Klager over, at industrialister dominerer i EUs lovgivnings-rådgivergrupper.
Berliner Umschau 03. 04. 2008: "Hundredvis af repræsentanter for foretningsverden og interesserede privatpersoner skriver Tysklands love". Såden lyder - sat på spidsen -  resultatet af en undersøgelse, som Forbundsrevisionen har foretaget!

ALTER EU, BRUSSELS 25.03.2008 -   En alliance af milieugrupper, fagforeninger og akademikere har beskyldt Europakommissionen for at stole for kraftigt på forretnings- og industrilobbyister, når de laver love.
Gennemsigtighedsgruppen  Alter-EU, der består af 160 organisationer, sagde, at Kommissionen  - der ene af alle EU institutioner har magt til at  iværksætte EU love - har overfyldt sine rådgivningsgrupper med industrilobbyister.
Alter-EU
siger, at nogle af Kommissionens mest kontroversielle rådgivningsgrupper så som  biotekhnologi, rent kul og biludstødning er blandt dem, der er under industrikontrol. Rapporten fandt, at industrirepræsentanter udgjorde mere end halvdelen af medlemmerne i mere end 1/4 af de undersøgte 44 grupper , mens 32% procent havde medlemmer, der repræsenterede en bred vifte af interesser. Resten af de 44 undersøgte grupper blev betragtet som "ubalancerede".

Alter-EU beskyldte også Bruxelles for ikke at være gennemsigtig ang. sammensætningen af sådanne ekspertgrupper, som er der for at råde Kommissionens politikere. 
Disse grupper  skulle handle i offentlighedens interesse, men det ser ud til, at nogle får lov til at fremme deres egne forretningsinteresser.
Rapporten siger, at mens Kommissionen i 2005 startede en internetregistrering af grupperne,  anfører den ikke dem, der er i dem, mens adskillige akademikere, lobbyister og endog EU officials har skønnet et meget højere tal end de ca 1350 anførte grupper.
Sidste år udkastede Kommissionen planer for et frivilligt register for lobbyister, hvorefter der skønnes at være omkring 15,000 af dem i Bruxelles. Andre mener op til 50.000!

For sin del sagde Kommissionen, at kun 20 % af eksperterne repræsenterede industrien.
For tiden er de ikke underkastede etiske regler - skønt sådanne under udarbejdelse (siden 2005!!) - på høje tid i betragtning af  Jack Abramoff affæren i USA:
Jack Abramoff, den engang så magtfulde lobbyist som centrum for en vidtrækkende offentlig korruptionsundersøgelse , erkendte sig i jan. 2006  skyldig  i svindel, skatteunddragelse og konspiration ved at bestikke offentlige embedsmænd i en handel, som kræver, at han skal vidne om kongresmedlemmer.
Forsvarshandelen kan få enorme juridiske og politiske følger for lovgiverne, som Abramoff overøste med luksusrejser, rige fundraisers, kampagnebidrag, jobs til deres ægtefæller og måltider på Signature, lobbyistens eksklusive restaurant.

Der er næppe grund til at tro, at eurokraterne har højere moralsk standard end deres US-kolleger! Europaparlamentet, hvis magt til at påvirke lovgivningen skal vokse betragteligt næste år under den foreslåede EU Traktat, ser også på oprettelse af ef frivilligt register Begge institutioner er kommet under kritik for ikke automatisk at gå ind for et pligtregister.

Men naturligvis er ALTER-EU ikke selv nogen engel: Den deltager ivrigt i den lukrative EU klimafup ved at uddele en “Værste Lobby Pris”. I år var de skammelige vindere: BMW, Daimler og Porsche. De er de værste blandt bilindustriens lobbyister," forklarer Wesselius fra Corporate Europe Observatory . “Da Kommissionen foreslog tvungne CO2 mål, reagerede bilselskaberne øjeblikkeligt med en lobby kampagne fuld af fejlinformation og skrækpropaganda. Beslutningstagerne blev manipuleret med groft overdrevne trusler om fabrikslukninger og tab af arbejdspladser. Og : Det Tyske Atom Forum drog fordel af offentlighedens bekymring for klimaforandring til at fremme atomkraft," siger Ulrich Müller fra Lobby Control. “De ensidede reklamer bruger idylliske billeder af naturen for at vinde offentlig accept af længere livslængde for gamle atomkraftanlæg og ser væk fra de forbundne risici."

