Jeg ved, at dette er utroligt – men desværre tyder alt på, at det er sandt: Vi står over for en dødsensfarlig fjende, Den Nye Verdensorden (se videoer i denne blogs højre margin), der intet skyer for at opnå sit mål: Enverdensstaten og deres verdensregering. Deres største chance for succes består i vores uvidenhed og ligegladhed mht. deres hensigter. 
  
"… der vil ikke blive fred i den plagede verden, kun en programmeret og systematisk række af krige og katastrofer, indtil rænkesmedene har opnået deres mål: en udmattet verden, der er villig til at underkaste sig en planlagt marxistisk økonomi og totalt og ydmygt slaveri - i fredens navn. " Taylor Caldwell "Ceremony of the Innocent 1976).

Lektor, chef for ortopædisk kirurgisk afd.  i San Francisco Lorraine Day 24 jan 2006:  "Det største masseødelæggelsesvåben de kan bruge, er obligatoriske vaccinationer, vacciner, der vil indeholde bakterier og vira til flere forfærdelige sygdomme (noget CDC allerede indrømmer, at de udvikler), og som skal tvinges ned over hovedet på alle! Først og fremmest Bill og Melinda Gates (Bilderberger 2004) samt Rockefellerne støtter denne bestræbelse. Derefter vil illuminaterne være helt sikre på at fremkalde den "pandemi" de ønsker, når milliarder bukker under for selve den sygdom, der indeholdes i den vaccination, de har fået! "

Flu-labFor nylig kom der skræmmende nyheder fra Tjekkiet: Et amerikansk firma, Baxter Vaccines i Østrig havde sendt sæsonbestemt influenzavaccine med levende fugle-influenzavirus H5N1– et dødeligt virus, som man frygter vil skabe en verdensomspændende pandemi en dag gennem mutation- til brug på mennesker til 18 lande. En rutinemæssig prøve i Tjekkiet afslørede den fatale fejl - alle vaccinerede fritter døde! Direktøren for Baxter har erkendt, at der var levende fugleinfluenzavirus i vaccinen - men det er uafklaret, hvordan den er kommet der.  

Nu er der mistanke om, at dette slet ikke var nogen fejltagelse - det er umuligt at blande de 2 virus under de givne procedurer. Nogle mener, det blev gjort med overlæg!   MSNBC 6. marts 2009 påpeger: "Som sundhedsekspert Mike Adams  siger: "Dette kunne  ikke have været et uheld. Hvorfor? Fordi Baxter International overholder noget, der hedder BSL3 (Biosafety Level 3) - et sæt af laboratoriesikkerhedsprotokoller, der forhindrer krydsforurening af materialer."

Baxter Vacciner: "I dag repræsenterer  denne økonomiske  influenzavaccineproduktions-teknologi  den mest moderne og mest pålidelige måde at opretholde høj kvalitet af produktet og at sikre tilstrækkelige mængder af vacciner i nødsituationer.
I dag er vi en del af den USA-baserede Baxter Healthcare Corporation. På Baxter vacciner er vi på vej til at blive den ledende kraft på vaccinemarkedet." 

"Det amerikanske National Institute of Allergi og Infektionssygdomme (NIAID), en del af National Institutes of Health, er også med i et forsøg med Baxter's CELVAPAN i USA . I 2008 offentliggjorde The New England Journal of Medicine  en undersøgelse om sikkerheden og effekten af Baxter's cellebaserede pandemiske fugleinfluenza-vaccine."

Hvad er Baxter Healthcare Corporation?
Officiel biografi, 1994 DEF 14A: "William B. Graham - Alder 82 direktør siden 1945 . Mr. Graham har været ledende formand for Baxter's bestyrelse siden 1985. Graham var fundraiser for forsvarsminister Donald Rumsfeld i hans første kampagne til Kongressen i 1962. "Graham tog eksamen fra University of Chicago dvs Rockefellers universitet.  En anden direktør for Baxter er Vernon Loucks - en Skull and Bonesman (Video).

Walter_E__BoomerBaxter's nuværende formand for bestyrelsen er General Walter E. Boomer, der ledede alle Marinere i Operation Ørkenskjold og Ørkrnstorm i 1. Golfkrig! Han synes at styre Baxter på samme måde - skal kun aflægge regnskab for bestyrelsen en gang om året. Hans næstkommanderende er Devitt E. Blake, der arbejdede i 33 år for Ernst & Young, en Rothschild-datter, som ledes af - Matt Rothschild Boomer er også formand for bestyrelsen i Rogers Corporation .

Alex Jones' Prison Planet - normalt meget velinformeret
"At sprede fugleinfluenza vil skabe en øjeblikkelig stigning i efterspørgslen efter fugleinfluenzavacciner. Den fortjeneste, som vaccineselskaber som Baxter International kunne høste ud af en sådan panik, er astronomisk.

Den anden motivation, er det faktum, at eliten gennem historien åbent har erklæret, at de ønsker at se en verdensbefolkningsreduktion på omkring 80 % (video).

