellemøsten  – Vi er ved en tærskel og må fokusere på konfliktløsning i stedet for at fortsætte som hidtil.”
Debkafile 12 March 2009: “Netanyahu´s hovedbetragtning er, at [2] Israel forventer at blive indviklet i en større militær konfrontation i løbet af de næste få måneder med Iran, Hamas eller Hizballah – eller alle tre på samme tid  …”
[3] Joe Biden d. 20. okt. 2008: Garanteret stor menneskeskabt konflikt - sandsynligvis mellem USA og Rusland i Mellemøsten inden 6 mdr.


I 1948 blev Israel anerkendt som stat af FN - herunder de fleste EU-lande - efter [4] Huset  Rothschilds  forarbejde


Siden da har konflikten raset på den lille stribe land, Palæstina. Som det fremgår af følgende, synes [5] EU's Fabian-socialisters medfølelse nu at være ved at gå over til den palæstinensiske side i denne konflikt mellem 2 uforenelige efterkommere af Isak (1. Mos. 27): Jacob (Israel) og Esau ([6] Idumæere) samt filistrene.


Højesterets bygning i Jerusalem blev bygget af Rothschild og er et Rothschildtempel[7] [7] fuldt af globalistiske  illuministsymboler. Bemærk illuministernes  pyramide på taget (Sammenlign med headeren på denne blog).

[8] Bruxelles 27 Febr. 2009  EU i Mellemøstprocessen. EU's mål er en to-stats-løsning med en uafhængig, demokratisk og levedygtig palæstinensisk stat, der lever side om side med Israel og sine andre naboer.
1. Grænser bør være baseret på en tilbagetrækning fra området, der besattes i 1967 med mindre ændringer efter gensidig aftale.

  

2. Israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder. Den 8. december 2008 bekræftede EU sin dybe bekymring over fremskyndet ekspansion af bosættelserne. EU mener, at bygning af bosættelser overalt i de besatte palæstinensiske områder, herunder Østjerusalem, er ulovlig i henhold til international ret. Den 20. februar 2009  fordømte EU Israels planlagte bosættelsesopførelse i Østjerusalem, erklærede, at bosættelsesaktivitet sætter spørgsmålstegn ved alvoren af Israels engagement i tostatsløsningen.
EU er rasende over Israels nedrivning af 90 palæstinensiske huse i Østjerusalem
, så de mest fanatiske bosættere kan slå sig ned der samt over brugen af religiøst følsomme områder til "politisk arkæologi".

[9] Østjerusalem-husdemolering[10] EU Observer 9 March 2009: Det britiske liberale parlamentsmedlem, Chris Davies, sagde til  EUObserver, at Bruxelles bør suspendere associeringsaftalen pga. Israels handlinger i Østjerusalem og Gaza. "Tanken om, at vores tætte samarbejde med en nation, der militært besætter  palæstinensisk jord, giver os» indflydelse i udformningen af Israels politik, er komplet nonsens," siger han.
Europa-Kommissionen standsede forhandlingerne om opgraderingen. Irland og Sverige opfordrede også til en undersøgelse af påståede israelske krigsforbrydelser, men Tyskland, Italien og Holland var imod enhver sondering.

3. Jerusalem. EU mener, at fredsforhandlingerne skal omfatte løsning af alle spørgsmål omkring Jerusalems status. EU støtter institutionsopbygningsarbejde i Østjerusalem, navnlig på områder som sundhed, uddannelse og retsvæsenet.