Nå, men hvem repræsenterer alle disse lobbyister? Hvad er formålet med deres lobby-virksomhed? Penge og magt! Drager eurokraterne fordel af lobbyvirksomheden?

The European Round Table of Industrialists (ERT)

ERT er et næsten ukendt, uformelt forum, der samler ca 45 administrerende direktører og formænd for de største multinationale selskaber af europæisk herkomst. De dækker en bred vifte af industri og teknologisektorer. ERT-medlemmernes selskaber er beliggende i 18 europæiske lande og har en sammenlagt omsætning på ca. 1.600 milliarder euro samt beskæftiger ca 4.5 millioner mennesker.


ERT medlemmer mødes 2 gange om året til generalforsamling. Afgørelser træffes ved enstemmighed. Generalsekretæren har et lille sekretariat i Bruxelles, som koordinerer projekter, virker som kontaktpunkt, skaffer administrativ støtte og offentliggør ERT rapporterne.

Nylige vigtige meddelelser
kan ses her

En sammenligning af medlemmer
af  ERT    med deltagerne i Bilderbergmøderne i dette århundrede afslører talrige ERT-medlemmer som Bilderbergere. Peter Sutherland, Direktør for BP, der er flettet ind i aflæggerne af  Rockefellers Standard Oil , er også  Trilateral Commissionist (TC)  og Formand for Goldman Sachs International (Rothschildpartner) samt tidligere generaldirektør for GATT/WTO og tidligere medlem af EU-Kommissionen. Andre TCere er:  Hans Wijers (NL),  Paul Adams (UK) og i flg. 2005 TC- medlemslisten  Paolo Scaroni (I).

European Round Table of Industrialists´ ideologi
"Vi tager os ikke af nationale emner. Vi taler kun om overordnede spørgsmål."

Jorma Ollila, Formand for European Ruound Table of Industrialists, Bilderberger, Formand for Nokia og and the Royal Dutch Shell, der samarbejder nært med Rothschild , og hvor Bilderberger medstifter Prins Bernhards datter og selv Bilderberger, dronning Beatrix af Holland, ejer omkring 60% af aktierne (Andreas von Rétyi, "Bilderberger", Kopp Verlag, Rottenburg, 2006).

Den udmærker sig ved sin evne til at få adgang til hovedaktørerne i EU , både på nationalt og overnationalt niveau. ERT's website praler af at: "På europæisk niveau har ERT kontakt med Europarådet, EU Kommissionen, Ministerrådet og det Europæiske Parlament.  Hver 6. måned bestræber ERT sig på at mødes med den regering, som har EU præsidentsjabet for at diskutere prioriteter. På nationalt niveau viderebringer hvert medlem ERTs syn til sin egen regering og parlament, forretningskolleger, og industrielle sammenslutninger, andre meningsdannere og pressen."  

Kort sagt er ERTs mål at sætte en dagsorden på højeste niveau af EU, især for EU Kommissionen
Vidnesbyrd fra 2 årtier antyder, at ERT har været særdeles succesrigt.

Oprindelse
Pehr Gyllenhammar, Volvo's Administrerende direktør, startede i 1983 en kampagne for et overordnet skema til at anspore vækst og bygge industri og infrastruktur" i Vesteuropa. I nært samarbejde med FIATs  Umberto Agnelli, (far til Giovanni, grundlæggeren af Club of Rome sammen med Alexander King og David Rockefeller), Philips' Wisse Dekker og daværende EF Industri Kommissær Etienne Davignon, samlede Gyllenhammar en gruppe af ledende europæiske administrerende direktører og koncernformænd til ERT med det formål at  "genstarte Europa".  Gyllenhammar erklærede, at  "Europa virkelig intet gør." Det er på tide, at forretningsledere går ind i dette vakuum og tager initiativet." Pehr Gyllenhammar var også rådgiver for David Rockefeller´s Chase Manhattan Bank (1972 - 1995). Han er formand for Reuters Bureau - hvorved han bestemmer, hvad vi ikke må få at vide!

Inden 1993 "svarede andre lobby grupper, når de blev spurgt om ERTs indflydelse, at ERT ikke længere er en lobbygruppe, men er blevet del af EU apparatet". Der synes at være en rimelig mængde vidnesbyrd fra de sidste 2 årtier til støtte herfor.

