Tilføjet 12. marts kl. 16:Strobe Talbott, præsident for US tænketanken, the Brookings Institute, som er rådgiver for USAs præsidenter, 10. marts, 2009:“Jeg kom meget bekymret tilbage fra Europa mht. om det europæiske projekt,  EU,  vil overleve finanskrisen.”

Deutsche Welle 28 Feb. 2009 “Vi ønsker ikke nogen nye skillelinjer, og vi ønsker ikke et Europa delt langs en nord-syd eller øst - vestlig linje, en politik, der bringer naboen til tiggerstaven, er uacceptabel,” sagde den tjekkiske premierminister, Mirek Topolánek, der skal lede topmødet som nuværende indehaver af EU’s roterende formandskab, på tærsklen til topmødet (1 marts, 2009).

1. Men topmødeforberedelserne blev skæmmet af et bittert skænderi mellem Tjekkiet og Frankrig - den foregående indehaver af formandskabet - efter at den franske præsident, Nicolas Sarkozy, kritiserede franske bilproducenter, der har flyttet produktionen til Centraleuropa, og sagde, at franske  bilvirksomheder bør prioritere franske arbejdstagere.

Misfornøjet-finsk-udenrigsminister2. Vanskeligheder  blussede også op forud for topmødet, efter at Tyskland var vært for et møde mellem de europæiske medlemmer af G20  - Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien - den 22. februar. Spanien og Holland blev også inviteret til mødet, der skulle bane vejen for et G20-topmøde i London den 2. april. Men optagelsen af de to ikke-medlemmer gjorde lande som Polen, Finland og Sverige rasende - de betragtede det som en fornærmelse og advarede om, at sådanne aktioner risikerede at bryde EU op i kliker.

Venstre: Finlands udenrigsminister Stubb. I indiansk tegnsprog betyder dette tegn vanvittig!

EU på randen af et “økonomisk jerntæppe”
Ferenc-gyurcsany-briefs-media-ahead-of-anFerenc Gyurcsány, den ungarske premierminister, opfordrede til en £ 169 mia redningsplan til Østeuropa for at forhindre en større krise, som vil genlyde over hele kontinentet.
Han talte mens ni central-og østeuropæiske lande - Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Letland, Litauen, Estland, Bulgarien og Rumænien - afholdt et hidtil uset udbryderregions-topmøde før mødet mellem alle 27 EU-medlemsstater i Bruxelles.
Han sagde: “Vi bør ikke tillade et nyt jerntæppe, der vil splitte Europa i to dele.
“En betydelig økonomisk krise i Østeuropa vil udløse politiske spændinger og indvandringspres. Med en central– og østeuropæisk befolkning på omkring 350 mio hvoraf 100 millioner er i EU, vil en 10 pct (misligholdelsesprocent) stigning føre til mindst 5 millioner ekstra arbejdsløse i EU, “skrev han.
HUNGARY-ECONOMY_1357983cGyurcsány fortsatte med at forudsige, at regeringer i Østeuropa ville nægte at tilbagebetale op til £ 89 milliarder i gæld til vestlige europæiske banker. “En 10 pct misligholdelsesprocent på østeuropæiske eksterne lån vil stille betydeligt yderligere pres på den europæiske banksektors solvenssituationen , kapitalvirkningen vil være mindst EUR 100 mia.” sagde han.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde: “Der var enighed om behovet for at undgå enhver ensidig protektionistisk foranstaltning.” Men Angela Merkel, den tyske kansler, afviste kravet om en Østeuropa støttefond.
Mødet fulgte efter et bittert skænderi om protektionisme.

Men hvad betyder “ingen protektionisme”?
The Telegraph 1 marts: Sarkozy hævdede, at tjekkerne, og andre lande, bør være taknemmelige for job i fabrikker,der ejes af franske automobilproducenter.  “Hvis vi ikke redder moderselskabet, vil derefter datterselskaberne også gå under,” sagde han. “Man kan godt blive overrasket over, at vi Sarkozy-topolanekikke beder disse lande, hvis venner vi er, hvori disse fabrikker er, om at hjælpe os med at redde vores bilindustri.”
Den franske præsident understregede, at USA, i stedet for Europa, var kilde til protektionistiske trusler. Han sagde, at situationen i Europa betød, at ingen kunne beskylde noget land for at være protektionistisk, når amerikanerne har afsat $ 30 milliarder til at støtte deres bilindustri.

Sarkozy - EU præs. Topolanek (Tjekkiet). Hvem er størst?

