Den Gamle Verdensordens Afvikling X. FN Arbejder For At Islam Kan Kapre Al Frihed i Verden

Posted By Anders On March 6, 2009 @ 00:10 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] Human-rights-chamber

Fra FN's multikulturelle tempel i Genève. Denne "hule" er [2] plenarmødesalen, hvor "Durban II" finder sted -  Dekorationerne er betalt af Spanien med 20 mio euro!!!

Den 20-24 april 2009 i Genève vil FN være vært for "Durban Revisionskonferencen" - en opfølgning på FN's verdenskonference mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance i Durban i 2001 . 
[3] Video hvor CNN's Lou Dobbs viser, hvordan vi bliver shanghajede af FN.

FN-stalaktitDenne gang forsøger islam at forbyde hele verden til at kritisere islam - og at indføre bindende straf for det! Hvilket EU allerede har gjort ([4] EU-Rammeafgørelse om Racisme og Fremmedfrygt   - Geert Wilders). Durban I i 2001 sluttede med, at Israel og USA [5] forlod konferencen på grund af anti-israelske manifestationer og sprogbrug.
Også denne gang vil Israel og USA holde sig væk - og EU-lande overvejer eventuelt også at holde sig væk.

Men dette er på ingen måde første gang, FN forsøger at kvæle vores ytringsfrihed i islams navn.

[6] Mary robinsonDen 15. marts 2002 ledede FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR), [7] Mary Robinson OICs Konference Symposium. I sin officielle rundsendte tekst, anførte hun bl.a.:
"Ingen kan benægte, at i sin kerne er islam helt i overensstemmelse med principperne i de grundlæggende menneskerettigheder, herunder den menneskelige værdighed, tolerance, solidaritet og kvalitet. Mange passager fra Koranen og citater af profeten Muhammed vil bevidne dette. Ingen kan benægte, at fra et historisk perspektiv er det den revolutionære kraft, som islam er, der knæsatte rettigheder for kvinder og børn, længe før lignende anerkendelse blev givet i andre civilisationer. Og ingen kan benægte islamiske staters accept af universelle menneskerettigheder.” I flg. David Littmans link betyder islam i FN: "Sharia".
I bageste del af det rum, hvor hun talte, kunne findes forskellige skriftlige erklæringer fra deltagerne, samt kopier af 1990- "[8] Cairo-erklæringen om Menneskerettigheder i Islam" (den sætter shariaen over alt andet) - men ikke af FNs 1948 Menneskerettigheder, der normalt er tilgængelig dér på fem sprog. 

Den 12. april 2005  udskiftede FN sine Menneskerettigheder med beskyttelse af islam - og andre ikke-nævnte religioner - bestemt ikke kristendommen: "Human Rights [9] Resolution 2005/3
Udtrykker dyb bekymring over, at islam ofte og fejlagtigt forbindes med krænkelser af menneskerettighederne og terrorisme; Beklager brugen af  …medier, herunder internettet, og alle andre midler til at anspore voldshandlinger, fremmedhad og intolerance og diskrimination mod islam eller nogen anden religion Opfordrer staterne til at gøre en målrettet indsats for at forbyde udbredelse gennem politiske institutioner og organisationer af “racistiske og fremmedfjendtlige” ideer og materiale, der tager sigte på religioner."

[10] Islam-giver-frihedsgudinden mundbind[11] Resolution 62/154. Bekæmpelse af æreskrænkelse af religioner   FN's 76. plenarmøde
18. december 2007
5.”Udtrykker  også  sin dybe bekymring over, at islam ofte og fejlagtigt forbindes med krænkelser af menneskerettighederne og terrorisme;
6. Bemærker med dyb bekymring intensivering af kampagnen for bagvaskelse af religioner og etnisk og religiøs profilering af muslimske mindretal  i kølvandet på de tragiske begivenheder den 11. september 2001;
8. Beklager brugen af de trykte, audiovisuelle og elektroniske medier, herunder internettet, og alle andre midler, til at anspore voldshandlinger, fremmedhad eller  intolerance og diskrimination mod islam eller nogen anden religion, samt målretning af religiøse symboler;
9. Understreger behovet for en
effektiv bekæmpelse af ærekrænkelse af alle religioner og tilskyndelse til religiøst had mod islam og muslimer i særdeleshed.
10. Understreger, …retten til ytringsfrihed, og at udøvelsen af disse rettigheder er forbundet med særlige opgaver og ansvar og derfor kan være underlagt begrænsningeri respekt for religioner og overbevisninger;
14. Understreger behovet for at bekæmpe æreskrænkelse af religioner og tilskyndelse til religiøst had ved at strategisere og harmonisere aktioner på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan gennem uddannelse og bevidstgørelse;”

Hvem står bag dette vrøvl?
Her er en [12] video, der viser hvor muslimernes offerrolle kommer fra – Islam, som Allah har lovet de kristnes lande og huse (Sura 33: 27) og befalet at erobre verden: ss. 2:193, 2:216-18, 3:195, 4:91, 4:97, 4:100, 8:39, 8:65, 9:1–5, 9:20, 9:29, 9:123. For de vantro er forbrydere (s. 3:82). Når nu farisæerne har haft så  stor succes med at bringe os til underkastelse pga. af vores manipulerede, ubegrundede, hjernevaskede skyldfølelse over Holocaust - hvorfor skulle islam så ikke også prøve den samme nemme måde at bringe os til underkastelse vhj.a. skyldfølelser – der jo egentlig må bestå i, at vi er dumme nok til at nære slanger ved barmen?

