KonsensusaberI lang tid har jeg ønsket at skrive om  "elitens" fordummende, bedøvende, manipulerende "konsensus.”
Frygten, som er velkendt fra børneopdragelsen - næres af "konsensus" / Dogmer.
"Konsensus" opfindes af en gruppe manipulatører for at overbevise de uforstandige masser. Hvis ordet konsensus første er sluppet ud i medierne, bliver det kritikløst videregivet som den evige sandhed. Sågar fører kritik til social udstødning - undertiden til straf. Indsigelse mod "konsensus" bruges sjældent i medierne,  for hvis det skulle blive klart, at der er udbredt utilfredshed med ypperstepræsternes "konsensus"- - så ville ideologerne jo ikke have nogen “konsensus"! "Konsensus" er ideologiens modstykke  til  religiøse dogmer: Enhver skal tro det - selv om mange kan se, at det er et politisk trick til forførelse af folket, til at udplyndre og underkue det. "Konsensus" kan - ligesom dogme - ikke diskuteres og unddrager sig den sædvanlige bevisførelse!

1. Vækstkonsensus 
Her er et uddrag fra EUs censorerede Blogactiv 26.Febr. 2008.
Dette er især interessant, fordi netop EU har prædiket vækstkonsensus - og gjort det til deres eksistensberettigelse – ved siden af dens Nye Verdensordensmission!
"Et dogme  accepterer ikke feedback, selv fra virkeligheden. Dogmet om vækst indsnævrer vores  tænkning til børnestadiet.Vækstfanatisme gør det umuligt  lukke op for radio eller fjernsyn, uden at dogmet omtales, idet det sidste nyt om BNP bliver religiøst udsendt. Det overlades til vækst-klovner at underholde os."

2. Den forløjede klimakonsensus
Denne blog har ofte påvist, at klimadogmet er løgn
og her - måske verdenshistoriens største- endog med det formål at berige en lille gruppe af bankører og Al Gore. Senest den 21. Feb viste Christopher Booker i The Telegraph en ny serie af løgne fra IPCC. Hertil kommer, at  EU og USA satser på klima-”konsensus” for at indkassere de nødvendige skatter til oprettelse af arbejdspladser og for at pacificere de arbejdsløse.
Arktisk-is-1.febr.2009
Nordpolis den 2. Jan 1980 og 2009 Nu, sandsynligvis pga. "konsensus", har “Cryosphere”  fjernet billederne fra 2009.  ("Billederne var for dårlige" !!! for første gang i 29 år, tror jeg!).

Nu kommer så EU-miljøkommissær, Stavros Dimas og siger, at konferencen i København i december er den sidste chance for at undgå katastrofale klimaændringer!
Kommentar:
Det sagde de også for 2 eller 3 år siden!! Panikmageri i ideologiens tjeneste - det er "konsensus."

KonsensusbjørnJeg har selv engang forelagt en dansk fabian-socialistisk tidligere miljøminister denne USAs senatsrapport, hvori 650 forskere betegner klimatismen som svindel og løgn. Hans svar: "Jeg mener stadig, at man kan tale om konsensus . Denne rapport er fra det amerikanske højre." Så det er altså kun venstre, der siger sandheden!
Nu kommer endvidere  Japan Society of Energi and Resources  og siger, at den globale temperaturstigning ophørte i 2000, at der ikke er grund til bekymring og at hvad IPCC siger, passer ikke
! Dette er naturligvis ikke "konsensus" - og  er derfor fuldstændig ignoreret af vestlige medier.

Den 17.02.2009 indrømmede i "Watts Up With That" FN's IPCCs William Schlesinger, at kun 20% af IPCC's "forskere" beskæftiger sig med klima. Ikke desto mindre anser han  dette panel for højeste klimamyndighed! 
 
Jimmy-carterRajendra_Pachauri_wideweb__470x317,0Hø: Lederen af nobelpristageren IPCC, Rajendra Pachauri, som er økonom!! Ve: Jimmy Carter, jordnøddeavler. Begge er IPCC-eksperter i "konsensus".

