NATO: “Vi Vil Regere En Euromediterranien-Amerika Union”

Posted By Anders On April 1, 2008 @ 23:04 In Dansk, Euromed | No Comments

Sandheden om EUs bedrageri mod sine borgere set fra NATOs side:
"Vi afholder os med vilje fra at foreslå EU reformer i samme grad som vi har gjort til NATO. Dette har 2 grunde:1. en  ny traktat til at  erstatte den forkastede "forfatning"  er for tiden ved at blive smuglet ind, hvorved man kan undgå risikoen for at rådspørge europæiske vælgere derom!!!
2. Der er for tiden nye forslag på bordet, så som den franske præsidents tanke om et råd af vismænd  og hans forslag om at skabe en Middelhavssamarbejdszone. Resultatet af den proces/initiativer vil ændre EU!!! "

I et [1] nyt strategipapir på 152 sider: “På Vej Mod en Storstrategi for en Usikker Verden -  Fornyelse af det Transatlantiske Partnerskab ” kort før NATOs topmøde i Bukarest 2.-4. april 2008 

præsenterer 5 tidligere NATO generaler, blandt dem verdensstatsfortaleren Klaus Naumann, medlem af Gorbatjovs "[2] World Political Forum",  en ny sikkerhedsstrategi for NATO, som meddelt på den meget informative blog [3] nwo-fighter.
Og deres oplæg er revolutionerende. Ikke blot fordi det gør sig til talsmand for [4] forebyggende atomangreb uden FN-samtykke[4] . Generalernes "Storstrategi"  er blot påskud for en meget større politisk dagsorden:

Politisk og strategisk sammensmeltning af den Euromediterrane/Mediterrane Union og Nordamerika til endnu en UNION - et skridt i retning af den Nye Verdensordens Verdensstat med et forstærket FN som paraply.
”Det ville være en dramatisk fejltagelse ikke at handle nu og søge en ny orden  og redde så meget som muligt af den internationale orden  – en  orden, som er baseret på god regeringsførelse og demokratisk styre, og hvori loven regerer. Men først er det vigtigt, at Vesten omdefinerer sin rolle i verden. Et første skridt ville være at tilpasse det landkort, vi alle ser for vort indre øje Idet vi uddyber samarbejdet med hinanden bør vi ikke længere tale om 2 søjler, Amerika og Europa."

[5] Dette er Trilateralisme

[6] Manifestet vil sandsynligvis blive diskuteret på NATO topmødet i  Bukarest 2.-4. april 2008 og er skrevet efter diskussioner med aktive topgeneraler og politikere, af hvilke mange  er ude af stand til eller uvillige til at lufte deres synspunkter. Det er forelagt US-forsvarsministeriet  i Washington og for NATO's generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer

"Udvidelse af NATO og EU har skabt et fælles demokrati-område fra Finland til Alaska. At udbygge  dette område til et (politisk) samfund  er vores hverv på både kort og langt sigt".

..”regeringerne er ved hastigt at miste grebet om begivenhederne
Ingen aktør, det være sig regering, forretningsliv eller NGOer - synes at have omfattende overblik over, hvad der foregår. De er splittede og ude af stand til at handle på koordineret vis hen imod en fælles vision. 
En omdefinering af vendingerne i den internationale dialog bør være et første skridt på den lange vej til at bygge et (politisk) samfund - hvis ikke en alliance -af de demokratiske nationer."

Bestående internationale strukturer må tilpasses nye behov.
I en verden med privat kapital spiller nogle institutioner, så som Verdensbanken og den Internationale Valutafond, en stadig mindre rolle. Der er ikke nogen tilstrækkeligt fungerende international sikkerhedsorganisation, og internationale organisationer som EU har ikke rigtigt forstået, at de også skal stå for sikkerheden. Det, der er brug for, er internationale organisationer, som har alle de politiske instrumenter til deres rådighed."

De 5 eks-topgeneraler hævder, at Vestens værdier og livsstil er truede, men Vesten har svært ved at mobilisere viljen til at forsvare dem.
Nøgletruslerne er: Politisk fanatisme og religiøs fundamentalisme: Globaliseringens "mørke side" , dvs. international terrorisme, organiseret forbrydelse og spredning af masseødelæggelsesvåben. Desuden klimaændring og energiforsyning samt konkurrence om knappe ressourcer og mulig, milieubetinget folkevandring i stor stil. Svækkelsen af nationalstaten og organisationer som FN, NATO og EU.

Storstragien
"Vi ser strategi som anvendelse af midlerne til at opnå et politisk mål. Følgelig betyder en storstrategi  kunsten at bruge alle magtelementer til at fuldføre en politisk besluttet  hensigt og et lands eller en alliances mål i krig og fred.
  En storstrategi omfatter den omhyggeligt samordnede og fuldstændig integrerede  brug af al politisk, økonomisk, militær, kulturel, social, moralsk, åndelig og psykologisk magt til rådighed. Vi mener fuldt og fast, at man ikke længere kan vinde en konflikt ved at dræbe eller fange så mange fjender som muligt eller ved at ødelægge deres magtbasis. Ikke-militære midler må være del af en helhedsstrategi: en, hvori ikke-militære midler koordineres og udfoldes med maksimal præcision  - som en militær opgave.  Den seneste historie er fuld af eksempler på  eskalation, fordi ikke-militære midler blev forsømt pga. unøjagtige målsætninger og uenighed på højeste niveau.