4. Palæstinensiske flygtninge. "Vi vil overholde en aftale mellem de to parter på dette punkt. Siden 1971 har EU ydet betydelig støtte til arbejdet i organer, der yder en afgørende støtte til de palæstinensiske flygtninge (UNRWA). Det er forpligtet til at tilpasse denne støtte, som det er relevant, med henblik på en rimelig og retfærdig løsning på flygtningespørgsmålet.
Kommentar: Tom snak. EU ved ikke, hvad de skal gøre med 
[11] 5,2 mio Palestinensiske “flygtninge”. De ville drukne israelerne, hvis de vendte tilbage til Israel – mange gange flere end i 1948

5. Sikkerhed. EU fordømmer alle voldshandlinger, der ikke skal få lov til at hindre fremskridt mod fred. EU anerkender Israels ret til at beskytte sine borgere mod terrorangreb, men understreger, at den israelske regering, i udøvelsen af denne ret, skal handle i overensstemmelse med international ret.
Kommentar: EU ser palæstinenserne angribe Israel med raketter og selvmordsbomber - og kræver, at kun Israel skal overholde international ret!
Fra et menneskeligt synspunkt ligger fejlen hos USA og de EU lande,som
- fordi de angrede Holocaust - har etableret Israel, vel vidende, at kaos ville følge,  og som tillader muslimsk indvandring til Europa for at skabe lignende kaos her. Men noget tyder på, at her er langt stærkere kræfter på spil (Ezek. 35–39), [12] Albert Pike.


[13] Østjerusalem

6. EU har fastlagt sin politik om Mellemøsten i en række offentlige udtalelser. I juni 2002 var EU medsponsor for Køreplanen for Fred, en tre-trins proces for at nå disse mål.
I december 2008 udsendte EU's stats-og regeringschefer en erklæring, der understreger, at en samlet fred i Mellemøsten fortsat er topprioritet i 2009, og de roste det arabiske fredsinitiativ.

EU har stærke politiske og økonomiske forbindelser med partnerne i regionen, herunder Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Libanon, Egypten og Jordan. Disse er understøttet af associeringsaftalens "[14] European Neighbourhood Policy handlingsplaner.
EU's Euromediterrane partnerskab ("[15] Middelhavsunionen") fungerer som et [16] forum  for regional dialog. Sammen med Rusland, FN og USA  deltager EU i den såkaldte "kvartet". Kvartettens repræsentant: Tony Blair.

"EU-trojkaen", der består af kommissær Ferrero-Waldner, den højtstående repræsentant Javier Solana og EU-formandskabet, repræsenterer EU på kvartettens møder.

[17] Soalana+palæstinenser-udenrigsmin.7. EU er den største bidragyder til palæstinenserne. I de senere år har kombineret bidrag fra Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater nået € 1 milliard om året.
EU har en række foranstaltninger med henblik på at tilskynde den palæstinensiske private sektor, herunder kreditgarantier, erhvervsuddannelse og handelslettelse. Desværre er den palæstinensiske økonomiske aktivitet (og dagliglivet) begrænset på grund af israelske restriktioner på adgang og bevægelighed i de besatte palæstinensiske områder.

Javier Solana er glad for at se den palæstinensiske udenrigsminister, Riyad al-Maliki 

  [18] Gaza-smadret8. Stats-opbygningsaktiviteter. I over et årti har  EU har sat stort fokus på at give Den Palæstinensiske Myndighed magt gennem institutionsopbygning og regeringsarbejde.
Trilaterale dialoger har været organiseret mellem Europa-Kommissionen, Israel og Den Palæstinensiske Myndighed om transport-, energi-og handelspolitikken.
[19] Civilsamfundets aktiviteter. Vi støtter fremme af fred, tolerance og ikke-vold i Mellemøsten. Formålet med denne støtte er at bidrage til genopbygningen af tillid inden for de enkelte samfund og mellem samfundene.

Den 2 marts var EU sponsor ved en "[20] Konference til støtte for den palæstinensiske økonomi til genopbygning af Gaza" i Sharm el Sheikh
(med deltagelse af alle de uvalgte godmennesker fra den Nye Verdensorden for at bruge vores penge på palæstinenserne - blot for at tilintetgøre dem i den næste krig).