For  Jacques Delors, æresmedlem i Club of Rome,  var ERT  "en af hovedkræfterne bag det fælles marked." I jan. 1985 offentliggjorde Wisse Dekker "Europa 1990: En Dagsorden for Handling", som foreslog at fjerne handelsbarrierer, at harmonisere reguleringer og at fjerne skattegrænser i EF inden 1990. Europa 1990 var del af et  ERT dokument "Changing Scales", som blev sendt til regeringscheferne i EF landene. Tre  dage efter, at Dekker havde forelagt sit Europa 1990 initiativ holdt Jacques Delors til EU Parlamentet en tale, der mindede meget om Dekkers forslag. Få måneder senere offentliggjorde industrikommissær Lord Cockfield sin hvidbog, basis for Loven om et Europa, som udsatte ERTs 1990 tidsfrist for gennemførelsen af det indre marked til 1992. Men ERT havde nået sit hovedmål. 

Idet det påstod, at bestående infrastrukturer dannede en hindring for ubegrænset strøm af varer i fællesmarkedet, hævdede ERT sammen med Kommissionen vedtagelse af TEN, historiens største infrastruktur plan. TEN indbefatter Tunnellen under den Engelske Kanal, talrige lufthavnsudvidelser og 12.000 km nye motorveje. Gennem en intensiv lobbykampagne, som især tog sigte på nationale transportministre, hjalp ERT til med at sætte TEN på EUs dagsorden, og TEN blev så inkluderet i  Maastricht Traktaten. 

Maastricht Traktaten: ERT var meget aktiv under regeringsforhandlingerne i 1990erne om Maastricht Traktaten og mødtes regelmæssigt med Kommissionen og nationale lovgivere.
Så tidligt som i 1985 havde ERT hævdet, at det internationale marked kun kunne fuldføres ved at indføre en fælles møntfod.

Tidstabellen for ØMUens indførelse i  ERTs 1991 rapport " Omformningen af Europa"  ligner meget den, der er at finde i  Maastricht Traktaten.
I 1995, skrev ERT  et formelt brev til alle EF regeringschefer, hvori der stod: "når I mødes i Madrid til topmøde, vil I så være så venlige at beslutte en gang for alle, at den Monetære Union skal starte på den dag, der er fastsat i  Maastricht og med de kriterier, man blev enig om i  Maastricht."
"Vi skrev til dem, vi bad dem gøre det.
Og de gjorde det.
De udsendte en erklæring i Madrid og sagde nøjagtigt. Vi vil gøre det."

D. 23. juni 2003, holdt ERT en 20-års fødselsdagsreception i Palais d'Egmont i Bruxelles, med Romano Prodi som æresgæst. I en tale dér erklærede ERT formanden  Gerhard Cromme, at ERT "er stolt over at have været på forkant med at gøre sig til talsmand for et fælles marked , ØMU, og EU udvidelser og hvad Unionen har opnået. Ikke desto mindre er der endnu meget at gøre…"i

Klima
ERT advarer EU imod at gøre EUs industri konkurrence-udygtig ved at lægge omkostningerne for CO2-udslipsomkostninger på industrien. I stedet anbefalede de at sende sende regningen til forbrugerne. Men for ikke at fjerne kapital fra forbrugernes købekraft, bør disse  have deres CO2-udgifter refunderet over skattebilletten!  Der findes også en EU-Russian Industrialists´ Round Table ledet af EU-Kommissær Verheugen og den russiske Victor Khristenko, minister for energi og industri.
Naturligvis interesserer denne organisation ERT:” ERT medlemselskaber tegner sig tilsammen for mere end 32 milliarder euro og ca 150.000 ansatte mht. investeringer i Rusland. Som følge deraf interesserer ERT sig aktivt for at fremme den økonomiske forbindelse med Rusland og tror fat på, at man kan drage væsentlige fordele af at arbejde nærmere sammen for at nå de fælles mål."

Kommentar: EU er i lommen på verdens finansfyrster, som vil den Nye Verdensordens verdensstat af profitgrunde. Det er deres religion og vej til magt. Deres middel er penge til taknemmelige, samvittighedsløse euro-modtagere.