Dette vil blive så dyrt, at det kan knække rygraden på Vesteuropa

Fra Economist 27 Feb. 2009: At redde de samme mytiske polske blikkenslagere økonomisk, der bare stjal alles job, vil være svært for EU’s ledere at sælge ved gadedørene i Berlin, Bradford og Bordeaux, især med det fremmedfjendske højre for fuld udblæsning. Tyske skatteydere er allerede bekymrede for, at andre er ude efter deres surt tjente penge. Regningen vil være enorm. Nedsmeltning af noget EU-land i regionen, endsige opløsningen af euroen eller det indre marked, ville være en katastrofe for hele Europa.

Det første, der forlader en ypperstepræst, er troen - det sidste er hans talent til at sælge budskabet alligevel: Udvidelse, udvidelse, udvidelse til verdens ende
Barroso: Lissabon-traktaten er udvidelsestraktaten. Den vil gøre EU mere effektiv, og gøre yderligere udvidelser mulige. Samt større kapacitet til at handle. Men institutioner alene er ikke nok. vi har også brug for en større villighed til at arbejde sammen. Vi har brug for at udvikle en egentlig kultur, en reel tankegang for EU’s indsats.
Barroso-satanist
Illuministen (explanatory statement) EU Kommissionspræsident José Barroso laver den hornede “Guddommelige Konges” tegn: Lucifers mand, der skal herske over verdensstaten.

“Som denne krise intensiveres, kommer vores fælles resultater i stigende grad under angreb fra dem, der frygter åbne samfund og åbne markeder. Som virksomheder går fallit, og tab af arbejdspladser stiger, gør sirenestemmer om økonomisk nationalisme sig hørt igen, som om vi intet har lært fra 1930′erne.  Nu er tiden inde til konkrete foranstaltninger på europæisk plan, for at hjælpe de mest trængende. Og Europa leverer: * Betalingsbalance-støtte til Ungarn og Letland til en værdi af næsten € 10 milliarder.  * Opstokning af samhørigheds-og strukturfondene frigiver € 11 milliarder - € 7 milliarder til de nye medlemsstater.  * En betydelig udvidelse af Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter, med ekstra € 15 milliarder om året til rådighed i 2009 og 2010. *Konvergens udlån vil stige med € 2,5 milliarder om året, med særlig vægt på de nye medlemsstater.
Den enkle kendsgerning er, at udvidelsen har altid været et potent værktøj til at udbrede fred, demokrati og velstand til alle hjørner af vores kontinent. Så udvidelsen bør fortsætte.”

Joaquin-almunia-håndtegnNu kan EU kun måle én succes: Økonomi - og kan ikke prale af nogen kulturel succes - kun postulere en berigelse, vi ikke se
2. marts – kommissær for Økonomi, Joaquin Almunia: Nye medlemsstater har udvidet deres økonomi med en hastighed på 5,5% af BNP i de sidste 5 år, sammenlignet med 3,5% i de foregående 5 år - indkomst per indbygger er steget til 52% af de gamle medlemsstaters i gennemsnit i 2008, en stigning fra 40% i 1999. Gamle medlemsstater har også vundet. Deres salg til de nye medlemmer steg til omkring 7,5% af deres samlede eksport i 2007, fra 4 ¾% for et årti siden. EU-integrationen har også spillet en afgørende rolle med hensyn til at reducere den meget høje arbejdsløshed i udvidelseslandene. 3 millioner nye job blev skabt i EU12 mellem 2003 og 2007. Strømmen af arbejdere fra østeuropæiske lande siden udvidelsen har været helt afgørende for at afhjælpe mangler på deres arbejdsmarkeder og sætte gang i væksten.

EU økonomikommissær Joaquin Almunia laver nogle ejendommelige håndtegn igen og igen, som det kan ses her. Jeg mistænkter dem for at være frimureriske.

Joaquin-almunia-håndtegn 2Kommentar: Her tager Almunia uberettiget kredit for usædvanligt “gode” konjunkturer, der skyldes en utrolig masse penge baseret på spekulative værdier af luftkasteller og långivning til helt ukvalificerede - subprime - kunder såvel som en total mangel på ansvar i den finansielle sektor. Lande uden for EU som Norge og Schweiz har gjort det bedre end EU27 - selv end eurozonen - hvilket også er tilfældet med Danmark.

Nu har Almunia skuffet de østeuropæiske nyankomne ved at anføre, at EU har en redningsplan for euroområdet - selv om den netop har afvist en redningsplan for outsiderne i den østlige del af EU.