[21] Benita-Ferrero-Waldner-EuromediterraneanSom Benita Ferrero Waldner, siger: "Ved at tilbyde en omfattende støttepakke bekræfter vi  generøsitet og engagement over for palæstinenserne." € 440 millioner blev spenderet af EU i Sharm el Sheikh
[22] PEGASE skal finansiere palæstinenserne i tæt samarbejde med Den Palæstinensiske Myndighed. Siden oprettelsen i januar 2008 har PEGASE  muliggjort  levering af over € 550 mio i bistand til palæstinenserne.

Kommentar
Her er en strøm af ord fra EU's kommissær for Eksterne Forbindelser, Benita Ferreo Waldner - der ynker de stakkels Hamas mødre, fædre, søstre osv. som ofre  i Gaza for ikke at gøre, hvad hun ønsker, at vi skal gøre: underkaste sig en udenlandsk og uønsket kultur. Men hun ynker ikke os, der må bære konsekvenserne af den selv samme kultur: islam, når den gør os til ofre!
Hvor kommer det had og den fanatisme, der er nævnt nedenfor? Vi i Europa, som partout skal gøre bekendtskab med islam, har vores formodninger om det - såvel som om islams  [23] farisæiske (Medina) oprindelse.

[24] ChrisPatten20050317_CopyrightKaihsuTaiLord Chris Patten af Barnes var EU-kommissær for Eksterne Forbindelser under Romano Prodi. Han [25] slog ikke til  i flere henseender men opnåede en masse ærestitler - f.eks Kansler ved universitetet i Oxford. [26] Bilderberger 2007 . Medlem af [27] Rockefeller´s Trilateral Commission
 
EU har kastet sin kærlighed helt på palæstinenserne (som på alle andre muslimer).
[22] Benita Ferrero Waldner: "Min forgænger og ven, Chris Patten, skrev for nylig i sin fortvivlelse om de tragiske begivenheder i december 2008 og januar 2009, og spurgte:" Hvem er der nu, som stadig kan tænde et lys i mørket? "Befolkningen i Gaza  fortjener ikke at leve i mørke – metaforisk eller i virkeligheden. Mennesker, grundlæggende de samme i alle måder som dig og mig, de fortjener hverken reelt eller mentalt det fængsel som had, fanatisme og konflikten har bragt i deres grimme kølvand. Mennesker, og især børn, i Gaza fortjener i stedet fornuftens lys, håbets lys . De fortjener frihed for nød, fra had, frygt. For det skal andet skal håbets lys illuminere vejen, som fører til fred mellem Israel og palæstinenserne ….. lyset vi i dag lader skinne på problemerne i Gaza … Da jeg besøgte det besatte palæstinensiske område i november 2007, gjorde jeg det løfte: "Europa-Kommissionen vil aldrig lade befolkningen i Gaza i stikken." Det løfte holdes af Europa-Kommissionen "

Så nu er det bare et spørgsmål om tid, hvornår [28] FNs R2P (ansvar for at beskytte) beslutning vil blive indført i Gaza  ([29] Med NATO-hjælp?)– for pengene, der indsamledes til Hamas vælgerne i Gaza kan ikke fordeles ([30] Middle east Times, 3 March) "Der er Hamas, og Israel's kvælende blokade siden den islamistiske bevægelse fortrængte den Fatah-ledede Palæstinensiske Myndighed.
Israel har hidtil nægtet at åbne grænserne, medmindre det er en del af en våbenhvileaftale med Hamas. Hamas  udskældte i tirsdags Sharm el Sheikh-konferencen som et forsøg på at lægge pres på den til at ændre sin politik til gengæld for støtte. Der var ingen tegn på, at processen ville blive genoprettet hurtigt, idet en ny israelsk højreorienteret regering er ved at blive dannet - en, som ikke forventes at blive freds-venlig.