[11] Resolution 62/154: “glæder sig over etableringen af [13] Alliance of Civilisations  initiativet …. for at fremme den gensidige respekt og forståelse mellem forskellige kulturer og samfund, og i denne forbindelse, at FN's Højtstående Repræsentant er udpeget for Alliancen af Civilisationer. …

Organization of the Islamic Conference-European Union Forum held in Istanbul in February 2002

… Glæder sig over erklæringen og handlingsprogrammet vedtaget på de Alliancefrie Landes Bevægelses ministermøde om menneskerettigheder og kulturel mangfoldighed – afholdt i Teheran den 3. og 4. september 2007.

[14] Konferencen i Apr. 2009 er iværksat af islam, (OIC) efter et møde i Teheran og af Den Nye Verdensordensorganisation, "[13] Alliance of Civilizatons", der er grundlagt og ledes af  FNs generalsekretær, Spaniens premierminister Zapatero og Tyrkiets premierminister, [15] Tayyip Erdogan, der har erklæret : “Udtrykket moderat Islam er fornærmende. Der er ingen moderat Islam. Islam er Islam.Sådan er det!”. 

[16] Christopher Hitchens:  I samme uge, som denne beslutning kommer til sin årlige fornyelse i De Forenede Nationer, indgik dens ledende sponsor-regering (Pakistan) en aftale med den lokale Taliban om at lukke pigeskoler i Swat Valley regionen (kun 100 miles eller så fra hovedstaden i Islamabad) og overgav indbyggerne til sharia-lovgivningen.
Denne kapitulation kommer som direkte svar på en kampagne med rædselsvækkende vold og intimidering, herunder offentlige halshugninger. Men deres religion, som udfører denne kampagne ikke nævnes, for at man ikke skal "associere" islam med krænkelser af menneskerettighederne eller terrorisme.
I Punkt 6 er der et åbenlyst forsøg på at sammenblande etnicitet med trosbekendelse. Faktisk er denne antydning vigtig for hele ordningen. Hvis religion og race kan køres sammen, så kan fordømmelser af racisme som noget indlysende udvides til religion også. Dette er klodset, men det virker: Den nyttesløse og meningsløse vending islamofobi, der i så vid udstrækning anvendes som en kølle til moralsk afpresning, er vidnesbyrd om dens succes.

Kommentar
Men hvad så med vendingen Antisemitisme?

[14] Her har vi verdensregeringen, FN, som viser sit sande ansigt: Fremme et angreb på ytringsfriheden for at fremme sin diktatoriske en-verdensstat og regering. Vel vidende at det er umuligt at opnå dette ved hjælp af demokratiske midler, har FN allieret sig med en udemokratisk ideologi, islam, som også arbejder for en verdensstat, et verdenskalifat. 
UN_NWO
Hvordan er nu den Nye Verdensordens Hegelske taktik (se videoer i højre margin her)? 1. Tese: skabe et problem 2. Antitese: eliminere problemet ved en konfronterende strategi 3. Syntese: løsning, som skal blive en ny tese. Eller 1. Gør Israel stærkest i den israelsk - arabiske konflikt 2. Styrk islam i hele verden 3. Hele verden mod et isoleret Israel - selv den amerikanske Hilllary Clinton beskyldte Israel for at spærre for forsøgene på at skabe fred!  Hvorfor skabte [17] Rothschilderne  staten Israel - vel vidende, at den skulle afvikles, for at de kan nå Rothschild's mål: Verdensstaten uden nationale grænser? Jeg tror, at vi snart vil se antitesen til ovenstående syntese/tese.

Jeg tror, at Durban II blot er en iscenesat forestilling for at fremme den diktatoriske korporative verdensregering - dens religion er “islam eller dø”. De multinationale selskaber har det bare fint med de autoritære muslimer - som også olie Sheikerne. Kan Rockefeller, Rothschild, Soros osv. finde en bedre verden for de superrige? Vil de mon tage mere hensyn til den jødiske menigmand i Israel, end de gjorde i 2. Verdenskrig, hvor de [18] financierede Holocaust? . Næppe:
Men hvad vil man opnå på "Durban II"? Ingenting, sålænge [18] farisæerne i Israel og USA ikke er med.

[19] Balder blog har mere om emnet


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7060

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhuman-2drights-2dchamber4.jpg
[2] plenarmødesalen: http://euro-med.dk/?p=4874
[3] Video: http://www.youtube.com/watch?v=Ji-qdC5zYd4
[4] EU-Rammeafgørelse: http://euro-med.dk/EU-Documents/Framework-Decision-On-Racism-And-Xenophobia-93739.pdf
[5] forlod: http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=1025
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermary-20robinson2.jpg
[7] Mary Robinson: http://www.nationalreview.com/comment/comment-littman011903.asp
[8] Cairo-erklæringen: http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm
[9] Resolution: http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNCHR,,,45377c48c,0.html
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederislam-2dgiver-2dfrihedsgudinden-20mundbind.jpg
[11] Resolution 62/154: http://www.undemocracy.com/A-RES-62-154.pdf
[12] video: http://www.youtube.com/watch?v=B0KCegUKDFk
[13] Alliance of Civilisations: http://euro-med.dk/?p=1274
[14] Image: http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=77183
[15] Tayyip Erdogan: http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[16] Christopher Hitchens: http://www.slate.com/id/2212662/
[17] Rothschilderne : http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild_ori.htm
[18] financierede Holocaust: http://euro-med.dk/?p=1128
[19] Balder blog : http://blog.balder.org/?p=622