Men hvad med cementen i EU, euroen?
Tidligere præsident for den tyske Forbundsbank, 1980-1991, Karl Otto Pöhl, siger, at der er en alvorlig trussel mod den europæiske fælles valuta. Og Joschka Fischer, den tidligere tyske udenrigsminister og ordonnans mellem Det Europæiske og US Council on Foreign Relations, slutter sig til: “Fischer mener nu, at valutaunionen er uden for al redning. De europæiske institutioner har mistet næsten al myndighed i denne krise. Det halve århundrede-projekt er ved at bryde sammen.”

Joaquin_Almunia-håndtegn-3.En rapport fra det indflydelsesrige Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) til forelæggelse for EU’s finansministre anslår det samlede omfang af nationale økonomiske pakker i EU for årene 2009 og 2010 til tre til fire procent af BNP i fællesskabet. “I 2010 forventes budgetunderskuddet i EU på et niveau på 4,8 pct, dvs den højeste værdi i 15 år,” siger papiret. I EU er der et underskudsloft på 3,0 procent.

EU-landene har ingen økonomiske midler til at klare en ny bankredningplan eller økonomisk stimulation. Alligevel støtter EU nu en kapitalforstærkning til IMF på 250 mia dollars!!!

De fattige EU-lande har foreslået en euroområdeobligation - der skal betales af Tyskland, der er uvilligt Men på det seneste har Tyskland lovet at redde alle misligholdende eurolande. Dette vil sandsynligvis ikke være muligt. Tysklands industriproduktion skrumpede 8,4% sidste år, og landet skal redde sine egne banker og bilproducenter. I sidste uge forsøgte cheføkonom Jürgen Stark at afværge redningsplanerne. Angela Merkel antydede i Tyskland er villigt til at levere sådanne redningsplaner
The Telegraph 23 Feb. 2009 : Den tyske finansminister forhøjede indsatsen med et løfte om at “vise os i stand til at handle”, hvis noget euro medlem viser sig ude af stand til at klare sin gæld.”
700.000 tyskere er på vej til at miste deres job i år, så arbejdsløsheden stiger til 4.3m (IFO Institut). Vælgerne vil ikke til se velvilligt på et parti, som sender tyskernes opsparing til Irland eller Club Med. Deutsche Welle bekræfter.

Euro-trapEurofælden
Romano Prodi sagde engang, at euroen vil en dag føre til en krise der ville lade EU gøre ting, den ikke kan gøre nu!
Dette er en længe næret frygt for euroskeptikerne: at ØMU vil føre til vasalstater. Italien er virkelig fordømt, hvis det forlader euroområdet, og virkelig fordømt, hvis det ikke gør det. Opgiv ethvert håb -I, der kom ind i ØMU”.

Hvad med moralske forskelle?
EU vil stå for en meget liberal narkotikapolitik i FN - mens Italien repræsenterer Vatikanets holdning med en langt mere restriktiv narkotikapolitik.

Kommentar
Summen af Barrosos tal er meget langt fra de 169 mia pund Sterling, der efterspørges af de østeuropæiske lande.

EUs fremtid er truet af den aktuelle økonomiske krise - fordi det aldrig lykkedes at præsentere et kulturelt alternativ til den nationale måde at være sammen på. Jeg er sikker på, at når vi ikke længere kan betale muslimerne deres beskyttelsespenge, vil de slippe endnu flere onde ånder løs på os. Tyskland kan ikke give nogen penge væk i dette valgår - og det ville også være ulovligt.

Krisen begrænser EUs muligheder for at gennemføre deres planer om at udvide Europa og EUs herredømme til verdens ende - for derved at importere strømme fra den muslimske verden til det “rige” Europa, som Allah befaler (Sure 3:195, 4:97 og 100). I juni vil det muslimske Albanien ansøge om at blive EU-kandidat. Men flere EU-lande vil ikke udvide, før Lissabon-traktaten er blevet vedtaget.

“Vores” ikke-folkevalgte magthavere i EU Kommissionen danner et djævelsk broderskab (Se lysestagen under lup). Hvad vil de gøre, når de ser deres magt smuldre? Vil de sende bud efter deres Europol, EU-Gendarmeri og EUFOR? Næppe, de er alt for afhængige af Det Europæiske Råd.

Ved de, at deres nuværende krise  bare er starten på et totalt økonomisk sammenbrud og muligvis et kaos, der er endnu langt værre. Uden tvivl drømmer de om deres korporative verdensregering og her – som deres illuministiske herrer og mestre. Vil de beholde deres arbejde? Forhåbentlig ikke!