[31] das schwert des islamBemærk brugen af ord som økonomisk genopretning, genopbygning af tillid. Dette er falsk: Der har aldrig været en bæredygtig palæstinensisk økonomi. Palæstinenserne har været holdt i live af Vesten, fordi araberne ikke bekymrer sig om dem - kun om deres sårede islamiske stolthed her og i det "[32] Gyldne Andalusien". Og der har aldrig været nogen tillid - ikke engang mellem palæstinenserne selv - bare had og kaos. EU ønsker at være forkæmper for muslimer - for at sprede  EUs [33] Imperium (Barroso), hvis love skal nå  [34] ud over Europas grænser (Barroso) - hele vejen til Afghanistan?

Ord af Chris Patten - citeret af  [35] illuministen (explanatory statement) Benita Ferrero Waldner - som “illuminere vejen”, “håbets lys”, især “fornuftens lys”er typisk [36] illuministiske   - ikke så mærkeligt: Chris Patten er både [37] Bilderberger og [38] Trilateralist - Rockefeller-klubber.


Konflikten i Palæstina er lige så gammel som historien om Jakob og Esau. Denne konflikt kan EU ikke løse -
blot trække os alle ind i et atomhelvede. Israels grænser og Jerusalem er et spørgsmål om Dommedag- som Islam eksperten Peter Scholl-Latour sagde. Udsagnene i indledeningen tyder på at det kan ske allerede i år.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7229

URLs in this post:
[1] 2009 bliver kritisk for Mellemøsten : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/discours/106185.pdf
[2] Israel forventer: http://www.debka.com/headline.php?hid=5961
[3] Joe Biden: http://euro-med.dk/?p=3316
[4] Huset  Rothschild: http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
[5] EU's Fabian-socialisters : http://euro-med.dk/?p=5588
[6] Idumæere: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Idumeans
[7] : http://politikglobal.blogspot.com/2008/06/0806-04-die-freimaurer-zeigen-in.html
[8] Bruxelles 27 Febr. 2009 : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/88&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder-f8stjerusalem-2dhusdemolering1.jpg
[10] EU Observer 9 March 2009: http://euobserver.com/9/27732
[11] 5,2 mio Palestinensiske “flygtninge”: http://www.palestine-pmc.com/details.asp?cat=3&id=1228
[12] Albert Pike: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billeder-f8stjerusalem1.png
[14] European Neighbourhood Policy: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
[15] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1213
[16] forum: http://euro-med.dk/?p=1226
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersoalana-2bpal-e6stinenser-2dudenrigsmin1.jpg
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergaza-2dsmadret1.jpg
[19] Civilsamfundets: http://euro-med.dk/?p=11
[20] Konference: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/335&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbenita-2dferrero-2dwaldner-2deuromediterranean7.jpg
[22] PEGASE: http://www.delwbg.ec.europa.eu/en/funding/pegas/EU%20pegase%20-%20gaza%20report%20t5.pdf
[23] farisæiske: http://euro-med.dk/?p=1128
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchrispatten20050317-copyrightkaihsutai1.jpg
[25] slog ikke til : http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Patten
[26] Bilderberger 2007: http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Bilderberg_Meeting
[27] Rockefeller´s Trilateral Commission: http://www.augustreview.com/knowledge_base/getting_started_with_globalism/trilateral_commission_memb
ership_-_2008_20081010103/

[28] FNs R2P : http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/features/383?theme=alt5
[29] Med NATO-hjælp: http://euro-med.dk/?p=5176
[30] Middle east Times, 3 March: http://www.metimes.com/International/2009/03/03/billions_pledged_for_gaza_amid_political_complexitie
s/3207/

[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdas-20schwert-20des-20islam1.jpg
[32] Gyldne Andalusien: http://euro-med.dk/?p=437
[33] Imperium (Barroso): http://www.youtube.com/watch?v=c2Ralocq9uE
[34] ud over Europas grænser (Barroso): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/176&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[35] illuministen : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[36] illuministiske : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_origin.htm
[37] Bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[38] Trilateralist: http://euro-med.dk/?p=547