Henry kissinger

Dette er David Rockefellers' Club of Romes berygtede affolkningsprogram
I 1974 afsluttede Henry Kissinger (CFR og Bilderberger) en rapport "National Security Study Memorandum 200: Betydning af væksten i verdensbefolkningen for USAs sikkerhed og oversøiske interesser”  for at undgå en stigende fare for USA's sikkerhed: Øget verdensbefolkning og faldende ressourcer (Club of Rome:" Grænser for Vækst "). Kissinger foreslår at sulte befolkninger, som ikke ville overholde fødselsreduktion,  til døde. Dette blev statslig politik under Præs Ford. CIA-chef, George Bush senior fik ordre om at hjælpe til.

limits to growthDavid Rivera: "Howard T. Odum, marinebiolog ved University of Florida og medlem af Club of Rome: "Det er nødvendigt, at USA nedskærer sin befolkning med to tredjedele inden for de næste 50 år."
"Global 2000-rapporten" blev skrevet af tidligere udenrigsminister, Cyrus R. Vance, og den blev præsenteret for præsident Carter, og derefter udenrigsminister Edward S. Muskie,  og opfordrede til, at befolkningen i USA blev reduceret med 100 millioner mennesker inden år 2050. 
I  hele verden har Club of Rome tilkendegivet, at folkedrab skal bruges til at udrydde folk, som de henviser til som "unyttige spisere."

HIV / AIDS
I 1969 ønskede Forsvarsministeriets Afsnit for Biologisk Krigsførelse midler til gennem gen-splejsning at udvikle en ny sygdom, der ville være resistent over for behandling og nedbryde offerets immunsystem. De modtog $ 10 mio (H.B. 15090). "

Aids_virus_dh
En undersøgelse viste, at  i marts 1976 begyndte et særligt  regeringsprogram at udvikle AIDS-virus, og det blev ledet af Dr. Gallo og Dr. Novakhatskiy fra Ivanosku Institut i Rusland. Gallo blev senere fundet skyldig i videnskabelig forseelse, men præsident Clinton benådede ham.
Som svar på beskyldninger om, at AIDS blev udviklet som et militært biologisk krigsførelsesvåben sagde  i februar 1987 Oberst David Huxsoll: "Undersøgelser på hærens laboratorier har vist, at AIDS-virus vil være et meget dårligt biologisk krigsførelsesmiddel ."

Dr. Robert Strecker, praktiserende mave-tarmlæge med en Ph.D. i farmakologi: "Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at AIDS er et menneskeskabt problem. Jeg tror, at AIDS-virus blev bestilt , forudsagt, produceret, og indsat."

Strecker's forskning viste, at AIDS-virus blev udviklet af National Cancer Institute´s  Frederick Cancer Research Facility i samarbejde med WHO i deres laboratorier i Fort Detrick, Maryland. Efterfølgende blev  dr. Streckers bror og Staten 
Illinois Repræsentant, Douglas Huff - en højrøstet talsmand for dr. Streckers arbejde med at afsløre AIDS-hemmelighedskrmmeriet- fundet døde.

1.Hvis AIDS var opstået hos aber, så ville sygdommen være dukket op hos Pygmæer, der er tættere på dem og bruger dem som fødekilde, men alligevel viste AIDS sig først i byerne. Yderligere fældende bevis kommer fra det faktum, at AIDS opstod næsten samtidigt i USA, Haiti, Brasilien, og Centralafrika.
2. I 1972 var der et vaccinationsprogram for kopper i Afrika foranstaltet af WHO. D. 11. maj 1987 bragte London Times en artikel: “Koppevaccine Africaudløste AIDS”, som forbandt WHOs massevaccinationsprogram i 1970'erne med udbruddet af AIDS, fordi Centralafrika var programmets fokus og er blevet det hårdest ramte område i verden.
3. I 1978 ramte dræbersygdommen det homoseksuelle samfund. Beviser peger på indførelsen via en eksperimentel Hepatitis B-vaccine.
I 1978 fik mere end 1000 homoseksuelle voksne mænd en eksperimentel vaccination mod hepatitis B, sponsoreret af National Institute of Health (NIH) og Center for Disease Control (CDC), der i 1984 indrømmede, at 64% af de vaccinerede blev smittet med AIDS. Disse Hepatitis vaccine undersøgelser er hos  justitsministeriet i Washington, DC."

4. Faktisk blev AIDS-virus spredt med overlæg
I 2006 blev det afsløret, at Bayer Corporation havde opdaget, at deres injektionsmedicin, som blev benyttet til hæmofile, var forurenet med HIV-virus. Interne dokumenter beviser, at efter at de positivt vidste, at medicinen var forurenet, fjernede de  den fra det amerikanske marked blot for med regeringens tilladelse til at sætte den det på de europæiske, asiatiske og latinamerikanske markeder og bevidst udsætte tusinder, de fleste af dem børn, for at leve med og dø af HIV-virus. Video.