Den norske avis,
Dagbladet, udpeger dem, som ikke vil tro på dette klimakonsensus-nonsens som klimabøller.

3. "Krigen mod terror" konsensus"
Krigen mod terror var angiveligt Osama bin Ladens værk. Dette er "konsensus" , som skal skjule en frygtelig sandhed - og gøre os modne at erobres af den Nye Verdensorden.Mændene bag den nye verdensorden, som George Bush senior, mødtes den 11. Sept. 2001 med Shafiq bin Laden, Osamas halvbror - om våbensalg til arabere - i Carlyle Group - hvortil også George Soros, og de to tidligere amerikanske forsvarsministre Frank Carlucci (formand) og James Baker hører.

  World-trade-centreAt Atta & Co ikke var andet end langt højere kræfters lejesvende formodes videnom. Mærkeligt nok er bin Laden aldrig blevet fanget. Nogle siger 11. September var et insider-job. Indtil videre findes der masser af indicier - og de følgende 4 videoer kommer meget tæt på at være beviser: 1. Video  2. Video  3. Video.  Sandsynligvis blev World Trade Center demoleret med Thermat, dvs. insider-job. 4. Video : Pentagon. Her kan man se en eksplosion - men intet fly!
Og her er en rystende afsløring fra en US kontraspion, der forgæves havde advaret US regeringen om katastrofen 11. sept.

11. September blev anledning til en "krig mod terror" i Centralasien - mere og mere tilbøjelig til at eskalere til en konfrontation mellem NATO og Rusland - som vicepræsident Joe Biden garanterer for i denne video og her. Dette er en imperialistisk krig for verdensstaten - ikke for at bekæmpe de muslimske terrorister, hvis verdensopfattelse og tilbageståenhed  ikke er nogen trussel mod verden – medmindre de bruger muligheden, som "vores" EU og regeringer tilbyder: Ubegrænset at emigrere til os og udbrede deres terror i vores gader for at følge Allahs befaling (f.eks sura 9:5). Men - der er "konsensus" om, at det ikke er de fredelige muslimer, men "islamister", dvs. kun 1 pr. 10.000 muslimer skulle være gal - og det skyldes angiveligt ikke islam!!! Sandheden er, at islamisterne følger Koranen - og hvis man ikke gør det, er man ikke muslim.

4. Immigrations-konsensus
Den virkelige terror udøves af vestlige regeringer og især EU
 gennem tilskyndelse til indvandring af muslimske hellige krigere til Europa - og de lader os i stikken.
For nu at lukke munden på os forbyder man kritik af islam og jødedommen med truslen om 3 års fængsel (Rammeafgørelse om Bekæmpelse af Racisme og fremmedfrygt).

Stephan-kramerRoland_koch_DW_Politik__476849gDet er forbløffende, at hele den politiske verden i “konsensus” forsvarer indvandringen - og især, at kritik af islam igen og igen fordømmes af muslimernes værste fjender, den jødiske elite, der jo da kender islamproblemet vældigt godt fra Israel. F.eks. har Stephan Kramer og Michel Friedmann i Jødernes Centralråd og her  og deres loyale medier spoleret Roland Koch's valgkampagne i Hessen 2008. Pga. Kochs offentlige kritik af to muslimers brutale overfald (videooptaget) på en 76-årig mand råbte jøderne og tidl. kansler, Helmut Schmidt (Bilderberger   og Trilateral Kommissionist), at Koch opfører sig som nazisterne - og hans ellers sikre valgsejr blev en fiasko. For Koch havde krænket "konsensus om endda kriminelle muslimers immunitet på vegne af den farisæiske  Nye Verdensorden - selv om den stigende antisemitisme i Tyskland netop skyldes muslimer   - hvad EU i den hellige  "konsensus" navn absolut ønskede at skjule. Dette blev bekræftet af Den Europæiske Jødiske Kongres. De krævede strenge straffe for internetracisme - og fik ovennævnte rammeafgørelse.