Nationale regeringer og EU er for svage til at imødegå fremtidige udfordringer
”Vi tror fuldt og fast, at vor sårbarhed tiltager, jo længere vi holder fast ved det traditionelle regeringsansvar.  Fremtiden kræver mere, ikke mindre integration. Men da nationalstaten er - og i overskuelig fremtid vil være - kernen i beslutningstagning, må vi understrege, at regeringer skal tænke over at tilpasse regeringsorganisationen, lige som over dramatiske ændringer i den nationale beslutningsproces.” .

FN
"Vi anerkender, at FN er den eneste organisation, der er i stand til at autorisere brugen af magt i andre tilfælde end selvforsvar. Vi ønsker at styrke denne rolle, men vi fastslår også, at ved manglende Sikkerhedsrådsautorisation betragter vi brugen af magt som værende legitim, hvis der ikke er tid til at få Sikerhedsrådet indblandet

[7] Beslutningen om at starte en militæroperation vil forblive hos sikkerhedsrådet.
FN Sikkerhedsrådsautorisation er også påkrævet til alle stabiliseringsindsatser efter intervention. Samtidig bør FN  udpege en ledeorganisation eller nation til at styre underordnede  FN-instanser som UNHCR, IAEA, FAO og andre  til at samarbejde på indsatsstedet. Vi foreslår derfor, at FN bør  indrette en kommandoenhed til alle operationer efter indsatsen lige som forbindelseshold mellem FN og større internationale organisationer , så som NATO, Den Afrikanske Union, EU, ASEAN, og OSCE, samt indføre regelmæssig underretning af Sikkerhedsrådet fra disse organisationer. 

Forening over Atlanterhavet
USA, NATO og EU har ofte stort set sammenfaldende politiske interesser, selv om de lejlighedsvis forfølger forskellige mål og har forskellige strategiske perspektiver, ansvar og muligheder. De står som underskrivere af ganske mange internationale traktater og overenskomster, som binder dem sammen, men deres politiske koordination skal forbedres. Det ville blive blive en sammenslutning, som kan og bør have til opgave at udvikle de nødvendige instrumenter til at grundlægge et transatlantisk samarbejdsforum med gensidig bistand og sikkerhed med hidtil ukendt integrationsgrad, dvs. en ny transatlantisk charter for fred, sikkerhed og stabilitet.
Klimaændring og andre langtidsspørgsmål med indflydelse på alle nationer kunne man tage sig af i et sådant forum.

Vi foreslår, at NATO skal udvikle en storstrategi, som omfatter mere end det militære:  NATO bør tage sig af tidens største brist - mangelen på andre midler end de militære.

EU skal underordnes NATO
Da en sådan alliance tjener strategiske interesser på begge sider, USA og EU, foreslår vi som et første skridt hen imod en ny og videre transatlantisk aftale oprettelsen af et US– EU–NATO styringsdirektorat på højeste politiske niveau, baseret på bestående traktater, så som US-EU aftalen og Washington Traktaten   Således ville  EU drøftelser blive diskussioner om, hvordan den skal gennemføre en beslutning, NATO har truffet.

Styringsdirektoratet skulle også være i stand til at sørge for ideer til andre forsamlinger, ikke mindst at sætte sager på  G8s dagsorden til den forsamlings videre overvejelse."

Kommentar: Frankrig synes på vej [8] tilbage til det militære NATO-Samarbejde, hvilket skyldes en ny forståelse mellem England og Frankrig. Dette kan forbedre forbindelsen mellem NATO og EU "dramatisk".
Det ovenanførte er på godt dansk en militær magtovertagelse, som vi kender alt for godt fra Nazi-Tyskland og utallige bananrepublikker.

Af

General (ret.) Dr. Klaus Naumann, KBE

Former Chief of the Defence Staff Germany

Former Chairman Military Committee NATO

General (ret.) John Shalikashvili

Former Chairman of the Joint Chiefs of Staff of

the United States of America

Former NATO Supreme Allied Commander in Europe

Field Marshal The Lord Inge, KG, GCB, PC

Former Chief of the Defence Staff United Kingdom

Admiral (ret.) Jacques Lanxade

Former Chief of the Defence Staff France

Former Ambassador

General (ret.) Henk van den Breemen

Former Chief of the Defence Staff the Netherlands

With

Benjamin Bilski and Douglas Murray

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=691

URLs in this post:
[1] nyt strategipapir: http://www.csis.org/media/csis/events/080110_grand_strategy.pdf
[2] World Political Forum: http://www.theworldpoliticalforum.org/a2.php
[3] nwo-fighter: http://nwo-fighter.info/
[4] forebyggende atomangreb uden FN-samtykke: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27573/1.html
[5] Dette er Trilateralisme: http://euro-med.dk/?p=547
[6] Manifestet: http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/22/nato.nuclear
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/21-unflag.thumbnail.jpg
[8] tilbage til det militære NATO-Samarbejde: http://www.euractiv.com/en/opinion/france-nato-european-defence/article-171201