Kommentar: Bayer er en af de 3 døtre, der stammer fra opsplitningen af IG Farben, der financieredes af Rockefellers Federal Reserve, Bank (Chase) Rockefeller1-450Manhattan og Standard Oil, og financierede Holocaust (Zyklon B. f.eks) - de andre 2 er Hoechst og BASF. Her er mere om det. 

Her er en henvisning til et dokument fra det Amerikanske Luftvåben  fra 1996 - med forudsigelse om en  en verdensomspændende influenzaepidemi i 2009 - ligesom i 1918. Desværre er det relevante kapitel 5 i betænkningen blevet slettet! 
 
F. William Engdahl, Global Res. Aug 14, 2008 : Der er grund til at tro, at dele af det internationale medicinalindustrikartel handler sammen med den amerikanske regering om at udvikle et genetisk modificeret H5N1 virus medikament, der vil kunne udløse en ikke-naturbestemt pandemi, måske mere dødbringende end 1918s 'spanske Influenza' pandemi, der krævede op til 30 mio liv – (og skænkede USA en hurtig sejr i 1. Verdenskrig).
"Vores bedste efterretningsskøn er, at pandemisk fugleinfluenza allerede er skabt gennem genteknologi i USA ved at smelte et dødbringende genom fra 1918 pandemien med DNA fra uskadeligt H5N1 virus" . Den amerikanske regering har finansieret udviklingen af en vaccine mod H5N1 i lyntempo siden 2004.
Den 2. juli 2008 rapporterede Londons Daily Telegraph avis  "Tre polske læger og seks sygeplejersker står til strafforfølgning  efter et antal hjemløse døde som følge af  medicinske forsøg mhp. en vaccine mod H5N1 fugle-influenzavirus." 

Fugleinfluenza-høneDen 28 april 2008 erklæredes  i en officiel pressemeddelelse fra Sanofi Pasteur, at det amerikanske Sundhedsministerium og Human Services (HH'er) har accepteret H5N1 massevaccineantigen: ca 38.5 millioner doser vaccine til at beskytte mod en ny stamme af fugleinfluenza.
Derefter meddelte Sanofi Pasteur  den 16. juni i år, at det vil "donere 60 millioner doser H5N1-vaccine til World Health Organization (WHO) over 3 år til etablering af et globalt lager af H5N1-vaccine."

Kommentar
A.
Det meget professionelle “Baxter Vaccines”, der hævder at være førende i verden,  overholder ikke de grundlæggende regler og blander sæsonbestemt influenza vaccine med levende fugleinfluenza-virus - en cocktail, som er  i stand til at udløse 1. dødelig fugleinfluenza 2. klinisk mutation, der skaber en verdensomspændende dødbringende pandemi. Dette forhold synes at være forsætligt  B. Lederen  af Baxter Medicare Corporation var den øverstbefalende for de amerikanske Marinere under Golfkrig I. Det var  Flådens Biomedical Research Laboratory som startede AIDS-forskningen tilbage i 1961 (David Rivera). C. Rockefellers Club of Rome såvel som den amerikanske regering har accepteret tanken om affolkning. US-Regeringen og FDA vidste om Bayers HIV-smittede bløderprodukter - men accepterede, at Bayer sendte dem til udlandet for at dræbe tusindvis af blødere. D. I 1990erne stod FNs WHO, Rockefeller Foundation, Rockefellers Befolkningsråd, Verdensbanken og USAs Sundstyrelse (NIH) bag en stivkrampevaccinationskampagne for kvinder i alderen 15-45 år. Vaccinen provokerede abort (choriogonadotropin). Drenge og mænd blev udelukket fra programmet! E. Den amerikanske regering hamstrer vacciner - en stor fordel for bilderbergere som de tidligere forsvarsministre, Donald Rumsfeld og George Schultz, der begge  sidder i bestyrelserne for farmaselskaber.
F. Men det mest overbevisende argument for en planlagt kommende biologisk krigsførelse er bestillingen af omkring 100 millioner doser af H5N1-vaccine - a. bestemt nok til at udløse en verdensomspændende pandemi, hvis disse doser er som Baxters!  b.Vira muterer jo konstant ! Men her skulle det dreje sig om en ny stamme. Hvordan kan man være så sikker på, at netop dette Virus overhovedet nogen sinde vil optræde – medmindre man selv har skabt den til brug. For i dag er fugleinfluenza meget sjælden.

Population-councilRockefellers Befolkningsprogram

Dette henleder tankerne på Illuministernes/Illuminaternes  andre hjemmelavede “katastrofer”: Klimaløgnen, den 11. Sept., finanskrisen, SARS, kogalskab osv.
Så meget tyder på, at Baxter-skandalen er et overlagt forsøg fra Den Nye Verdensorden på at sprede mere panik – nok denne gang gennem en pandemi – for at få os til at skrige efter deres korporative verdensregering  og her til at løse denne globale ulykke. Præsident Bush erklærede, at  han ville indføre undtagelsestilstand hvis en pandemi bryder ud