Konsensushåndslag 5. Holocaust "konsensus" 
For at sikre den farisæisk Talmud-jødiske elites  dominans over os, nærer de altid europæernes dårlige samvittighed (Holocaust) for at få vores regeringer til at føje dem.
Holocaust-benægtelse straffes i Tyskland med 6 års fængsel (Horst Mahler)  - ligeså i Østrig (
Wolfgang Fröhlich ) - den samme straf som for muslimske mord begået på europæere!
Her er mere på balder blog om Mahler, Fröhlich og Gerald Töben 
 
Robert-williamsonDen katolske biskop, Richard Williamson, har reduceret holocaust til 200.000-300.000 dræbte jøder og fornægtet gaskamrene. Dermed bragte han paven, der netop havde optaget ham i kirken igen, i politisk forlegenhed. Jødernes Centralråd i TysklandIsrael og dermed Angela Merkel skældte ud på den stakkels  pave, der tvang Williamson til at undskylde , hvad han gjorde, da han  blev udvist fra Argentina, hvor han boede!. Nu truer EU-Kommissionens vicepræsident og Justitskommissær, Jacques Barrot, der blev dømt til 8 måneders fængsel for bedrageri! Williamson med retssag i EU, hvis han gentager sit afslag!  
For nylig ville Tyskland vhja. den europæiske arrestordre  have australieren Gerald Töben udleveret    pga. Holocaust-benægtelse. Det blev imidlertid afvist af en britisk dommer.

At Holocaust kostede 6 millioner jøder livet, er en "konsensus" og dens benægtelse er helligbrøde, fordi den kunne mindske farisæernes magt, dvs. de tro tjenere af Rockefeller-Rothschilds Nye Verdensorden, over os og vores regeringer. Farisæernes andet våben hedder: "Pth! konspirationsteori "- hvormed de kamouflerer deres sammensværgelse om  deres Nye Verdensordens verdensregering og her fantastisk effektivt. Se videoer i højre margin af denne blog.

Fra mit synspunkt er det moralsk - naturligvis ikke i praksis -uden betydning om 1 eller 6 millioner jøder blev dræbt. Det er under alle omstændigheder horribelt. Den omstændighed, at Holocaust fandt sted, fik jeg som læge i Tyskland bekræftet fra en meget arisk tidl. SS ordonnans. Han fortalte, at han var kommet til Auschwitz og havde set, hvordan lig fra en stor bunke blev slæbt til en krematorieovn. Og det stank forfærdeligt.
Men dette er ikke en gyldig begrundelse for farisæerne til i al evighed at fastholde en skyldfølelse hos os, det ikke var involveret - sågar som et våben til at beherske hele verden gennem deres Nye Verdensorden - hvad andre forsøgte på deres bekostning.

Konsensus-bustersKonsensus-haj6. Der er "konsensus" om, at Gud er død - og Allah's disciple er hellige.
Resultatet er, at de 10 bud, som vores samfund er bygget på, er elimineret. Derfor kan den britiske regering udgive en folder om teen-ageresex, hvori står:  “Forældre bør forsøge at undgå at overbevise deres teenage-børn om forskellen mellem rigtigt og forkert, når de taler om sex med dem"!! "  .
Derfor kan muslimer næsten ustraffet besidde våben og bedrive deres gadeterror og narkotikahandel. I Danmark er vi glade, hvis vi kun erfarer om kun et skyderi eller knivstikkeri dagligt. Det er værre end i det Vilde Vesten.

Kommentar
Uden “konsensus” blandt eliten, og uden  massernes uvidenhed om det massive og dyre bedrageri kan den nye verdensorden ikke realiseres.
Derfor behersker den nye verdensorden medierne. Derfor kalder medierne Horst Seehofers opfordring til EU-afstemning "populistisk", hvilket betyder, at folkets ønske er foragteligt, dyrisk og primitivt.
Hvad der ligger bag en "konsensus" er ren og skær diktatorisk elite-magtpolitik: The Telegraph 15. Nov 2007: "Folkeafstemninger om den nye EU-traktat er “farlige" og vil i Frankrig, Storbritannien og andre lande tabes," har Nicolas Sarkozy erkendt. "Der er en spaltning mellem folk og regeringer. En folkeafstemning nu ville bringe (elitens) Europa i fare. " Dette er "konsensus".